Reinfeldts tal till MUF: Anpassa Er!

Man blir eftertänksam efter att ha lyssnat på Fredrik Reinfeldts halvtimmestal på MUF-mötet idag.

Vad snackade han då om.

I korta ordalag: att vi människor ska anpassa sig efter var industrin vill etablera sig!

 

Han lär med andra ord de unga Muf-arna att inte protestera mot orättvisorna. Mot utarmningen av stora delar av landet. Mot de långa lönerna. Mot de dåliga arbetsföhållandena på arbetsmarknaden. Reinfeldt nämnde inte MED ETT ENDA ORD krav som vi ska ställa på industrin!

Lär Er att vara en kastkäpp var rådet till MUF-arna! Lär Er att Ni måste flytta dit företagen drar. Lär Er att anpassa ER i alla lägen!

 

Givetvis angrep han pressen som rapporterat om de dåliga anställningsvillkoren som våra unga har idag. Och han lärde han MUF-arna att LO:s rapporter ska man inte lita på! Det var istället fel på hur arbetslösheten räknas, sa Reinfeldt.

 

Reinfeldts tal var ett riktigt högersnack!

Där fanns ingen riktning i att få ett bättre samhälle. Där fanns som vanligt bara att anspassa sig efter de som har stora börsar!

Reinfeldt försökte på alla sätt släta över sitt eget misslyckande med att minska på arbetslösheten!

 

Kvinnors våld mot män

Idag är det den internationella mansdagen. Kom ihåg datumet: 19:e november!

Och då finns anledning att påminna om det våld som kvinnor utövar mot oss män. Ofta psykiskt. Men även fysiskt våld  visar forskningen.

Dagens nyheter skrev en artikel om detta oktober i fjol. Lite fakta framtaget av Sahlgrenska akademin:

 

  • Åtta till elva procent uppger att de misshandlats fysiskt av sin partner under det senaste året
  • Samtidigt uppger en större andel – hela 64 procent av männen som utsatts för våld, att de också utövar våld mot sin partner.
  • Motsvarande siffra bland kvinnor är 40 procent.
  • Fler kvinnor uppger att de har misshandlat i självförsvar, medan männen i större utsträckning hävdar att de blivit sårade eller kränkta och därför använt våld.
  • Av studien, som gjorts på sammanlagt 1.400 slumpvist utvalda personer mellan 18 och 65 år, framgår även att konsekvensen av våldet blir värre för kvinnor än för män
  • Var tionde kvinna uppger att hon haft självmordstankar efter att hon blivit misshandlad och en större andel kvinnor än män vittnar även om depression, ångest och sömnproblem till följd av våldet.
  • Samtidigt uppger en lika stor andel av männen som utsätts för psykologiskt våld att de går omkring med självmordstankar som kvinnorna, och detta bör inte negligeras säger Gunilla Krantz.
  • När det kommer till sexuellt våld är männen överrepresenterade som utövare, medan kvinnorna är offer. Nästan tio procent av kvinnorna i studien uppger att de har utsatts för sexuellt våld tidigare i livet, medan motsvarande siffra bland männen är 3,5 procent
  • I  studien förekommer också en mindre grupp som inte själva använder våld men som är rejält utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Enligt Gunilla Krantz är det ny kunskap för forskarna. Hon tror att gruppen kanske upplever det som skamfyllt och svårt att tala om våldet eftersom det stämmer dåligt överens med samhällets maskulinitetsbild.

kvinnovald

Samtidigt visar statistiken att vissa typer av brott bland kvinnor ökar. Fler kvinnor än tidigare döms för mindre allvarliga våldsbrott.

– Jag tror att det delvis har med attityder att göra, att männen i dag kanske i högre utsträckning berättar om vad de har varit utsatta för, säger Jenny Yourstone

– Man kan också tänka sig att ganska ringa våld, som förut bara passerade förbi, nu har blivit just ringa, som en form av ”upp-kriminalisering”. I dag accepterar man inte en våldshandling, som en örfil eller liknande, som man kanske gjorde tidigare, säger Jenny Yourstone.

Detta enligt DN.

 

Våld i alla former ska fördömas!  Såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män. 

Jag har själv blivit utsatt för psykiska övergrepp från en kvinna för länge sedan.

Så jag vet att kvinnor kan vara riktigt jävliga!

Trots detta har jag ALDRIG lyft min hand mot en kvinna!

 

Men kvinnorörelsen talar aldrig om kvinnors våld mot män!

Idag kan vi göra det!

 

De vansinniga vårdvalen

På parkeringen utanför det hus där Yngve bor står tre bilar parkerade varje dag.

Från olika vårdbolag som sköter hemtjänsten.

På andra sidan huset står en tjänstecykel från kommunens hemtjänst!

 

Hur många mil måste de tre bolagen köra för att varje dag åka fram och tillbaka inom kommunen, undrar Yngve.

 

Här ser vi i svart på¨vitt hur vansinnigt det blivit med den sk. ”valfriheten”.

Det är resultatet av den  vansinniga ”valfriheten” som de fyra nyanserna av blått har genomfört i landet!

Fullständigt vansinne har det blivit!

 

Om kommunen skötte alla hemtjänst kunde resurserna för de tre miljöförstörande bilarna

överföras till mer resurser för hemtjänsten!

 

Källa: yngves inlägg

 

 

Alliansen bluffade oss!

Alliansen sa när man tillträdde makten att ett mål var att sänka statsskulden!

Nu vet vi svaret: Statsskulden ökade MED 5,6%!

Och detta trots att man sålde företag för 144 miljarder kr. De pengarna använde man inte till att minskat statsskulden! Dom åt man upp!

Det är som om man skulle sälja huset – åka utomlands och göra av med pengarna – och komma hem utan bostad!

Helt enkelt – försnillade! 

Nu har vi en högre statsskuld – och saknar statliga bolag som gav 30 miljarder i intäkter till statskassan!

Fakta:

Statsskulden september 2006   1 216 589 000 000 kr
Statsskulden september 2014:  1 284 466 000 000 kr

statsskuld

 

Alliansen bluffade oss!

Man tömde ladan och gav pengarna till de som redan hade fulla börsar!

Och eftersom de lämnade över en budget med stort budgetunderskott så kommer statsskulden att öka och öka och öka och öka…

.