Reinfeldts (m)onsterlögner

Moderatledaren hade på hallelujaträffen i helgen en ”historielektion” men ljög monstruöst!

 

  • Reinfeldt hyllade den fredliga upplösningen av unionen med Norge glömmer han att nämna att ­högern krävde krig.

  • Han på­pekade att det är naturligt att det tog ett halvt sekel att erövra rösträtten säger han inte att orsaken var att ­högern stod i vägen.

  • Han ”glömde säga” att det var högern som motsatte sig jämlikhetsreformer såsom a-kassa, ATP, barnbidrag, fri abort, dödsstraffets avskaffande och den progressiva skattepolitik som gjort utvecklingen mot jämlikhet möjlig.

Men sen skyllde han allt som han tyckte gått fel efter 1968 på vänstern men ljög igen:

  • Det var då alla de reformer som Reinfeldt mycket riktigt lyfter fram som en förutsättning för kvinnors jämställdhet drevs igenom: särbeskattningen, föräldra­försäkringen, ­bostadsbidragen, dagisutbyggnaden, den fria aborten. Var det de ”socialistiska experiment han varnade för?

  • Utbyggnaden av äldreomsorgen och sjukvården; bostadsbristens avskaffande, arbetsrätten, ­arbetsmiljölagen – se där början på det ”galna kvartsseklet” enligt högerledaren. Det kallar han ”experiment”,

  • Förstatliganden kommer på allvar först sedan vi fått en borgerlig regering 1976. Då förstatligas i rask takt stora delar av stålindustrin, varvsindustrin och Teko-industrin. I själva verket fullföljer de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982 i allt väsentligt den politik som de ”galna 68-­orna” i socialdemokratin lagt grunden till.  .

Omsvängningen 

Politiken bort från jämlikheten kommer i stället 1982, när en socialdemokratisk regering inleder den nyliberala marknadsomvälvningen.

Palme påbörjar en åtstramning och avreglering av den offentliga sektorn och avskaffar bank- och valutaregleringarna.

Som kronan på verket, strax innan regeringen Bildt tillträder, antas den monetaristiska politikens kronjuvel: inflationsbekämpningen ska överordnas kampen mot arbetslösheten.

I förslaget till nytt partiprogram för ett år sedan skämde Moderaterna ut sig genom att påstå att de ­hade kämpat för den allmänna röst-­rätten och motarbetat apartheidsystemet.

Moderaterna är så desperatat idag att dom tar till de värsta lögnerna!

 Deras tid är ute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *