Vi behöver invandrarna så mycket

När SD och Moderaterna talar om kaos och kollaps för Sverige är det en ren lögn.  Eller att Sverige skulle vara på ”fel väg”.

 

Fler i Sverige ökar efterfrågan på varor och tjänster. Bönderna får sälja mera mjölk, smör och övriga livsmedel. Industrin får tillverka fler varor och tjänster. Handeln ökar sin omsättning. BNP kommer att öka i och med att medel tas ur biståndsbudgeten.

 

Skulle vi inte ha invandring i Sverige skulle landets befolkning minska. Det är den reella sanningen då för få barn föds. Och det fantastiska är att det är unga produktiva människor som söker sig hit som efter att lärt sig svenska och fått en utbildning är på några år beredd att gå in på arbetsmarknaden. Ett nyfött svenskt barn tar 20-25 år att försörja och utbilda till miljonkostnader.

 

Invandrarna kan bidra till att klara av de stora framtida kostnaderna för äldreomsorgen och sjukvården. Invandringen behövs för oss alla.