Krigspropaganda-underättelseinformationsinhämtningsinsats

Vad är det som händer?

Nato genomför en stor ubåtsövning i Sverige.

Efter några dagar hittar militären något som man sedan iscensätter en stor ”underättelseinformationsinhämtningsinsats” kring.

Men medierna hakar på och ubåtshysterin är tillbaka. Idag vet vi att 80-talets ”bevis” var trams, trots Sovjets fall har inte en enda läcka efteråt kunnat visa ryska ubåtskränkningar eller ens de mer fantasifulla teorierna om rysk invasionsförberedelse och hemliga ubåtsbaser i skärgården. Grodmän på kobbar.

 

Svenska tidningar skriver gärna om propagandamedierna i Ryssland, om desinformation och ryktesspridning. Samma om amerikanska medier (när USA går i krig). Tänk om någon ansvarig på våra mäktigaste medier kunde granska sin egen propagandainsats för att militären sagt att man ska undersöka en eventuell kränkning av något.

 

Så vad händer egentligen? Sverige är idag med i Nato i allt, utom formellt. Vi övar, planerar och krigar gemensamt med Nato.

Svensk neutralitet existerar inte, annat än i ord.

Medlemskapet i EU gör det dessutom omöjligt. Det är klart att Nato-partierna kommer lyckas få igenom medlemskapet om svenska folket börjar tro att ryskt krig är nära. (Och då glömmer att ett ryskt krig i så fall först måste krossa Nato och de baltiska staterna, det vill säga anfalla EU utan att få militär motreaktion.) Det skulle i och för sig förenkla svensk militärexpansion. Nato-medlemskap kräver 2 procent i militärsatsning per land. Sverige får bygga fler ubåtar och Jas-plan.

Men blir landet säkrare?

Att rysk militär vet om att Sverige de facto är med i Nato är självklart. Men så länge det inte är officiellt kan Ryssland kränka luftrum och veta att det inte blir storkrig. Ryssar övar och spionerar precis som svenskar och Nato. På 80-talet, 90-talet, 00-talet och nu.

Den stora skillnaden är hur det tolkas medialt och politiskt.

Det Ryssland som föll samman under Andropov och till slut Gorbatjov gjorde det på grund av att man inte klarade fallande oljepriser och vapenracet. Folk fick det sämre, men även ledningen. Partiet och militärens enhet rasade ihop och partiledarna tog beslutet att nu gällde det ”var och en för sig själv”. Oligarkernas era var där. Kommunistpartiets ledning och deras barn blev den nya kapitalägande klassen. På tio år sjönk levnadsstandarden men ett nytt kapitalistiskt land var fött.

Problemet var att oligarkernas expansion bit för bit krävde västs kapital för att få igång ekonomin. Men västs kapital gav makt åt USA:s och EU:s företag, ryska företag klarade inte själva konkurrensen och när då olja och gas blev det enda som kunde rädda nationell makt är det inte så underligt att nationalister samlades runt Putin.

 

På 00-talet steg levnadsstandarden i Ryssland igen på grund av oljeinkomsterna. Idag hotas det av precis samma sak. Saudiarabien pressar ner oljepriset och USA:s tillfälliga frackingboom hjälper till. Putins makt är hotad av samma ekonomiska grundregler som styr alla länder.

Det är viktigt att då förstå att rysk nationalistisk propaganda är politiskt motiverad och att den handlar om skydd av en intern makt. Det är inte rysk imperialism, det är en nationalistisk högerextrem politik som Putin genomför (mer lik SD än något annat svenskt parti). Att överta Krim som man styrde ses som en militär självklarhet. Att stödja separatister i Ukraina är ett maktspel Putin vinner på ända tills ryska döda soldater börjar komma hem. Därav dagens stillastående.

 

Men det finns inget ökat militärt hot mot Sverige såvida man inte med militärt hot menar ett nytt världskrig mellan EU, USA och Ryssland.

Då är väl frågan snarare vad vi i Sverige kan göra för att bäst hindra det.

Hur skapar vi nedrustning?

Tio nya ubåtar, helikoptrar eller 50 nya Jas-plan gör självklart inte Sverige säkrare. Inte ens om bankerna betalar för det. Ska vi beskatta Wallenbergs bank och köpa vapen av oligarken Wallenbergs SAAB?

Krigspropagandisterna jobbar hårt nu för att få Sverige att upprusta och gå med i Nato!

Men inte blir vi säkrare för det!

 

Nollränta – en effekt av Alliansens misslyckande

Alliansen har valt att inte vidta viktiga samhällsinvesteringar under 8 år. Därför tvingas nu riksbanken till 0-ränta! Penningpolitiken har blivit impotent. 

 

 • Ta bara Norrbotniabanan och restaureringen/utbyggnaden av järnvägsnätet.
 • Ta de miljoner bostäder i landet från 60-talet som är i stort behov av renoveringar.
 • Ta de statliga bolagen som minskar i antal efter utförsäljningar och som delvis flyttat utomlands. De sålde bolagen men pengarna användes inte till att minska statsskulden utan åts upp av skattesänkningar för huvudsak rika män.
 • Ta skolorna och äldreomsorgens lokaler som är i behov av stora renoveringar.

 

Bara dessa 4 punkter visar på hur en verklig investeringspolitiken saknas under Alliansens tid. Trots redordlåga räntor har man inget gjort av större omfattning.

 

De har istället valt att HOPPAS att det privata näringslivet ska investera. Hoppas!

Men när man inte ens investerar när reporänta är 0,25% inte sjutton händer något om den är 0,25% lägre. Det är staten som måste ta initiativ till investeringar och nya statliga företag!

——————

Den nya regeringen har börjat att våga satsa på framtiden – om de får igenom det i riksdagen. Även om det är alldeles för lite. Det behövs stora offentliga investeringar i infrastruktur, bostäder, klimat- och miljöomställning och mycket annat. 

 

Risken är stor att vi hamnar i riktig stagnation i landet. Och att istället huspriserna ökar kraftigt och lånen ökar. Då har vi en stor huskrasch framför oss.

 

De enda vinnarna idag är i realiteten bankerna! De kommer att öka differensen mellan in- och utlåningsräntor och öka på sin 100-miljardersvinst!

 

Det är inte konstigt att Anders Borg rymde med svansen mellan benen!

 

De tomma ladorna är Alliansens ansvar. Borg rymmer med svansen mellan benen!

Alliansens företrädare försöker på olika sätt dölja det förfall som skett i statens ekonomi. Jag har därför valt att ta fram lite siffror:

 • Statsskulden var 2006 1216 mdr för att nu vara 1211 mdr kr.

 • Man har sålt ut 8 statsföretag för 160,3 mdr

 • Detta har lett till att statens intäkter från bolagen sjunkit från 2010 38,5 mdr till 2014 prel. 17,3 mdr (Staten har fått lägre inkomster med över 20 miljarder per år.

 • Intäktsbortfallet motsvarar endast 8 år av försäljningsvärdet. Man har ”gett bort” bolagen.

 • Statsbudgeten som 2006 hade ett överskott på 18,4 mdr har nu 2014 ett prel.Underskott på -75,7 mdr.

 • Totalt har statens budgetunderskott för åren 2006-2014 uppgått till -84 mdr. (Då ingår inkomster av försäljning av statsföretag med 160 mdr)

 • Om man tar bort försäljningen av statens företag så är det totala budgetunderskottet under Alliansens 8 år totalt -244 mdr! Helt sanslöst!

Statens resultat per år mdr:

Tabell:

År Mdr
2005 14,1
2006 18,4
2007 103,2
2008 135,2
2009 -176,1
2010 -1,1
2011 67,8
2012 -24,9
2013 -130,9
2014 -75,7
Summa fr 2006 -84,1
Eg. u-skott -244,1

Det som vår nuvarande finansminister Magdalena säger om tomma lador är helt rätt!

När Alliansen tog över makten var budgeten i balans. Inga underskott. Men efter 8 år har man försatt politikerna i en omöjlig situation. Om man har som mål att ha en budget i balans så tvingas man till stora skattehöjningar!

Det är ett sorts  ”konkursbo” som har Alliansen har lämnat efter sig!

Liksom efter tidigare borgerliga regeringar tvingas vi åse en lång period av restaureringar av statens ekonomi för att nå balans igen.

Anders Borg och Alliansen har fört oss bakom ljuset – inte konstig att Reinfeldt och Borg nu i tystnad springer sin kos med svansarna mellan benen!

De tomma ladorna är Allianspolitikens ansvar! Med SD:s stöd!

Källor Ekonomifakta och ekonomistyreningsverket: (1) (2) (3)

Ubåtsjakten – en jakt på mer pengar från militären

Expert på svenska försvarslarm säger: Knappast ryska ubåten

Forskare Ola Tunander tror att antingen kan vara en ubåt från ett västland som kommer att testa den svenska nödsituation.

