Stridshingsten ute på hal is….

Jag lyssnade hela dagen på debatten i riksdagen. Nu är Reinfeldt (eller som han kallar sig: Stridshingsten) verkligen ut på hal is. Så han blev så arg när hans budgetunderskottspolitik ifrågasattes.

För hans regering har skapat det största budgetunderskottet sedan 1990-talskrisen.

Från ett överskott på 65 miljarder som Göran Persson efterlämnade 2006 till ett underskott på 87 miljarder 2014. Reinfeldt har försvagat statens finanser med 152 miljarder – vilket motsvarar 52 miljoner OM DAGEN.

 

budgetundersk

 

 

Jag skrev en bloggartikel på vk-bloggen om det här 2009. Hittade den filen idag. Jag skrev då (lite provokativt) att vi hade att vänta att Alliansregeringen skulle försätta oss i den situationen igen.

 

Tänk att de blev så igen!

 

Det luktar röstköp långa vägar – och en oansvarig politik att ge de rikaste 140 miljarder extra…. per år!!!!

Vi pensionärer får däremot titta ner i ett allt mindre och mindre pensionskuvert. 

 

Stridshingsten är verkligen ute och halkar på hal is!

 

Med sina Sd-allianskolleger!

 

Vi pensionärer måste mobilisera oss och se till att det blir en förändring! Vi är less på att betala 16% högre skatt än löntagare!

 

SD-Alliansens skattepolitik mot oss pensionärer

 

Så har jag då fått beskedet från pensionsmyndigheten hur stor pensionen blir för 2014 som de betalar ut.

 

Så här blir min pension i år. Och hur mycket det sjunkit sedan 2013.

 

Inkomstpension 5 511 kr -153 kr

Tilläggspension 4 799 kr -132 kr

Premiepension 959 kr -7 kr

Belopp före skatt och avdrag 11 269 kr -292 kr

 

Så här ser det ut för alla pensionärers besked från pensionsmyndigheten.

Och Alliansen har sänkt skatten med 100 kronor.

 

Samtidigt har Landstinget tvingats höja skatten då statsbidragen minskats med 222 mkr. Något som motsvarar en förlust av nära 250 jobb sedan Alliansen kom till makten 2006. Källa: http://framtid2030.se/vf3.pdf .

Index statsbidrag

Under Perssons tid ökade statsbidragens värde för glesbygdskommunerna med 4%. Under Alliansens tid har värdet sjunkit med 11%. Kommunerna har tvingats höja skatter och avgifter!

 

Glesbygdskommunerna i länet har förlorat ca 165 mkr och tvingats höja kommunalskatterna. Vårt län har de högsta kommunalskatterna i landet. Källa: http://framtid2030.se/VF1.pdf

 

Vi pensionärer har fått se oss bli styvmoderligt behandlade av SD-Alliansen.

 

 • Vi har fått sänkta pensioner 4 gånger.
 • Vi får betala 16% högre skatt än löntagare.
 • Vi har tvingats betala högre kommunal och landstingsskatt när staten tagit av kommunerna statsbidrag

 

SD och Alliansen tillsammans är tillsammans ansvarig för denna utsvältning av oss pensionärer. Många av oss lever idag under fattigdomsgränsen och har inte resurser för vardagens viktiga behov. 

Hur skapas vinst i privat vård och omsorg?

Alliansen ger illusioner om att privata entreprenörer är så duktiga att driva vård och omsorg med bra kvalitet och ändå skapa vinst man kan rymma med.

Jag ställde i september 2009 en fråga till en Allianspolitiker på vk-bloggen. Än har man inte svarat. Så här skrev jag:

 

”I 2009 års budget för Vindelns största äldreboende Älvbacken med 50 platser uppgår kostnaderna till:

 • Köp av tjänster 20 tkr (0,1%)
 • Löner 19662 tkr (91,0 %)
 • Förbrukningsmaterial 455 tkr (2,1%)
 • Övrigt 10 tkr (0,0 %)
 • Matleverans till pensionärerna 1458 tkr (6,7%)

Totalt 17837 tkr (100%)

Dessutom finns kostnader för uppvärmning o lokaler med 1420 tkr samt städkostnader. Kanske bäst att skriva här att undertecknad har inte haft ett enda finger med i hur budgeten är upprättad! Den är godkänd av socialnämnden.

 

Om en privat entreprenör skall ”spara” på kommunens kostnader måste man således:

 • Minska på personalbemanningen
 • Minska på kvalitén på maten
 • Minska på städning eller värme i huset.

 

Högern sprider illusioner om att besparingar gör verksamhet billigare. I verkligheten blir den bara sämre! Hur blev det med de statliga privatiseringarna – bolagiseringarna?

 

 • Elen blev dyrare efter privatiseringarna!
 • Telefonin blev dyrare efter privatiseringarna! Och landsbygden utarmas! Nu läggs stationer och ledningar ner.
 • Hyresnivåerna har blivit dyrare efter privatiseringarna och kvalitén har försämrats för boende.
 • Biljettpriserna blev dyrare på SJ efter ”konkurrensutsättningen”.

 

Erfarenheterna från de stora städerna är att de stora multinationella företagen tar över verksamheterna och skyfflar vinsterna till skatteparadisen. Kooperativ verksamhet och småföretagarna konkurreras bort.”

 

Det här skrev jag 2009. Nu är facit klart efter 7 års Alliansregerande.

 

Vinsterna i vård och omsorg skapas genom att ta bort anställda. Det är det facit vi har av borgerlig politik.

Så min fråga är:

Vad tror Alliansensens politiker att en eventuell entreprenör skulle spara på i den budget som redovisas ovan?

 

Svar emotses!

PS

Jag arbetade som chefsekonom i Vindelns kommun 2009

En (m)onumental orättvisa – 16% högre skatt för oss pensionärer

Skatteverket har nu publicerat skattetabellerna för 2014. Här kan man utläsa orättvisan i beskattningen i siffror. Och läsningen är skrämmande!

 

Skillnaden i beskattning är otrolig. För en inkomst på 30000 kr i månaden är skillnaden 16,4%!

En löntagare betalar 7791 kr i skatt och en pensionär tvingas betala 9067 kr. En skillnad på 15312 kr per år.

skattetabell35_25000

Om man jämför en inkomst på 20000 kr i månaden är skillnaden 7200 kr per år – 13%.

Och en inkomst på 10000 kr i månaden är skillnaden  15,5%.

Allt detta räknat på tabell 35 som är vanligast i Västerbotten.

 

Skulle vi jämföra med en inkomsttagare som bor i Stockholm betalar de mycket lägre i skatt-

(tabell 29)!

En löntagare i Stockholm betalar vid en inkomst i jämförelse med en Västerbottning per år:

Månadsinkomst 30000 kr betalar 33924 kr mindre i skatt

Månadsinkomst 20000 kr betalar 23916 kr mindre per år

Månadsinkomst 10000 kr betalar 6132 kr mindre per år

 

Orättvisorna a´la Alliansen blir värre och värre för varje år!

Och nu uppgår den till mellan 13% och 16%

Fy sjutton vilket orättvist skattesystem Alliansen har infört!

Vakna alla pensionärer i Sverige!

Läs mer matnyttigt på www.framtid2030.se.

Alliansen har brandskattat länet på 1300 jobb

 

Alliansen hann knappt komma i regeringsställning 2006 förrän man slopade 20000 jobb i landet. Däribland 656 plusjobb i Västerbotten. Källa www.ifau.se. Främst unga kastade man ut i arbetslöshet som förlorade en avtalsenlig lön. Idag erbjuds gruppen en svältpeng av Alliansen istället.

 

Lägg därtill att Alliansen tagit av glesbygdskommunerna i Västerbotten resurser som motsvarar 420 jobb i länet. Se www.framtid2030.se

 

Samt brandskattat Landstingts resurser motsvarande 250 jobb. Se fakta här.

 

Sammanlagt har Alliansen därmed brandskattat länet på ca 1300 arbetstillfällen!

 

Resurser som tagits från vår välfärd har istället förts över genom bidrag till höginkomsttagare. Fast dom har fräckheten att kalla bidraget för avdrag.

Men det är bidrag det handlar om då man först tar ut skatt av oss alla. Och sedan ”delar ut” bidraget bara till vissa.

 

Oss pensionärer, arbetslösa, sjuka och föräldralediga duger inte för den orättvisa Alliansregeringen!

Samt kommunsektorn som förlorat resurser som tvingat dom till skatte- och avgiftshöjningar!

 

 

Alliansen – Persson? Vem var bäst på statsbidrag till kommunerna?

Fem alliansriksdagsmän försöker lura VK läsarna idag i en debattartikel och försöker ge sken av att de ökat statsbidragen till kommunerna. Jag har tagit mig tid och tagit fram fullständiga fakta i frågan och en pdf-fil finns här. Den visar klart hur statsbidragen urholkats i reellt värde under Alliansens tid med 11% men ökade under Perssons tid med 4%. Mer info på www.framtid2030.se

Ett litet diagram visar utvecklingen:

Index statsbidrag

Jag har skickat in en debattartikel idag som svar på FEM riksdagsmäns debatt i VK.

Mitt svar finns här VKdebatt_Allianssvar20131217

Jag är ingen organiserad socialdemokrat men konstaterar att statsbidragen faktiskt var mycket bättre på Göran Perssons tid! Det fanns en omtanke om kommunerna då. Men idag ironiserar Alliansriksdagsmännen friskt om ”bidragspartierna”.

 

Per-Ola Mostörm

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

Svek mot Robertsfors kommun

 

Lars Bäckström skriver på sin VK-blogg ett svar på en debattartikel jag haft i Folkbladet 13 dec. Istället för att inse fakta så försöker Lars ge sken av att sveket mot kommunerna har varat en lång tid. Fakta stöder inte den inställningen.

 

Jag känner väl till hur statsbidragen är uppbyggda efter 20 år som ekonom i kommunal tjänst. Det finns en faktor som tar hänsyn till befolkningen. Men under alliansens tid har det reella värdet av statsbidragen kraftigt urholkats.

 

Jag jämförde i mina tabeller grundande på scb räkenskapssammandrags statistik åren 2006-2012 som redovisas på Www.framtid2030.se .

 

Nu ska jag jämföra på Perssons tid 1999-2005. Då ser det ut så här för Robertsfors:

Statsbidragen i nominella belopp och kr/inv

1999 83 743 tkr 11386 kr

2005 108 430 tkr 15345 kr

En ökning med 29,3 % Ökning 34,7%

Och det måste påpekas att denna ökning är högre än vad lönerna har ökat!

 

Under Alliansens tid  i nominella belopp och kr/inv

2006 105 923 tkr 15141 kr

2012 102 022 tkr 15189 kr

En minskning med -3,7 % Ökning 0,3%

 

Och då måste jag påpeka att lönerna under den tiden ökat med 22%

Robertsfors har alltså drabbats av en oerhörd intäktsminskning under Alliansens regeringstid.

 

Jag har läste igenom boksluten igen för Robertsfors och finner då att för att få en ökning av det egna kapitalet har kommunen genomfört en gigantisk nedskärning av verksamheterna. I snitt har glesbygdskommunerna i länet haft en kostnadsökning på 20,9% medan Robertsfors endast haft en ökning på 5,9%.Det pekar på stora neddragningar.

Ni har tvingats höja skatten med 70 öre. Näst högst i länet. Och ni har höjt era avgifter från 2007 med 24,9 %.

 

Robertsforsborna betalade 2006 i snitt en kommunalskatt på 31204 kr. År 2012 är den siffra nu uppe i 38635 kronor!

De har fått stått för ökningen av det egna kapitalet!

 

Jag har tidigare jämfört med Huddinge.

Deras kommunalskatteuttag per invånare har ökat från 33 710kr till 37 400 kr. Fast de har 3,70 i lägre k-skatt. De har fått en ÖKNING av statsbidragen så mycket så de har kunnat sänka kommunalskatten med 28 öre och sänker nu med 10 öre till år 2014. Robertsforsborna betalar alltså i snitt högre kommunalskatt nu än en Huddingebo!

