De tomma ladorna är Alliansens ansvar. Borg rymmer med svansen mellan benen!

Alliansens företrädare försöker på olika sätt dölja det förfall som skett i statens ekonomi. Jag har därför valt att ta fram lite siffror:

  • Statsskulden var 2006 1216 mdr för att nu vara 1211 mdr kr.

  • Man har sålt ut 8 statsföretag för 160,3 mdr

  • Detta har lett till att statens intäkter från bolagen sjunkit från 2010 38,5 mdr till 2014 prel. 17,3 mdr (Staten har fått lägre inkomster med över 20 miljarder per år.

  • Intäktsbortfallet motsvarar endast 8 år av försäljningsvärdet. Man har ”gett bort” bolagen.

  • Statsbudgeten som 2006 hade ett överskott på 18,4 mdr har nu 2014 ett prel.Underskott på -75,7 mdr.

  • Totalt har statens budgetunderskott för åren 2006-2014 uppgått till -84 mdr. (Då ingår inkomster av försäljning av statsföretag med 160 mdr)

  • Om man tar bort försäljningen av statens företag så är det totala budgetunderskottet under Alliansens 8 år totalt -244 mdr! Helt sanslöst!

Statens resultat per år mdr:

Tabell:

År Mdr
2005 14,1
2006 18,4
2007 103,2
2008 135,2
2009 -176,1
2010 -1,1
2011 67,8
2012 -24,9
2013 -130,9
2014 -75,7
Summa fr 2006 -84,1
Eg. u-skott -244,1

Det som vår nuvarande finansminister Magdalena säger om tomma lador är helt rätt!

När Alliansen tog över makten var budgeten i balans. Inga underskott. Men efter 8 år har man försatt politikerna i en omöjlig situation. Om man har som mål att ha en budget i balans så tvingas man till stora skattehöjningar!

Det är ett sorts  ”konkursbo” som har Alliansen har lämnat efter sig!

Liksom efter tidigare borgerliga regeringar tvingas vi åse en lång period av restaureringar av statens ekonomi för att nå balans igen.

Anders Borg och Alliansen har fört oss bakom ljuset – inte konstig att Reinfeldt och Borg nu i tystnad springer sin kos med svansarna mellan benen!

De tomma ladorna är Allianspolitikens ansvar! Med SD:s stöd!

Källor Ekonomifakta och ekonomistyreningsverket: (1) (2) (3)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *