Hur mäter jag investeringarna jag gör i sociala medier?

Jag är framme vid min tredje fråga bland de fem största utmaningarna med sociala medier som marknadsförare vill ha svar på. De andra är vilken taktik är mest effektiv i sociala medier, vilka är de bästa sätten att engagera mina följare, vilka är de bästa verktygen för att hantera sociala medier och hur hittar jag rätt publik för sociala medier? Men dagens fråga är alltså; hur mäter jag investeringarna jag gör i sociala medier?

Att mäta investeringar eller ROI (Return On Investment) för de pengar och den tid du satsar på sociala medier kan lätt bli en komplicerad historia. Främst eftersom det inte finns någon standard eller självklar väg att gå. Du måste helt enkelt skapa ditt eget mätinstrument och värderingsskala. Personligen möter jag ganska ofta inställningen att just svårigheten att mäta är motiv nog att strunta i att börja arbeta med sociala medier. Just det förhållningssättet tror jag dock kommer att straffa sig i längden, det kommer helt enkelt att vara svårt att hitta vägar ut med marknadsföringen utan någon som helst närvaro i sociala medier, men det är en annan historia. 

IMG_9644

Vilka målsättningar har du?
Ett första steg mot att börja mäta investeringarna i sociala medier är att fundera på vad målet är. Exempel på mål kan vara att sälja mer, engagera kunderna, öka sökbarheten, stöjda en viss kampanj, öka kännedom om varumärket/produkten och så vidare. Man brukar också skilja på kvantitativa mål och kvalitativa mål. Där kvantitativa ofta är enklare att mäta – t ex antal gilla-klick – och kvalitativa är att t ex att vi ska öka kännedomen om produkt B.

Då förstår du direkt att det är väldigt skilda sätt att mäta t ex om du säljer fler produkter ser du det förstås i dina egna system men om du ökar varumärkeskännedomen krävs mätningar av olika slag. Du kan säkert också behöva skilja på övergripande mål och mål för en viss insats. Hela investeringen i sociala medier kan ju ha som mål att både öka kännedomen och förbättra sökbarheten medan en viss insats kan ha som enda syfte att sälja en viss produkt. Det måste ju då också avspegla sig i det du mäter för att du ska kunna utvärdera det på ett vettigt sätt.

IMG_9488

Du kan för att underlätta ditt arbete med att sätta upp mätvärden t ex dela upp målen i de fyra huvudkategorierna nedan.

  • Finansiella mål – har försäljningen ökat eller några kostnader minskat?
  • Varumärket – har kännedomen ökat om mitt varumärke eller mina produkter?
  • Risk- och informationshantering – har möjligheterna att hantera risker och nå ut med information ökat?
  • Förbättrad digitala kundupplevelse – har kundernas digitala upplevelse av mitt varumärke förändrats?

Men hur ska jag mäta?
När du har satt upp dina mål är de som sagt mer eller mindre svåra att mäta. Det är till exempel enkelt att mäta trafik på din webbplats med verktyg som Google Analytics. Men vad ökad trafik på din webbplats är värd går ju tyvärr inte heller att ge ett generellt svar på. För en webbshop med förbrukningsmaterial är trafiken kanske guld värd och direkt mätbar i försäljning (Finansiellt mål) medan den för att B2B-företag som säljer komplicerade tjänster har trafiken kanske mer ett värde i ökad kännedom (Varumärket) eller bättre sökbarhet. Så, att värdera den ökade trafiken kräver att du vet vad du vill ha ut av den.

Klick och följare
Många väljer att mäta antal ”gilla-klick” per Facebookinlägg. Det kan vi sortera in både under ”Förbättrad digital kundupplevelse” och ”Risk- och informationshantering” eftersom det förbättrar sidans Edge Rank och ökar våra möjligheter att nå ut med vår information. De flesta räknar säkert också antal följare och sätter mål utifrån det, vilket förstås också är helt rimligt. Viktigt i det sammanhanget är att inte stirra sig blind på grannen med en massa följare och tro att man når dit på direkten. Det tar idag lång tid att bygga upp en följarskara och du behöver garanterat annonsera en del för att känna dig nöjd med antalet följare. Och vad är då nöjd? Hur många är bra? Ja, det är förstås helt upp till dig själv. Det viktiga är att faktiskt förstå att den som t ex klickar ”gillar” på din Facebooksida kräver respekt och vill ha någonting av dig, inte bara mötas av lama reklambudskap.

