Det ”fria” vårdvalet

I dagens VK kan man läsa att den privata hälsocentralen medicinkonsulten i Lycksele med 4500 listade lägger ner sin verksamhet. verksamhetschefen Tomas Rahm säger att man saknar ekonomiska incitament att driva verksamheten vidare. När ska man upphöra med dessa experiment som ställer massor av vårdsökande utan hälsocentral, när vinsterna inte blir dom förväntade. Det fria vårdvalet kan man ha kvar utan dessa lyckosökare. Låt kommuner och landsting ta över vården helt i egen regi. Det är en garant för att det finns vård när man behöver det.

Blåögda politiker

Efter Sovjetunionens fall så fanns, enligt samstämmiga politiker, inte längre någon hotbild. Hur ofta har vi inte hört att något hot inte längre fanns mot Sverige. Man monterade ner försvaret, sålde ut och skrotade material, avskaffade den allmänna värnplikten samt lade ner regementen på löpande band. Var det verkligen våra folkvalda politiker, från vänster till höger, som kunde vara så naiva? I stället för att man månade om vårt försvar så utbildade man soldater som skulle verka i andra länder. I den oroliga värld som nu råder så pratar man nu om att vi behöver ett försvar igen samt påbörja vägen mot medlemskap i Nato. Man pratar om flera miljarder varje år som det skulle kosta att bygga upp vårt försvar igen. Man pratar även om att åter införa någon form av allmän värnplikt. Skall man då även bygga nya regementen? Dom som tidigare fanns har man ju redan sålt ut. Man borde tillsätta en utredning med avsikt att ställa dom ansvariga till svars för att man ställt Sverige i stort sett utan försvar och som nu måste byggas upp till skyhöga kostnader.