Reinfeldts tal till MUF: Anpassa Er!

Man blir eftertänksam efter att ha lyssnat på Fredrik Reinfeldts halvtimmestal på MUF-mötet idag.

Vad snackade han då om.

I korta ordalag: att vi människor ska anpassa sig efter var industrin vill etablera sig!

 

Han lär med andra ord de unga Muf-arna att inte protestera mot orättvisorna. Mot utarmningen av stora delar av landet. Mot de långa lönerna. Mot de dåliga arbetsföhållandena på arbetsmarknaden. Reinfeldt nämnde inte MED ETT ENDA ORD krav som vi ska ställa på industrin!

Lär Er att vara en kastkäpp var rådet till MUF-arna! Lär Er att Ni måste flytta dit företagen drar. Lär Er att anpassa ER i alla lägen!

 

Givetvis angrep han pressen som rapporterat om de dåliga anställningsvillkoren som våra unga har idag. Och han lärde han MUF-arna att LO:s rapporter ska man inte lita på! Det var istället fel på hur arbetslösheten räknas, sa Reinfeldt.

 

Reinfeldts tal var ett riktigt högersnack!

Där fanns ingen riktning i att få ett bättre samhälle. Där fanns som vanligt bara att anspassa sig efter de som har stora börsar!

Reinfeldt försökte på alla sätt släta över sitt eget misslyckande med att minska på arbetslösheten!

 

Reinfeldts rotvälska

Moderaterna är besatta av att berätta om ett ”omslag” som ska ha inträffat i svensk ekonomi.

Om det är bondepraktikan, astrologin eller dåliga opinionsmätningar som daterar omslaget till 17 februari 2014 ska vi låta vara osagt. En utfrågning av Fredrik Reinfeldt i Agenda klargjorde att det finns en person som fastnar i obegripliga motsägelser när omslaget ska förklaras. Statsministern själv.

 

Varför ska inte skatten sänkas ännu mer? Reinfeldt svarade att ekonomin nu tar ”bättre fart av sig själv”. Skatten ska bara sänkas i lågkonjunktur, alltså. Men när skattesänkningarna inleddes var tillväxten 3,3 procent. Alltså: M satsar på sänkt skatt oavsett konjunktur, förutom valår då ambitionerna ska mörkas.

 

M-stämman i höstas fattade också beslut om nya skattesänkningar på 35-40 miljarder. Och dagen efter presskonferensen om ”omslaget” hade riksdagens skatteutskott möte. På agendan stod 16 (!) förslag på skattesänkningar.

 

Bankernas ekonomer har tvärtom dundrat mot M:s snåla omslag. DI:s Henrik Mitelman påpekar att statens finanser aldrig har varit mer stabila. Det är ”tjänstefel att bromsa Sverige”.

 

Men i Agenda fick vi fick höra att svensk ekonomi har stimulerats ”år ut och år in” – i kontrast till andra EU-länder som har ”dragit ned på välfärden”. Men under krisen 2008-09 var Sverige ett av få länder som inte bedrev en expansiv politik enligt OECD.

A-kassan, en försäkring som Obama gjorde generösare under USA:s lågkonjunktur, har urholkats. Reinfeldt borde ha fått svara på Paul Krugmans fråga: Bidrar fattigare och desperata arbetslösa till att skapa jobb?

 

Efter sju och ett halvt år och 157 miljarder i skattesänkningar är det tomt i ladorna. Resultatet: Den svenska skolan försämras snabbast i hela västvärlden samtidigt som inkomstklyftorna har ökat i samma hastighet. Varje vecka hörs nya skandalnyheter från vården och omsorgen.

Arbetslinjen är en bidragslinje som har tvingat många människor till socialbidrag. Och i det läget konstaterar den svenska regeringen att pengarna är slut.

Jobbskatteavdraget skulle öka antalet jobb, lät motiveringen. Nu har vi facit – och den bedrivna jobbskaparpolitiken har fått ett fett Icke-Godkänt av samtliga expertinstanser.

Reinfeldts (m)onsterlögner

Moderatledaren hade på hallelujaträffen i helgen en ”historielektion” men ljög monstruöst!

