Kvinnors våld mot män

Idag är det den internationella mansdagen. Kom ihåg datumet: 19:e november!

Och då finns anledning att påminna om det våld som kvinnor utövar mot oss män. Ofta psykiskt. Men även fysiskt våld  visar forskningen.

Dagens nyheter skrev en artikel om detta oktober i fjol. Lite fakta framtaget av Sahlgrenska akademin:

 

  • Åtta till elva procent uppger att de misshandlats fysiskt av sin partner under det senaste året
  • Samtidigt uppger en större andel – hela 64 procent av männen som utsatts för våld, att de också utövar våld mot sin partner.
  • Motsvarande siffra bland kvinnor är 40 procent.
  • Fler kvinnor uppger att de har misshandlat i självförsvar, medan männen i större utsträckning hävdar att de blivit sårade eller kränkta och därför använt våld.
  • Av studien, som gjorts på sammanlagt 1.400 slumpvist utvalda personer mellan 18 och 65 år, framgår även att konsekvensen av våldet blir värre för kvinnor än för män
  • Var tionde kvinna uppger att hon haft självmordstankar efter att hon blivit misshandlad och en större andel kvinnor än män vittnar även om depression, ångest och sömnproblem till följd av våldet.
  • Samtidigt uppger en lika stor andel av männen som utsätts för psykologiskt våld att de går omkring med självmordstankar som kvinnorna, och detta bör inte negligeras säger Gunilla Krantz.
  • När det kommer till sexuellt våld är männen överrepresenterade som utövare, medan kvinnorna är offer. Nästan tio procent av kvinnorna i studien uppger att de har utsatts för sexuellt våld tidigare i livet, medan motsvarande siffra bland männen är 3,5 procent
  • I  studien förekommer också en mindre grupp som inte själva använder våld men som är rejält utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Enligt Gunilla Krantz är det ny kunskap för forskarna. Hon tror att gruppen kanske upplever det som skamfyllt och svårt att tala om våldet eftersom det stämmer dåligt överens med samhällets maskulinitetsbild.

kvinnovald

Samtidigt visar statistiken att vissa typer av brott bland kvinnor ökar. Fler kvinnor än tidigare döms för mindre allvarliga våldsbrott.

– Jag tror att det delvis har med attityder att göra, att männen i dag kanske i högre utsträckning berättar om vad de har varit utsatta för, säger Jenny Yourstone

– Man kan också tänka sig att ganska ringa våld, som förut bara passerade förbi, nu har blivit just ringa, som en form av ”upp-kriminalisering”. I dag accepterar man inte en våldshandling, som en örfil eller liknande, som man kanske gjorde tidigare, säger Jenny Yourstone.

Detta enligt DN.

 

Våld i alla former ska fördömas!  Såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män. 

Jag har själv blivit utsatt för psykiska övergrepp från en kvinna för länge sedan.

Så jag vet att kvinnor kan vara riktigt jävliga!

Trots detta har jag ALDRIG lyft min hand mot en kvinna!

 

Men kvinnorörelsen talar aldrig om kvinnors våld mot män!

Idag kan vi göra det!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *