Hux Flux Klan i Rosenbad

Mitt under rådande pandemi och ansträngd svensk ekonomi anser den rödgröna röran med Jök-boets stödpartier att det åter är dags att utvidga och förbättra de s k ensamkommande /barnens/ rättigheter. De 35 000, i huvudsak unga ensamkommande män, som anlände 2015, saknade asylskäl och har därför fått sina asylansökningar både prövade och avslagna i flera domstolsinstanser. Vad har detta kostat inkl tolkar och advokater? P M Nilsson, Dagens Industri, skrev 2017 (30/6) att kostnaden då var 30 miljarder per år för denna grupp. 30 miljarder redan då!!! Vad ska det inte kosta oss skattebetalare idag?

De unga männen avkrävdes inte några papper el ID-handlingar. Ingen kontrollerade heller deras uppgivna ålder. Vid ankomsten till Sverige var det m a o ganska fritt in och fritt fram att ljuga att man var under 18 år för att få söka uppehållstillstånd som ensamkommande här. När Medicinalverket efter många om och men och högljudda protester och misstänkliggöranden från lobbyorganisationer och aktivistgrupper började ålderstesta dem man misstänkte var över 18, visade de första ålderstesterna att 75% av dem som testats var över 18 år. Löfven, landets högste ansvarige, kommenterade kort:

Bra att vi vet.

Vad säger det om honom? Jag saknar ord för hans brist på respekt för landets lagar och förordningar och för hur våra skattepengar används.

De unga männen hade (liksom alla flyktingsmugglare) allt att vinna på att få stanna; plats på gymnasiet, en hygglig dagpenning, boende på HVB-hem, det dyraste boende som kommunerna kunde erbjuda, m m. Om de sa att en el båda föräldrarna var döda, kunde de dessutom få en retroaktiv efterlevandepension på 50 000 kr.

De unga män som inte hade asylskäl, skulle däremot avvisas till sina hemländer. Någon större kontroll av att de avvisades förekom inte, så många av dem gick under radarn el jorden för att hålla sig undan de 4 år som krävdes för att på nytt få söka asyl. Vad som hänt med många av dem, finns det idag talrika berättelser om. Inte minst har de tvingats jobba på den svarta marknaden med de oacceptabla villkor som erbjuds där. Många av dem har också hittat en utkomst i den kriminella världen. Politiker, som inte godkänner tillfälliga låglöner till invandrare, har istället förvisat dem till den undre världen med svarta jobb och med oacceptabla arbets- och levnadsförhållanden. F ö är det märkligt att vår feministregering månar så mycket om att ge privilegier till unga män utan asylskäl och som inte sällan ljugit både om asylskäl och ålder.

I september 2018 meddelade Migrationsöverdomstolen att den hårt kritiserade s k gymnasieamnestin fick tillämpas trots att lagstiftningen underkänts av två av fyra migrationsdomstolar, som vägrat använda den. Lagrådet sågade lagförslaget i sin kanske hårdaste skrivning någonsin:

Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Detta bekom inte den moraliskt överlägsna Annie Lööf, som ofta påpekat att hon är utbildad jurist.

NGL är ett haveri och ett svek, som underminerar tilltron till och legitimiteten i asylprocessen.  För varje person som stannar här utan giltiga asylskäl, stjäls plats fr någon som har giltiga asylskäl. Oanständigt och ovärdigt en rättsstat men helt i linje med mp:s politik och ideologi att låta 9 000 ensamkommande utan skyddsskäl stanna. Beslutet röstades igenom i riksdagen med aktiv hjälp av centern och innebär i stort att minderåriga ensamkommande som sökt asyl i Sverige före den 24 november 2015 skall kunna ges tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) för gymnasiestudier, förutsatt att de har fått vänta minst 15 månader på beslut och hunnit fylla 18 år under perioden. Plötsligt blev väntetid och gymnasiestudier skäl för att få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Hur är det möjligt? Jag misstänker att de ensamkommande som lydigt lämnade Sverige efter avvisningsbeslut ångrar att de inte höll ut längre här.

Som en följd av gymnasieamnestin sökte 11 803 ensamkommande TUT; 437 kvinnor och 11 366 män. Totalt beviljades 7 359 TUT enl nya gymnasielagen (NGL); 117 kvinnor och 7242 män. NGL stiftades för att särbehandla 9 000 män från Afghanistan och ge dem en gräddfil att få stanna i Sverige utan asylskäl.

Den rödgröna regeringsröran har gång på gång visat att de praktiserar fort och fel och noll konsekvensanalys. De har sedan 2014 hunnit skada gymnasielagens ändamål genom div trix-fix som specialparagrafer, undantag och kryphål för att tillåta tusentals män utan asylskäl stanna i Sverige. Ifjol fick tiotusentals migranter undantag från försörjningskraven. Gymnasiehaveriet har nu nått ännu en akut fas; en tredje våg el väg är nu här.

I måndags afton (23 nov) skickade enheten för migrationsrätt vid Justitiedepartementet ut en remiss till övr partier och remissinstanser (huvudsakligen lobbyorganisationer och aktivistgrupper, som månar om de unga männen, t ex Svenska Kyrkan). De hade bara 3 dgr på sig att sätta sig in i remissen, som skulle diskuteras i fredags. Detta är inget annat än ett omoraliskt och politiskt fulspel att runda riksdagen genom att driva igenom en förordningsändring och slippa utsätta hastverket för den riksdag som 2018 röstade igenom NGL, en illa skriven och ogenomtänkt lag, som under remisstiden mötte massiv kritik men slutligen röstades igenom i riksdagen tack vare centerpartiets aktiva medverkan. JÖK-boet har antagligen skäl att misstänka att riksdagen kanske inte skulle rösta igenom den coronaanpassade versionen, som ska börja gälla redan f o m 3 dec.

JÖKboet ändrar sålunda nu plötsligt i NGL:s godtyckliga och ogenomtänkta regelverk för att ännu fler ska få stanna. Pandemin anges som skäl. Den pandemi som drabbat mp:s opinionssiffror torde vara ett annat skäl. De vill få ut så mkt som möjligt för sina futtiga 4% väljarstöd innan väljarklimatet ödelägger deras makt. Remissförslaget innebär att det ska räcka med att få en 1-årig (ist för en 2-årig) anställning inom hela 12 (ist f 6) mån efter avslutad utbildning. Även bidragsjobb räknas. Dessutom får man nu PUT (permanent uppehållstillstånd) som till skillnad fr TUT inte kan återkallas.

Svårare än så är det alltså inte att få svenskt medborgarskap för en särskilt utvald och positivt särbehandlad grupp. Betydligt svårare är det däremot att införa långsiktigt hållbara och genomtänkta regler och lagar. Till det krävs en ny regering.

 

Monstruösa dåd på kyrkogård

Förnedrings- och dominansvåldet mot svenskar visar inga tecken på att avta. Ett av de värsta exemplen på detta är det brutala och grymma våldtäktsrån med inslag av tortyr, som pågick en hel natt på en kyrkogård i Solna i augusti. Offren var två svenska tonårspojkar och de två misstänkta gärningsmännen, 18 och 21 år, åtalas nu för ett antal brott.

Åklagaren, Anders Tordai, konstaterar i DN att han ”aldrig sett så grovt våld”. Varför utelämnar både han och DN att de åtalade, som överföll och mordhotade de svenska pojkarna och deras familjer, är män med utländsk bakgrund. Beror det på Journalistförbundets publicitetsregler (punkt 10), som  rekommenderar bl a följ:

”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”

Åklagare Tordai uppger att pengar var motivet. Att förövarna skulle ägna så många timmar och så mycket brutalt och utstuderat våld för litet pengar verkar något långsökt. Hets mot folkgrupp rimmar bättre.

Det hela började med att gärningsmännen ville sälja narkotika till pojkarna, som inte ville köpa. Gärningsmännen, som påstod sig vara med i Dödspatrullen, ett ökänt kriminellt nätverk, tvingade därpå in pojkarna på kyrkogården, tog fram kniv och beordrade dem att klä av sig. Med kniven skar en av gärningsmännen sönder deras kläder och använde dem till att binda fast rånoffrens händer och fötter. En strumpa i var sin mun på offren hindrade dem från att tala.

En av pojkarna berättar i förhör om den långa misshandeln, där han tvingades ligga naken på mage med en sten under huvudet, medan förövarna satt på hans rygg. Pojkarna fick också ta emot slag och sparkar mot huvudet, de knivhöggs och torterades med en tändare över hela kroppen och en av dem fick en kotte och en pinne uppskörd i rumpan. Därefter tvingades de ner i gropar och täcktes med löv.

Pojkarna hade lovat sina föräldrar att vara hemma klockan 01.00. När de inte kommit hem som uppgjort, ringde ett par av föräldrarna efter några timmar polisen, eftersom de oroade sig över att pojkarna inte kommit hem. Polisen förde in dem i sitt efterlysningssystem, men ansvarigt befäl beslutade att inga operativa åtgärder skulle vidtas. (Va’ fa’n får vi för pengarna?)

Enl åklagaren bör ’rånet’ bedömas som grovt ”dels eftersom gärningsmännen visade synnerlig råhet genom att angripa målsägandena med kniv, dels eftersom gärningsmännen på ett hänsynslöst sätt utnyttjade målsägandenas skyddslösa och utsatta ställning genom att hålla kvar dem under en hel natt på en kyrkogård där målsägandena under lång tid utsattes för våld och hot”.

I åtalet står det också att misshandeln bör bedömas som synnerligen grov ”eftersom gärningen orsakade synnerligt lidande i form av stark dödsångest och stor psykisk påfrestning genom att målsägandena tvingades utstå våld under en hel natt på en kyrkogård”.

I tisdags åtalades förövarna för grovt rån, människorov, synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt och övergrepp i rättssak. Om de två männen döms till maxstraff (sammanlagt 13 år) för den grova misshandeln och grova våldtäkten, skulle 18-åringen först få en åldersrabatt med halverad strafftid till 6,5 år. Sedan ytterligare rabatt i form av den obligatoriska svenska tvåtredjedelsfrigivningen. Vilket ger ett maxstraff på drygt fyra års fängelse. 21-åringen skulle inte få någon åldersrabatt utan ”bara” tvåtredjedelsfrigivning och max knappt nio års fängelse.

21-åringen, född i Iran, kom till Sverige som barn 2009 och har sedan han var 16 år dömts för stölder, trafik- och narkotikabrott. I somras dömdes han till ett och ett halvt års fängelse för mordbrand då han i dec 2019 tänt eld på sportbilar parkerade på Värmdö. Detta straff väntar han på att avtjäna. 18-åringen, son till invandrare från Tunisien, har varit i klammer med rättvisan tidigare. Redan som 12-åring var han misstänkt för rån och misshandel och omhändertogs då enl LVU (TT 17/11-20).

Rånöverfall, där unga män utsätts för omfattande våld och kränkningar av gärningsmän i grupp, har blivit allt vanligare i Sverige. Många av personrånen eller misshandel mot person handlar om att visa sin makt, dominera och förnedra sina offer, t ex genom att tvinga dem att kyssa förövarnas fötter, något som gärna filmas. Det är också en maktdemonstration som handlar om vi och dom, grupptillhörighet och status, ett uttryck för en ”hämndlysten klasskamp med etniska dimensioner”. Lunds universitet publicerade redan 2005 en studie om ungdomar som rånar. Titeln var Vi krigar mot svenskarna. Den verkar mer aktuell än någonsin.

Våra barn och ungdomar är dåligt förberedda för våldsverkare som drivs av raseri och viljan att hämnas på majoritetssamhället. Att inte kunna hantera eller slå tillbaka de unga, ofta afghanska, våldsmännens attacker ses som ett svaghetstecken. Ungdomsgängen behöver heller inte oroa sig för att åka fast, då de unga svenska offren sällan våga anmäla förövarna t ex av rädsla för repressalier. Det har gått så långt att polisen t o m rekommenderar familjer med barn som förföljs av ungdomsgäng att inte polisanmäla utan rentav flytta till annan ort. Polisen erkänner m a o att man inte kan skydda hotade medborgare. (Va’ fa’n får vi för pengarna?)

