Varning för Alliansen politik 2015-2017!

 

Sveriges kommuner och Landsting (skl) publicerade den 19/12 en ny skatteprognos fram till 2017. Det är verkligen en varning för allmänheten att läsa och förstå innehållet av.

 

För i den kan vi läsa att regeringen kommer att minska statsbidragen till länets kommuner för perioden 2015-2017 med sammanlagt 137 miljoner kronor! Det kommer att drabba alla länets kommuner. Störst förlorare är Umeå med 62 miljoner. För hela landet handlar det om -5 miljarder kr. Läs själv här.

 

Så här ser tabellen ut: Minskning av statsbidrag 2015-2017 mkr.

regleringsbidrag

 

Så här skriver SKL om prognosen:

Det nyligen publicerade taxeringsutfallet visat att regeringen överskattat skatteunderlagstillväxten för 2012. För 2013 förutser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu svagare utveckling än regeringen gjorde i budgetpropositionen”.

 

För Vilhelmina handlar det om minus 3,6 miljoner. Det motsvarar ca 10 anställda. Mer besparingar att vänt? Vilka kan Maria Kristoffersson tänka sig ta bort?

 

Vi måste gemensamt se till att välja bort Alliansen-SD för att rädda välfärden kvar i länets kommuner!

Man kan misstänka att det ärt de här 5 miljarderna  som moderaterna tänker sänka skatten för de mest rika 2015-2017 om man sitter kvar….

Läs mer på www.framtid2030.se.

…………………………

Ett förtydligande av de som vill kommentera. Jag kollar mot uppgiven epostadress. Är den falsk så publiceras ej inläggen. VK har gett oss bloggare rätten att redigera inläggen. Allt kränkande och det som inte har med ämnet jag tar bort tar jag bort!  De som inte vågar stå upp med sitt namn epostadress har ingen rätt att skriva här.

Alliansen svek Vilhelmina… också…

 

Under Alliansens tid vid makten från 2006-2012 har statsbidragen till Vilhelmina kommun kraftigt urholkats. Räknar man om värdet av statsbidraget i förhållande till antal tjänster så har kommunen förlorat ca 53 tjänster då lönerna ökat med 22% under Alliansens tid med SD:s stöd.

 

Hade statsbidragen ökat som lönerna ökat så skulle Vilhelmina fått 20,4 mkr mer i statsbidrag. Denna minskning av värdet har lett till kommunalskattehöjningar med 50 öre och taxehöjningar i snitt med 12%. Kommuninvånarna har betala notan när Alliansen har svikit kommunen.

Så här ser statsbidragens utveckling ut:

Under Göran Perssons tid ökade statsbidragen med 28,1%

1999 126,8 mkr 15842 kr/inv

2005 162,4 mkr (+28,1%) 22167 kr/inv

 

Under Alliansens tid ökade statsbidragen med endast 9,5%

2006 163,1 mkr 22406 kr/inv

2012 178,6 mkr (+9,5%) 25725 kr/inv

stbandelvilhelmina
Tabellen visar hur många procent som statsbidragen utgjort i förhållande till bruttokostnaderna ii Vilhelmina under Alliansens och Göran Perssons tid i makten

 

MEN värdet av statsbidragen var mindre 2012 eftersom de överskred lönehöjningar som var 22%. Så var det inte på Perssons tid. Då var den reala ökningen ca 4%.

Om man räknar om värdet av Alliansens statsbidrag i förhållande till genomsnittlig timlön i den kommunala sektorn får man en annan bild. Snittlönen 2006 var 126 kr för att vara 156 kr 2012. För statsbidragen kan man därför köpa sig så här många timmar i snitt per kommuninvånare:

2006 177,8 timmar

2012 164,9 timmar

En minskning med 7,2%!

Så mycket har statsbidragen till Vilhelmina kommun reellt minskat! Omräknat till helårstjänster så har Vilhelmina förlorat resurser motsvarande från 467 tjänster 2006 till 414 tjänster år 2012. En minskning med -53 tjänster!

Hur har då kommunen ändå kunnat klara en ekonomi i balans undrar någon?

Jo genom skatte- och avgiftshöjningar som drabbar den egna befolkningen.Och verksamhetsneddragningar.

 

Men urholkningen har också bidragit till en flykt på invånare. Från 2006 har befolkningen därför minskat med 386 personer eller -5,3%.

 

Kostnaderna för kommunens verksamhet har ökat från 503 mkr till 583 mkr (+16%). Statsbidragens andel har därför minskat från 32% till 30,6%. Hade kommunen fått ökade statsbidrag i förhållande till hur lönerna har höjts hade kommunen haft 20,4 mkr ytterligare i statsbidrag 2012.

 

Nu tvingades kommunen för att klara en ekonomi i balans höja kommunalskatten från 22,90 till 23,40. Samt höja avgifterna från 153 mkr till 172 mkr. En ökning med 12%.

 

Huddinge har under Alliansens tid ökat sitt statsbidrag med 3960 kr/invånare. De har därigenom kunnat sänka skatten med 28 öre men sänker med 10 öre till 2014. Vilhelmina har nu en kommunalskatt på 23,40 och en Huddingebo har 2014 3,70kr lägre k-skatt än Vilhelmina invånare. Alliansens Stureplanspolitik har effekt.

 

Alliansens politik har gått ut på att gynna höginkomsttagare och rika kommuner.