 

  • Reinfeldt hyllade den fredliga upplösningen av unionen med Norge glömmer han att nämna att ­högern krävde krig.

  • Han på­pekade att det är naturligt att det tog ett halvt sekel att erövra rösträtten säger han inte att orsaken var att ­högern stod i vägen.

  • Han ”glömde säga” att det var högern som motsatte sig jämlikhetsreformer såsom a-kassa, ATP, barnbidrag, fri abort, dödsstraffets avskaffande och den progressiva skattepolitik som gjort utvecklingen mot jämlikhet möjlig.

Men sen skyllde han allt som han tyckte gått fel efter 1968 på vänstern men ljög igen:

  • Det var då alla de reformer som Reinfeldt mycket riktigt lyfter fram som en förutsättning för kvinnors jämställdhet drevs igenom: särbeskattningen, föräldra­försäkringen, ­bostadsbidragen, dagisutbyggnaden, den fria aborten. Var det de ”socialistiska experiment han varnade för?

  • Utbyggnaden av äldreomsorgen och sjukvården; bostadsbristens avskaffande, arbetsrätten, ­arbetsmiljölagen – se där början på det ”galna kvartsseklet” enligt högerledaren. Det kallar han ”experiment”,

  • Förstatliganden kommer på allvar först sedan vi fått en borgerlig regering 1976. Då förstatligas i rask takt stora delar av stålindustrin, varvsindustrin och Teko-industrin. I själva verket fullföljer de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982 i allt väsentligt den politik som de ”galna 68-­orna” i socialdemokratin lagt grunden till.  .

Omsvängningen 

Politiken bort från jämlikheten kommer i stället 1982, när en socialdemokratisk regering inleder den nyliberala marknadsomvälvningen.

Palme påbörjar en åtstramning och avreglering av den offentliga sektorn och avskaffar bank- och valutaregleringarna.

Som kronan på verket, strax innan regeringen Bildt tillträder, antas den monetaristiska politikens kronjuvel: inflationsbekämpningen ska överordnas kampen mot arbetslösheten.

I förslaget till nytt partiprogram för ett år sedan skämde Moderaterna ut sig genom att påstå att de ­hade kämpat för den allmänna röst-­rätten och motarbetat apartheidsystemet.

Moderaterna är så desperatat idag att dom tar till de värsta lögnerna!

 Deras tid är ute!

Halleluja(m)ötet avslutat

Så har då Moderaterna avslutat sitt hallelujamöte i Norrköping. Självgodheten själv har talat. Och ljugit.

Men varför är man så rädd att tala om hur det gått så illa? I valet 2006 var brösttonerna höga när arbetslösheten var 6%. Det var hemskt sa dom.

Men nu när den är 8 procent är allt Halleluja och bra!

K-G Bergström har på Expressens hemsida skrivit en intressant artikel.

Varför är det så svårt att erkänna arbetslöshet – m?

Läs den här.

Självbedrägeri kallar han den. Och sånt straffar sig!

 

(m) – inget pensionärsparti

Som pensionär så hade jag tid att titta på Reinfeldts inledning på m:s hallelujamöte i Norrköping. Moderaterna är ju kända sedan tidigare att historieförförfalska sin bakgrund. Och Reinfeldt fortsatte.

 

Han nämnde inte att högern 1921 var emot kvinnlig rösträtt.

Han nämnde inte ens den viktiga ATP-reformen – som högern var emot. De ville inte att vi pensionärer skulle få del i en trygg framtid på 50-talet.

 

Nu har vi de senaste 7 åren sett hur man dessutom straffbeskattar oss pensionärer och får betala ca 10 000 kr mer i skatt i år än en löntagare. Och nu har han låtit meddela att det blir inga skattesänkningar för oss pensionärer i framtiden heller.

 

Men Reinfeldt irriterades också i sitt tal över att pensionärer blev 100 år och hade magen att kräva pensionsutbetalningar även då!

 

Ska han ta av oss pensionen ytterligare när vi blir så gammal – eller vill han bara ”ta livet av oss” ? Då kostar vi ju inget i Moderaternas värld!

 

Alla pensionärer bör lämna moderaterna ryggen!

Reinfeldt är ”stridshingsten” mot oss pensionärer!