Avveckla Mp i förtid!

För två veckor sedan skrev jag här ett inlägg om Sveriges skadligaste och sverigefientligaste parti. För att omöjliggöra deras förödande inverkan på landets politik föreslår jag att de i likhet med Ringhals 1 avvecklas av ekonomiska skäl. Aldrig tidigare har ett så litet parti med ynka 4% av väljarna i ryggen lyckats pressa sig fram till så oproportionerlig stort inflytande över landets politik och ekonomi. Tack vare Löfvens makthunger och välutvecklade beroende av regeringsmakten har Mp:s utpressningsteknik rikligt belönats.

Ett av Mp:s senaste kostsamma tilltag är skrotandet av de 10,5 miljoner utsläppsrätter som inte använts. Bolund motiverar detta sanslösa slöseri med att man inte vill att ngn annan ökar sina utsläpp. Vad säger alla de som betalat för utsläppsrätterna om detta? De borde ju känna sig grundlurande. Bolund hävdar att folket gillar detta men erkänner att Sverige sticker ut genom att skrota sina utsläppsrätter istället för att sälja dem vidare. Tror jag det! Priset för detta slöseri kan handla om miljardbelopp, då varje enhet har ett uppskattat värde av 25€. Dessa pengar kunde ha varit ett bra bidrag till regeringens (läs Mp:s) senaste projekt, ’utvecklingstid’, som innebär att den enskilde ganska fritt kan välja vad man vill studera, t ex en kurs i filosofi, för att nå dit man vill i arbetslivet. Det känns aningen luftigt och ’fridolinskt’. Ersättning för att studera borde endast ges till dem som utbildar sig till bristyrken och kan få jobb efter ’utvecklingstiden’.

För några veckor sedan (6/2) skrev DN att Mp:s språkrör nu kräver att mängden skyddad skog måste dubbleras och att vi ska ha 40 nationalparker istället för 30. Detta är ett sätt att konkurrera med C som jobbat mycket med sin miljöprofil på senare år.

– Skogen har hamnat i centrum av debatten. Det är dags att verkligen ta striden. Vi behöver markera att vår syn på skogen skiljer sig från andra partiers, säger Stenevi.

Denna kamp mellan C och Mp blir spännande att följa. Likaså blir det intressant att ta del av böndernas/skogsägarnas reaktioner på detta. Det kan bli knepigt för Löfven att få dessa två partier att jämka ihop sig i JÖK-boet.

2015 beslutade Vattenfall att stänga ned Barsebäck 1 (i gott skick enl uppgift) och Barsebäck 2 av ekonomiska skäl 6 år i förtid. Också Mp bör både av ekonomiska skäl och sitt oskick att idka politisk utpressning stängas ned i förtid. Årets kalla vinter har nu fått elpriserna att rusa och industrier att stänga ned produktionen. Svt har t o m uppmanat oss att inte dammsuga. Men i Mp:s värld är elbrist ett eftersträvansvärt normaltillstånd, inte ett undantag. Deras kärnkraftsfobi tillåter endast opålitlig, klimatberoende vindkraft, vilket torde innebära att vi framöver får vänja oss vid att spara på elen och att inte dammsuga, när elen krisar. Att förlita sig på kraftverk som står stilla från ena dagen till den andra eller på solkraft på våra breddgrader kommer att förvärra vår sårbarhet för varje avstängd kärnkraftsreaktor. Klart bättre vore det att stänga ner det uttjänta aktivistpartiet Mp.

Hur har partiet förresten tänkt att uttjänta vindkraftverk ska tas om hand om några decennier? Där råder en talande tystnad. De cyklar vidare på sina kraftigt subventionerade elcyklar, som fungerar bäst i stadsmiljö och tätbebyggda områden, där kollektivtrafiken är väl utbyggd. Samtidigt har de infört flygskatt och ständigt höjda skatter på bensinpriser och avgifter på bilar, vilket försämrar rörligheten för alla i glesbygd och på mindre orter, likaså för näringslivet. Men näringslivet är inget Mp månar om.

Mp har ägnat stor kraft åt signal- och plakatpolitik under åren vid makten. Plastpåseskatten är ett praktexempel på detta. Efter ett år med den galna plastskatten kan vi nu också konstatera att den varken varit särskilt lönsam för staten eller inneburit någon miljövinst. Den skulle dra in 2,1 miljarder kronor till statskassan 2020, men enl regeringens budget har den bara genererat en bråkdel av beloppet. Den har lyckligtvis heller inte ökat väljarnas förtroende för Mp.

Mp har sett med tämligen blida ögon på månggifte, rätt naturligt med deras nära band till muslimska invandrare, t ex partimedlemmen Mehmet Kaplan, Fridolins nära vän, som blev bostadsminister i Löfven I, men tvingades avgå efter flera kritiserade uttalanden och sitt samröre med de högerextrema, fascistiska Grå Vargarna. Nu har Morgan Johansson efter påtryckningar från en riksdagsmajoritet tagit upp frågan om utländska månggiften. Också C ville som bekant tillåta månggiften för ett antal år sedan. Nu råder en talande tystnad om månggifte från Mp:s sida. Varför pressar inte regimmedia Mp i denna fråga? Är det för att en stor del av journalistkåren sympatiserar med partiet?

Trots att Mp nu är en del av feministregeringen har jag heller inte sett några allvarliga försök av Mp att ta tag i problemen med barnbrudar, ’oskuldskontroller’, balkongflickor och hederskultur. Rädsla för sina muslimska väljare? Mp har gjort så mycket mer för att gynna tiotusentals ’afghanska’ skäggiga män än för att hjälpa alla flickor och unga kvinnor, som förtrycks av sina familjer och tvingas leva ett liv som de inte själva valt.

Mp har på senare år återgått till aktivistrollen med fokus på invandringspolitiken och tumskruvarna på såssarna, något som inte stärkt deras ställning i väljarkåren. Inte såssarnas heller för den delen, men de i sin tur hoppas nu att brunsmetning och lögner om M och Kd ska göra det jobbet. Med sin olidliga lätthet har ’godhetsaktivisterna’ i Mp gett sig själva allt större rätt till andras pengar. De lever på och för att ge allt till alla som inte gör sin plikt, saknar asylskäl eller vägrar att integrera sig, vilket innebär att landet får mindre pengar till vården och omsorgen. De skulle helt klart fungera bättre som världssamvete än regeringsparti. Deras förslag tömmer snabbt statens kassa. Jag kan inte komma på ett enda lönsamt förslag de lagt eller genomfört.

Just nu förhalar Mp medvetet beslutet om kärnkraftsavfallets fortsatta förvaring, som måste fattas denna mandatperiod. Om inget beslut kommer, riskerar detta att bli slutet för svensk kärnkraft och stora svårigheter för svensk industri.

Mp har helt klart passerat sitt bäst-före-datum och förstör idag mer än de tillför ekonomiskt, politiskt och idémässigt. Innan de hinner åstadkomma ännu mer skada, ska de därför likt Ringhals 1 avvecklas, nedmonteras och skickas till säker slutförvaring utan möjlighet till återanvändning. Där hoppas jag på ’marknadskrafterna’ i nästa val.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *