Privatisera Åsbacka äldreboende?

Jag ställde en fråga till Maria Kristoffersson på vk-bloggen om hur en privat entreprenör kan driva äldreboende billigare och effektivare. Återkommer till hennes svar.

 

Bakgrunden var en budget som liknar Åsbackas i Vilhelmina. Ett lika modernt äldreboende i Vindeln. Så här såg budgeten ut för 2009 (antaget under en centerpartistisk ordförande).

 

Köp av tjänster 20 tkr (0,1%), Löner 19662 tkr (91,0 %), Förbrukningsmaterial 455 tkr (2,1%). Övrigt 10 tkr (0,0 %) Matleverans till pensionärerna 1458 tkr (6,7%), Totalt 17837 tkr (100%). Därutöver uppvärming och städning 1420 tkr.

 

Om en privat entreprenör skall ”spara” på kommunens kostnader måste man således:

 • Minska på personalbemanningen
 • Minska på kvalitén på maten
 • Minska på städning eller värme i huset.

Min fråga var: Vad tror du Maria Kristoffersson att en eventuell entreprenör skulle spara på i den budget som redovisas ovan?

 

Jag fick ett ”svar” till slut:

”Jag har en annan bild av den verklighet som du beskriver. jag ser andra värden och andra sanningar. Det är därför så svårt att bemöta dig i din sifferexersis. Jag kan inte lägga min tid på att faktagranska de beräkningar du för fram. Jag tror på fakta från oberoende analys och utvärderingsinstitut. Jag kan lyfta exemplet i Jämtland där Landstinget driver vårdcentralen med stora förluster och Nya Närvården driver sina vårdcentralen med vinst. Vad kan det bero på? ”

 

Maria Kristoffersson väljer att inte svara. För svaret är att för att driva ett äldreboende med vinst måste man antingen minska på personalen, försämra maten eller låta det bli kallare eller smutsigare på boendet!

 

Vilhelmina kommun skulle inte få ett bättre äldreboende om Åsbacka bolagiserades.

Istället skulle;

 • bemanningen minskas,
 • verksamheten bli ”hemlig” då allmänheten inte kan gå in och få se på bokföringen,
 • bolaget skulle troligen göra vinstbeskattningen på Kajmanöarna.
 • Kommun och stat skulle därmed förlora skatteunderlag och tvingas dra ner mer nån annan stans.

 

Hela Alliansens ”argument” om att driva verksamhet privatiserat/bolagiserat faller som ett korthus! Det är en stor j-a bluff !

 

Och nu föreslår Alliansen att man ska tvinga kommunerna att införa LOV. Dvs vem som helst kan i stort sett utan vidare kunna ta över skola och hemtjänst för att tjäna pengar!

 

Vilhelmina kommun har erfarenhet av privatiserad äldreboende sedan många år. När det Pingrörelseägda företaget dragit in nog mycket pengar så sålde man och drog sig ur! Det förskräcker! Jag jobbade som socialchef då så jag vet hur det var!

 

Vilhelmina behöver inga fler borgerliga experiment!

 

PS

Eftersom jag inte är partiansluten så är jag – oberoende!

Stridshingsten ute på hal is….

Jag lyssnade hela dagen på debatten i riksdagen. Nu är Reinfeldt (eller som han kallar sig: Stridshingsten) verkligen ut på hal is. Så han blev så arg när hans budgetunderskottspolitik ifrågasattes.

För hans regering har skapat det största budgetunderskottet sedan 1990-talskrisen.

Från ett överskott på 65 miljarder som Göran Persson efterlämnade 2006 till ett underskott på 87 miljarder 2014. Reinfeldt har försvagat statens finanser med 152 miljarder – vilket motsvarar 52 miljoner OM DAGEN.

 

budgetundersk

 

 

Jag skrev en bloggartikel på vk-bloggen om det här 2009. Hittade den filen idag. Jag skrev då (lite provokativt) att vi hade att vänta att Alliansregeringen skulle försätta oss i den situationen igen.

 

Tänk att de blev så igen!

 

Det luktar röstköp långa vägar – och en oansvarig politik att ge de rikaste 140 miljarder extra…. per år!!!!

Vi pensionärer får däremot titta ner i ett allt mindre och mindre pensionskuvert. 

 

Stridshingsten är verkligen ute och halkar på hal is!

 

Med sina Sd-allianskolleger!

 

Vi pensionärer måste mobilisera oss och se till att det blir en förändring! Vi är less på att betala 16% högre skatt än löntagare!

 

SD-Alliansens skattepolitik mot oss pensionärer

 

Så har jag då fått beskedet från pensionsmyndigheten hur stor pensionen blir för 2014 som de betalar ut.

 

Så här blir min pension i år. Och hur mycket det sjunkit sedan 2013.

 

Inkomstpension 5 511 kr -153 kr

Tilläggspension 4 799 kr -132 kr

Premiepension 959 kr -7 kr

Belopp före skatt och avdrag 11 269 kr -292 kr

 

Så här ser det ut för alla pensionärers besked från pensionsmyndigheten.

Och Alliansen har sänkt skatten med 100 kronor.

 

Samtidigt har Landstinget tvingats höja skatten då statsbidragen minskats med 222 mkr. Något som motsvarar en förlust av nära 250 jobb sedan Alliansen kom till makten 2006. Källa: http://framtid2030.se/vf3.pdf .

Index statsbidrag

Under Perssons tid ökade statsbidragens värde för glesbygdskommunerna med 4%. Under Alliansens tid har värdet sjunkit med 11%. Kommunerna har tvingats höja skatter och avgifter!

 

Glesbygdskommunerna i länet har förlorat ca 165 mkr och tvingats höja kommunalskatterna. Vårt län har de högsta kommunalskatterna i landet. Källa: http://framtid2030.se/VF1.pdf

 

Vi pensionärer har fått se oss bli styvmoderligt behandlade av SD-Alliansen.

 

 • Vi har fått sänkta pensioner 4 gånger.
 • Vi får betala 16% högre skatt än löntagare.
 • Vi har tvingats betala högre kommunal och landstingsskatt när staten tagit av kommunerna statsbidrag

 

SD och Alliansen tillsammans är tillsammans ansvarig för denna utsvältning av oss pensionärer. Många av oss lever idag under fattigdomsgränsen och har inte resurser för vardagens viktiga behov. 

Lurendrejeri modell (c)

Maria Kristoffersson skriver på sin vk-blogg lovord om privat företagande som övertagit offentlig verksamhet. Jag kommenterade hennes inlägg på hennes blogg men hon raderade det.

 

Jag läste i hennes blogg bla: om företagaren som skulle ”dela ut den del av vinsten som motsvarade vår lönesänkning, totalt 850 000 kronor.” Istället för att ta ut lön.

 

Och jag undrade då: Om man tar ut vinster istället för lön i företaget så betalar ju inte företagaren arbetsgivaravgifter. Om inte staten får in skatt och arbetsgivaravgift – hur ska vi då kunna driva välfärden?

 

Är det på det sättet som centerpartister tänker sig att privata ska överta välfärdsverksamhet – då blir vi alla lurade på inkomster för staten och kommunen!

 

För om man tar ut lön så får kommunen in kommunalskatt. I exemplet som Maria K. tog upp så förlorade kommunen drygt 200 tusen kronor. Dessutom så förlorade staten inkomster. OCH den enskilde gick miste om underlag för framtida pension!

 

En tredubbel förlust alltså:

 • Förlust för staten – arbetsgivaravgifter
 • Förlust för kommunen – kommunalskatt
 • Förlust för den enskilde – pension

 

Centerpartiets och SD-Alliansen ivrande om ”privata alternativ” är inget annat än ett lurendrejeri av stora mått!  Vad ska kommuner driva verksamhet med om ingen betalar skatt?

Kommuner och Landsting är bättre skickade att driva vård, skola och omsorg! Då försvinner inga pengar i ”tomma intet” eller utomlands.

När jag gick i skolan var betyget C det sämsta betyget – underkänt.

Underkänt för (c) är mitt betyg!

 

Hur skapas vinst i privat vård och omsorg?

Alliansen ger illusioner om att privata entreprenörer är så duktiga att driva vård och omsorg med bra kvalitet och ändå skapa vinst man kan rymma med.

Jag ställde i september 2009 en fråga till en Allianspolitiker på vk-bloggen. Än har man inte svarat. Så här skrev jag:

 

”I 2009 års budget för Vindelns största äldreboende Älvbacken med 50 platser uppgår kostnaderna till:

 • Köp av tjänster 20 tkr (0,1%)
 • Löner 19662 tkr (91,0 %)
 • Förbrukningsmaterial 455 tkr (2,1%)
 • Övrigt 10 tkr (0,0 %)
 • Matleverans till pensionärerna 1458 tkr (6,7%)

Totalt 17837 tkr (100%)

Dessutom finns kostnader för uppvärmning o lokaler med 1420 tkr samt städkostnader. Kanske bäst att skriva här att undertecknad har inte haft ett enda finger med i hur budgeten är upprättad! Den är godkänd av socialnämnden.

 

Om en privat entreprenör skall ”spara” på kommunens kostnader måste man således:

 • Minska på personalbemanningen
 • Minska på kvalitén på maten
 • Minska på städning eller värme i huset.

 

Högern sprider illusioner om att besparingar gör verksamhet billigare. I verkligheten blir den bara sämre! Hur blev det med de statliga privatiseringarna – bolagiseringarna?

