SD-Alliansens skattepolitik mot oss pensionärer

 

Så har jag då fått beskedet från pensionsmyndigheten hur stor pensionen blir för 2014 som de betalar ut.

 

Så här blir min pension i år. Och hur mycket det sjunkit sedan 2013.

 

Inkomstpension 5 511 kr -153 kr

Tilläggspension 4 799 kr -132 kr

Premiepension 959 kr -7 kr

Belopp före skatt och avdrag 11 269 kr -292 kr

 

Så här ser det ut för alla pensionärers besked från pensionsmyndigheten.

Och Alliansen har sänkt skatten med 100 kronor.

 

Samtidigt har Landstinget tvingats höja skatten då statsbidragen minskats med 222 mkr. Något som motsvarar en förlust av nära 250 jobb sedan Alliansen kom till makten 2006. Källa: http://framtid2030.se/vf3.pdf .

Index statsbidrag

Under Perssons tid ökade statsbidragens värde för glesbygdskommunerna med 4%. Under Alliansens tid har värdet sjunkit med 11%. Kommunerna har tvingats höja skatter och avgifter!

 

Glesbygdskommunerna i länet har förlorat ca 165 mkr och tvingats höja kommunalskatterna. Vårt län har de högsta kommunalskatterna i landet. Källa: http://framtid2030.se/VF1.pdf

 

Vi pensionärer har fått se oss bli styvmoderligt behandlade av SD-Alliansen.

 

  • Vi har fått sänkta pensioner 4 gånger.
  • Vi får betala 16% högre skatt än löntagare.
  • Vi har tvingats betala högre kommunal och landstingsskatt när staten tagit av kommunerna statsbidrag

 

SD och Alliansen tillsammans är tillsammans ansvarig för denna utsvältning av oss pensionärer. Många av oss lever idag under fattigdomsgränsen och har inte resurser för vardagens viktiga behov. 

Ökad jämlikhet? Pyttsan!

Idag får vi veta att skillnaden mellan vad vi pensionärer betalar i skatt och löntagarna ska öka ytterligare nästa år. Med lånade pengar dessutom. Så förstör Alliansen samhället igen med sin orättfärdiga politik.

Inte nog med att våra pensioner minskar nästa år. Nu gynnas de rikare än mer. Till och med vill Alliansen ta bort en del skatt för de allra rikaste. Tydligen så kommer skillnaden mellan mig och en rik person att skilja på över 8000 kronor per år – efter skatt.

Positivt idag är att vi läser att svenska folket allt mer tar avstånd från Alliansens politik. Både centern och kd under 4 procent spärren. Och svenska folkets uppfattning är att vi fått det sämre med Alliansen sen 2010.

 Vi går nog trots allt mot ljusare tider… utan högerregering om ett år. Så håll ut!

 Den märkliga jämställdhetsministern tycker dessutom att det är bra med ökade klyftor. Snacka om bottennapp.

 Alliansregeringen står för ojämlikheten idag!

 Alliansens paroll är i realiteten: Mer åt dom rika – mindre åt de fattiga!

 Och mindre kvar för pensionärerna nästa år!