Ola Tunander är forskare och säkerhetspolitisk expert vid International Peace Research Institute (PRIO), och sätta in ubåtsstudie i Sverige 2001.

Han tror det minst troliga är att det är en rysk ubåt som har observerats.

 

Forskare och säkerhetspolitik experten Ola Tunander på PRIO anser att det är osannolikt att det finns en rysk ubåt på svenskt vatten.

– Vi vet inte vad det är, men om det är en ubåt är mer sannolikt från ett västland som kommer att testa det svenska svaret att spika upp svenskarna något. Jag tror det sista ryssarna skulle hitta nu, i dagsläget skulle vara att skicka ubåtar i västliga nationella vatten, säger Tunander.

 

– Ljud av jakt i medierna

Tunander säger att Caspar Weinberger, som var den amerikanske försvarsministern under president Ronald Reagan 1981-1987, öppet sades att USA testas regelbundet Svensk beredskap för att vässa den svenska vaksamhet.

 

Yuri Andropov, tidigare chef för Sovjetunionen, frågade svenskarna använder våld mot ubåtar så att de kunde se vad det pratade om.

 

– Jurij Andropov, som var Sovjetunionens ledare 1983-1984, uppmanade svenskarna att använda våld mot ubåtar så att de kunde se vad det pratade om, säger Tunander. Han tror ubåtsjakten i media bör minskas något.

 

Tänkt mink var ubåt

– Utländska ubåtar har i många år haft en roll i det svenska medvetandet. Det var ju väldigt glada under första hälften av 1980-talet, med jordning och djupvattenbombning efter som antas utländska ubåtar.

– Men det är kanske skäl att tro att det har använts som ett tillfälle att öka investeringarna i svenska försvarsförmåga. Senare visade det sig att en del av observationerna har varit något helt annat. En inspelning att Sverige skulle lämna till ryssarna 1993, visade sig vara ljudet av en mink, en annan var ett ljud av en taxibåt, sade han.

 

Källa: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Ekspert-om-svensk-forsvarsalarm-Neppe-russisk-ubat-7749542.html#.VEKdWe05leI.twitter

 

Själv misstänker jag att det är en jakt på mer pengar till försvaret som pågår inför regeringens väntade budget på torsdag. Om 10 år kommer väl sanningen fram i bluffandet!

Varför skulle en u-båt smyga omkring utanför Stockholm om man kan ta landet på en vecka?

 

Klokt att stänga Bromma flygplats!

Alliansen ville ta bort gränsen för hur många starter och landningar som får göras på Bromma. För dom skiter i miljön.
Flygplatsen som ligger inträngd mellan villaområdena skulle bli den enda flygplats i Sverige som inte har några krav för hur mycket flyget får bullra. 80 procent av Brommaborna störs redan av flyget.
Men Swedavia, som driver Bromma, räkna med en fördubbling av antalet passagerare, tunga plan och 200 starter och landningar varje dygn, eller totalt 80 000 varje år fram till år 2038.

 

Några av oss minns också Kälvestaolyckan 1977 då ett plan under inflygning till Bromma störtade i ett bostadsområde och alla 22 ombord omkom.Om inte piloten lyckats styra planet mot en parkeringsplats hade kraschen fått än större konsekvenser.
Buller, utsläpp och farliga inflygningar hör inte hemma över tättbebyggda områden.
Det är inte konstigt att Stockholmsmoderaterna talat tyst om utbyggnadsplanerna.
Flygplatsen skulle passa mycket bättre som bostadsområde för tusentals bostadslösastockholmare.

Sen är det märkligt att Västerbottningar argumenterar för att Bromma ska vara kvar. Arlanda och Skavsta finns ju i Stockholmsområdet.Malmö Aviation kan lika väl landa där.  Långt ifrån nära bebyggelse. Att för oss som ibland flyger att  ta oss från Bromma eller Arlanda är ju en tidsskillnad som inte har någon reell betydelse.

Lägger man ner Bromma så kan ca 50000 bostäder o kanske 10000 arbetsplatser byggas där. När moderaterna yrar om att det skulle bli katastrof om Bromma läggs ner kör de bara den gamla skrämsellinjen! Att tänka på miljön – det gör dom inte!

Låt oss slippa att ett till flygplan störtar i Bromma!