Norrlandssvek – debatt

 

Imorgon kl. 12.30 är det en intressant debatt på statsbiblioteket i Umeå klockan 12.30 under ämnet ”Norrlands framtid”.’

 

Jag har gjort en aktuell sammanställning över sveken. Läs och sprid gärna. Länk: www.framtid2030.se/svek.pdf.

 

Läs gärna min debattartikel i ämnet ”sveket mot länets glesbygdskommuner”.

 

Det kommer fler debattartiklar från mig som jag skickat in på VK-debatt för ett tag sedan men som dom bara ligger på….. ”Sveket mot Norrlands landsting” heter den. Den handlar om hur Alliansregeringen i 7 år svikit Landstingen genom att kraftigt reducera statsbidragen i förhållande till löneutvecklingen.

 

Läs här om debatten:

http://minabibliotek.se/142485/norrlands-framtid-stader-landsbygd-och-naturresursernas-forbannelse

 

 

Vi ses!

 

 

Svek mot länets glesbygdskommuner

Den här artikel finns också i dagens VK. Tyvärr var sista kolumn felräknad där. Här är rätt uträkning.

Under de senaste 7 åren har vi sett hur skolor och äldreomsorg har lagts ner i länets glesbygdskommuner. Nordmaling och Vännäs har i år tagit beslut om nedläggning av skolor. Kommunerna kan antingen höja avgifter, skatten, eller lägg ner verksamhet för att få kommunens ekonomi i balans utifrån lagstiftarens kraven på god ekonomisk hushållning. Men en faktor – statsbidragen till kommunerna – är en oerhört viktig faktor för länets glesbygdskommuner. De stod nämligen för 29,3% av glesbygdskommunernas intäkter år 2006. År 2012 hade statsbidragens andel minskat till 26%. Sålunda har 165 miljoner kronor försvunnit för vård, skola och omsorg.

 

 

Länets glesbygdskommuner omsatte i bruttokostnader år 2006 totalt 3740 miljoner kronor. Den summan hade ökat till 4 520 miljoner kronor 2012. En ökning med nära 21%.

 

Eftersom statsbidragens andel minskat så har kommunerna tvingats ökat skatterna. Skatteintäkterna har således ökat från 1987 till 2247 miljoner kronor (+13%).

 

Avgifterna har under samma tid ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%).

 

Jag har gjort en sammanställning för att jämföra utvecklingen för länets glesbygdskommuner. Lönerna har från 2006 till 2012 ökat med 22%. Jag har därför räknat fram en kolumn ”Borde vara” om statsbidragen ökat med löneutvecklingen. Beloppen är i löpande priser.

 

Resultatet ser ut på följande sätt:

tabell statsbidrag glesbygdskommunerna

 

 

 

 

Av tabellen ser vi att statsbidragen för två kommuner totalt sett har minskat. Det gäller min gamla kommun Vindeln som tappat 500 tkr och Robertsfors som tappat 3,9 mkr. Med hänsyn till att ökningen totalt sett endast är 7% när lönerna ökat med 22% så kan vi se att det saknas 165 mkr till länets glesbygdskommuner. Enligt min mening är det ett stort svek från Alliansregeringen mot länets glesbygdskommuner.

 

Men när jag sätter mig ner och jämför med hur statsbidragen har utvecklats för några Stockholmskommuner så blir sveket än större .

 

Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)

Botkyrka från 743 till 1315 mkr (+77%)

Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

 

Min slutsats måste bli att Alliansens politik gynnar städer och straffar glesbygdskommuner. Sålunda har Västerbottens kommuner fått se en oerhörd försämring av kommunernas ekonomi då statsbidragen kraftigt urholkats. Och vi har tvingats till skatte- och avgiftshöjningar, medan vissa Stockholmskommuner har sänkt sin skatt.

 

Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna för statsbidragen inte ser positiva ut. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.

