Alliansen sviker pensionärerna – vi betalar 15% högre i skatt

Så är det då – igen – belagt svart på vitt. Sverigedemokraterna och Alliansen sänker oss pensionärer. Tillsammans!

Ett pensionärshushåll har i snitt betalat över 100 000 kronor i så kallad pensionärsskatt under perioden 2007–2014. Det visar en ny rapport från Skattebetalarna.

Den extra skatt som landets pensionärer betalar, som följd av att de inte får del av jobbskatteavdraget, har nu kartlagts av medlemsorganisationen Skattebetalarna. Resultatet är anmärkningsvärt. Totalt under perioden 2007-2014 har ett pensionärshushåll i snitt betalat över 100 000 kronor mer än ett förvärvsarbetande hushåll med samma inkomstnivå.

pensold
Vi pensionär är 1/4 av alla väljare som kan rösta bort Alliansen

–       Landets pensionärer har råkat dubbelt illa ut i jämförelse med löntagare under senare år. Dels är skatten högre och dels har inkomsten utvecklats sämre. Följden är att många hushåll med äldre ofta har en mycket ansträngd privatekonomi, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Det svenska systemet med högre skatt för pensionärer än för dem som fortfarande arbetar är ovanligt. Mer brukligt är att beskatta pensionen lägre än lön, eftersom pensionen oftast är lägre. Ekonomin för landets 1,9 miljoner ålderspensionärer blir dessutom extra ansträngd eftersom det svenska pensionssystemet har en ”broms” som gör att pensionerna har minskat med 3,9 procent i reala termer sedan 2006. Samtidigt har reallönerna ökat med 15,8 procent.

–       Att avskaffa den så kallade pensionärsskatten är ett bra sätt att öka den äldre generationens disponibla inkomst. Den offentliga sektorns skatteintäkter skulle påverkas med endast en halv procentenhet, konstaterar Joacim Olsson.

Extra skatt (pensionärsskatt) för olika pensionärshushåll 2007–2014

Sammanboende par med genomsnittspension 104 000 kronor
Sammanboende par med låg pension 71 000 kronor
Sammanboende par med hög pension 215 000 kronor
Sammanboende med låg och genomsnittspension 87 000 kronor
Sammanboende med hög och låg pension 140 000 kronor
Sammanboende med hög och genomsnittspension 160 000 kronor
Ensamstående med genomsnittspension 52 000 kronor
Ensamstående med låg pension 36 000 kronor
Ensamstående med hög pension 108 000 kronor

 

Vi pensionärer måste se till att bli av med SD-Alliansen för tid och evighet. Deras politiska mål är att fortsätta med straffbeskattningen av oss pensionärer!

SD går nu ut i valet och försöker framställa sig som ”pensionärsvänliga”. Vilken j-a bluff! De har varje år stött Alliansens orättvisa beskattning som straffar oss pensionärer. Tillsammans har de sett till att vi pensionärer betalar 15% högre skatt än en löntagare. Snacka om orättvisa!

 

En röst på SD är en röst på Alliansen och inget annat!

SD-Alliansen sviker landets pensionärer!

 

Alliansen sviker glesbygdens kommuner

Statsbidragen till länets glesbygdskommuner har under alliansregeringens tid kraftigt urholkats.

Samtidigt som kostnaderna ökat från 3,7 till 4,5 miljarder (+21%) har statsbidragen endast ökat från 1,1 till 1,2 miljarder (+7%). 2006 stod statsbidragens andel av kostnaderna för 29,3% för att till 2012 minskat till 26%. 165 miljoner har på det sättet försvunnit.

Räknar vi om denna minskning till förlorade jobb så har glesbygdens kommuner i länet förlorat 420 jobb och sänkt kvalitet, höjda
avgifter och skatter i glesbygdskommunerna. Detta har bidragit till en kraftig befolkningsminskning med 4485 personer – i snitt -5,6%. Alliansens politik tömmer glesbygden i länet.

Då statsbidragens andel har minskat så kraftigt har kommunerna tvingats höja skatterna. I snitt är kommunalskattehöjningen 42 öre i länet sedan 2006. Dorotea har tvingats höja en hel krona. Skatteintäkterna har således ökat från 1987 till 2247miljoner kronor (+13%) i länet.
Avgifterna har under samma tid ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%).

Slutsatsen blir att de i kommunerna kvarvarande har fått betala alliansnotan.

 

Statsbidragens utveckling
Men den viktigaste inkomsten som visar statens intresse för kommunerna är statsbidragen. År 2006 betalades 1099 mkr ut till glesbygdskommunerna. Denna siffra var 2012 1176 mkr. Skulle statsbidragen ökat som lönerna skulle 165 miljoner till
kommit kommunerna till del.

För Vilhelminas del har ca 20 mkr försvunnit! Det betyder att resurser för över 50 jobb har försvunnit! 

tabell statsbidrag glesbygdskommunerna

Den största förloraren i länet av alliansens politik är Robertsfors som inte fått en enda krona i statsbidragshöjning. Där har 67 jobb försvunnit. På andra plats är Storuman som förlorat 60 jobb och på tredje plats är Vindeln som förlorat 54 jobb. Fullständig tabell finns på www.framtid2030.se.

 

Under samma tid har lönerna ökat med 22%. Det betyder faktiskt att en hundralapp 2012 bara är värd 81 kronor i förhållande till 2006.
SCB har redovisat att en snittlön i kommunerna 2006 var 20795 kronor för att år 2012 vara 25685 kr.

 

Länets alliansriksdagsmän har sett denna avveckling av länets glesbygdskommuner men inte agerat. De kan sitta i riksdagen och rösta emot höjningen av statsbidragen till behövande kommuner. Och samtidigt stå i kommun- och landstingsfullmäktige och gnälla när man själv har ansvar för denna utarmning av statsbidragen till länets glesbygdskommuner och landsting. Det är  dax att ta ansvar för denna avfolkning av glesbygden!

Alliansen tömmer glesbygden! Med stöd av SD i riksdagen!

mer på : www.framtid2030.se.