-420 jobb Alliansens ansvar!

Statsbidragen till länets glesbygdskommuner har under alliansens tid urholkats. När som kostnaderna ökat från 3,7 till 4,5 mdr (+21%) har statsbidragen endast ökat från 1,1 till 1,2 miljarder (+7%). 2006 stod statsbidragens andel av kostnaderna för 29,3% för att till 2012 minskat till 26%. 165 miljoner har på det sättet försvunnit.

Räknar vi om denna minskning till förlorade jobb så har glesbygdens kommuner förlorat 420 jobb. Detta har bidragit till en befolkningsminskningen på 4485 personer – i snitt -5,6%. Alliansens politik tömmer glesbygden i länet.

Tabeller över alla kommuners förlorade jobb finns på www.framtid2030.se
Då statsbidragens andel har minskat har kommunerna tvingats höja skatterna och
avgifterna. I snitt är kommunalskattehöjningen 42 öre sedan 2006. Dorotea har höjt
en hel krona. Avgifterna har ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%). De i
kommunerna kvarvarande har fått betala alliansnotan.
Men den viktigaste inkomsten är statsbidragen. År 2006 betalades 1099 mkr ut
Denna siffra var 2012 1176 mkr. (+7%) Skulle statsbidragen ökat som lönerna med
22 % skulle 165 miljoner ytterligare kommit kommunerna till del.
SCB redovisar att snittlönen i kommunerna 2006 var 20795 kronor för att år 2012
vara 25685 kr.

När jag räknar om statsbidragen i förhållande till lönerna så bidrog de 2006 till 3146
jobb i länet. Denna siffra har minskat till 2726 jobb 2012. En minskning med 420
jobb. Ett ansvar som Alliansen måste ta på sig då man gång efter annan röstat nej
till ökade statsbidrag.

Den största förloraren i länet av alliansens politik är Robertsfors som inte fått en
enda krona i statsbidragshöjning. Där har resurser motsvarande 67 jobb försvunnit.
Storuman som förlorat 60 jobb och Vindeln 54 jobb. Fullständig tabell finns på
www.framtid2030.se.

Men det finns också vinnare av statsbidrag. Storstäderna i Stockholm.
Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)
Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

De har av den anledningen kunnat sänka kommunalskatten med 28 respektive 30 öre!

Allt detta har gett en mycket negativ effekt. Det har resulterat i kraftigt minskad
befolkning då service och välfärden har försämrats. Skolor och äldreomsorg har
lagts ner.
Den största befolkningsminskningen har Åsele kommun. Där har 11% av
befolkningen försvunnit sedan 2006. Dorotea, Sorsele, Storuman, Vindeln, Norsjö
och Malå har alla ett tapp på över 6%.
Endast en glesbygdskommun – Vännäs – har en liten ökning med 1,3 %. Då ska vi
komma ihåg att hela Sveriges befolkning har ökat med 5,3 %. Hade befolkning
ökat i samma takt hade 7800 fler bott här.
Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om
man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens
regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna är
negativa. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.
Länets alliansriksdagsmän kan sitta i riksdagen och rösta emot höjningen av
statsbidragen till glesbygden. Och samtidigt stå i kommun- och
landstingsfullmäktige och gnälla när man själv har ansvar för denna utarmning av
statsbidragen till länets glesbygdskommuner och landsting. Alliansens politik
tömmer glesbygden!
Per-Ola Moström
pensionerad chefsekonom f.d. Vindelns kommun

Artikeln ovan finns publicerad på dagens Folkbladet

Mer fakta på: www.framtid2030.se

Dagens politik utarmar glesbygdens kommuner

Som svar på fem alliansriksdagsmän som svarat på min debattartikel om ”sveket mot glesbygdens kommuner” har jag skrivit detta svar som publiceras i dagens VK. Här är artikeln inte nedkortad.

 

———————–

Fem alliansriksdagsmän har besvarat min artikel om sveket mot glesbygdskommunerna i länet men blandar ihop korten för att ge sken av något annat. Man blandar in såväl städernas ekonomi i länet som landstingets ekonomi. Och försöker lura läsarna att en hundralapp 2006 är lika mycket värd som en hundralapp är värd 2012. I realiteten är den värd bara ca 80 kronor. Jag hade enbart skrivit om de små kommunerna. Men jag återkommer senare om sveket mot Norrlandslandstingen.

 

Kalla fakta är att glesbygdskommunernas kostnader totalt har ökat från 3,7 till 4,5 mdr. En ökning med nära 21%. Statsbidragen enligt kommunernas bokslut ökade samtidigt från 1,1 till 1,2 mdr. Plus 7%. 2006 stod statsbidragen för 29,3% av kommunernas intäkter för att år 2012 minska till 26,0%.

 

Alliansriksdagsmännen tar in Umeå kommuns ekonomi i beräkningen. Den stora befolkningsökningen där har förstått lett till ökade statsbidrag och där har andelen ökat från 7,3 till 9,2 %. På samma sätt är det i Stockholmskommunerna. Statsbidragen har ökat kraftigt. En av orsakerna är att de får kompensation för att de har högre löner. Medan glesbygdskommunerna inte får bidrag för att höja lönerna. Snacka om omvänd logik. Ett effektiv sätt att locka folk från Norrland.

 

En ironi i sammanhanget är att kommunen där ”alliansens moder” Maud Olofsson bor så har statsbidragen totalt minskat. Från 105,9 till 102,0 mkr under alliansens regeringstid. 2006 stod statsbidragen för 25,8% av kommunernas intäkter för att år 2012 ha minskat till 23,5 %. Totalt saknas enligt min beräkning 23,3 miljoner kronor för kommunen! Så företräder en allianspolitiker ”sin” kommun!

 

Så min slutsats kvarstår. Alliansen bedriver med sin politik en fortsatt utarmning av glesbygdens kommuner. Och de riksdagsmän som företräder alliansen har glömt sin roll som företrädare för sin kommun. Fakta visar att genom att successivt reellt minska statsbidragen till kommunerna så tvingas de till att avskeda folk och höja taxor och avgifter. Fråga kommunalpolitikerna så får ni svar!

 

Sen försöker ni påstå att sysselsättningen ökat så kraftigt. Men glömmer samtidigt att sen 2006 har Sveriges befolkning ökat med 500 000 personer. Så ni har inte ens gett den halva miljonen jobb. Bara 200 000 av dom. Därför har också arbetslösheten ökat.

 

Ni riksdagsmän som svarat på min insändare har själva suttit i riksdagen och röstat ner förslag från de röd-gröna om ökade statsbidrag till kommunsektorn. Och så har ni mage att stå i kommun och landstingsfullmäktige och klaga när lokalpolitikerna tvingas lägga ner skolor, ambulans eller omsorg. Er politik att ”hela Sverige skall leva” visar sig inte hålla när jag lyfter fram fakta. Men ni har ju fyllt era och andra höginkomsttagare fickor med ”jobbskattebidrag” på totalt genom alla åren snart 1 miljard kronor – så pengarna tog väl slut för att rädda välfärden i glesbygdskommunerna i landet.

 

Så här ser artikeln ut i dagens vk.

Per-Ola Moström

tidigare chefsekonom Vindelns kommun

Norrlandssvek – debatt

 

Imorgon kl. 12.30 är det en intressant debatt på statsbiblioteket i Umeå klockan 12.30 under ämnet ”Norrlands framtid”.’

 

Jag har gjort en aktuell sammanställning över sveken. Läs och sprid gärna. Länk: www.framtid2030.se/svek.pdf.

 

Läs gärna min debattartikel i ämnet ”sveket mot länets glesbygdskommuner”.

 

Det kommer fler debattartiklar från mig som jag skickat in på VK-debatt för ett tag sedan men som dom bara ligger på….. ”Sveket mot Norrlands landsting” heter den. Den handlar om hur Alliansregeringen i 7 år svikit Landstingen genom att kraftigt reducera statsbidragen i förhållande till löneutvecklingen.

 

Läs här om debatten:

http://minabibliotek.se/142485/norrlands-framtid-stader-landsbygd-och-naturresursernas-forbannelse

 

 

Vi ses!

 

 

Allianssvek mot kommuner – frågor till Maria L-B (fp)

Jag har i två inlägg visat hur Alliansen sviker kommunern genom att ”svälta ut” kommunsektorn med reellt mindre och mindre statsbidrag.

Så läser jag då i Dagens Industri förra veckan ett uttalande från Ander Borg:

Kommunerna ”har antingen inte skött sin ekonomi eller så har de strukturproblem”.

20131108_091743

 

Nu börja tom. Alliansens kommunalpolitiker att protester. Men gör dom det i Nordmaling – eller följer dom i deras gurus spår? Man undrar.

 

Därför en öppen fråga till Maria Lundkvist-Brömster: Håller du med Borg? Om inte vad har du gjort emot honom? Vad tycker du Nordmalings kommun har för mycket av? Skolor? Äldreomsorg? Är du för att 100 miljarder tillförs kommunsektorn för att slippa skattehöjningarna?

 

Det blir tydligen många skattehöjningar nästa år i borgerligt styrda kommuner!

Så min slutsats blir: Alliansen politik tvingar kommunsektorn till skattehöjningar eller att ta bort mycket viktig verksamhet! Läs bara vad Borg skrivit! ”Strukturproblem”

 

Ett är klart: Utsvältningen leder till sämre offentlig verksamhet!

Och glöm aldrig att Alliansens riksdagsmän röstat emot höjning av statsbidragen till kommunsektorn. Och i Nordmalings fullmäktige finns en sådan person: Maria Lundkvist-Brömster (fp).

Glöm aldrig det till nästa val!