Hur skapas vinst i privat vård och omsorg?

Alliansen ger illusioner om att privata entreprenörer är så duktiga att driva vård och omsorg med bra kvalitet och ändå skapa vinst man kan rymma med.

Jag ställde i september 2009 en fråga till en Allianspolitiker på vk-bloggen. Än har man inte svarat. Så här skrev jag:

 

”I 2009 års budget för Vindelns största äldreboende Älvbacken med 50 platser uppgår kostnaderna till:

 • Köp av tjänster 20 tkr (0,1%)
 • Löner 19662 tkr (91,0 %)
 • Förbrukningsmaterial 455 tkr (2,1%)
 • Övrigt 10 tkr (0,0 %)
 • Matleverans till pensionärerna 1458 tkr (6,7%)

Totalt 17837 tkr (100%)

Dessutom finns kostnader för uppvärmning o lokaler med 1420 tkr samt städkostnader. Kanske bäst att skriva här att undertecknad har inte haft ett enda finger med i hur budgeten är upprättad! Den är godkänd av socialnämnden.

 

Om en privat entreprenör skall ”spara” på kommunens kostnader måste man således:

 • Minska på personalbemanningen
 • Minska på kvalitén på maten
 • Minska på städning eller värme i huset.

 

Högern sprider illusioner om att besparingar gör verksamhet billigare. I verkligheten blir den bara sämre! Hur blev det med de statliga privatiseringarna – bolagiseringarna?

 

 • Elen blev dyrare efter privatiseringarna!
 • Telefonin blev dyrare efter privatiseringarna! Och landsbygden utarmas! Nu läggs stationer och ledningar ner.
 • Hyresnivåerna har blivit dyrare efter privatiseringarna och kvalitén har försämrats för boende.
 • Biljettpriserna blev dyrare på SJ efter ”konkurrensutsättningen”.

 

Erfarenheterna från de stora städerna är att de stora multinationella företagen tar över verksamheterna och skyfflar vinsterna till skatteparadisen. Kooperativ verksamhet och småföretagarna konkurreras bort.”

 

Det här skrev jag 2009. Nu är facit klart efter 7 års Alliansregerande.

 

Vinsterna i vård och omsorg skapas genom att ta bort anställda. Det är det facit vi har av borgerlig politik.

Så min fråga är:

Vad tror Alliansensens politiker att en eventuell entreprenör skulle spara på i den budget som redovisas ovan?

 

Svar emotses!

PS

Jag arbetade som chefsekonom i Vindelns kommun 2009

Vi pensionärer drabbas igen – mer och mer!

Så är det då visat hur mycket vi pensionärer i snitt förlorar fram till 2018.

-47040 kronor totalt eller nära 8000 kronor per år!

storforlost

Det är svd som bett Pensionsmyndigheten räkna ut beloppet.

Läs hela artikeln här

För åren 2015–2018 beräknas bortfallet utifrån de prognoser som Pensionsmyndigheten lämnade förra veckan och de pekar på att bromsen tar bort pension till ett värde av ytterligare cirka 16000 kronor, totalt cirka 47000 kronor.

För hela pensionärskollektivet så kommer vi att förlora ca 75 miljarder kr (75 000 000 000 kronor).

Det skall jämföras med att Alliansen sänkt skatten för de mest rika med 130 miljarder PER ÅR!

Det finns alltså pengar – men Alliansen prioriterar de allra rikaste. Alla Alliansens partiledare själva torde ha tjänat flera hundra tusen i skattesänkningar sen 2006 per person! Vi pensionärer får se våra pensioner försvinna i lägre ersättningar och 16% iga prissstegringar! Skandal!

Och till oss pensionärer så erbjuder alliansen oss 100 kronor i skattesänkning per månad 2014 när pensionen sänks nästa år med ca 300 kr per månad! Och priserna stiger!

Alliansen har totalt glömt oss pensionärer! De njuter (läs Smetanas blogg här) av att sänka skatten ytterligare för de som tjänar mer än 37000 per månad.

Vi pensionärer som i snitt bara tjänar en tredjedel av detta får se en kraftig försämring av levnadsstandarden de kommande åren om Alliansen får fortsätta sin skattesänkarpolitik för de rika!

Bort med dom! Alliansen har INGET att tillföra oss pensionärer!

Fifflarparadis modell Alliansen

SVD avslöjar idag hur skandalföretaget Carema lurar oss skattebetalare – igen.

Så här gör dom.

Genom att anställa lite personal än motsvarande kommunal verksamhet så skapas vinst. Den överförs sen oftast till skatteparadis i utlandet. Det torde röra sig om 10 tals miljarder totalt.

Men. Nu tänker Skatteverket kolla vad dom gör. Och då tänker Caremaägaren försätta bolagt i likvidation. Alltså upplösa det – samtidigt som man startar ett nytt bolag som tar över verksamheten. (Det är bokföringsmässigt enkelt att fixa detta. Ägaren skickar bara en faktura med texten: ”koncernkostnader” och tömmer bolaget.) Sedan sätts företaget i konkurs.

Detta trixande gör tydligen i så fall att Skatteverket inte kan få in de ej betalda arbetsgivaravgifterna på 27 mkr som det handlar om. För när de försöker gå in i bolaget så finns det inte längre….

Fifflarna tar till vilka medel som helst för att lura av oss våra skattemedel.

Men den viktiga slutsatsen är dock:

Tack vare Alliansregeringens politik har fifflarna bjudits in att bedriva vård skola och omsorg i Sverige. Och de agerar hur som helst för att tjäna pengar.

Allianspolitiken har skapat ett PARADIS för fifflarna!

 

Källa: http://www.svd.se/naringsliv/carema-agare-kan-undga-skattetvist_8647266.svd?sidan=1