Saudiarabien vill leda FN:s råd för mänskliga rättigheter

I få länder förtrycks kvinnor lika systematiskt och grymt som i Saudiarabien. Deras kungafamilj går emot varje krav på att kvinnors rättigheter ska respekteras i och utanför landet och mänskliga rättigheter kränks dagligen. Det kan heller inte ha undgått våra partiledare att Saudiarabien understött Islamiska staten och möjliggjort deras övergrepp. Trots detta var det ändå bara Jonas Sjöstedt som i Svt:s partiledardebatt för ett par veckor sedan kallade Saudiarabien för diktatur. Löfven fegade i vanlig ordning ur och kallade landet för icke-demokrati.

Saudiarabien vill nu bli ordförande i FN:s högsta organ för försvar av de mänskliga rättigheterna och människorättsorganisationer reagerar med stort raseri. Saudiarabien är en av världens värsta förtryckarregimer med massiva brott mot de mänskliga rättigheterna enligt Amnesty, Human Rights Watch och FN. Vårens attacker mot Jemen, där Saudi urskillningslöst bombat civila mål, har t ex likställts med krigsbrott.

Nadia Boehlen, talesperson för Amnesty International i Genève, anser att Saudiarabiens ambition är ”ofattbar” och fortsätter:

– Det är verkligen ironiskt att se ett land som hånar mänskliga rättigheter genom mängder med offentliga avrättningar, försöka bli ledare för ett organ vars uppgift är att stärka och skydda de mänskliga rättigheterna.

Saudiarabien bedriver nu en intensiv lobbyverksamhet för att i höst bli ordförande för människorättsrådet med 47 medlemsländer. Varje ordförande sitter i ett år. Saudiarabien ingår i asiatiska gruppen, som står i tur att bli ordförandeland. Det innebär att Saudi kan vinna lobbystriden. Övriga fyra regionala grupper nominerar varsin biträdande ordförande.

Ungefär samtidigt söker Saudiarabien på en statlig jobbsajt 8 ”religiösa funktionärer” d v s bödlar för avrättning och stympning enligt Reuters. Landet kan inte hantera det kraftigt ökade antalet avrättningar som nu sker. 2014 halshöggs 89 personer och hittills i år har ungefär lika många redan halshuggits. Detta är ett låglönejobb och sökande behöver inga särskilda meriter, men de måste förutom avrättningar också utföra stympningar.

– Att välja Saudiarabien som världens ledare över mänskliga rättigheter är som att göra en pyroman till chef för brandkåren, säger Hillel Neuer, chef för människorättsorganisationen UN Watch.

Ingen kunde ha formulerat det bättre.

 

Tiggeriet fördubblat på ett år och spritt över hela landet

Ifjol hade sverigedemokraterna som bekant en valaffisch om att stoppa det organiserade tiggeriet. SD anklagades inte oväntat för att vara främlingsfientliga och rasister. I år har också Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna ’kommit ut’ och föreslagit att man ska ta tag i tiggeriet. Det senaste utspelet står M för och de vill kriminalisera det organiserade tiggeriet precis som SD föreslog redan för ett år sedan.

Gävleborgspolisen kartlade organiserat tiggeri bland 150 EU-migranter i mars i år. Verksamheten tros omsätta 10 miljoner kronor per år enligt lokaltidningen Hela Hälsingland. Gävleborgspolisen gjorde en omfattande insats mot dessa drygt 150 EU-migranter. Migranterna uppgav själva att de tjänar över 300 kronor om dagen. Enligt polisens beräkningar innebär det att gruppen omsätter drygt 10 miljoner kronor per år.

”Det är samma människor som skjutsar ut dem varje morgon och det finns människor som går runt och samlar upp pengar från dem på gatorna”, säger Lars Fredi, tillförordnad polisområdeschef i Norra Gävleborg. Polisen i Hälsingland har redogjort för sina spaningar av organiserat tiggeri inför riksdagen. Rapporten baseras på den tre veckors insats i ett läger för EU-migranter som gjordes i mars.

Redan i april 2009 sa Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör vid rikspolisstyrelsen, i tidningen Metro:

”I Rumänien finns det tiggarskolor där barn från fattiga familjer tränas. Sen får de falska ID-handlingar innan de börjar resa runt i Europa.”

I juni 2012 sa Wahlberg i Göteborgs-Posten att ”Personer har förts till Sverige av kriminella grupper för att utnyttjas i tiggeri, för tvångsarbete eller för att medverka i brottslig verksamhet. Handikappade och barn är mycket värdefulla brottsverktyg.” Den unge rumänen Soran, som Kalla Faktas reportage till stor del handlade om, stärker Wahlbergs berättelse.

Trots den information som bl a rikspolisstyrelsen lämnade redan 2009 har våra politiker inte gjort något konkret i frågan på över 6 år. Nu har dock 3 av allianspartierna ’kommit ut ur garderoben’ med förslag att det organiserade tiggeriet ska stoppas. Att allianspartierna (utom Centern) först i år kommer med sina förslag är häpnadsväckande med tanke på att de satt i regeringen när Wahlberg informerade om hur läget såg ut redan 2009. Den rödgröna regeringen har inte ens lagt fram några förslag ännu. Pinsamt och skämmigt!

Alla som förra veckan såg Kalla Faktas reportage om det organiserade tiggeriet (TV4) torde också kräva att det stoppas. Med så många samverkande krafter borde det inte vara svårt att på allvar ta tag i den fråga som oroar och upprör så många av oss medborgare. Om politikerna verkligen representerar sina väljare borde de för länge sedan ha lyssnat till vår oro. Halva väljarkåren torde vilja ha ett slut på tiggeriet.

Att Kd, Fp och M först i år tagit upp frågan beror nog mest på att SD lockat allt fler väljare, inte minst f d borgerliga väljare. Tondöva politiker lyssnar inte på oroliga väljares uppfattningar. Då detta är en svår fråga kräver den bred partiöverskridande samverkan. Så när får vi det?

 

 

 

Vart är Sverige på väg?

En manlig läkare dömdes nyligen i Hässleholms tingsrätt för diskriminering och att betala 75 000 kronor i skadestånd till en muslimsk invandrarkvinna som kom till honom för en gastroskopi. Kvinnan vägrade att ta läkaren i hand eftersom hennes man inte tillät det. Han tillät heller ingen undersökning om han inte fick vara med och övervaka den. Eftersom kvinnan inte lärt sig att tala svenska fanns också en tolk med vid läkarbesöket.

Läkaren insåg att det skulle bli svårt, för att inte säga omöjligt, för en manlig läkare att genomföra undersökningen på ett bra sätt. Om kvinnan inte tilläts att ta honom i hand skulle hon nog heller inte få tillåtelse av sin man att klä av sig eller vidröras av en manlig läkare. Han avbröt därför undersökningen och bokade om kvinnan till en kvinnlig läkare. Undersökningen senarelades eftersom det just då inte fanns någon kvinnlig läkare ledig.

Följden av detta blev att läkaren åtalades och dömdes till att betala 75 000 kronor till ’brottsoffret’. Kvinnan ansågs så kränkt och diskriminerad av att behöva ta läkaren i hand att hon tillerkändes ett skadestånd ungefär lika stort som det belopp som utdöms vid misshandel och våldtäkt. Att hennes man kränker henne genom att helt kontrollera vad hon får och inte får göra verkar däremot helt OK. Men kränker inte både kvinnan och mannen läkaren för att han är man?

Nu var det ingen vanlig domstol som drev denna process utan DO, Diskrimineringsombudsmannen, en myndighet utanför rättsväsendet med befogenhet att slå till mot vem som helst. För att inte riskera att förlora i domstol pressar DO ’brottsmisstänkta’ personer, t ex den aktuelle läkaren, att betala genom att hota med att det kan bli ännu dyrare för honom om kravet går till domstol. Motparten som representeras av DO garanteras däremot full ekonomisk skadelöshet om DO skulle förlora målet i domstol.

Hur kan en rättsstat som Sverige tillåta att rättsliga prövningar värda namnet ersätts av processer drivna av statliga myndigheter? Och bidrar detta till en fungerande integration eller permanentar det invandrares utanförskap?

 

Politisk recycling i moderaterna

Inför EU-valet ifjol hade sverigedemokraterna en valaffisch om att stoppa det organiserade tiggeriet. Den väckte en hel del protester och SD anklagades inte oväntat för att vara främlingsfientliga och rasister.

Nu vill också moderaterna stoppa det organiserade tiggeriet genom att kriminalisera det. Dessutom vill de att landets kommuner ska ges bättre möjligheter att kunna säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanentas. Det är bra. Innebär denna tvära sväng att M äntligen förstått den problematik som sverigedemokraterna och svenska folket så länge påtalat? M:s förslag sätter i alla fall välbehövligt fokus på frågan och ger välkommet bränsle till brasan.

Jag tror de flesta av oss berörs och upprörs av de förhållanden som många lever under i Rumänien och Bulgarien, men det är inte Sveriges ansvar att hela vad de ansvariga regeringarna där felar. Vi kan inte stå handfallna när tiggeriet eskalerar och antalet tiggare snabbt ökar. Kommunerna går på knäna och klarar inte av den flyktingvåg som förutspås. Integration utan integrationspolitik är oansvarigt. Att bara ’öppna våra hjärtan’ håller inte. Vi måste också koppla in vårt sunda förnuft, våga se verkligheten och hitta en långsiktigt hållbar lösning på problemet. Tyvärr har de flesta partiföreträdare hittills ofta gjort tvärtom. De har sedan länge slutat att se verkligheten och lyssna på folket. ”Ska jag säga vad jag tycker eller tycka vad jag säger” verkar vara deras dilemma i jakten på röster.

Varje dag hör jag människor i min omgivning prata om hur jobbigt det är att mötas av tiggare överallt. Ska man ge dem något eller ska man kämpa mot sitt samvete för att man inte ger dem något? Och ska vi bara acceptera att den okränkbara äganderätten urholkas? Migranternas tillfälliga boenden drabbar både kommuner och privata markägare och medför nedskräpning och sanitära olägenheter. Idag tar det veckor eller månader att avhysa obehöriga gäster. Inte nog med det. Efter att boplatserna rivits är det kommunens eller den privata markägarens skyldighet att städa upp efter dessa tillfälliga gäster som utan lov ockuperat marken. Detta är helt oacceptabelt.

Sverigedemokraterna har nu lämnat in ett utskottsinitiativ i hopp om att justitieutskottet ska förmå regeringen att återkomma till riksdagen med förslag för att komma tillrätta med den snabbt växande problematiken kring det växande tiggeriet. Utskottsinitiativet är identiskt med det förslag som M just presenterat. Nu är det upp till M att bevisa att deras förslag inte är tomma ord och ett spel för galleriet. Det ska bli mycket spännande att se om M stödjer SD:s utskottsinitiativ. Minst lika spännande blir det att höra vilka förklaringar M tar till om de väljer att inte stödja initiativet.

Moderaternas förslag liknar sverigedemokraternas tidigare förslag. Det ligger nära till hands att misstänka att moderaternas plötsliga omvändelse styrs mer av en önskan att locka tillbaka alla M-väljare från SD än av svenska folkets oro över att antalet tiggare mer än fördubblats på ett år. Varför föreslog inte M det här när de satt i regeringen och hade makt att genomdriva sin politik? Att nu presentera detta förslag är som att tillsätta jästen när brödet är bakat.