Vi pensionärer drabbas igen – mer och mer!

Så är det då visat hur mycket vi pensionärer i snitt förlorar fram till 2018.

-47040 kronor totalt eller nära 8000 kronor per år!

storforlost

Det är svd som bett Pensionsmyndigheten räkna ut beloppet.

Läs hela artikeln här

För åren 2015–2018 beräknas bortfallet utifrån de prognoser som Pensionsmyndigheten lämnade förra veckan och de pekar på att bromsen tar bort pension till ett värde av ytterligare cirka 16000 kronor, totalt cirka 47000 kronor.

För hela pensionärskollektivet så kommer vi att förlora ca 75 miljarder kr (75 000 000 000 kronor).

Det skall jämföras med att Alliansen sänkt skatten för de mest rika med 130 miljarder PER ÅR!

Det finns alltså pengar – men Alliansen prioriterar de allra rikaste. Alla Alliansens partiledare själva torde ha tjänat flera hundra tusen i skattesänkningar sen 2006 per person! Vi pensionärer får se våra pensioner försvinna i lägre ersättningar och 16% iga prissstegringar! Skandal!

Och till oss pensionärer så erbjuder alliansen oss 100 kronor i skattesänkning per månad 2014 när pensionen sänks nästa år med ca 300 kr per månad! Och priserna stiger!

Alliansen har totalt glömt oss pensionärer! De njuter (läs Smetanas blogg här) av att sänka skatten ytterligare för de som tjänar mer än 37000 per månad.

Vi pensionärer som i snitt bara tjänar en tredjedel av detta får se en kraftig försämring av levnadsstandarden de kommande åren om Alliansen får fortsätta sin skattesänkarpolitik för de rika!

Bort med dom! Alliansen har INGET att tillföra oss pensionärer!

Pinsamt av KD Smetana i Vännäs

Hans-Inge Smetana gläder sig i sin vk-blogg över att kunna sänka skatten för de mest rika. Jag skrev en kommentar till hans blogg att det var märkligt att han tycker det är bra att skillnaden mellan vad vi pensionärer skattar och löntagare bara ökar och ökar!

I ett svar till min kommentar skriver Smetana att Alliansen visst sänkt skatten för oss pensionärer och skriver att ”Och KD kommer inte ge sig skatteskillnaden är utplånad”.

Vilket hyckleri! Har har ni i 7 år SETT TILL att ÖKA skillnaden mer och mer!! Och vi pensionärer ska nöja oss med nån 100-lapp! Pinsamt Smetana!

 

Under Alliansregeringens tid har priserna ökat med 16,5 procent! Varje 100 lapp är bara värd ca 85 kr i förhållande till 2006. Samtidigt har vi sett våra pensioner i stort sett stått stilla med löntagarnas löner har ökat kraftigt! En pension på 10000 kr i månaden 2006 är nu bara värd ca 8500 kr. Och nästa år sänks pensionerna igen med ca 300 kr. Pyttsam med din 100-lapp!

Ni har verkligen fastnat i den moderata råttfällan – skattesänkningar tïll de rika.

KD glömt sin bakgrund

KD har verkligen lämnat de tankar som formades när partiet bildades. Jag är säker på att dess grundare Levi Petrus sitter i sitt paradis och gråter över hur ni har lämnat de svaga, sjuka och äldre bakom Er.

 

De med sjukbidrag svälter

Lyssna bara på den kvinna som ringde in till ”Ring p1” igår. De som har sjukbidrag har inte fått en krona bättre. Jag känner personligen flera med sjukbidrag som bara får det sämre och sämre. De får inga skattesänkningar.

 

(S)olidaritet?

När (s) var vid makten så gjordes många skattesänkningar genom att höja grundavdraget (men det kallar ni inte skattesänkningar). Det gjordes LIKA för alla grupper i samhället! Där fanns en SOLIDARISK tanke!

KD har totalt lämnat de sjuka, svaga och gamla bakom sig bara för att få sitta i regeringens köttgryta för att genomföra Moderaternas gamla tanke om skattesänkningar för de rika!

Att Er politik mot kommuner och landsting gör att de måste höja skatten när statsbidragen urholkas då de inte kompenserar för lönehöjningar gör att vård, skola och omsorg bara kommer att bli sämre i framtiden med Er politik½

Oss pensionärer har ni totalt glömt!