Bostadens utförsäljning

Försäljningens förespråkare försöker ju på alla sätt att rättfärdiga sitt handlande. Man behöver pengar för äldreboenden eller var det behövliga renoveringar? Man ställer sig då frågan- är inte detta kommunens angelägenhet och borde man inte då ha tagit in anbud från alla aktörer , inklusive Bostaden? Sedan var det frågan om renoveringar. Har renoverings behovet bara släpat efter så att det nu är så akut att man måste sälja ut inom det bestånd som man har? I så fall har ju Bostaden under en lång tid misskött sitt underhållsansvar. Enligt tidningen Totalt Umeå så ligger kommunens skulder om man delar upp den per innevånare på drygt 82.000 för varje innevånare. Att man börjar att nå skuld/lånetaket gjorde ju att Bostaden var bakbunden för att låna upp pengar efter som en upplåning sker inom ”kommunbanken”. Så en sak hur förträfflig denna affär är och blir för Bostadens hyresgäster. Inom nyproduktionen förekommer presumtionshyror som ligger fast i 10/15 år. Sedan slussas dom ju in och fördelas inom Bostadens bestånd. Ett bestånd där lägenheter med lägre hyror har sålts ut samt ett bestånd som är 10% lägre, som dessa lägenheter med högre hyror skall infasas. Det betyder ju att hyrorna stiger samt att privata fastighetsägare höjer i motsvarande grad. Alltså rejäla hyreshöjningar både i Bostadens bestånd, men även i det privata fastighetsbeståndet. Att inte dom styrande har förstått detta är illa. För Anders ågrens parti är det nog ointressant. Där är ideologin prio 1.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *