Avveckla Mp i förtid!

För två veckor sedan skrev jag här ett inlägg om Sveriges skadligaste och sverigefientligaste parti. För att omöjliggöra deras förödande inverkan på landets politik föreslår jag att de i likhet med Ringhals 1 avvecklas av ekonomiska skäl. Aldrig tidigare har ett så litet parti med ynka 4% av väljarna i ryggen lyckats pressa sig fram till så oproportionerlig stort inflytande över landets politik och ekonomi. Tack vare Löfvens makthunger och välutvecklade beroende av regeringsmakten har Mp:s utpressningsteknik rikligt belönats.

Ett av Mp:s senaste kostsamma tilltag är skrotandet av de 10,5 miljoner utsläppsrätter som inte använts. Bolund motiverar detta sanslösa slöseri med att man inte vill att ngn annan ökar sina utsläpp. Vad säger alla de som betalat för utsläppsrätterna om detta? De borde ju känna sig grundlurande. Bolund hävdar att folket gillar detta men erkänner att Sverige sticker ut genom att skrota sina utsläppsrätter istället för att sälja dem vidare. Tror jag det! Priset för detta slöseri kan handla om miljardbelopp, då varje enhet har ett uppskattat värde av 25€. Dessa pengar kunde ha varit ett bra bidrag till regeringens (läs Mp:s) senaste projekt, ’utvecklingstid’, som innebär att den enskilde ganska fritt kan välja vad man vill studera, t ex en kurs i filosofi, för att nå dit man vill i arbetslivet. Det känns aningen luftigt och ’fridolinskt’. Ersättning för att studera borde endast ges till dem som utbildar sig till bristyrken och kan få jobb efter ’utvecklingstiden’.

För några veckor sedan (6/2) skrev DN att Mp:s språkrör nu kräver att mängden skyddad skog måste dubbleras och att vi ska ha 40 nationalparker istället för 30. Detta är ett sätt att konkurrera med C som jobbat mycket med sin miljöprofil på senare år.

– Skogen har hamnat i centrum av debatten. Det är dags att verkligen ta striden. Vi behöver markera att vår syn på skogen skiljer sig från andra partiers, säger Stenevi.

Denna kamp mellan C och Mp blir spännande att följa. Likaså blir det intressant att ta del av böndernas/skogsägarnas reaktioner på detta. Det kan bli knepigt för Löfven att få dessa två partier att jämka ihop sig i JÖK-boet.

2015 beslutade Vattenfall att stänga ned Barsebäck 1 (i gott skick enl uppgift) och Barsebäck 2 av ekonomiska skäl 6 år i förtid. Också Mp bör både av ekonomiska skäl och sitt oskick att idka politisk utpressning stängas ned i förtid. Årets kalla vinter har nu fått elpriserna att rusa och industrier att stänga ned produktionen. Svt har t o m uppmanat oss att inte dammsuga. Men i Mp:s värld är elbrist ett eftersträvansvärt normaltillstånd, inte ett undantag. Deras kärnkraftsfobi tillåter endast opålitlig, klimatberoende vindkraft, vilket torde innebära att vi framöver får vänja oss vid att spara på elen och att inte dammsuga, när elen krisar. Att förlita sig på kraftverk som står stilla från ena dagen till den andra eller på solkraft på våra breddgrader kommer att förvärra vår sårbarhet för varje avstängd kärnkraftsreaktor. Klart bättre vore det att stänga ner det uttjänta aktivistpartiet Mp.

Hur har partiet förresten tänkt att uttjänta vindkraftverk ska tas om hand om några decennier? Där råder en talande tystnad. De cyklar vidare på sina kraftigt subventionerade elcyklar, som fungerar bäst i stadsmiljö och tätbebyggda områden, där kollektivtrafiken är väl utbyggd. Samtidigt har de infört flygskatt och ständigt höjda skatter på bensinpriser och avgifter på bilar, vilket försämrar rörligheten för alla i glesbygd och på mindre orter, likaså för näringslivet. Men näringslivet är inget Mp månar om.

Mp har ägnat stor kraft åt signal- och plakatpolitik under åren vid makten. Plastpåseskatten är ett praktexempel på detta. Efter ett år med den galna plastskatten kan vi nu också konstatera att den varken varit särskilt lönsam för staten eller inneburit någon miljövinst. Den skulle dra in 2,1 miljarder kronor till statskassan 2020, men enl regeringens budget har den bara genererat en bråkdel av beloppet. Den har lyckligtvis heller inte ökat väljarnas förtroende för Mp.

Mp har sett med tämligen blida ögon på månggifte, rätt naturligt med deras nära band till muslimska invandrare, t ex partimedlemmen Mehmet Kaplan, Fridolins nära vän, som blev bostadsminister i Löfven I, men tvingades avgå efter flera kritiserade uttalanden och sitt samröre med de högerextrema, fascistiska Grå Vargarna. Nu har Morgan Johansson efter påtryckningar från en riksdagsmajoritet tagit upp frågan om utländska månggiften. Också C ville som bekant tillåta månggiften för ett antal år sedan. Nu råder en talande tystnad om månggifte från Mp:s sida. Varför pressar inte regimmedia Mp i denna fråga? Är det för att en stor del av journalistkåren sympatiserar med partiet?

Trots att Mp nu är en del av feministregeringen har jag heller inte sett några allvarliga försök av Mp att ta tag i problemen med barnbrudar, ’oskuldskontroller’, balkongflickor och hederskultur. Rädsla för sina muslimska väljare? Mp har gjort så mycket mer för att gynna tiotusentals ’afghanska’ skäggiga män än för att hjälpa alla flickor och unga kvinnor, som förtrycks av sina familjer och tvingas leva ett liv som de inte själva valt.

Mp har på senare år återgått till aktivistrollen med fokus på invandringspolitiken och tumskruvarna på såssarna, något som inte stärkt deras ställning i väljarkåren. Inte såssarnas heller för den delen, men de i sin tur hoppas nu att brunsmetning och lögner om M och Kd ska göra det jobbet. Med sin olidliga lätthet har ’godhetsaktivisterna’ i Mp gett sig själva allt större rätt till andras pengar. De lever på och för att ge allt till alla som inte gör sin plikt, saknar asylskäl eller vägrar att integrera sig, vilket innebär att landet får mindre pengar till vården och omsorgen. De skulle helt klart fungera bättre som världssamvete än regeringsparti. Deras förslag tömmer snabbt statens kassa. Jag kan inte komma på ett enda lönsamt förslag de lagt eller genomfört.

Just nu förhalar Mp medvetet beslutet om kärnkraftsavfallets fortsatta förvaring, som måste fattas denna mandatperiod. Om inget beslut kommer, riskerar detta att bli slutet för svensk kärnkraft och stora svårigheter för svensk industri.

Mp har helt klart passerat sitt bäst-före-datum och förstör idag mer än de tillför ekonomiskt, politiskt och idémässigt. Innan de hinner åstadkomma ännu mer skada, ska de därför likt Ringhals 1 avvecklas, nedmonteras och skickas till säker slutförvaring utan möjlighet till återanvändning. Där hoppas jag på ’marknadskrafterna’ i nästa val.

Kraftkarlen /l/Ygeman i hetluften igen

Trots vinter, kyla och akut elbrist i Stockholm har Anders /dr/Ygeman åter lyckats hamna i hetluften. Hans senaste kreativa påhitt för att avhjälpa elbristen i Stockholm är att använda en miljard kr av nationella beredskapspengar. Denna manliga motsvarighet till Mona Sahlin har, liksom ’våran Mona’, lyckats ta sig till partitoppen trots ruffel och båg, halvsanningar och lögner, bristande moral och omdöme, oförmåga att ta ansvar, arrogans, noll ledarskapsförmåga, inkompetens, ringa självinsikt och gränsöverskridande agerande. Vad säger detta om såssarna?

Ygeman hävdar med en dåres envishet att Sverige inte har någon brist på el. Det är en sanning med modifikation. I Norrland finns det gott om el men i södra landsänden råder ibland elbrist p g a flaskproppar i ledningarna, vilket gör att industri, näringsliv, infrastrukturprojekt och privata elkonsumenter drabbas. Tillväxtregionen Stockholm, där Ygeman bor, står t ex för 15% av landets elbehov. Kapacitetsbristen kommer att finnas kvar till 2030 men redan idag tvingas div infrastruktur- och bygginvesteringar skjutas upp. Den akuta elkrisen beror på bristande och undermåligt underhåll av stamnätet, som är fullt. Det går därför inte att mata in all el som behövs under de ’toppar’ behovet är som störst. Då importerar vi istället ’fulel’, koleldad el, något Ygeman talar tyst om. Mp likaså.

Barsebäck 1 och 2 stängdes av politiska skäl och Ringhals 1 stängdes nyligen av ekonomiska skäl (eller för att Vattenfall skulle tjäna extra pengar genom kundernas höjda elavgifter under tider av hög belastning?). Vi har sålunda ersatt säker inhemsk kärnkraftsproducerad el med importerad utländsk ’fulel’. Självklart uppstår problem när ansvariga politiker stänger ner väl fungerande och stabila kraftkällor i södra Sverige och överföringskapaciteten av el fr Norrland inte fungerar optimalt. Usel planering, inkonsekventa beslut med snabb nedmontering av planerbar elproduktion och storskalig satsning på väderberoende, kraftigt subventionerad vindkraft har orsakat elbrist och rusande elpriser. Att såssarna p g a sin makthunger låtit Mp styra energipolitiken är en minst lika stor orsak.

Följden har blivit elbrist och höga elpriser, importerad kolkraft och en uppstart av oljekraftverk i Blekinge, följt av ett förhalande av kärnbränsleförvaringens fortsatta verksamhet p g a Bolunds och Mp:s kärnkraftsfobi. Kommer inget beslut om förvaringens fortsatta verksamhet under denna mandatperiod, kan det betyda slutet för svensk kärnkraft och uppfyllande av Bolunds våta dröm. Det kommer antagligen också att betyda stora svårigheter för svensk industri, men det verkar inte bekymra Mp, som dessutom fortsätter att kräva allt åt alla och som innan mandatperiodens slut vill införa ’utvecklingstid’, d v s ersättning för att man finns till.

I torsdags (18/2) avslöjade DN att den ’elenergiske’ och påhittige Ygeman intecknat en miljard kr av nationella beredskapspengar (avsedda att skydda elförsörjningen i händelse av krig el andra katastrofer) för att fixa Stockholms akuta elkris. Dessutom framkom att tjänstemän på Ygemans departement via sms pressat tjänstemän på Svenska kraftnät att hjälpa till med att förverkliga detta hemliga avtal, som innebar att Svenska kraftnät också skulle bidra med en miljard kr ur beredskapspengarna. Dessa två miljarder skulle användas till att renovera ett uttjänt oljekraftverk. Tjänstemän på Svenska kraftnät blev upprörda över den hemliga uppgörelsen och påpekade att Ygemans miljardlösning skulle bli fyra ggr dyrare än alternativen.

Beträffande hemlighetsmakeriet kan det kanske ha att göra med Ygemans väldokumenterade oförmåga att hitta ett säkerhetsklassat rum att informera berörda parter i. Han nekar dock till att ett miljardbelopp från elberedskapen skulle ha använts till att lösa den akuta elkrisen i Stockholm. I Ekots Lördagsintervju (20/2) säger han bl a:

-Det stämmer inte. Det finns inget öppet eller hemligt avtal.

DN skriver också att tjänstemän vid infrastrukturdepartementet via sms pressat Svenska kraftnät för att få affären i hamn.

-Jag har ställt frågan till alla mina tjänstemän om det finns någon som har påverkat den här processen. Då har svaret varit nej och jag tror att det där sms:et går att tolka på flera olika sätt, säger han i Lördagsintervjun.

Ygemans uttalande tolkar jag bara på ett sätt; han ljuger och hans förtroendekapital är sedan länge förbrukat.

Ygeman hävdar att det hela handlar om ett missförtånd kring två parallella processer; hans eget initiativ tillsammans med energibranschen för att öka eltillgången i bl a Stockholm och Svenska kraftnäts arbete för att se till att landet har en beredskap i händelse av elbrist. Vilka beslut Svenska kraftnät har fattat säger han sig inte känna till:

-Det är beslut som generaldirektören för Svenska kraftnät har fattat självständigt. Jag har inte vid något tillfälle diskuterat det med generaldirektören, hävdar han i Lördagsintervjun.

