Flyktingkatastrofen på Medelhavet

Antalet flyktingar som söker sig till Europa växer lavinartat och Medelhavet har blivit en populär flyktväg. Välorganiserade kriminella ligor erbjuder transporter t ex från Libyen till Europa med sjöodugliga båtar till bristningsgränsen fyllda med desperata människor på flykt. I flera fall har de ansvariga fartygsägarna skickat iväg fartygen helt utan besättning men med autopilot!

Människor flyr från krig och förföljelse, betalar stora summor till skrupelfria människosmugglare och riskerar livet för att undkomma till Europa. För några dagar sedan kapsejsade en transport med över 800 personer (?), varav många var inlåsta i mörker under däck, mitt ute på Medelhavet. Bara 28 av migranterna kunde räddas av den italienska kustbevakningen.

Självklart ska människor räddas från att drunkna utanför Europa, men Europa har inte orsakat flyktingkrisen och kan inte förväntas ta ansvar för vad ansvarslösa, förtryckande och korrupta regimer i andra delar av världen förorsakat. Genom att ta emot alla som flyr till Europa underlättar vi för dessa regimer och bidrar till att den korruption och det förtryck som pågår där kan fortsätta. Om förhoppningen om att kunna fly till Europa inte fanns, skulle trycket på att skapa drägligare samhällen i hemländerna öka.

Skulden för flyktingkrisen vilar tungt på de muslimska samhällen i Mellanöstern och Afrika som släppt fram våldsverkare och galningar till makten över deras liv. Detta är en intern konflikt inom den muslimska världen, som det måsta vara upp till dem själva att lösa. Europa kommer aldrig, hur solidariska vi än vill vara, att kunna skapa ordning och reda i dessa delar av världen. Det måste de själva göra. Så länge folk fortsätter att fly från de svåra förhållanden som råder i deras hemländer kommer flyktingströmmen till Europa att fortsätta.

Att styra utvecklingen utanför Europa mot lugn, ordning och stabilitet i en rättsstat byggd på demokrati är en viktig uppgift. Bara så kan största antal människor ges ett drägligare liv. Europas ansvar bör vara att hjälpa till i uppbyggnaden av sådana samhällen. Att se på när kriminella ligor av människosmugglare transporterar miljontals människor till Europa istället för att skapa stabilitet utanför Europa löser inte problemen. Tvärtom. Det är bra att EU nu beslutat sig för att tredubbla insatserna på Medelhavet för att rädda migranter från att drunkna. Men minst lika viktigt för EU är att gemensamt hjälpa till att bekämpa och eliminera de kriminella människosmugglare som härjar i det laglösa Libyen och som tjänar miljoner på nödställda människor på flykt.

Australien har valt att stoppa människosmugglingen på sitt sätt. Gränskontroller ser till att alla som stiger i land har alla sina papper i ordning. Utan nödvändiga tillstånd släpps man inte in utan tvingas vända tillbaka. Asylsökare som lyckas ta sig till Australien med båt vägras uppehållsrätt och förs t ex till Papa nya Guinea. Där får de vistas medan de får sin asylansökan prövad. De som anses ha flyktingskäl erbjuds därefter vidarebosättning i Kambodja. Australien lever sålunda upp till sina internationella åtaganden genom att säkerställa att samtliga som vill söka asyl får möjlighet till detta fast i ett annat land. Enligt uppgift drunknar nu ingen längre runt Australiens kuster.

Jag kan förstå att många försöker ta sig till Europa för att få ett bättre liv, men Europa kan inte ta emot hur många miljoner som helst och hemländerna blir inte hjälpta av att deras invånare flyr hit. Om vi ska kunna hjälpa alla de flyktingar som har rätt till asyl, måste vi nog vänligt men bestämt skicka tillbaka dem som saknar flyktingskäl och enbart kommer i hopp om ett bättre liv.

Alla EU-länder har förbundit sig att leva upp till samma avtal när det gäller beviljande av asyl, men redan idag tar Sverige emot 10 gånger fler i relation till sin befolkning än övriga EU. Inget industrialiserat land tar emot fler flyktingar i förhållande till sin befolkning än Sverige. Det gör oss till regerande mästare i asylmottagning. Med dagens växande flyktingström blir situationen fullständigt ohållbar, inte minst med tanke på den ovilja som många EU-länder visar mot att leva upp till sina åtaganden ifråga om människor med flyktingstatus.

Låt mig avsluta med ett citat av Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör: ”När jag träffar utländska kollegor säger de att Sverige är ett udda land i asylfrågor. Nej, säger jag då, det är ni som är udda. Ni alla”.