Lyckseledrottningens (M) rättviseperspektiv

Lyckseledrottningen ifrågasätter landstingets avgiftsbeläggning av parkeringsplatserna, ur rättviseperspektiv. Rättvisa? Måhända- måhända inte, men alliansens rättvisa/orättvisa aktar hon sig noga för att beröra. Var det rättvist med stora skattesänkningar för dom högavlönade, att pensionärerna på en låg ersättning betalade högre skatt än dom som hade jobb, ROT för hus- och bostadsrättsägare med avdragsgilla räntor och amorteringsfrihet och där dom som bor i hyresrätt istället får betala hela kostnaden själv utan att kunna ta del av dessa skattesubventioner, RUT för ej behovsprövad hemhjälp där Danderyds höginkomsttagare ligger i topp att utnyttja detta, för att inte tala om alla andra privatiseringar där pengar har skickats till skatteparadisländer istället för den skatt dom annars skulle ha betalat. Nej min kära drottning- avgiftbeläggningen av parkeringsplatserna vid Lycksele lasarett är inte ens en droppe i havet, men kanske några poänger för en politiker i Lycksele.

Fortsatt skatterabatt för elen

Jag läser i Umeå tidning ett inlägg av moderaten Edward Riedl. Där kritiserar han regeringen för svenska statens ointresse för färjetrafiken, samt att Umeå kommun lär få stå för dessa kostnader. Han skriver vidare att det är inte acceptabelt att straffbeskatta en hel landsända som exempelvis kvarkenfärjetrafiken. Vad jag vet så har inte regeringen lämnat detta besked som Riedl vill påstå. Vidare så säger han att denna regering är uppenbart norrlandsfientlig. Dom skattehöjningar som han hänvisar till är ju ett kvitto på alla skattesänkningar som alliansen stod för. Dessutom så nämner han inte med ett ord om vad alliansens utredare kom fram till när det gäller förslaget om att dra in den skatterabatt på elen för norrland som ju beror på det strängare klimat som vi har. Där satte regeringen ner foten och säger att denna skatterabatt skall finnas kvar även framöver. Om vi hade haft en borgerlig regering så hade vi med all säkerhet fått en kraftig höjning av elskatten. Det är knappast regeringen som är norrlandsfientlig.