Hux Flux Klan i Rosenbad

Mitt under rådande pandemi och ansträngd svensk ekonomi anser den rödgröna röran med Jök-boets stödpartier att det åter är dags att utvidga och förbättra de s k ensamkommande /barnens/ rättigheter. De 35 000, i huvudsak unga ensamkommande män, som anlände 2015, saknade asylskäl och har därför fått sina asylansökningar både prövade och avslagna i flera domstolsinstanser. Vad har detta kostat inkl tolkar och advokater? P M Nilsson, Dagens Industri, skrev 2017 (30/6) att kostnaden då var 30 miljarder per år för denna grupp. 30 miljarder redan då!!! Vad ska det inte kosta oss skattebetalare idag?

De unga männen avkrävdes inte några papper el ID-handlingar. Ingen kontrollerade heller deras uppgivna ålder. Vid ankomsten till Sverige var det m a o ganska fritt in och fritt fram att ljuga att man var under 18 år för att få söka uppehållstillstånd som ensamkommande här. När Medicinalverket efter många om och men och högljudda protester och misstänkliggöranden från lobbyorganisationer och aktivistgrupper började ålderstesta dem man misstänkte var över 18, visade de första ålderstesterna att 75% av dem som testats var över 18 år. Löfven, landets högste ansvarige, kommenterade kort:

Bra att vi vet.

Vad säger det om honom? Jag saknar ord för hans brist på respekt för landets lagar och förordningar och för hur våra skattepengar används.

De unga männen hade (liksom alla flyktingsmugglare) allt att vinna på att få stanna; plats på gymnasiet, en hygglig dagpenning, boende på HVB-hem, det dyraste boende som kommunerna kunde erbjuda, m m. Om de sa att en el båda föräldrarna var döda, kunde de dessutom få en retroaktiv efterlevandepension på 50 000 kr.

De unga män som inte hade asylskäl, skulle däremot avvisas till sina hemländer. Någon större kontroll av att de avvisades förekom inte, så många av dem gick under radarn el jorden för att hålla sig undan de 4 år som krävdes för att på nytt få söka asyl. Vad som hänt med många av dem, finns det idag talrika berättelser om. Inte minst har de tvingats jobba på den svarta marknaden med de oacceptabla villkor som erbjuds där. Många av dem har också hittat en utkomst i den kriminella världen. Politiker, som inte godkänner tillfälliga låglöner till invandrare, har istället förvisat dem till den undre världen med svarta jobb och med oacceptabla arbets- och levnadsförhållanden. F ö är det märkligt att vår feministregering månar så mycket om att ge privilegier till unga män utan asylskäl och som inte sällan ljugit både om asylskäl och ålder.

I september 2018 meddelade Migrationsöverdomstolen att den hårt kritiserade s k gymnasieamnestin fick tillämpas trots att lagstiftningen underkänts av två av fyra migrationsdomstolar, som vägrat använda den. Lagrådet sågade lagförslaget i sin kanske hårdaste skrivning någonsin:

Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Detta bekom inte den moraliskt överlägsna Annie Lööf, som ofta påpekat att hon är utbildad jurist.

NGL är ett haveri och ett svek, som underminerar tilltron till och legitimiteten i asylprocessen.  För varje person som stannar här utan giltiga asylskäl, stjäls plats fr någon som har giltiga asylskäl. Oanständigt och ovärdigt en rättsstat men helt i linje med mp:s politik och ideologi att låta 9 000 ensamkommande utan skyddsskäl stanna. Beslutet röstades igenom i riksdagen med aktiv hjälp av centern och innebär i stort att minderåriga ensamkommande som sökt asyl i Sverige före den 24 november 2015 skall kunna ges tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) för gymnasiestudier, förutsatt att de har fått vänta minst 15 månader på beslut och hunnit fylla 18 år under perioden. Plötsligt blev väntetid och gymnasiestudier skäl för att få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Hur är det möjligt? Jag misstänker att de ensamkommande som lydigt lämnade Sverige efter avvisningsbeslut ångrar att de inte höll ut längre här.

Som en följd av gymnasieamnestin sökte 11 803 ensamkommande TUT; 437 kvinnor och 11 366 män. Totalt beviljades 7 359 TUT enl nya gymnasielagen (NGL); 117 kvinnor och 7242 män. NGL stiftades för att särbehandla 9 000 män från Afghanistan och ge dem en gräddfil att få stanna i Sverige utan asylskäl.

Den rödgröna regeringsröran har gång på gång visat att de praktiserar fort och fel och noll konsekvensanalys. De har sedan 2014 hunnit skada gymnasielagens ändamål genom div trix-fix som specialparagrafer, undantag och kryphål för att tillåta tusentals män utan asylskäl stanna i Sverige. Ifjol fick tiotusentals migranter undantag från försörjningskraven. Gymnasiehaveriet har nu nått ännu en akut fas; en tredje våg el väg är nu här.

I måndags afton (23 nov) skickade enheten för migrationsrätt vid Justitiedepartementet ut en remiss till övr partier och remissinstanser (huvudsakligen lobbyorganisationer och aktivistgrupper, som månar om de unga männen, t ex Svenska Kyrkan). De hade bara 3 dgr på sig att sätta sig in i remissen, som skulle diskuteras i fredags. Detta är inget annat än ett omoraliskt och politiskt fulspel att runda riksdagen genom att driva igenom en förordningsändring och slippa utsätta hastverket för den riksdag som 2018 röstade igenom NGL, en illa skriven och ogenomtänkt lag, som under remisstiden mötte massiv kritik men slutligen röstades igenom i riksdagen tack vare centerpartiets aktiva medverkan. JÖK-boet har antagligen skäl att misstänka att riksdagen kanske inte skulle rösta igenom den coronaanpassade versionen, som ska börja gälla redan f o m 3 dec.

JÖKboet ändrar sålunda nu plötsligt i NGL:s godtyckliga och ogenomtänkta regelverk för att ännu fler ska få stanna. Pandemin anges som skäl. Den pandemi som drabbat mp:s opinionssiffror torde vara ett annat skäl. De vill få ut så mkt som möjligt för sina futtiga 4% väljarstöd innan väljarklimatet ödelägger deras makt. Remissförslaget innebär att det ska räcka med att få en 1-årig (ist för en 2-årig) anställning inom hela 12 (ist f 6) mån efter avslutad utbildning. Även bidragsjobb räknas. Dessutom får man nu PUT (permanent uppehållstillstånd) som till skillnad fr TUT inte kan återkallas.

Svårare än så är det alltså inte att få svenskt medborgarskap för en särskilt utvald och positivt särbehandlad grupp. Betydligt svårare är det däremot att införa långsiktigt hållbara och genomtänkta regler och lagar. Till det krävs en ny regering.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *