Provocerande snedrekrytering

SD kan konsten att skapa rubriker och uppmärksamhet. Inte minst hjälper statsministern till att rikta strålkastarna mot dem. Veckans stora ämne var SD:s förslag att kalla in de ansvariga cheferna på Public Service till Konstitutionsutskottet för att svara på frågor om sin verksamhet. Förslaget avslogs dock av utskottet.

-Det går inte att understryka hur viktigt det är att public service inte tystas eller upplever sig hotade av politiska makthavare. I länder där dessa principer bryts ned är demokratin illa ute. Politiska makthavare som tar kritiska medier i örat är något vi förknippar med auktoritära regimer, skriver Löfven.

Vi behöver en mångfald av fria medier i Sverige, i hela landet. Vi behöver dem för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och för att makten ska granskas”, skriver han på Facebook.

Hur rimmar detta med att regeringen sedan 2018 drevat mot yttrandefriheten och krävt censur av s k  ”hat” på plattformar som Google, Twitter och Facebook? Resultatet är att flera regimkritiska mediekanaler stängts ned. S-regeringen och Morgan Johansson gör nu allt för att tukta och styra sociala medier och plattformar i enlighet vänsterns krav. Auktoritär regim? Förra veckan fortsatte regeringen sin strid mot det fria ordet genom att föreslå att företag ska kunna straffas för hets mot folkgrupp.

Enligt etablissemanget inom medier, politik och akademi är det helt i sin ordning att politiker styr upp de medier som inte finansieras av staten och som inte har en vänsterdominans. Att styra upp de medier som finansieras med enorma 8 MILJARDER av oss skattebetalare borde vara ännu mer i sin ordning. Men samma etablissemang protesterar högljutt när ett riksdagsparti i kulturutskottet vill fråga ut de medier som får 8 skattemiljarder, trots att deras vänsterpräglade utbud inte följer sändningsavtalet, som kräver balans och opartiskhet.

Annika Strandhäll, f d socialminister och medlem i ”smarta tjejgänget”, gick som vanligt ut på nätet innan hon hunnit koppla in hjärnan: Så här skrev hon på Facebook:

-NOG NU SD, SVERIGE ÄR INTE NORDKOREA ELLER DET DÄR LANDET I ÖSTEUROPA ERA LEDANDE FÖRETRÄDARE BRUKAR HYLLA.

Vi har nu sett att SD i kommuner där de tagit makten ger sig på kulturpolitiken. I Sölvesborg gav de sig på biblioteken. I Täby skulle man stoppa samtal med författare om HBTQ frågor. Och tyvärr finns många fler exempel….men…Igår passerades en gräns då SD begärde att chefer på SVT och SR skulle kallas in till riksdagens kulturutskott. Detta på grund av innehåll och uttalanden i specifika program.
Det rör sig om ett studiosamtal om ungdomsbrottslighet i SVT:s Morgonstudion och Sveriges radios program ”P3 med Rebecca och Fiona”.

I Sverige ska det fria ordet vara fredat från politiken. Oberoende aktörer ska kunna granska oss politiker och makthavare utan rädsla för replissarier/bestraffning.

Strandhäll borde snarast påpeka för Morgan att ”i Sverige ska det fria ordet vara fredat från politiken”. Hennes kommentar avslöjar både hennes avsaknad av konsekvens och hennes bristande värdegrund; alla har i hennes ögon inte ”lika värde”. Riksdagens kulturutskott utfrågar regelbundet ledningarna för olika kulturverksamheter som lever på skattemedel, men Strandhäll anser tydligen att kulturutskottet ska göra ett undantag från detta för Public Service.

Hanna Stjärne, Svt:s VD, verkade närmast förnärmad över SD:s förslag:

-Det är anmärkningsvärt och jag har inte hört talas om något liknande i Sverige. Vi har ett system med en Granskningsnämnd dit synpunkter kan framföras. Det gäller alla, även politiker.

