Alliansen svek Vilhelmina… också…

 

Under Alliansens tid vid makten från 2006-2012 har statsbidragen till Vilhelmina kommun kraftigt urholkats. Räknar man om värdet av statsbidraget i förhållande till antal tjänster så har kommunen förlorat ca 53 tjänster då lönerna ökat med 22% under Alliansens tid med SD:s stöd.

 

Hade statsbidragen ökat som lönerna ökat så skulle Vilhelmina fått 20,4 mkr mer i statsbidrag. Denna minskning av värdet har lett till kommunalskattehöjningar med 50 öre och taxehöjningar i snitt med 12%. Kommuninvånarna har betala notan när Alliansen har svikit kommunen.

Så här ser statsbidragens utveckling ut:

Under Göran Perssons tid ökade statsbidragen med 28,1%

1999 126,8 mkr 15842 kr/inv

2005 162,4 mkr (+28,1%) 22167 kr/inv

 

Under Alliansens tid ökade statsbidragen med endast 9,5%

2006 163,1 mkr 22406 kr/inv

2012 178,6 mkr (+9,5%) 25725 kr/inv

stbandelvilhelmina
Tabellen visar hur många procent som statsbidragen utgjort i förhållande till bruttokostnaderna ii Vilhelmina under Alliansens och Göran Perssons tid i makten

 

MEN värdet av statsbidragen var mindre 2012 eftersom de överskred lönehöjningar som var 22%. Så var det inte på Perssons tid. Då var den reala ökningen ca 4%.

Om man räknar om värdet av Alliansens statsbidrag i förhållande till genomsnittlig timlön i den kommunala sektorn får man en annan bild. Snittlönen 2006 var 126 kr för att vara 156 kr 2012. För statsbidragen kan man därför köpa sig så här många timmar i snitt per kommuninvånare:

2006 177,8 timmar

2012 164,9 timmar

En minskning med 7,2%!

Så mycket har statsbidragen till Vilhelmina kommun reellt minskat! Omräknat till helårstjänster så har Vilhelmina förlorat resurser motsvarande från 467 tjänster 2006 till 414 tjänster år 2012. En minskning med -53 tjänster!

Hur har då kommunen ändå kunnat klara en ekonomi i balans undrar någon?

Jo genom skatte- och avgiftshöjningar som drabbar den egna befolkningen.Och verksamhetsneddragningar.

 

Men urholkningen har också bidragit till en flykt på invånare. Från 2006 har befolkningen därför minskat med 386 personer eller -5,3%.

 

Kostnaderna för kommunens verksamhet har ökat från 503 mkr till 583 mkr (+16%). Statsbidragens andel har därför minskat från 32% till 30,6%. Hade kommunen fått ökade statsbidrag i förhållande till hur lönerna har höjts hade kommunen haft 20,4 mkr ytterligare i statsbidrag 2012.

 

Nu tvingades kommunen för att klara en ekonomi i balans höja kommunalskatten från 22,90 till 23,40. Samt höja avgifterna från 153 mkr till 172 mkr. En ökning med 12%.

 

Huddinge har under Alliansens tid ökat sitt statsbidrag med 3960 kr/invånare. De har därigenom kunnat sänka skatten med 28 öre men sänker med 10 öre till 2014. Vilhelmina har nu en kommunalskatt på 23,40 och en Huddingebo har 2014 3,70kr lägre k-skatt än Vilhelmina invånare. Alliansens Stureplanspolitik har effekt.

 

Alliansens politik har gått ut på att gynna höginkomsttagare och rika kommuner.

Det var mycket bättre statsbidrag till kommunerna på Göran Perssons tid än idag för glesbygdens kommuner.

 

Alliansen och SD har medvetet omfördelat resurserna till de som har det bättre! För små kommuner och för pensionärer, arbetslösa och föräldralediga har det bara blivit sämre. Och 2014 fortsätter den utvecklingen för oss. Men höginkomsttagarna har fått mer. Mycket mer.

Tyvärr ser utvecklingen likadan ut i alla glesbygdskommuner i Västerbotten.

Läs mer på www.framtid2030.se. Där finns detaljerade tabeller mm.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. Chefsekonom Vindelns kommun

och f.d. Socialchef i Vilhelmina. 1997-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

-420 jobb Alliansens ansvar!

Statsbidragen till länets glesbygdskommuner har under alliansens tid urholkats. När som kostnaderna ökat från 3,7 till 4,5 mdr (+21%) har statsbidragen endast ökat från 1,1 till 1,2 miljarder (+7%). 2006 stod statsbidragens andel av kostnaderna för 29,3% för att till 2012 minskat till 26%. 165 miljoner har på det sättet försvunnit.

Räknar vi om denna minskning till förlorade jobb så har glesbygdens kommuner förlorat 420 jobb. Detta har bidragit till en befolkningsminskningen på 4485 personer – i snitt -5,6%. Alliansens politik tömmer glesbygden i länet.

Tabeller över alla kommuners förlorade jobb finns på www.framtid2030.se
Då statsbidragens andel har minskat har kommunerna tvingats höja skatterna och
avgifterna. I snitt är kommunalskattehöjningen 42 öre sedan 2006. Dorotea har höjt
en hel krona. Avgifterna har ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%). De i
kommunerna kvarvarande har fått betala alliansnotan.
Men den viktigaste inkomsten är statsbidragen. År 2006 betalades 1099 mkr ut
Denna siffra var 2012 1176 mkr. (+7%) Skulle statsbidragen ökat som lönerna med
22 % skulle 165 miljoner ytterligare kommit kommunerna till del.
SCB redovisar att snittlönen i kommunerna 2006 var 20795 kronor för att år 2012
vara 25685 kr.

När jag räknar om statsbidragen i förhållande till lönerna så bidrog de 2006 till 3146
jobb i länet. Denna siffra har minskat till 2726 jobb 2012. En minskning med 420
jobb. Ett ansvar som Alliansen måste ta på sig då man gång efter annan röstat nej
till ökade statsbidrag.

Den största förloraren i länet av alliansens politik är Robertsfors som inte fått en
enda krona i statsbidragshöjning. Där har resurser motsvarande 67 jobb försvunnit.
Storuman som förlorat 60 jobb och Vindeln 54 jobb. Fullständig tabell finns på
www.framtid2030.se.

Men det finns också vinnare av statsbidrag. Storstäderna i Stockholm.
Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)
Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

De har av den anledningen kunnat sänka kommunalskatten med 28 respektive 30 öre!

Allt detta har gett en mycket negativ effekt. Det har resulterat i kraftigt minskad
befolkning då service och välfärden har försämrats. Skolor och äldreomsorg har
lagts ner.
Den största befolkningsminskningen har Åsele kommun. Där har 11% av
befolkningen försvunnit sedan 2006. Dorotea, Sorsele, Storuman, Vindeln, Norsjö
och Malå har alla ett tapp på över 6%.
Endast en glesbygdskommun – Vännäs – har en liten ökning med 1,3 %. Då ska vi
komma ihåg att hela Sveriges befolkning har ökat med 5,3 %. Hade befolkning
ökat i samma takt hade 7800 fler bott här.
Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om
man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens
regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna är
negativa. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.
Länets alliansriksdagsmän kan sitta i riksdagen och rösta emot höjningen av
statsbidragen till glesbygden. Och samtidigt stå i kommun- och
landstingsfullmäktige och gnälla när man själv har ansvar för denna utarmning av
statsbidragen till länets glesbygdskommuner och landsting. Alliansens politik
tömmer glesbygden!
Per-Ola Moström
pensionerad chefsekonom f.d. Vindelns kommun

Artikeln ovan finns publicerad på dagens Folkbladet

Mer fakta på: www.framtid2030.se

Norrlandssvek – debatt

 

Imorgon kl. 12.30 är det en intressant debatt på statsbiblioteket i Umeå klockan 12.30 under ämnet ”Norrlands framtid”.’

 

Jag har gjort en aktuell sammanställning över sveken. Läs och sprid gärna. Länk: www.framtid2030.se/svek.pdf.

 

Läs gärna min debattartikel i ämnet ”sveket mot länets glesbygdskommuner”.

 

Det kommer fler debattartiklar från mig som jag skickat in på VK-debatt för ett tag sedan men som dom bara ligger på….. ”Sveket mot Norrlands landsting” heter den. Den handlar om hur Alliansregeringen i 7 år svikit Landstingen genom att kraftigt reducera statsbidragen i förhållande till löneutvecklingen.

 

Läs här om debatten:

http://minabibliotek.se/142485/norrlands-framtid-stader-landsbygd-och-naturresursernas-forbannelse

 

 

Vi ses!