 

 • Elen blev dyrare efter privatiseringarna!
 • Telefonin blev dyrare efter privatiseringarna! Och landsbygden utarmas! Nu läggs stationer och ledningar ner.
 • Hyresnivåerna har blivit dyrare efter privatiseringarna och kvalitén har försämrats för boende.
 • Biljettpriserna blev dyrare på SJ efter ”konkurrensutsättningen”.

 

Erfarenheterna från de stora städerna är att de stora multinationella företagen tar över verksamheterna och skyfflar vinsterna till skatteparadisen. Kooperativ verksamhet och småföretagarna konkurreras bort.”

 

Det här skrev jag 2009. Nu är facit klart efter 7 års Alliansregerande.

 

Vinsterna i vård och omsorg skapas genom att ta bort anställda. Det är det facit vi har av borgerlig politik.

Så min fråga är:

Vad tror Alliansensens politiker att en eventuell entreprenör skulle spara på i den budget som redovisas ovan?

 

Svar emotses!

PS

Jag arbetade som chefsekonom i Vindelns kommun 2009

En (m)onumental orättvisa – 16% högre skatt för oss pensionärer

Skatteverket har nu publicerat skattetabellerna för 2014. Här kan man utläsa orättvisan i beskattningen i siffror. Och läsningen är skrämmande!

 

Skillnaden i beskattning är otrolig. För en inkomst på 30000 kr i månaden är skillnaden 16,4%!

En löntagare betalar 7791 kr i skatt och en pensionär tvingas betala 9067 kr. En skillnad på 15312 kr per år.

skattetabell35_25000

Om man jämför en inkomst på 20000 kr i månaden är skillnaden 7200 kr per år – 13%.

Och en inkomst på 10000 kr i månaden är skillnaden  15,5%.

Allt detta räknat på tabell 35 som är vanligast i Västerbotten.

 

Skulle vi jämföra med en inkomsttagare som bor i Stockholm betalar de mycket lägre i skatt-

(tabell 29)!

En löntagare i Stockholm betalar vid en inkomst i jämförelse med en Västerbottning per år:

Månadsinkomst 30000 kr betalar 33924 kr mindre i skatt

Månadsinkomst 20000 kr betalar 23916 kr mindre per år

Månadsinkomst 10000 kr betalar 6132 kr mindre per år

 

Orättvisorna a´la Alliansen blir värre och värre för varje år!

Och nu uppgår den till mellan 13% och 16%

Fy sjutton vilket orättvist skattesystem Alliansen har infört!

Vakna alla pensionärer i Sverige!

Läs mer matnyttigt på www.framtid2030.se.

Skolpaket? Alliansen ut på hal is…

Skolan behöver mer resurser.
Inte fler skattesänkningar!

På www.allvar.nu läser vi: ”Två dagar efter att vi lanserat skolnätverket kommer nu den moderatledda regeringens svar till alla oss som känner oro för utvecklingen i svenska skolan. Huvudnumret är en utredning vars förslag tidigast genomförs under 2018-2019, alltså om fem år. Vi behöver din hjälp att visa regeringen att vi som samhälle måste välja skolan framför fler skattesänkningar.

Svenska skolan har tappat mest av alla industrialiserade länder i OECD. Kunskap i matematik, naturvetenskap och läsförståelse tappar kraftigt och trenden är nedåtgående. Det är svåra utmaningar som skolan står inför. Och det är utmaningar som behöver lösas här och nu – inte om fem år.

Om fem år kommer många av de som går i mellanstadiet redan att ha gått ut grundskolan, att tillsätta en utredning vars förslag inte genomförs förrän 2018-2019 kommer inte att lösa deras problem, vi behöver agera nu.

Vi måste våga satsa pengar på våra barns utveckling. Och vi måste välja att satsa på skolan framför fler skattesänkningar.

Är du med oss? Klicka på bilden nedan, och dela den till dina vänner:”

skolallvar

 

Jag är själv ingen organiserad socialdemokrat, men har gått med som medlem i nätverket.

Gör det du också! Registrera dig på www.allvar.nu

Alliansen är ute på hal is med sin löften om åtgärder om 5 år. Dom har förskingrat våra pengar i skattesänkningar till de rika så de kan inte göra något åt skolan nu!

Efter sig lämnar de ett budgetunderskott på över 40 miljarder 2014!

Det behövs åtgärder nu!

 

Lööf (c) inte ärlig!

 

IFAU har utvärderat sänkta arbetsgivaravgifter för unga och konstaterat att det är rätt dålig jobbpolitik. AB har frågat Annie Lööf om hon säger:

 

Det är ganska välkända argument som lyfts fram. Jag kan konstatera att det skiljer mycket mellan vad forskningen säger och vad den enskilda företagaren säger när jag besöker arbetsplatser.”

 

Forskning säger en sak. Lööf något annat. Hon struntar i fakta:

 

När jag besöker glasstillverkaren utanför Eskilstuna eller när jag besöker industriföretaget hemma i Värnamo så kan de ju peka på att ”de här tre unga människorna har jag kunnat anställa tack vare att ni har halverat arbetsgivaravgiften”. Sänker man kostnaderna för att anställa innebär de ökade marginalerna att man skapar fler jobb. Jag har stor respekt för den ekonomiska forskningen och utvärderingen av detta. Men jag väljer att lyssna på Sveriges jobbskapare i det här fallet. ”

annieloof
Annie Lööf håller sig inte till sanningen om Slagsta Glass. De minskade antal anställda från 6 till 3 enligt bokslutet.

 

Men glasstillverkaren i Eskilstuna är ett väldigt dåligt exempel, ändå återkommer hon ständigt till det. I maj berättade hon att hon besökt Slagsta Glass i Eskilstuna:

 

Slagsta Glass är inget bra exempel på jobbskapande. Slagsta Glass ägs av Slagsta Kiosk och Bar, vars årsredovisning är offentlig.

 

I december 2011, precis innan arbetsgivaravgifterna och momsen sänktes, hade företaget sex anställda. Ett år senare hade de tre.

 Det är Alliansens ”jobbskapande” i kalla siffror!

 Det bidde ingenting för Slagsta Glass.

Pengarna gick nog bara i ägarnas fickor!

 Det är vi som fick betala notan för regeringens misslyckande. Arbetslösheten ökade kraftigt sedan 2006. Det är sanningen! Alliansens ”åtgärder” är misslyckanden!

 

Vem kan tänka sig att rösta på ett parti med en partiledare som inte är ärlig????

Kristna slaktas

 

Vi har en märklig utrikesminster som faktiskt verkar stå på Al-Qaidas sida i Syrien. Men bilden av Syrien som USA sprider börjar krackelera. Ja de har tom dragit sig bort från stödet till Jihadisterna. För den ende som stöder de kristna i Syrien är diktatorn Bashar al-Assad. För Jihadisterna slaktar de kristna eftersom! Som Usa och Bildt har stött i ord och handling! Nu har jihadisterna dessutom fört bort svenska läkare.

 

I dagens SVD finns en mycket intressant artikel i frågan. Det är Per Jönsson, redaktör på Utrikespolitiska institutet som har en mer balanserad bild. Så här inleder han:

 

i jämförelse med Vietnamkriget, ett halvsekel av Palestinakonflikt och det så kallade kriget mot terrorismen efter 11 september 2001 så framstår bristen på politisk debatt kring det kanske hetaste inbördeskriget i modern tid som bedövande. ”

”Nästan allvarligare än tystnaden är dock den falska verklighetsbild och de förvrängda framtidsförhoppningar som präglar snart sagt all medierapportering kring det snart treåriga blodbadet i Syrien.

 

Den falska verklighetsbilden består främst däri att kriget framställs som en kamp mellan folketoch härskaren, mellan demokratitörstande civila syrier och Bashar al-Assads tyranniska våldsstyre. Det är en bild som föddes och hämtade näring ur den mytomspunna så kallade arabiska våren för tre år sedan. Då avsattes i rask takt starkt överåriga härskarhus i Tunisien, Egypten och Libyen – till synes av spontana frihetliga folkresningar, i realiteten med nödvändig assistans av frustrerade inhemska militärer och (i Libyen) av utländska krigsinsatser.

Också i Syrien startade det hela i mars 2011 som gräsrotsdemonstrationer mot Assadväldets ofrihet och akut materiell nöd efter fem års torka och missväxt. Dock blandade sig snart – i kontrast till Egypten och Tunisien – väpnade islamister i spelet, och de fredliga protestaktionerna övergick under 2011 snabbt till en bred våldspräglad resning mot Assadregimen, vars militärmakt till skillnad från den egyptiska inte ställde sig på rebellernas sida.

Från vintern 2011–2012 strömmade också stridsvana islamistiska jihadister (”gudskrigare”) till slagfältet från bland annat Irak, Libyen, Saudiarabien, Turkiet och Tjetjenien. Sedan dess har hela det syriska upproret i praktiken ”kapats” av inhemska och utländska jihadistgrupperingar, av vilka åtminstone två – Nusrafronten och Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis) – är direkt förbundna med al-Qaida.”

Läs fortsättningen här:

Det var som i Afghanistan. Där stödde Usa först Al-Quaida och Usama Bin Ladin med miljarder och vapen. Har man lärt sig en läxa när man ser att de kristna slaktas?