Det är förstås fritt att kritisera, diskutera och ogilla det SVT gör. Men politiker har ett ansvar för att respektera systemet och hålla armlängds avstånd till oberoende medieföretag som har i uppgift att granska dem.

-SD använder nu den hårda beslutsmakten i folkvalda församlingar för att ge sig på institutioner som medieföretag, bibliotek och museer, de överskridit en gräns och jag hoppas Sveriges samlade journalistkår reser ragg. Jag gör det. Sverige är inte Nordkorea.

Tillhör hon kanske också ”smartaste tjejgänget? Hon borde välkomna en granskning. Jag instämmer helt med Johan Westerholm, som 30/10-19 skrev följande (ledarsidorna.se):

Men Public Service största fiende är vare sig en allt mer missnöjd politisk opposition eller finns heller hos nyetablerad fri media. Fienden finns på insidan gestaltad av SVT:s Jan Helin och Helena Olsson som är oförmögna att se sitt eget ansvar och hur de själva agerar.

Westerholm skriver där också att Svt:s Anna Hedenmo vitsordar dessutom att redaktionerna har särbehandlat de olika partierna. Hon medger att det fanns en tid när SD inte behandlades som andra partier av nyhetsredaktionerna.

-men i dag ges partiet samma utrymme och uppmärksamhet, och utsätts för samma kritiska granskning som övriga riksdagspartier.

Undrar om SD håller med om detta.

Kent Asp, professor på JMG, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, är den som forskat mest om journalistkårens partisympatier. I hans studie 2012 kan man se att 70% av journalisterna inom Public Service sympatiserar med de två vänsterextrema partierna Mp och V. 54% av journalisterna uppgav att de sympatiserade med Miljöpartiet. På Sveriges Television var den siffran 52% och i dagspressen 40%. Enligt Asp gör de ökade sympatierna för Mp att partiet får en gräddfil i medierna. Är det rimligt mot bakgrund av Mp:s stöd på ca 4% av väljarna?

Det nya bantade Public Service måste bli bättre på att rekrytera folk som speglar olika ideologier och uppfattningar bland allmänheten. Det får vara slut med vänsterextrema och moraliserande ideologier utan bred folklig förankring. Självklart spelar journalistens egna värderingar in när det gäller vilka aspekter av en nyhet som lyfts fram och vilka personer man intervjuar. Har t ex president Trump någonsin lyfts fram på ett sakligt och opartiskt sätt av Public Service? Hedenmos erkännande att ”det fanns en tid då SD inte behandlades som andra partier av nyhetsredaktionerna” är häpnadsväckande. Hur förklarar Stjärne detta? Det får åtminstone mig att ”resa ragg”.

Public Service får 8 miljarder för sitt samhällsuppdrag att ”opartiskt och sakligt rapportera sanningen”.  Svt och SR har till uppgift att företräda alla medborgare, inte att driva en politisk agenda. Att över 50% av medarbetarna sympatiserar med Mp är helt orimligt med tanke på att motsvarande sympatier hos allmänheten ligger på ca 4%. Medveten snedrekrytering? Är representation viktigt bara vid tillsättning av högre tjänster? Här krävs en förklaring av cheferna på Public Service, som har ”balans, opartiskhet och saklig rapportering” som ledord. Medarbetare som misslyckas med att hålla isär jobb och egna partisympatier hör inte hemma på P S.

Den tredje statsmaktens roll är att granska makten åt folket. Numera granskar den folket åt makten. Det är ”fullständigt oacceptabelt” att göda Public Service med 8 miljarder trots att de missköter sitt samhällsuppdrag. Riksdagen måste nu ta sitt fulla ansvar och kräva att ansvariga chefer i alla skattefinansierade verksamheter säkerställer en balans som speglar riksdagens sammansättning. Provocerande, medvetna snedrekryteringar av myndighetschefer och tjänstemän med rätt partibok och som låter sina egna partisympatier påverka jobbet måste upphöra.

Läs också https://ledarsidorna.se/2020/02/sa-skadar-kraven-pa-att-ge-journalister-en-sarstallning-respekten-for-media/