 

Jag undrar i all stillhet: Hur kan länets Alliansriksdagsmän åse denna avveckling av länets glesbygdskommuner? Och sitta i riksdagen och rösta för denna avveckling av länets glesbygdskommuner.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad chefsekonom

f.d. Vindelns kommun

 

Med 20 års kommunal erfarenhet från anställningar i Kramfors, Nordmaling, Vilhelmina och Vindeln.

 

Ta din säng och gå!

 

 • Varför ska en sjuk som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden i skatt än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en arbetslös som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en gammal sjuk pensionär som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en kvinna som är föräldraledig som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

 

 • Ska den sjuke ”ta sin säng och gå”?
 • Ska den arbetslöse ”tvinga sig in på en arbetsplats”?
 • Ska en kvinna som är hemma med nyfött barn lämna barnet för att börja jobba?
 • Ska en sjuk pensionär tvingas ut i jobb igen?

 

Frågorna ställdes i riksdagen idag till moderaterna!

Svaret uteblev förstås!

 

Men svaret är istället: Moderat högerpolitik är inte för jämställdhet, mänsklighet och rättvisa! Den gynnar de rika på de fattigas bekostnad!

Högerpolitik delar in människor i närande och tärande!

 

Av Alliansregeringens budget går 1% till de 10% fattigaste

medan 26% av jobbskattebidragen går till de 10% rikaste!

 

Alliansens politik är inte för jämställdhet! Den ökar klyftorna i landet mellan fattiga och rika!

 

Den politiken sitter länets Allians-riksdagsmän idag i riksdagen och röstar på!

Däribland en folkpartist från Nordmaling! Glöm inte det Nordmalingsbor!

 

Fattigsverige är tillbaka

Vi hör i dag i Sveriges Radios nyheter att nära hälften av Sveriges kvinnor lever under gränsen för fattigdom! En genomsnittlig kvinnlig pensionär får ut 65 procent av en genomsnittlig manlig pensionär, enligt siffror från Pensionsmyndigheten och SCB.

 

Vi vet också att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat under Alliansregeringens tid efter 2006 till nackdel för kvinnorna.

 

Att Alliansregeringen prioriterat skattesänkningar för de som tjänar mest späder på eländet.

 

Vi vanliga pensionärer får betala högre kommunalskatter och se våra pensioner minska med ca 300 kronor nästa år. I 213 av Sveriges 290 kommuner har vi fått kommunalskattehöjningar sen Alliansen tillträdde 2006.

Men det talar man tyst om!

Fattigsverige är åter med Alliansens politik!

FP inget pensionärsparti

 

 

Jag har som pensionärer försökt sätta mig in i folkpartiets dokument inför hallelujaträffen i Västerås. Och särskilt se vad de skriver i sina dokument om pensionärerna och den orättvisa beskattningen av oss pensionärer.

Av de 15 gånger som pensionär näms i deras dokument så framkommer det klart och tydligt att folkpartiet på inget sätt är ett parti för oss pensionärer

Eller vad sägs om följande:

 • Motion E49 föreslår att ”pension ska beskattas enligt samma

          skatteskala som inkomst av tjänst” Partistyrelsen avslår detta!

 • Motion G24 och G25 har yrkat om att taket för bostadstillägg för pensionärer ska höjas.(är idag 5000kr) Avslogs av partistyrelsen 
 • Motion G122 föreslog att begreppet ”brukare” skall slopas. Partistyrelsen avslår. 
 • En annan motion förslog att fler pensionärer skall finnas på vallistorna. Partistyrelsen föreslog avslag.

 

fphole2

Folkpartiet är klart och tydligt inget parti för oss pensionärer!

 

Alla pensionärsorganisationerna i Sverige är för en rättvis beskattning av oss pensionärer. Folkpartiet är klart emot! Deras glänsande yta krackelerar märkbart!

 

Glöm inte det valet 2014!

 

 

 

 

 

Oförskämt uttalande av värsta sort

 

 

Lyssna till detta uttalande och jämför sedan med texten nedan:

 

Klicka på skallen och lyssna på filmen!

skallen

 

Nu har personen ifråga kommit med samma förslag om utbyggnad själv!

 

Var den frukten av plötsliga insikter, eller en taktisk omvändelse under galgen?

 

Han bör minst be om förlåtelse den oförskämda personen!

Kaos skapas av Alliansens politik i kommunerna!

Missnöjet med regeringen växer mer och mer bland lokalpolitiker. Särskilt bland borgerliga politiker växer nu missnöjet kraftigt enligt Dagens Industri 4/11 sidan 6-7.

Man börjar se effekterna av skattesänkningarna för de rika.

 

 • Jens Persson(c) ks ordförande i Strängnäs tycker att ”regeringen borde ha gett pengar till skolorna”. ”De har gjort ett strategiskt misstag. Hade jag suttit där uppe hade jag gett pengar till kommunerna”. ”Nu kommr istället många istället att tvingas höja skatten” 
 • Lena Karlsson (c) landstingsråd i Kronoberg, tvingas höja skatten med 52 öre.

   

 • Pia Kinhult (m) är ”motvillig” mot regeringens politik mot Landstingen.

 allianskaos

 

I 218 av Sveriges 290 kommuner har invånarna sen Alliansen tillträtt fått höjd skatt om man räknar in både kommun- och landstingsskatten. Det är kalla fakta! De enda som sänkt är de rika storstadskommunerna!!! En Stockholmare har fått skatten sänkt med 92 öre!

Inför 2013 har redan 13 kommuner och 6 Landsting aviserat skattehöjningar! Men den verkliga skattechocken väntas efter valet 2014 enligt Jens Persson (c) i Strängnäs. ”Jag kan garantera – säger han – att en klar majoritet av kommunerna tvingas höja skatten efter valet”.

Så säger en ansvarig centerpartist om regeringens utsvältning av kommunsektorn!

När det gäller statsbidragen säger Annika Wallenskog, analyschef på SKL:

Inför 2014 blir det ingen generell höjniing och det som då händer är att statsbidragen urholkas eftersom kostnader och löner stiger”.

Vi ser här hur tom. lokala Allianspolitiker blir förbaskade över regeringens utsvältning av kommunsverige.

Då hjälper det inte för lokala politiker att stå i fullmäktige att snyfta om skolnedläggningar och att det drabbar barnen.

För Alliansens politik drabbar skola, vård och omsorg!

Alliansregeringen skapar kaos i kommunerna!

20131113_113531

P-O Moström

pensionerad ekonom

bla f.d. Nordmalings kommun, ekonomikontoret

Sveket mot Nordmaling igen…

Man kan på olika sätt mäta hur Alliansens politik utarmar kommunerna. Alliansen har kraftigt försämrat det sociala trygghetsnät som vi haft i Sverige.

 

Man slog tidigt till och försämrade villkoren för A-kassan. Den blev inte avdragsgill i deklarationen och avgifterna för vissa kassor ökade kraftigt.

Man försämrade för de som har ersättning från Försäkringskassan.

Man har fört en politik som kraftigt ökat arbetslösheten – inte minst bland ungdomen.

Med mera.

Detta har förstås fått kraftig negativ effekt även på Nordmalings kommun. Ett exempel är socialbidragen – eller som det nu kallas försörjningsstöd.

Socialbidragnling

 

I denna tabell ser vi att i riket har socialbidragen ökat med 29%. I Nordmaling hela 82%. Nära en fördubbling och har minskat kommunens kassa för skola och omsorg med 3 miljoner kronor!

 

Alliansen bär som sagt ansvar för politiken mot kommunsektorn. För att klara behoven har kommunens tvingats höja skatten och göra drastiska nedskärningar.

Men som sagt:

Det hjälper inte att som fp-riksdagsman att stå i Nordmalings fullmäktige och snyfta över neddragningar – när man själv har röstat för den poltik som drabbat kommunen med sänkta reella statsbidrag och gett höjda socialbidrag.

 

Jag uppskattar till att kommunen genom Alliansens politik på det sättet kostat Nordmalings invånare minst 15 miljoner kronor! Pengar som hade behövts för skola och äldreomsorg! Ja rädda byskolor!

Källa: 

Allianssvek mot kommuner – frågor till Maria L-B (fp)

Jag har i två inlägg visat hur Alliansen sviker kommunern genom att ”svälta ut” kommunsektorn med reellt mindre och mindre statsbidrag.

Så läser jag då i Dagens Industri förra veckan ett uttalande från Ander Borg:

Kommunerna ”har antingen inte skött sin ekonomi eller så har de strukturproblem”.

20131108_091743

 

Nu börja tom. Alliansens kommunalpolitiker att protester. Men gör dom det i Nordmaling – eller följer dom i deras gurus spår? Man undrar.

 

Därför en öppen fråga till Maria Lundkvist-Brömster: Håller du med Borg? Om inte vad har du gjort emot honom? Vad tycker du Nordmalings kommun har för mycket av? Skolor? Äldreomsorg? Är du för att 100 miljarder tillförs kommunsektorn för att slippa skattehöjningarna?

 

Det blir tydligen många skattehöjningar nästa år i borgerligt styrda kommuner!

Så min slutsats blir: Alliansen politik tvingar kommunsektorn till skattehöjningar eller att ta bort mycket viktig verksamhet! Läs bara vad Borg skrivit! ”Strukturproblem”

 

Ett är klart: Utsvältningen leder till sämre offentlig verksamhet!

Och glöm aldrig att Alliansens riksdagsmän röstat emot höjning av statsbidragen till kommunsektorn. Och i Nordmalings fullmäktige finns en sådan person: Maria Lundkvist-Brömster (fp).

Glöm aldrig det till nästa val!

Alliansens svek mot Nordmaling i kalla siffror

Jag har tagit mig tid för att titta på bokslutssiffror för Nordmalings kommun under den tid som Alliansen suttit i makten. Det blev en mer skrämmande läsning än vad jag trodde.

 

Här ser ni i siffror hur statsbidragens andel sakta men säkert sänker kommunens ekonomi. Källa SCB.

Nordmalings ekonomi 2006-13

Kostnaderna har ökat med 26,8% medan statsbidragen ökat endast med 9,1 % i fasta belopp. En viss kompensation av ökande kommunalskatt med 17,1 %.

Men ser vi sen till löneutvecklingen så har genomsnittliga kommunala lönen exkl. retroaktiva löner ökat med hela 22,6%.

 

Vad säger detta oss: Jo – statsbidragen urholkar hela tiden kommunens ekonomi. Kommunerna får inte kompensation för ökande löner. Istället för att stödja kommunerna som kan hålla sysselsättningen uppe satsas pengar på de rikas vad jag kallar jobbskattebidrag.

Situationen ser ungefär likadan i alla Norrlandskommuner!

 

Slutsatsen är klar:

Under den borgerliga regeringens tid har kommunsektorn lämnats ”vind för våg”. Den snyftpolitik som borgerliga representanter för i fullmäktige i Nordmaling är ett bevis på att man inte tar ansvar för ekonomin. Att kommunerna ändå inte gått i konkurs beror förstås på att politikerna tvingats dra ned på viktig verksamhet (tex skolor, bemanning mm) eller höja skatten. 

 

Istället försöker den borgerliga oppositionen driva igenom fördröjningar genom överklaganden och återremisser som får som resultat att kommunen ej når det  lagstadgade kravet på ekonomi i balans.

 

Maria Lundkvist-Brömsters åtgärd att överklaga fullmäktiges beslut i frågan är bara ytterligare ett exempel på att om det skulle gå igenom så måste kommunen låna ytterligare pengar för att klara 2014 års ekonomi. Men det ger också ökade räntekostnader för kommande år.