Det var mycket bättre statsbidrag till kommunerna på Göran Perssons tid än idag för glesbygdens kommuner.

 

Alliansen och SD har medvetet omfördelat resurserna till de som har det bättre! För små kommuner och för pensionärer, arbetslösa och föräldralediga har det bara blivit sämre. Och 2014 fortsätter den utvecklingen för oss. Men höginkomsttagarna har fått mer. Mycket mer.

Tyvärr ser utvecklingen likadan ut i alla glesbygdskommuner i Västerbotten.

Läs mer på www.framtid2030.se. Där finns detaljerade tabeller mm.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. Chefsekonom Vindelns kommun

och f.d. Socialchef i Vilhelmina. 1997-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliansen – Persson? Vem var bäst på statsbidrag till kommunerna?

Fem alliansriksdagsmän försöker lura VK läsarna idag i en debattartikel och försöker ge sken av att de ökat statsbidragen till kommunerna. Jag har tagit mig tid och tagit fram fullständiga fakta i frågan och en pdf-fil finns här. Den visar klart hur statsbidragen urholkats i reellt värde under Alliansens tid med 11% men ökade under Perssons tid med 4%. Mer info på www.framtid2030.se

Ett litet diagram visar utvecklingen:

Index statsbidrag

Jag har skickat in en debattartikel idag som svar på FEM riksdagsmäns debatt i VK.

Mitt svar finns här VKdebatt_Allianssvar20131217

Jag är ingen organiserad socialdemokrat men konstaterar att statsbidragen faktiskt var mycket bättre på Göran Perssons tid! Det fanns en omtanke om kommunerna då. Men idag ironiserar Alliansriksdagsmännen friskt om ”bidragspartierna”.

 

Per-Ola Mostörm

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

Svek mot Robertsfors kommun

 

Lars Bäckström skriver på sin VK-blogg ett svar på en debattartikel jag haft i Folkbladet 13 dec. Istället för att inse fakta så försöker Lars ge sken av att sveket mot kommunerna har varat en lång tid. Fakta stöder inte den inställningen.

 

Jag känner väl till hur statsbidragen är uppbyggda efter 20 år som ekonom i kommunal tjänst. Det finns en faktor som tar hänsyn till befolkningen. Men under alliansens tid har det reella värdet av statsbidragen kraftigt urholkats.

 

Jag jämförde i mina tabeller grundande på scb räkenskapssammandrags statistik åren 2006-2012 som redovisas på Www.framtid2030.se .

 

Nu ska jag jämföra på Perssons tid 1999-2005. Då ser det ut så här för Robertsfors:

Statsbidragen i nominella belopp och kr/inv

1999 83 743 tkr 11386 kr

2005 108 430 tkr 15345 kr

En ökning med 29,3 % Ökning 34,7%

Och det måste påpekas att denna ökning är högre än vad lönerna har ökat!

 

Under Alliansens tid  i nominella belopp och kr/inv

2006 105 923 tkr 15141 kr

2012 102 022 tkr 15189 kr

En minskning med -3,7 % Ökning 0,3%

 

Och då måste jag påpeka att lönerna under den tiden ökat med 22%

Robertsfors har alltså drabbats av en oerhörd intäktsminskning under Alliansens regeringstid.

 

Jag har läste igenom boksluten igen för Robertsfors och finner då att för att få en ökning av det egna kapitalet har kommunen genomfört en gigantisk nedskärning av verksamheterna. I snitt har glesbygdskommunerna i länet haft en kostnadsökning på 20,9% medan Robertsfors endast haft en ökning på 5,9%.Det pekar på stora neddragningar.

Ni har tvingats höja skatten med 70 öre. Näst högst i länet. Och ni har höjt era avgifter från 2007 med 24,9 %.

 

Robertsforsborna betalade 2006 i snitt en kommunalskatt på 31204 kr. År 2012 är den siffra nu uppe i 38635 kronor!

De har fått stått för ökningen av det egna kapitalet!

 

Jag har tidigare jämfört med Huddinge.

Deras kommunalskatteuttag per invånare har ökat från 33 710kr till 37 400 kr. Fast de har 3,70 i lägre k-skatt. De har fått en ÖKNING av statsbidragen så mycket så de har kunnat sänka kommunalskatten med 28 öre och sänker nu med 10 öre till år 2014. Robertsforsborna betalar alltså i snitt högre kommunalskatt nu än en Huddingebo!

 

Så grattis Huddinge! Ert statsbidrag har ökat med 3960 kr under Alliansens tid! Per invånare! Robertsfors fick ynka 48 kronor! Deras kommunalskatt är nu 3,35 lägre än i Robertsfors.

 

Jag är ju ingen partimedlem någonstans utan en f.d. Kommunal tjänsteman som tvingats åse kraftiga besparingar i tre glesbygdskommuner i länet. Har räknat fram massor med underlag för besparingar då statsbidragen urholkats. Jag försöker lyfta fram fakta så människor får se hur det ser ut i verkligheten.

 

Alliansens Stureplanspolitik fungerar precis som Reinfeldt hade tänkt! Mer till de rika kommunerna och mer till de rika inkomsttagarna. Och inget till oss pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa ungdomar!

 

Det var mycket bättre statsbidrag till Robertsfors på s-regeringens tid! Det är dax att erkänna sanningen Lars Bäckström. Alliansen sviker glesbygdens kommuner!

Fakta kvarstår!

Mer fakta kommer att publiceras eftersom på www.framtid2030.se

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun