Vi pensionärer drabbas igen – mer och mer!

Så är det då visat hur mycket vi pensionärer i snitt förlorar fram till 2018.

-47040 kronor totalt eller nära 8000 kronor per år!

storforlost

Det är svd som bett Pensionsmyndigheten räkna ut beloppet.

Läs hela artikeln här

För åren 2015–2018 beräknas bortfallet utifrån de prognoser som Pensionsmyndigheten lämnade förra veckan och de pekar på att bromsen tar bort pension till ett värde av ytterligare cirka 16000 kronor, totalt cirka 47000 kronor.

För hela pensionärskollektivet så kommer vi att förlora ca 75 miljarder kr (75 000 000 000 kronor).

Det skall jämföras med att Alliansen sänkt skatten för de mest rika med 130 miljarder PER ÅR!

Det finns alltså pengar – men Alliansen prioriterar de allra rikaste. Alla Alliansens partiledare själva torde ha tjänat flera hundra tusen i skattesänkningar sen 2006 per person! Vi pensionärer får se våra pensioner försvinna i lägre ersättningar och 16% iga prissstegringar! Skandal!

Och till oss pensionärer så erbjuder alliansen oss 100 kronor i skattesänkning per månad 2014 när pensionen sänks nästa år med ca 300 kr per månad! Och priserna stiger!

Alliansen har totalt glömt oss pensionärer! De njuter (läs Smetanas blogg här) av att sänka skatten ytterligare för de som tjänar mer än 37000 per månad.

Vi pensionärer som i snitt bara tjänar en tredjedel av detta får se en kraftig försämring av levnadsstandarden de kommande åren om Alliansen får fortsätta sin skattesänkarpolitik för de rika!

Bort med dom! Alliansen har INGET att tillföra oss pensionärer!

Avgå Jan Björklund (fp) – skolminister!

Skandal efter skandal inträffar i skolvärlden.

  • Förra veckan fick vi veta mer om hur friskolorna skyfflar våra skattepengar utomlands till skatteparadis. Skandal!
  • Den här veckan (ikväll i svt) ska vi visst få se hur friskolor systematiskt väljer bort vissa elever – tack vare det ”fria valet”. Skandal!
  • Att friskolorna är kända för att locka elever med datorer för att få fler elever och att de sitter och spelar TV-spel stora delar av lektionerna. Skandal!
  • Att friskolorna har lägre personalbemanning, många gånger inga bibliotek för att tjänat mer pengar. Skandal!

 

Utbildningsminister Jan Björklund har nu i 7 år pratat skit om de kommunala skolorna och skrämt bort lärare från utbildning och skolorna. Skandal!

Du är ansvarig för denna skandalösa skolpolitik Jan Björklund!

Det enda rätta är att du avgår och tar ditt ansvar!

Pinsamt av KD Smetana i Vännäs

Hans-Inge Smetana gläder sig i sin vk-blogg över att kunna sänka skatten för de mest rika. Jag skrev en kommentar till hans blogg att det var märkligt att han tycker det är bra att skillnaden mellan vad vi pensionärer skattar och löntagare bara ökar och ökar!

I ett svar till min kommentar skriver Smetana att Alliansen visst sänkt skatten för oss pensionärer och skriver att ”Och KD kommer inte ge sig skatteskillnaden är utplånad”.

Vilket hyckleri! Har har ni i 7 år SETT TILL att ÖKA skillnaden mer och mer!! Och vi pensionärer ska nöja oss med nån 100-lapp! Pinsamt Smetana!

 

Under Alliansregeringens tid har priserna ökat med 16,5 procent! Varje 100 lapp är bara värd ca 85 kr i förhållande till 2006. Samtidigt har vi sett våra pensioner i stort sett stått stilla med löntagarnas löner har ökat kraftigt! En pension på 10000 kr i månaden 2006 är nu bara värd ca 8500 kr. Och nästa år sänks pensionerna igen med ca 300 kr. Pyttsam med din 100-lapp!

Ni har verkligen fastnat i den moderata råttfällan – skattesänkningar tïll de rika.

KD glömt sin bakgrund

KD har verkligen lämnat de tankar som formades när partiet bildades. Jag är säker på att dess grundare Levi Petrus sitter i sitt paradis och gråter över hur ni har lämnat de svaga, sjuka och äldre bakom Er.

 

De med sjukbidrag svälter

Lyssna bara på den kvinna som ringde in till ”Ring p1” igår. De som har sjukbidrag har inte fått en krona bättre. Jag känner personligen flera med sjukbidrag som bara får det sämre och sämre. De får inga skattesänkningar.

 

(S)olidaritet?

När (s) var vid makten så gjordes många skattesänkningar genom att höja grundavdraget (men det kallar ni inte skattesänkningar). Det gjordes LIKA för alla grupper i samhället! Där fanns en SOLIDARISK tanke!