 

Så grattis Huddinge! Ert statsbidrag har ökat med 3960 kr under Alliansens tid! Per invånare! Robertsfors fick ynka 48 kronor! Deras kommunalskatt är nu 3,35 lägre än i Robertsfors.

 

Jag är ju ingen partimedlem någonstans utan en f.d. Kommunal tjänsteman som tvingats åse kraftiga besparingar i tre glesbygdskommuner i länet. Har räknat fram massor med underlag för besparingar då statsbidragen urholkats. Jag försöker lyfta fram fakta så människor får se hur det ser ut i verkligheten.

 

Alliansens Stureplanspolitik fungerar precis som Reinfeldt hade tänkt! Mer till de rika kommunerna och mer till de rika inkomsttagarna. Och inget till oss pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa ungdomar!

 

Det var mycket bättre statsbidrag till Robertsfors på s-regeringens tid! Det är dax att erkänna sanningen Lars Bäckström. Alliansen sviker glesbygdens kommuner!

Fakta kvarstår!

Mer fakta kommer att publiceras eftersom på www.framtid2030.se

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

 

Dagens politik utarmar glesbygdens kommuner

Som svar på fem alliansriksdagsmän som svarat på min debattartikel om ”sveket mot glesbygdens kommuner” har jag skrivit detta svar som publiceras i dagens VK. Här är artikeln inte nedkortad.

 

———————–

Fem alliansriksdagsmän har besvarat min artikel om sveket mot glesbygdskommunerna i länet men blandar ihop korten för att ge sken av något annat. Man blandar in såväl städernas ekonomi i länet som landstingets ekonomi. Och försöker lura läsarna att en hundralapp 2006 är lika mycket värd som en hundralapp är värd 2012. I realiteten är den värd bara ca 80 kronor. Jag hade enbart skrivit om de små kommunerna. Men jag återkommer senare om sveket mot Norrlandslandstingen.

 

Kalla fakta är att glesbygdskommunernas kostnader totalt har ökat från 3,7 till 4,5 mdr. En ökning med nära 21%. Statsbidragen enligt kommunernas bokslut ökade samtidigt från 1,1 till 1,2 mdr. Plus 7%. 2006 stod statsbidragen för 29,3% av kommunernas intäkter för att år 2012 minska till 26,0%.

 

Alliansriksdagsmännen tar in Umeå kommuns ekonomi i beräkningen. Den stora befolkningsökningen där har förstått lett till ökade statsbidrag och där har andelen ökat från 7,3 till 9,2 %. På samma sätt är det i Stockholmskommunerna. Statsbidragen har ökat kraftigt. En av orsakerna är att de får kompensation för att de har högre löner. Medan glesbygdskommunerna inte får bidrag för att höja lönerna. Snacka om omvänd logik. Ett effektiv sätt att locka folk från Norrland.

 

En ironi i sammanhanget är att kommunen där ”alliansens moder” Maud Olofsson bor så har statsbidragen totalt minskat. Från 105,9 till 102,0 mkr under alliansens regeringstid. 2006 stod statsbidragen för 25,8% av kommunernas intäkter för att år 2012 ha minskat till 23,5 %. Totalt saknas enligt min beräkning 23,3 miljoner kronor för kommunen! Så företräder en allianspolitiker ”sin” kommun!

 

Så min slutsats kvarstår. Alliansen bedriver med sin politik en fortsatt utarmning av glesbygdens kommuner. Och de riksdagsmän som företräder alliansen har glömt sin roll som företrädare för sin kommun. Fakta visar att genom att successivt reellt minska statsbidragen till kommunerna så tvingas de till att avskeda folk och höja taxor och avgifter. Fråga kommunalpolitikerna så får ni svar!

 

Sen försöker ni påstå att sysselsättningen ökat så kraftigt. Men glömmer samtidigt att sen 2006 har Sveriges befolkning ökat med 500 000 personer. Så ni har inte ens gett den halva miljonen jobb. Bara 200 000 av dom. Därför har också arbetslösheten ökat.

 

Ni riksdagsmän som svarat på min insändare har själva suttit i riksdagen och röstat ner förslag från de röd-gröna om ökade statsbidrag till kommunsektorn. Och så har ni mage att stå i kommun och landstingsfullmäktige och klaga när lokalpolitikerna tvingas lägga ner skolor, ambulans eller omsorg. Er politik att ”hela Sverige skall leva” visar sig inte hålla när jag lyfter fram fakta. Men ni har ju fyllt era och andra höginkomsttagare fickor med ”jobbskattebidrag” på totalt genom alla åren snart 1 miljard kronor – så pengarna tog väl slut för att rädda välfärden i glesbygdskommunerna i landet.

 

Så här ser artikeln ut i dagens vk.

Per-Ola Moström

tidigare chefsekonom Vindelns kommun

Krog-jobb-bluffen

 

”Sänkt moms gav 4.000 nya jobb” är morgonens rubrik från Dagens Industri. Högern slår volter av glädje. En jobbreform som ger resultat, är budskapet. Men det väcker ett antal frågor.

 

1. Stämmer siffrorna?

Konjunkturinstitutet, som ligger bakom siffrorna, är inte tvärsäkra. ”Osäkerheten är dock stor kring om det ökade antalet timmar består i fler sysselsatta och/eller en ökad medelarbetstid”, står det i pressmeddelandet. Det är alltså motsvarande 4 000 heltidsjobb, inte samma sak som att 4 000 personer som fått jobb.

Konjunkturinstitutet tillägger också att ”Reformens effekter på sysselsättningen i hela ekonomin är dock mer osäker”. I klarspråk: folk flyttar sin konsumtion. Blir det billigare att gå på restaurang går färre på bio eller annat. Det är alltså oklart om det gett några nya jobb i ekonomin i sin helhet.

 

2. Är det andra faktorer som ligger bakom?

Restaurangbranschen är rejält subventionerad med skattemedel i form av nystartsjobb, instegsjobb och andra former av anställningar där skattebetalarna står för hela eller delar av lönekostnaden.

 

3. Hur såg ambitionerna ut?

Regeringen trodde först på 19 000 nya jobb, något som därefter reviderades ner till 8 000 nya jobb. Nu diskuterar vi kanske 4 000 jobb, vilket säger något om hur bra det gått med den borgerliga jobbpolitiken. I sin sista budget innan han blev statsminister hävdade Fredrik Reinfeldt att hans politik skulle skapa ”kanske 500 000 nya jobb – redan på kort sikt”.

 

3. Är det kostnadseffektivt?

Det här är den viktiga frågan. Sänkt krogmoms innebär minskade skatteintäkter på 5,4 miljarder kronor. Varje år. Får vi 4 000 jobb för pengarna går alltså varje nytt krogjobb loss på 1 350 000 kronor.

 

Alliansens politik har med andra ord gett ett MINUS på ca 4 miljarder kronor!

Snacka om jobbluff!

Arbetslösheten har ju bara ökat under Alliansens tid i makten!

Men de rika har blivit rikare!

Det var väl ändå syftet draperat i ”vackra ord om jobb” ???

Ta din säng och gå!

 

 • Varför ska en sjuk som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden i skatt än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en arbetslös som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en gammal sjuk pensionär som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en kvinna som är föräldraledig som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

 

 • Ska den sjuke ”ta sin säng och gå”?
 • Ska den arbetslöse ”tvinga sig in på en arbetsplats”?
 • Ska en kvinna som är hemma med nyfött barn lämna barnet för att börja jobba?
 • Ska en sjuk pensionär tvingas ut i jobb igen?

 

Frågorna ställdes i riksdagen idag till moderaterna!

Svaret uteblev förstås!

 

Men svaret är istället: Moderat högerpolitik är inte för jämställdhet, mänsklighet och rättvisa! Den gynnar de rika på de fattigas bekostnad!

Högerpolitik delar in människor i närande och tärande!

 

Av Alliansregeringens budget går 1% till de 10% fattigaste

medan 26% av jobbskattebidragen går till de 10% rikaste!

 

Alliansens politik är inte för jämställdhet! Den ökar klyftorna i landet mellan fattiga och rika!

 

Den politiken sitter länets Allians-riksdagsmän idag i riksdagen och röstar på!

Däribland en folkpartist från Nordmaling! Glöm inte det Nordmalingsbor!