Hur startar jag då?
Okej, hur startar du då enklast upp arbetet med att sätta mål och mäta? Min erfarenhet är att det är bra att hålla det enkelt till att börja med, de flesta organisationer har nog svårt att komma igång med sociala medier utan att krångla till det mer än nödvändigt. Samtidigt kan rimliga målsättningar vara ett bra verktyg för att övertyga ledningen om nyttan med att finnas på sociala medier. Sätt ett eller två enkla mål de första månaderna. T ex ”Vi ska ha engagerade ”gillare” och nå minst fem gilla-klick per inlägg” samt ”Vi ska öka trafiken på vår sajt med fem procent jämfört med samma månad förra året.” Mät dessa och skapa rutiner för att stämma av och rapportera. Addera därefter mer avancerade mål och börja spåra trafiken på ett djupare plan. Nästa steg är att börja knyta besökarna närmare dit hjärta med nyhetsbrev som du hänger automation på, men det får verkligen bli ett annat inlägg.

Jag hoppas att jag gjorde dig något klokare, trots avsaknaden av tydliga verktyg. Men sätt dig ner och börja fundera och ta gärna hjälp av någon utomstående som kan hjälpa dig att sortera och värdera. Som vanligt är dock det övergripande rådet; fundera inte för länge och för mycket – sociala medier tjänar på att du vågar och lär dig på vägen snarare än att tänka ut allt i förväg. Helt enkelt för att allt inte går att tänka ut i förväg.

/ @jmjobring som idag lyssnar på den alltid aktuella Neil som har skrapat ihop en hel orkester. Lyssna och njut, eller ännu hellre se honom.

 

Släpp ROI och börja snacka DHIV

Jo, visst kan det vara vettigt att försöka räkna ROI (Return On Investment – fritt översatt typ lönsamhet på din investering) även för den tid och peng du investerar i sociala medier. Men istället för att försöka klura ut ROI är det nog ändå viktigare att börja kika på ditt företags DHIV-faktor, där DHIV står för Du Har Inget Val

Ständig förändring
Oavsett vad du och dina kamrater på ditt företag tycker så lever vi en tid av förändring. Ständig förändring. Det medielandskap vi kunde se för bara två år sedan är idag annorlunda, för att inte säga helt annorlunda. TV-tittandet har vridits bort från tablåerna och strömmande on-demand tjänster är vardag för de allra flesta. Många unga har slutat att uppdatera sina Facebook-konton för att lägga tid på bilddelningstjänsten Instagram och chatforumet KiK. Morgontidningarna har tappat ännu fler prenumeranter, annonsraset fortsätter och debattartiklarna om vad vi ska göra med presstödet står som spön i backen – men vad som än görs är det livsuppehållande hjälp i slutskedet. I Umeå har vi fått flera nya gratistidningar som ritar om annonskartan som bäst. Och så vidare.

Att då sitta och försöka räkna ut hur mycket pengar och tid du ska putta in för att försöka skapa affärer i sociala medier känns lite krystat. Frågan är mycket större än så. Frågan är hur du överhuvudtaget ska nå ut med ditt budskap till en reklamtrött publik som helst skapar sitt eget innehåll, inte läser tidningen och ser sju avsnitt i rad av den där nya TV-serien exakt när de själva vill.

Två vägar framåt
Det finns två vägar att gå, tror jag. Antingen sätter du dig ner och börjar förstå din omgivning och vad det är som händer. På allvar. Du följer med i strömmarna, ser hur din publik reagerar när du gör någonting och börjar experimentera. Eller så kontaktar du några experter som hjälper dig, och här är jag förstås i högsta grad part i målet. Men det finns många där ute som likt mig har som yrke att följa med i hur strömmar och publik beter sig, vad de reagerar positivt på och vad de kommer att dissa direkt.

Dessa yrkesmän är också de som kan lära dig att nå ut. Få dig att förstå varför din presumtiva kund reagerar som den gör. Hur du ska bete dig för att få din mottagare att dra på munnen istället för att ilska blockera dina inlägg. Varför du ska välja det ena plattformen och ignorera den andra. Hur du ska kommunicera vad du har att erbjuda, helt enkelt. Och högst troligt ska du inte ens kommunicera ditt erbjudande utan istället försöka visa vem du är. Men det kommer du att upptäcka när du börjar försöka.

Det kostar att famla i blindo
Min poäng är att så länge du inte förstås vad som händer kan du inte heller börja räkna ROI för dina satsningar i sociala medier. För hur du än räknar kostar det nämligen mycket att famla i blindo. Och ser du till din DHIV-faktor så varierar den givetvis beroende på vilka kunder du vill nå, men jag lovar dig att den kommer att öka.

Sist men inte minst – misströsta inte! Det som händer just nu skapar också oändliga möjligheter. Det är faktiskt inte längre nödvändigt med en stor fet plånbok för att bygga företag. Du kan idag hitta egna vägar, skapa dina egna kanaler, kommunicera med dina kunder utan att köpa dig utrymme, få feedback på dina tjänster och produkter direkt, involvera dina kunder och göra dem till glada ambassadörer. Och så vidare.

Det gäller bara att veta hur. Eller i varje fall – börja våga försöka.

/ @jmjobring som lyssnar lite på Arctic Monkeys idag.