Det skulle jag vilja syna. Näringsutskottet och antagligen KU kommer dock att syna detta och förhoppningsvis prickas han, vilket i bästa fall leder det till en misstroendeförklaring.

Ygeman har, i likhet med Sahlin, ertappats med byxorna nere flera gånger, men han har liksom katten alltid landat på fötter och lyckats fortsätta stå på god fot med S-ledningen. I juli 2017 tvingades Ygeman avgå som ansvarig för Sveriges genom tiderna största IT- och säkerhetshaveri. Redan i början av 2018 återanvändes han som digitaliseringsminister! Vad säger det om såssarna? En titt på Ygemans CV avslöjar bl a följ:

1987-1995: Över 30 betalningsanmärkningar hos Kronofogden

1992-1996: Ordf för SSU Sthlm

1992: Döms i Hovrätten för olaga intrång – betalar inte böter

1993: Döms i Tingsrätten för obetalda hyresskulder

1994: Jobbar för att Sverige inte ska gå med i EU

1995: Slipper betala större delen av sina hyresskulder – hyresvärden i konkurs

1995: Blir Mona Sahlins ersättare i riksdagen

1995-1997: Vice förbundsorf i SSU

1996: Blir ledamot i riksdagen

2014: Blir Sveriges inrikesminister

2016: Blir ordf för Socialdemokraterna i Stockholms stad

2017: Tvingas avgå som minister efter Transportstyrelseskandalen och blir istället ledare för

Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018: Blir Sveriges digitaliseringsminister

2019: Blir Sveriges digitaliserings- och energiminister

Det blir spännande att följa DN:s fortsatta rapportering om Ygemans ’hemlis’. Har han ljugit igen eller är DN:s artikel s k ’fake news’?

Sd anmälde Ygeman till KU redan i oktober och nu har Näringsutskottet kallat in både Ygeman och Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius-Bredhe, för utfrågning. Jag ser med stort intresse fram emot denna utfrågning.

 

Kostsammaste, sverigefientligaste partiet?

Miljöpartiet har just valt nytt språkrör efter avgångna Isabella Lövin. Märta Stenevi, partisekreterare i mp fram tills nu, är nu Per Bolunds nya parhäst. Till skillnad från Bolund och Lövin sitter Stenevi inte i riksdagen. Men kommer hon till skillnad från Bolund och Lövin att kunna lyfta partiet?

Trots byte av språkrör, ’omstuvning’ av ministrar och stort medialt utrymme backar Mp i senaste Väljarbarometern (feb 2021) ner till 3,6% (=under riksdagsspärren). Vidare har partiet misslyckats med att kapitalisera på den s k ’Gretaeffekten’, vilket flera av deras europeiska systerpartier lyckats med. Beror partiets usla opinionsläge på att ju mer väljarna får veta om partiet och dess politik, desto mindre villig är man att rösta på dem? Kan Stenevi ändra på detta?

Med sin nuvarande bråkdel av väljarna i ryggen har Mp ändå lyckats styra Löfven och Co framför sig sedan 2014, men det har uppenbarligen inte stärkt Mp:s väljarstöd. Hur kan ett så litet parti pressa igenom så mycket av sin kostsamma och sverigefientliga politik och tillåtas besluta så mycket över så många? Förklaringen är såssarnas makthunger och C:s och L:s odemokratiska krav på utestängning av Sd och V från politiskt inflytande genom JÖKen. Däremot har S, Mp, C och L aldrig kritiserat eller vägrat ta emot Sd:s stöd i riksdagen eller nekat att samarbeta med dem i utskotten.

Så vad har Mp åstadkommit under det senaste decenniet? 2005 införde regeringen Persson friåret på Mp:s initiativ. Friåret, en reform som ingen annan är Mp ville veta av, innebar att den som arbetat i 2 år kunde ta ledigt i 3-12 månader med 85% A-kassa, medan en arbetslös gick in som vikarie. Friåret kostade omkring två miljarder per år. En utvärdering från IFAU visade dock att de ’friårslediga’ fick lägre lön, när de återgick till arbetet, medan vikarierna stärkte sin ställning på arbetsmarknaden.

Friåret avskaffades 1 jan 2007, men Mp lyckades i jan 2019 få in ’utvecklingstid’ (en av deras valfrågor 2018) i JÖKboets 73-punktsprogram. Lyckligtvis stoppades denna reform av oppositionspartiernas uppgörelse i jan 2020. Bolund meddelade dock snabbt att partiet vill genomföra reformen under denna mandatperiod, trots att den fått kalla handen från såväl fack (LO och TCO) som Svenskt Näringsliv. Pandemin innebär förhoppningsvis slutet för denna reform.

Skattesubvention på elcyklar var också viktigt för Mp att införa. Vem kommer inte ihåg bilden på Bolund cyklande i stadsmiljö på en holländsk (?) paketcykel hösten 2017? Ca 100 000 personer sökte och fick upp till 25% premie (max 10 000 kr), när de köpte en elcykel. Denna symbolpolitik kostade ca 1 miljard. Cyklat har Bolund f ö gjort inom politiken sedan 2014.

Miljöpartister avskyr plast av princip och socialdemokrater gillar att få in ytterligare skattepengar. Den rödgröna rörans plastfobi har medfört en ineffektiv och kontraproduktiv skatt på 7 kr på plastbärkassar. Plastpåseskatten har resulterat i mer skadlig skatt, inte mindre, och att även miljövänliga påsar straffas, eftersom ”de ser ut som plastpåsar”. Men mer vill ha mer och nu vill Mp också driva igenom nya punktskatter på engångsmuggar och matbehållare av plast. De föreslår dessutom ett regelrätt förbud mot engångsartiklar som plastbestick, plastmuggar och sugrör. I bästa fall sätter pandemin sätter för införandet av aviserade punktskatter på engångsmuggar m m av plast. Plastpåseskatter, höghastighetståg, fler elcyklar, vad vegetarisk korv ska få kallas etc har ingen nämnvärd betydelse för klimatet. Däremot stjäl det fokus från effektiv klimatpolitik.

Ett annat aktuellt förslag från Mp är införsel av ’basinkomst’ eller medborgarlön, d v s bidrag utan krav, för att människor ska få mer fritid. Hur rimmar det med att färre idag tvingas försörja allt fler, inte minst p g a partiets generösa och kravlösa invandringspolitik? Lyckligtvis är Mp det enda riksdagspartiet som vill att man ska ersättas för att man finns till.

Förutom höjda elpriser, import av miljöskadlig kolkraft och aktiveringen av det oljedrivna reservkraftverket i Blekinge, har regeringens senfärdighet, som misstänks vara ett resultat av Mp:s ovilja mot säker kärnkraft och förkärlek till väderberoende vindkraft, nu också lett till att det krisar med förvaringen av kärnbränsleavfallet. Slutförvaringen är beslutad att ske i Forsmark, där allt fungerar som det är tänkt. Men regeringen har ännu inte gett klarsignal till start av slutförvaringsanläggningen och mellanförvaringen börjar bli full. Enl Vattenfall är detta nu ett akut problem, som kan medföra att kärnkraftverken tvingas stänga ned redan 2023. Sverige skulle då plötsligt tappa källan till 40% av sin elproduktion. Vinterns elbrist och elpriser skulle fullständigt blekna i jämförelse med en så dramatisk utveckling/avveckling.

Just nu är migrationsfrågan den fråga som dominerar Mp och debatten. Redan våren 2011 blev migrationsfrågan i högsta grad aktuell för Mp. Alliansen II gjorde då en heltäckande ramöverenskommelse med dem om migrationspolitiken. ’Historisk’ kallade Ruinfeldt överenskommelsen:

-Den lägger en långsiktig grund för en human rättssäker och ordnad migrationspolitik, sade han.

Det viktigaste med överenskommelsen var enl Maria Wetterstrand, Mp:s dåvarande språkrör, att Sverige inte skulle tillhöra de länder som skulle försämra asyl- och migrationspolitiken p g a att främlingsfientliga partier kommit in i riksdagen:

-Eftersom regeringen valt Miljöpartiet drar det politiken bort från Sverigedemokraterna (SD).

Även DÖ (decemberöverenskommelsen mellan ett ’sexpack’ bestående av S, Mp, M, C, L och Kd), syftade till att göra våld på demokratin, omyndigförklara väljarna och utestänga Sd (och V) från politiskt inflytande. Påpekas bör att Ruinfeldt och allianspartierna samarbetade med Sd i utskotten. Inte heller kritiserade de eller protesterade mot att Sd röstade för deras förslag i riksdagen. Nöden har som bekant ingen lag. DÖ var tänkt att gälla från dec 2014 till valdagen 2022 men skrotades tack vare Kd redan i okt 2015. I jan 2019 föddes JÖKen, en överenskommelse med 73 punkter mellan regeringen (S och Mp) och samarbetspartierna C och L.

Under Maria Wetterstrands och Peter Erikssons ledarskap växte och utvecklades ’gräsrötterna’ till ett bredare och mer pragmatiskt parti, var klimat- och miljöpolitik lockade allt fler. Idag uppfattas Mp mer som ett aktivistparti, i synnerhet inom migrationspolitiken, med ett antal posörer och mycket signal- och symbolpolitik. Deras förödande inverkan på invandringspolitiken har gjort den till allt annat än ”en långsiktig grund för en human rättssäker och ordnad migrationspolitik”. Trots att Löfven och såssarna säger sig vilja har en reglerad invandring, låter de Mp tvinga igenom den kostsammaste och vidlyftigaste invandringspolitik Sverige någonsin haft. T o m Migrationsverket ifrågasätter om man kan se regeringens reviderade migrationsförslag som reglerad invandringspolitik. 96,4% av väljarna ogillar Mp:s politik, men med tummen i ögat på såssarna kan Mp bekymmerslöst fortsätta att strö skattepengar också över dem som saknar asylskäl och inte styrkt sin identitet.

L har nu satt ner foten och hotat att lämna JÖKen om inte regeringen återgår till det migrationsförslag som JÖKboet kommit överens om. Löfven säger förstås nej och ’hedrar’ därigenom det omarbetade förslaget. Smart! Mp kan därmed inte anklaga honom för att lämna överenskommelsen. Istället får de nu hoppas att L löser problemet genom att lämna JÖKen. Morgan Johansson med sitt makrobehov av makt förminskar den betydande förändring som lagts till efter JÖKboets överenskommelse genom att kalla den ’ett mikroförslag i marginalen’. För micropartiet L är det en ödesmättad macrofråga. Det borde det också vara för Mp.

Könsstympning, barnbrudar, hedersvåld, feministregeringen och media

WHO uppskattar att ca 200 miljoner kvinnor utsatts för könsstympning och att ytterligare 3 000 kvinnor riskerar att utsättas för detta varje år. Redan 2015 rapporterade Socialstyrelsen att många kvinnor som lever i Sverige utsatts för könsstympning.

Igår, den 6 november, inföll FN:s internationella dag för nolltolerans mot könsstympning av kvinnor. Hur rapporterades det i media? Hur uppmärksammade den s k feministregeringen detta? Var fanns regeringens talesperson för jämställdhet, den högljudda Annika Strandhäll, som aldrig missar en chans att få medial uppmärksamhet? Var det bara jag som inte märkte någon aktivitet bland ’aktivisterna’? Ord och ’partifluff’ som inte följs upp av handling är inget värda.

Märta Stenevi valdes för några dagar sedan till nytt språkrör för Mp. Ett par dagar senare utnämndes hon av regeringen till jämställdhets- och bostadsminister. I sitt introduktionstal sa hon bl a:

Var tredje vecka mördas en kvinna av sin man, sin exman eller pojkvän. 

Kommer hennes jämställdhetspolitik att innebära att hon tar tag i de stora problem och hot som könsstympning, barnbrudar och hedersvåld, som idag förekommer i vårt land, innebär?

Annie Lööf höll i december ett jultal. När hon med anledning av talet intervjuades av Svt, lyfte hon fram att “hon vigt sitt liv” åt att bekämpa våld mot kvinnor och barn. Det är inget som visat sig i de motioner hon lagt fram sedan hon kom in i riksdagen. Kan hennes nya fokus ha något att göra med den pedofilskandal som hennes parhäst och partikamrat Fredrik Federley före jul spelade huvudrollen i? Hans dåvarande sambo visade sig vara en pedofil dömd till 9 års fängelse för att sexuellt ha våldfört sig på sin dåvarande sambos två små döttrar. Dessa och alla andra unga flickor (och pojkar för den delen) som drabbats av pedofiler skulle sannerligen behöva politiker som på allvar tar tag i dessa vidriga problem.

Vänsterpartisten Linda Westerlund Snecker skriver på sitt partis hemsida bl a följ:

”Vänsterpartiet har bäst feministisk politik. Det pirrar fortfarande i mitt feministiska hjärta när jag tar tåget till riksdagen varje vecka för att arbeta för jämställdhet, det är så häftigt! Jag vet också att det går att göra skillnad.”

Vilken skillnad har hon då gjort? Några konkreta förslag för att förbjuda könsstympning, hedersrelaterat våld och import el export av barnbrudar har jag inte sett från henne. Det hon oftast framfört i debatten är att kriminella inte blir mindre brottsliga av att sitta i fängelse. Fängelsestraff skulle dock åtminstone temporärt kunna skydda offren och i bästa fall avskräcka en och annan potentiell förövare från att utföra dessa avskyvärda brott.

Nyligen krävde Snecker att få veta var KD står i abortfrågan:

”Det är dags att förklara sig, var står KD i frågan om att kvinnor själv ska få bestämma över sin kropp? Det är dags att förklara sig, var står KD i frågan om att kvinnor själv ska få bestämma över sin kropp?”

Så var står Snecker själv när det gäller flickors och kvinnors rätt att själva få bestämma över sina kroppar och sina liv? Vad har hon konkret gjort för att möjliggöra detta?

En annan person som ofta är ute och gör reklam för sitt partis jämställhetspolitik är såssarnas talesperson för jämställdhet, Annika Strandhäll. Var fanns hon igår? Och vad har hon konkret gjort för att lagföra/förbjuda könsstympning, barnbrudar och hedersrelaterade brott? Vad har hennes högljudda och ständiga twittrande konkret bidragit till inom dessa områden? Vad har den självutnämnda feministregeringen gjort för skillnad för de flickor och kvinnor som drabbats av dessa vidrigheter?

Den 1 jan 2020 blev FN:s Barnkonvention svensk lag. Hur har den gjort konkret skillnad när det gäller könsstympning för både flickor och pojkar samt barnbrudar/tvångsgiften och hedersrelaterat våld? Finns exempel på åtal som resulterat i domar och straff tack vare Barnkonventionen eller är den bara en pappersprodukt eller ett signalpolitiskt slag i luften?

Sveriges första lag mot könsstympning infördes 1982. Den förbjöd könsstympning oavsett om den utförts i Sverige eller utomlands och brottet kan leda till fängelse i upp till 10 år för grova fall. Under de nästan 40 år som gått sedan lagen infördes, har 62 fall anmälts men bara 3 fall har gett fällande domar! Hur är detta möjligt? I Socialdepartementets handlingsplan mot könsstympning fr 2018 skriver man att könsstympning är ett övergrepp djupt sammankopplat med en viss typ av hederskultur. Kan det förklara oviljan eller rädslan att döma i dessa mål?

Det rapporteras då och då att vårdpersonal på skolor tvekar att anmäla fall av könsstympning som de ibland upptäcker. En orsak antas vara att det finns en stor rädsla bland myndighetspersoner att pekas ut som rasister. Också för svenska journalister och media verkar omsorgen om alla de flickor som tvingas till könsstympning och tvångsäktenskap väga lätt jämfört med omsorgen om det egna varumärket. Journalisternas tystnad talar högre än ord.

Journalisterna har själva drivit fram denna tystnadskultur genom att i tid och otid och utan närmare reflektion kalla människor rasister, när de påtalar de problem som hederskulturen kan medföra. De könsstympade flickorna och barnbrudarna får nu betala priset för denna tystnadskultur. Hade journalisterna istället granskat det som sker bakom det som synes ske, hade hederskulturen fått betydligt svårare att växa i vårt land.

Att media igår inte tycks ha uppmärksammat FN:s internationella dag för nolltolerans mot könsstympning av kvinnor var bara ytterligare ett tecken både på journalisters och feministregeringens talande tystnad.