KD har totalt lämnat de sjuka, svaga och gamla bakom sig bara för att få sitta i regeringens köttgryta för att genomföra Moderaternas gamla tanke om skattesänkningar för de rika!

Att Er politik mot kommuner och landsting gör att de måste höja skatten när statsbidragen urholkas då de inte kompenserar för lönehöjningar gör att vård, skola och omsorg bara kommer att bli sämre i framtiden med Er politik½

Oss pensionärer har ni totalt glömt!

 

(m) lögner om ungdomsarbetslösheten

Moderaternas partisekreterare Kent Persson höll ett tal på (M):s hallelujakongress om ungdomsarbetslösheten och påstod fräckt att den inte var 25% som SCB visar utan endast 8 procent.

 

LO har låtit SCB kartlägga vilka som döljer sig bakom de cirka 125 000 heltidsstuderande arbetslösa. Förutom gymnasisterna och högskolestudenterna är 46 000 personer inskrivna i olika former av arbetsmarknadspolitiska program, ofta som långtidsarbetslösa.

 

Det inte bara Reinfeldt som har svårt att hålla sig till sanningen – även partisekreteraren ljuger! 

 

Sanningen är svår för moderater! De har totalt misslyckats med att få ner arbetslösheten – istället försöker man dölja misslyckandet. Det är inte förtroendeskapande!

 

Så här ligger det till:

arbetslosa

Källa:

http://www.dagensarena.se/redaktionen/veckans-graf-dedicated-to-kent-persson/

Jan Björklunds konkurspolitik

Jan Björklund (JB) har nu i 7 år smutskastat lärarna så att snart vill ingen längre bli lärare. Skolan har blivit sämre och sämre under hans tid som skolminister. Och i dagarna får vi se exempel på hur Alliansens skolpolitik havererat. Den har skapat segregering och sämre skolresultat. Och samtidigt har månglarna tjänat pengar på skolan.

 (JB) står också för John Bauer gymnasium som gick i konkurs och en massa elever ställdes på bar backe. Senast i dag får vi veta hur man skyfflat undan 200 miljoner i räntor före konkursen. Smällen får långivare ta.

Igår kväll fick vi se en film på SVT som visade på den oerhörda segregeringen som ”skolpengen” skapat. Och dåliga resultat. Se den här på svtplay. ”En förlorad skola” kallade man programmet.

http://www.svtplay.se/video/1542000/del-8-av-16

 

Se också ”skolfesten” på svt ikväll klockan 20.00 programmet: . Se ett 4-minutersklipp här;

http://www.svtplay.se/klipp/1552760/skolfesten

JB-konsernens konkurs är JB-folkpartiets konkurs!

 De nyliberala idéerna har tagit av oss vår en gång fina skola!

Fifflarparadis modell Alliansen

SVD avslöjar idag hur skandalföretaget Carema lurar oss skattebetalare – igen.

Så här gör dom.

Genom att anställa lite personal än motsvarande kommunal verksamhet så skapas vinst. Den överförs sen oftast till skatteparadis i utlandet. Det torde röra sig om 10 tals miljarder totalt.

Men. Nu tänker Skatteverket kolla vad dom gör. Och då tänker Caremaägaren försätta bolagt i likvidation. Alltså upplösa det – samtidigt som man startar ett nytt bolag som tar över verksamheten. (Det är bokföringsmässigt enkelt att fixa detta. Ägaren skickar bara en faktura med texten: ”koncernkostnader” och tömmer bolaget.) Sedan sätts företaget i konkurs.

Detta trixande gör tydligen i så fall att Skatteverket inte kan få in de ej betalda arbetsgivaravgifterna på 27 mkr som det handlar om. För när de försöker gå in i bolaget så finns det inte längre….

Fifflarna tar till vilka medel som helst för att lura av oss våra skattemedel.

Men den viktiga slutsatsen är dock:

Tack vare Alliansregeringens politik har fifflarna bjudits in att bedriva vård skola och omsorg i Sverige. Och de agerar hur som helst för att tjäna pengar.

Allianspolitiken har skapat ett PARADIS för fifflarna!

 

Källa: http://www.svd.se/naringsliv/carema-agare-kan-undga-skattetvist_8647266.svd?sidan=1

 

 

 

Reinfeldts (m)onsterlögner

Moderatledaren hade på hallelujaträffen i helgen en ”historielektion” men ljög monstruöst!

 

  • Reinfeldt hyllade den fredliga upplösningen av unionen med Norge glömmer han att nämna att ­högern krävde krig.

  • Han på­pekade att det är naturligt att det tog ett halvt sekel att erövra rösträtten säger han inte att orsaken var att ­högern stod i vägen.

  • Han ”glömde säga” att det var högern som motsatte sig jämlikhetsreformer såsom a-kassa, ATP, barnbidrag, fri abort, dödsstraffets avskaffande och den progressiva skattepolitik som gjort utvecklingen mot jämlikhet möjlig.

Men sen skyllde han allt som han tyckte gått fel efter 1968 på vänstern men ljög igen:

  • Det var då alla de reformer som Reinfeldt mycket riktigt lyfter fram som en förutsättning för kvinnors jämställdhet drevs igenom: särbeskattningen, föräldra­försäkringen, ­bostadsbidragen, dagisutbyggnaden, den fria aborten. Var det de ”socialistiska experiment han varnade för?

  • Utbyggnaden av äldreomsorgen och sjukvården; bostadsbristens avskaffande, arbetsrätten, ­arbetsmiljölagen – se där början på det ”galna kvartsseklet” enligt högerledaren. Det kallar han ”experiment”,

  • Förstatliganden kommer på allvar först sedan vi fått en borgerlig regering 1976. Då förstatligas i rask takt stora delar av stålindustrin, varvsindustrin och Teko-industrin. I själva verket fullföljer de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982 i allt väsentligt den politik som de ”galna 68-­orna” i socialdemokratin lagt grunden till.  .

Omsvängningen 

Politiken bort från jämlikheten kommer i stället 1982, när en socialdemokratisk regering inleder den nyliberala marknadsomvälvningen.

Palme påbörjar en åtstramning och avreglering av den offentliga sektorn och avskaffar bank- och valutaregleringarna.

Som kronan på verket, strax innan regeringen Bildt tillträder, antas den monetaristiska politikens kronjuvel: inflationsbekämpningen ska överordnas kampen mot arbetslösheten.

I förslaget till nytt partiprogram för ett år sedan skämde Moderaterna ut sig genom att påstå att de ­hade kämpat för den allmänna röst-­rätten och motarbetat apartheidsystemet.

Moderaterna är så desperatat idag att dom tar till de värsta lögnerna!

 Deras tid är ute!

Halleluja(m)ötet avslutat

Så har då Moderaterna avslutat sitt hallelujamöte i Norrköping. Självgodheten själv har talat. Och ljugit.

Men varför är man så rädd att tala om hur det gått så illa? I valet 2006 var brösttonerna höga när arbetslösheten var 6%. Det var hemskt sa dom.

Men nu när den är 8 procent är allt Halleluja och bra!

K-G Bergström har på Expressens hemsida skrivit en intressant artikel.

Varför är det så svårt att erkänna arbetslöshet – m?

Läs den här.

Självbedrägeri kallar han den. Och sånt straffar sig!

 

(m) – inget pensionärsparti

Som pensionär så hade jag tid att titta på Reinfeldts inledning på m:s hallelujamöte i Norrköping. Moderaterna är ju kända sedan tidigare att historieförförfalska sin bakgrund. Och Reinfeldt fortsatte.

 

Han nämnde inte att högern 1921 var emot kvinnlig rösträtt.

Han nämnde inte ens den viktiga ATP-reformen – som högern var emot. De ville inte att vi pensionärer skulle få del i en trygg framtid på 50-talet.

 

Nu har vi de senaste 7 åren sett hur man dessutom straffbeskattar oss pensionärer och får betala ca 10 000 kr mer i skatt i år än en löntagare. Och nu har han låtit meddela att det blir inga skattesänkningar för oss pensionärer i framtiden heller.

 

Men Reinfeldt irriterades också i sitt tal över att pensionärer blev 100 år och hade magen att kräva pensionsutbetalningar även då!

 

Ska han ta av oss pensionen ytterligare när vi blir så gammal – eller vill han bara ”ta livet av oss” ? Då kostar vi ju inget i Moderaternas värld!

 

Alla pensionärer bör lämna moderaterna ryggen!

Reinfeldt är ”stridshingsten” mot oss pensionärer!

USA krasch närmar sig

Jag skrev om USA:s budgetunderskott på VK-bloggen den 15/10 2008 – /tyvärr har VK cencurerat bort den) men finns att läsa på länken ovan.

 

Mina slutsatser då är helt relevanta idag, skillnaden är att läget blivit mer allvarlig än vad det var.

Idag är USA:s budgetunderskott 812 miljarder dollar – med utgifter på 3517 miljarder dollar och inkomster endast på 2707 miljarder dollar!

Rena ”konkursboet” med andra ord!

Den totala statsskulden är uppe i 16 062 miljarder dollar eller 148 000 dollar i skuld per amerikansk skattebetalare i snitt.

De lånar och lånar och lånar, men ser ingen ände och snart vill ingen låna ut något mer åt dom!

 

Min slutsats 2008 var då:

”USA:s folk kommer att tvingas sänka sin levnadstandard till en rimligare nivå. Hela USA:s ekonomi går oundvikligen mot en kraschlandning! Alla bör hålla sig borta från placeringar i USA papper!”

Märkligt är att finansminster Borg kräver av Greklands folk skat gå på knä, men tycker tydligen att USA bara ska låna mer istället för att sänka sin livnadsstandard.

Så talar en moderat!