”Sverige har svaga auktoriteter. Problemet är inte bara otillräckliga lagliga befogenheter, utan även en mesproppsmentalitet – i bjärt kontrast till ordningsskapande nolltolerans och tydliga konsekvenser. Resultatet ser vi i form av anti-socialt dominansbeteende likväl som grova brott.” (SvD 20/11: Fredrik Kärrholm; Lag utan ordning).

Nya former av kriminalitet kräver nya lösningar och svar. Det är dags för staten och de politiskt ansvariga att sätta ner foten och visa vem som bestämmer. Börja med att skrota rätten till villkorlig frigivning och avskaffa mängdrabatten! Det är absurt att ju mer brott man begått och större skada man gjort, desto mer rabatt får man. Det är bestraffning brottslingen ska ha, inte ’belöning’. ”Old enough to do the crime, old enough to spend the time!”

Det är allvar nu. Vi måste snarast införa en lagstiftning som kan hantera de våldsamma, ointegrerade unga män (inte sällan utan asylskäl) som begår ytterst allvarliga brott mot oss svenskar, som generöst erbjudit dem att ta del av vår välfärd. Bristen på respekt och föraktet mot oss är ren och skär rasism och hets mot folkgrupp och borde straffas därefter. Dessa våldsamma och kriminella gäng förtjänar varken uppehållstillstånd eller silkesvantar. De ska placeras i fängelse och utvisas.

Avslutningsvis noterar jag att detta dåd liksom andra dåd mot vita personer, t ex Tommie Lindh, inte väcker några stora reaktioner eller protester bland alla svenska ’godhetsknarkare’ och vänsteraktivister. Annat var det när den svarte George Floyd dödades i samband med upplopp i Minneapolis. Då var det demonstrationer och manifestationer i hela Sverige. Rasism och negativ behandling av vita och tecken på att vita liv inte är lika viktiga som svarta liv?

USA-val fullt av kval

Efter veckor, ja månader, av högintensiv mediabevakning av subjektiva och partiska journalister, korrespondenter och kändisar, inte minst i och från Sverige, och coronadrabbat kampanjande, pekar nu valresultatet på att Biden blir USA:s näste president. Biden har försökt bli president några gånger tidigare men misslyckats. Nu lyckades han, 78 år gammal, för att han var det minst dåliga alternativet. Det är lätt att hålla med Johan Hakelius (Expr 14/11):

-Biden bedrev en usel kampanj. Delvis på grund av coronan, men inte bara. Han satt hemma i sin gillestuga och sände webb-tv. När han någon gång var ute och talade rörde han regelmässigt ihop det. Han glömde till och med vad hans barnbarn heter. Han gick segrande ur en av de två tv-sända debatterna, men inte av egen kraft, utan därför att Donald Trump inte förmådde hålla truten.

Mätningarna visar att Trump. inte Biden, var den som lyckades öka antalet amerikaner som röstade. 70% av alla dem som röstade på Trump gjorde det för att de gillar honom. De som röstade på Biden gjorde det främst för att de ogillar Trump, inte för att de gillar Biden. Den minst dåliga, inte den bästa, kandidaten vann sålunda.

https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/de-som-firar-biden-saknar-vilja-till-insikt/

Presidentämbetet kommer inte att bli någon räkmacka för Biden. I Senaten kommer republikanerna av allt att döma fortfarande vara i majoritet och i Representanthuset demokraterna. Det innebär att Biden får kämpa hårt för att få igenom sin politik. Hans partikamrater torde tvingas lägga mycket tid och energi på att tänka igenom sin strategi och på att hålla Biden på banan i ett USA hårt splittrat mellan stad och land, folket och etablissemanget/de besuttna.

I Sverige är det ytterst få, om ens några, skribenter och journalister som lyft fram några positiva sidor hos Trump. Inte minst Fredrik Ruinfeldt har lagt tid och energi på att risa Trump och rosa Biden. Tillsammans med sin son Gustaf publicerade han inför USA-valet en bok, 3 november 2020 ödesvalet: Om en demokrati i fara och en världsordning i upplösning.

Genom perfekt timing lanserades boken just när nyheten om Reinfeldts yngre sons narkotikainnehav avslöjades. Reinfeldt lyckades därigenom skickligt dra uppmärksamhet från att hans yngre son i slutet av augusti dömdes för narkotikainnehav och att husrannsakan gjordes i Reinfeldts bostad i samband med att sonen greps misstänkt för narkotikabrott. Reinfeldts PR-kupp räddade honom från kritisk granskning i riksmedierna, samtidigt som han fick sitta och göra PR för sin bok i TV-soffor och andra medier och försöka framstå som USA-kännare. Vad säger det om journalister, vars uppgift det är att granska makten åt folket? Demokratin i fara och en världsordning i upplösning?

Man får tycka vad man vill om Trump, ’folkets president’, men har någon president tidigare fått ta emot så mycket skit, främst från etablissemanget? T o m hans väljare har smutskastats och många av dem vittnar om att de inte vågat avslöja att de stöder eller röstat på honom. Vilken svensk politisk toppkandidat eller statsminister skulle ha accepterat att ständigt smutskastas så till den grad? Här finns utrymme för sans och balans, reflektion och självkritik.

I ett av sina kampanjtal (sept 2016) inför förra presidentvalet sa dåvarande demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton nedlåtande att ”hälften av Trumps supportrar hör hemma i en korg av deplorables” (beklagansvärda el bedrövliga personer). Så talar en representant ur den politiska demokratiska eliten. Varav hjärtat är fullt därav talar munnen.

I en krönika i The American Mind lyfter dock kolumnisten Ben Weingarten fram vad han anser att Trump lyckats åstadkomma:

”Oavsett hur presidentvalet slutar, överträffar en av Trumps otaliga bedrifter alla andra: han har exponerat den röta och korruption som genomsyrar det amerikanska systemet i en aldrig tidigare skådad omfattning.

I synnerhet har han exponerat den härskande klassen: det politiska etablissemanget med sina två partier och sina medhjälpare inom BigTech, stora mediabolag, Big Business, Woke Capital och akademin utgör ett nätverk som går ända upp till amerikanska samhällets toppar, som skickar ut sina kommandon från sin upphöjda positioner.”

https://americanmind.org/features/get-ready-for-a-fight/trumps-greatest-achievement/

Nu pågår intensiva diskussioner om valet var ’free and fair’. I valet 2016 ansåg 67% av demokraterna att ryssarna hade manipulerat valet i Trumps favör och bara 37% av dem ansåg att valet varit ’free and fair’. Hillary Clinton, många av demokraterna, media och ett antal kändisar har de senaste 4 åren hävdat att Trump är en illegitim president, ”not my president”, då ”ryssarna manipulerade valet”. Idag anser 90% av dem att årets val varit ’free and fair’ och beskyller nu republikanerna för att vara  ’foliehattar’ för att de hävdar att det förekommit fusk och oegentligheter i valet. Samtidigt går bidensupportrarna ut och ber trumpsupportrarna ställa upp på att ena landet!

https://www.youtube.com/watch?v=Oj757qYrXx8

Hur är det möjligt att USA och demokraterna inte kunde skaka fram en starkare presidentkandidat än Biden? Och hur är det möjligt att Sverige inte förmått skaka fram ett bättre alternativ till statsminister och regering än Löfven och hans kabinett? Svaret är kanske att både i USA och i Sverige är det partierna som beslutar vem som får kandidera oavsett politisk nivå. Väljarna tillåts inte välja helt fritt, bara svälja en uppsättning internt accepterade och nominerade kandidater. Våra valsedlar är mer el mindre resultatet av ’politisk incest/inavel’, men inget parti förespråkar personval fullt ut. De ’insuttna/besuttna’ gör förstås inget som skulle kunna äventyra deras platser vid köttgrytorna.