Hur skapas vinst i privat vård och omsorg?

Alliansen ger illusioner om att privata entreprenörer är så duktiga att driva vård och omsorg med bra kvalitet och ändå skapa vinst man kan rymma med.

Jag ställde i september 2009 en fråga till en Allianspolitiker på vk-bloggen. Än har man inte svarat. Så här skrev jag:

 

”I 2009 års budget för Vindelns största äldreboende Älvbacken med 50 platser uppgår kostnaderna till:

 • Köp av tjänster 20 tkr (0,1%)
 • Löner 19662 tkr (91,0 %)
 • Förbrukningsmaterial 455 tkr (2,1%)
 • Övrigt 10 tkr (0,0 %)
 • Matleverans till pensionärerna 1458 tkr (6,7%)

Totalt 17837 tkr (100%)

Dessutom finns kostnader för uppvärmning o lokaler med 1420 tkr samt städkostnader. Kanske bäst att skriva här att undertecknad har inte haft ett enda finger med i hur budgeten är upprättad! Den är godkänd av socialnämnden.

 

Om en privat entreprenör skall ”spara” på kommunens kostnader måste man således:

 • Minska på personalbemanningen
 • Minska på kvalitén på maten
 • Minska på städning eller värme i huset.

 

Högern sprider illusioner om att besparingar gör verksamhet billigare. I verkligheten blir den bara sämre! Hur blev det med de statliga privatiseringarna – bolagiseringarna?

 

 • Elen blev dyrare efter privatiseringarna!
 • Telefonin blev dyrare efter privatiseringarna! Och landsbygden utarmas! Nu läggs stationer och ledningar ner.
 • Hyresnivåerna har blivit dyrare efter privatiseringarna och kvalitén har försämrats för boende.
 • Biljettpriserna blev dyrare på SJ efter ”konkurrensutsättningen”.

 

Erfarenheterna från de stora städerna är att de stora multinationella företagen tar över verksamheterna och skyfflar vinsterna till skatteparadisen. Kooperativ verksamhet och småföretagarna konkurreras bort.”

 

Det här skrev jag 2009. Nu är facit klart efter 7 års Alliansregerande.

 

Vinsterna i vård och omsorg skapas genom att ta bort anställda. Det är det facit vi har av borgerlig politik.

Så min fråga är:

Vad tror Alliansensens politiker att en eventuell entreprenör skulle spara på i den budget som redovisas ovan?

 

Svar emotses!

PS

Jag arbetade som chefsekonom i Vindelns kommun 2009