1300 jobb borta med Alliansen

Under Alliansens tid har länet förlorat:

/Klicka på länk för att se fakta/

I Glesbygdskommunerna -420 jobb.

För Landstingets del -250 jobb

Förlorade Plus jobb: -656 jobb 

Totalt ca -1300 jobb!

 

Alliansen hann knappt komma i regeringsställning 2006 förrän man slopade 20000 jobb i landet. Däribland 656 plusjobb i Västerbotten. Källa www.ifau.se. Främst unga kastade man ut i arbetslöshet som förlorade en avtalsenlig lön.

Man har brandskattat Landstingets resurser motsvarande 250 jobb då inse statsbidragen följt med löneutvecklingen. Landstingen har därmed inte haft råd att höja lönerna för tex. sjuksköterskor.  Se fakta här.

Kommuner och Landsting har i viss mån motverkat nedgången genom att de tvingats höja skatter och avgifter!

Resurser som tagits från vår välfärd har istället förts över genom bidrag till höginkomsttagare. Fast dom har fräckheten att kalla bidraget för avdrag.

Men det är bidrag det handlar om då man först tar ut skatt av oss alla. Och sedan ”delar ut” bidraget bara till vissa.

 

Köpkraften för oss pensionärer, studenter, arbetslösa, sjuka och föräldralediga duger inte för den orättvisa Alliansregeringen!

Vi ska nu svältas ut genom högre avgifter! Och de som inte idag är pensionärer får sämre möjlighet att pensionsspara! Och studenterna ska nu tvingas spara för att Borg o co varit slösaktiga med våra skattepengar! Nu är börsen tom för SD-Alliansen.

 

.

 

Alliansen har brandskattat länet på 1300 jobb

 

Alliansen hann knappt komma i regeringsställning 2006 förrän man slopade 20000 jobb i landet. Däribland 656 plusjobb i Västerbotten. Källa www.ifau.se. Främst unga kastade man ut i arbetslöshet som förlorade en avtalsenlig lön. Idag erbjuds gruppen en svältpeng av Alliansen istället.

 

Lägg därtill att Alliansen tagit av glesbygdskommunerna i Västerbotten resurser som motsvarar 420 jobb i länet. Se www.framtid2030.se

 

Samt brandskattat Landstingts resurser motsvarande 250 jobb. Se fakta här.

 

Sammanlagt har Alliansen därmed brandskattat länet på ca 1300 arbetstillfällen!

 

Resurser som tagits från vår välfärd har istället förts över genom bidrag till höginkomsttagare. Fast dom har fräckheten att kalla bidraget för avdrag.

Men det är bidrag det handlar om då man först tar ut skatt av oss alla. Och sedan ”delar ut” bidraget bara till vissa.

 

Oss pensionärer, arbetslösa, sjuka och föräldralediga duger inte för den orättvisa Alliansregeringen!

Samt kommunsektorn som förlorat resurser som tvingat dom till skatte- och avgiftshöjningar!

 

 

-420 jobb Alliansens ansvar!

Statsbidragen till länets glesbygdskommuner har under alliansens tid urholkats. När som kostnaderna ökat från 3,7 till 4,5 mdr (+21%) har statsbidragen endast ökat från 1,1 till 1,2 miljarder (+7%). 2006 stod statsbidragens andel av kostnaderna för 29,3% för att till 2012 minskat till 26%. 165 miljoner har på det sättet försvunnit.

Räknar vi om denna minskning till förlorade jobb så har glesbygdens kommuner förlorat 420 jobb. Detta har bidragit till en befolkningsminskningen på 4485 personer – i snitt -5,6%. Alliansens politik tömmer glesbygden i länet.

Tabeller över alla kommuners förlorade jobb finns på www.framtid2030.se
Då statsbidragens andel har minskat har kommunerna tvingats höja skatterna och
avgifterna. I snitt är kommunalskattehöjningen 42 öre sedan 2006. Dorotea har höjt
en hel krona. Avgifterna har ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%). De i
kommunerna kvarvarande har fått betala alliansnotan.
Men den viktigaste inkomsten är statsbidragen. År 2006 betalades 1099 mkr ut
Denna siffra var 2012 1176 mkr. (+7%) Skulle statsbidragen ökat som lönerna med
22 % skulle 165 miljoner ytterligare kommit kommunerna till del.
SCB redovisar att snittlönen i kommunerna 2006 var 20795 kronor för att år 2012
vara 25685 kr.

När jag räknar om statsbidragen i förhållande till lönerna så bidrog de 2006 till 3146
jobb i länet. Denna siffra har minskat till 2726 jobb 2012. En minskning med 420
jobb. Ett ansvar som Alliansen måste ta på sig då man gång efter annan röstat nej
till ökade statsbidrag.

Den största förloraren i länet av alliansens politik är Robertsfors som inte fått en
enda krona i statsbidragshöjning. Där har resurser motsvarande 67 jobb försvunnit.
Storuman som förlorat 60 jobb och Vindeln 54 jobb. Fullständig tabell finns på
www.framtid2030.se.

Men det finns också vinnare av statsbidrag. Storstäderna i Stockholm.
Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)
Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

De har av den anledningen kunnat sänka kommunalskatten med 28 respektive 30 öre!

Allt detta har gett en mycket negativ effekt. Det har resulterat i kraftigt minskad
befolkning då service och välfärden har försämrats. Skolor och äldreomsorg har
lagts ner.
Den största befolkningsminskningen har Åsele kommun. Där har 11% av
befolkningen försvunnit sedan 2006. Dorotea, Sorsele, Storuman, Vindeln, Norsjö
och Malå har alla ett tapp på över 6%.
Endast en glesbygdskommun – Vännäs – har en liten ökning med 1,3 %. Då ska vi
komma ihåg att hela Sveriges befolkning har ökat med 5,3 %. Hade befolkning
ökat i samma takt hade 7800 fler bott här.
Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om
man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens
regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna är
negativa. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.
Länets alliansriksdagsmän kan sitta i riksdagen och rösta emot höjningen av
statsbidragen till glesbygden. Och samtidigt stå i kommun- och
landstingsfullmäktige och gnälla när man själv har ansvar för denna utarmning av
statsbidragen till länets glesbygdskommuner och landsting. Alliansens politik
tömmer glesbygden!
Per-Ola Moström
pensionerad chefsekonom f.d. Vindelns kommun

Artikeln ovan finns publicerad på dagens Folkbladet

Mer fakta på: www.framtid2030.se

Krog-jobb-bluffen

 

”Sänkt moms gav 4.000 nya jobb” är morgonens rubrik från Dagens Industri. Högern slår volter av glädje. En jobbreform som ger resultat, är budskapet. Men det väcker ett antal frågor.

 

1. Stämmer siffrorna?

Konjunkturinstitutet, som ligger bakom siffrorna, är inte tvärsäkra. ”Osäkerheten är dock stor kring om det ökade antalet timmar består i fler sysselsatta och/eller en ökad medelarbetstid”, står det i pressmeddelandet. Det är alltså motsvarande 4 000 heltidsjobb, inte samma sak som att 4 000 personer som fått jobb.

Konjunkturinstitutet tillägger också att ”Reformens effekter på sysselsättningen i hela ekonomin är dock mer osäker”. I klarspråk: folk flyttar sin konsumtion. Blir det billigare att gå på restaurang går färre på bio eller annat. Det är alltså oklart om det gett några nya jobb i ekonomin i sin helhet.

 

2. Är det andra faktorer som ligger bakom?

Restaurangbranschen är rejält subventionerad med skattemedel i form av nystartsjobb, instegsjobb och andra former av anställningar där skattebetalarna står för hela eller delar av lönekostnaden.

 

3. Hur såg ambitionerna ut?

Regeringen trodde först på 19 000 nya jobb, något som därefter reviderades ner till 8 000 nya jobb. Nu diskuterar vi kanske 4 000 jobb, vilket säger något om hur bra det gått med den borgerliga jobbpolitiken. I sin sista budget innan han blev statsminister hävdade Fredrik Reinfeldt att hans politik skulle skapa ”kanske 500 000 nya jobb – redan på kort sikt”.

 

3. Är det kostnadseffektivt?

Det här är den viktiga frågan. Sänkt krogmoms innebär minskade skatteintäkter på 5,4 miljarder kronor. Varje år. Får vi 4 000 jobb för pengarna går alltså varje nytt krogjobb loss på 1 350 000 kronor.

 

Alliansens politik har med andra ord gett ett MINUS på ca 4 miljarder kronor!

Snacka om jobbluff!

Arbetslösheten har ju bara ökat under Alliansens tid i makten!

Men de rika har blivit rikare!

Det var väl ändå syftet draperat i ”vackra ord om jobb” ???