Främling, vad döljer du för oss?

Johan Westerholm (ledarsidorna.se) har nyligen kommenterat bostadsminister ”Mehmet Kaplan (Mp), spelaren”:”Kaplans huvudsakliga fokus har sedan han tillträdde varit relationerna med AKP och hans affärsförbindelser med Turkiet. Detta exemplifieras med hans första utlandsresa som minister som gick till Turkiet med ett program som fortfarande är hemligstämplat mer än ett år senare. Mehmet Kaplans intresse för utrikespolitik är lika stort som hans ointresse för bostadspolitik.” ”Kaplan har i övrigt presterat en rad märkliga uttalanden, som att IS-krigare i praktiken var frihetskämpar.”

Enl Westerholm åkte Kaplan också till Turkiet dagarna innan mötet mellan EU och Turkiet ägde rum: ”Varför finns inte bostadsministerns resa till Turkiet redovisad på regeringens hemsida? Relationen med Turkiet är minst sagt av allmänt intresse dessa dagar. Vad gjorde Mehmet Kaplan i Turkiet bara dagarna innan den Turkiska regeringen slöt ett historiskt förmånligt avtal med EU och Sverige?

Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Malmö Högskola, skrev redan i okt 2014 följande i en artikel på www.dagenssamhalle.se:

Mehmet Kaplan, bostadsminister (MP) har sin ideologiska bakgrund i den islamistiska rörelse som de senaste tjugo åren har arbetat på att skaffa sig inflytande i olika politiska sammanhang. Bland muslimer är det sedan länge känt att moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm har dominerats av islamister i Det muslimska brödraskapets europeiska nätverk. Kaplan har, som bekant, haft officiella uppdrag för Sveriges Muslimska Råd (SMR) och Sveriges Unga Muslimer (SUM) som är knuten till brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO med säte i Bryssel.” 

Carlbom tar upp flera viktiga problem kring utnämningen av Kaplan till minister: att han bagatelliserat när muslimska ungdomar låter sig värvas av IS, att han varit delaktig i att bjuda in antisemitiska föredragshållare och att han i sitt försvar av muslimska organisationer inte verkar tveka att dra på sanningen.

Som identitetspolitiker för islam ger Kaplans nya jobb möjligheter till ett inflytande som han, och rörelsen han ingår i, inte har haft tidigare. Han har sannolikt också stöd för sina särintressen hos Miljöpartiet i stort. Den islamistiska rörelsen drar en skarp gräns mellan muslimer och alla andra medborgare. Muslimer är så essentiellt annorlunda, menar Kaplan och andra, att de måste ha egna offentliga institutioner för att kunna vara verksamma i samhället. Det utgör ett problem.

Dagen innan (14 okt 2014) skrev Nalin Pekgul, f d riksdagsledamot (S) en debattartikel, MP-ministerns dolda agenda,i Dagens Industri. Där säger hon bl a: ”Utnämningen av Mehmet Kaplan till minister är förvånade och förfärande.”

Några dagar tidigare hade flera turkiska tidningar ett uttalande av den nytillträdde bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) där han säger att ett av de viktigaste skälen till att ungdomar ansluter sig till den islamiska staten, IS, är att islamofobin är så utbredd i Europa. Hans lösning på problemet är att moskéerna i Europa måste få pengar från staten för att motarbeta rekryteringen till IS.

Enligt Pekgul är problemet snarare en identitetslöshet hos många unga muslimer i Europa. Det utnyttjas av islamisterna för att nå målet att skapa ett parallellt samhälle styrt av sharialagar. ”Det är ingen slump att islamistiska organisationer ofta bjuder in kända hatpredikanter till sina möten.” ”Det är ingenting att förvånas över att dessa rotlösa ungdomar låter sig inspireras och radikaliseras av dessa predikanter.”

En bekymrad Pekgul undrar hur länge man ska ”….. låta Sveriges Unga Muslimer och andra liknande organisationer, nu med Mehmet Kaplans stöd, komma undan med lama ursäkter med att de inte förstod vem de hade bjudit in? Det är oförlåtligt naivt att tro att man med pengar till den här typen av organisationer och moskéer ska motverka segregation och nå de ungdomar som radikaliseras.”

”Så sent som i somras jämförde han jihadister som åker till Syrien med svenskar som kämpade i finska vinterkriget. När detta uttalande starkt ifrågasattes framför allt i Finland backade Mehmet Kaplan och sa att det inte var en bra jämförelse. Jag är övertygad om att Mehmet Kaplan sa precis vad han menade och att han betraktar jihadisterna som frihetskämpar.”

Pekgul påpekar att rädslan att stämplas som islamofob gör att ingen vågar ifrågasätta Mehmet Kaplan och hans dolda agenda. Det ser hon som ett svek mot de människor som i första hand drabbas av islamisternas intolerans och förtryck.

Westerholm, liksom Pekgul, tar upp rädslan att stämplas som islamofob:

”Kaplan är sannolikt den som sitter säkrast i sadeln av alla Stefan Löfvens ministrar. Med allt vad det innebär och han vet att han inte heller riskerar ett misstroendevotum då motvapnet, att ett sådant skulle vara islamofobiskt, är tillräckligt avskräckande för att Alliansen skulle våga. Kaplan är en spelare. En skicklig sådan.”

Läs också: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kretsen-bakom-kaplan-foerringar-terrorism-11456

Tant Grön blev tant Brun

Miljöpartiet har nu tillsammans med socialdemokraterna beslutat införa en invandringspolitik som de bara för en vecka sedan brunstämplade. En tårögd Romson och en allvarlig Löfven redogjorde i veckan för en situation ungefär som den SD målade upp på sina utskällda flygblad. Det som förra veckan var nazism, fascism, främlingsfientlighet och fel, fel, fel, har nu plötsligt blivit regeringens politik. Båda verkade omedvetna om att deras envisa vägran att erkänna problemen kraftigt bidragit till dagens kris.

Att sälja sin själ och svika sina väljare kan dock vara värt några tårar om man får behålla passerkorten till Rosenbad. Romson hävdade visserligen att nu var gränsen nådd för vad henens parti kunde gå med på, men det återstår att se om hon gör allvar av hotet om ’all in’ tillfälligt blir ’all out’. Jag tror det först när jag ser det.

”Vi måste också förhålla oss till verkligheten”, sa Löfven. Det har vi väljare länge ansett men regeringen har slagit dövörat till. Det har inte saknats information att dra slutsatser av och bygga en ny migrationspolitik på. Men Löfven har vägrat att lyssna på fakta och inte brytt sig om verklighetsbeskrivningar från dem som varit tvungna att hantera de konkreta effekterna av hans politik.

Nu har situationen blivit helt ohållbar och Löfven har äntligen förstått att han måste börja ta ansvar för Sverige. Hade han varit en ledare och statsman hade han också erkänt sina misstag och bett om ursäkt för att allt han utsatt oss för p g a alla fatala missbedömningar han gjort sedan han kom till makten. Svenska staten har i första hand skyldigheter gentemot svenska medborgare och skattebetalare som den lånar pengar av. Det har regeringen och Löfven missat.

Trots att 7-klövern de senaste åren kritiserat och brunstämplat Sverigedemokraternas invandringspolitik har en majoritet av dem på mycket kort tid anpassat sig till SD:s invandringspolitik. Flera av dem anser i likhet med SD t o m att regeringens förslag till skärpt migrationspolitik är otillräcklig. Även Löfven anser att ”vi måste ner ännu mer, kraftigt ner.” Det sa han under riksdagens frågestund i torsdags. Plötsligt tillåter han sig att tala om volymer! Det kan innebära att Romson kommer att fälla fler tårar eller att Miljöpartiet tar konsekvenserna av att gränsen för vad de kan gå med på passerats så att de lämnar regeringen. Hoppas kan man ju alltid.

Regeringen har nu på några dagar svängt 180 grader i riktning mot SD:s politik och mer eller mindre kopierat Kristdemokraternas och Moderaternas förslag, två partier som under galgen på sistone stramat upp sin invandringspolitik. Men för att rädda Sverige undan en systemkollaps krävs fler åtgärder, vilket både M och SD påpekat. Även om antalet asylsökande skulle halveras kommer det att innebära stora påfrestningar på de system som håller på att haverera i takt med att andelen behövande kraftigt ökar.

Det är viktigt att tänka, analysera och diskutera innan man beslutar, men dagens politiker verkar sakna förmågan att tänka och analysera effekterna av den egna politiken och tar därför avstånd från konsekvenserna av den. Det minsta man kan begära är att politiker förstår och öppet erkänner vad den egna politiska agendan leder till. Vi är nog många som kräver en noggrann genomlysning av alla felsteg och missbedömningar som skett i regering, regeringskansli och myndigheter sen förra hösten. Men en så överbemannad och överbetald riksdag och regering väntar jag mig betydligt mer.

Sveriges statsminister har trotsigt fortsatt att köra ekonomin och välfärden i sank genom att tvärsäkert säga att vi har läget under kontroll. Det borde i vilket annat land som helst vara skäl nog för att omedelbart tvinga honom och regeringen att avgå. Men här har galenskapen fått fortsätta med oförminskad styrka. Allt medan den bleka och svaga oppositionen passivt sett på av rädsla för att behöva ta över makten.

Hittills har den överbemannade regeringen främst liknat ett brandsläckarparti som ryckt ut både akut och oplanerat för att åtgärda omfattande ’eldhärdar’ istället för att förebygga dem. Nu kräver jag att regeringen med Löfven i spetsen presenterar en plan för hur Sverige ska komma på fötter igen, en långsiktigt hållbar plan som inte revideras varannan vecka när regeringen överrumplats av verkligheten. Nu krävs en regering som förutser verkligheten innan den inträffar istället för att yrvaket försöka åtgärda de värsta följderna av den.

180 grader senare

Plötsligt händer det – igen. Regeringen tar tillbaka vad de tidigare så högmodigt lovade: ”Sverige bygger inga murar”. Det stod Löfven på Medborgarplatsen och lovade så sent som i september, påhejad av bl a av kultur- och medieetablissemanget och av vänstersympatisörer. Löfven har gång på gång kritiserat länder som värnat om sina egna länder och medborgares väl och ve och därför inte tillåtit samma obegränsade invandring som Sverige. Nu har verkligheten drabbat sve-Tsaren med besked och då gäller inte hans tidigare utfästelser.

Miljöpartiet har också drabbats både med besked och av en barmhärtig minnesförlust, men de kommer dock ihåg att prioritera makten före idéerna och Sverige. Allt de lovade inför valet förra hösten har de totalt glömt bort. Sverige kommer dock att må bra av deras minnesförlust och hastiga helomvändning. Alliansen och Mp genomdrev den invandringspolitik som nu nått vägs ände. Hade inte Reinfeldt gjort upp med Mp om de öppna dörrarnas migrationspolitik för att stänga ute Sverigedemokraterna, hade Sverige inte drabbats av denna härdsmälta.

På regeringens presskonferens igår em sa Åsa Romson: ”Fruktansvärda besked fattas nu”. Hon sa också att Mp nu nått gränsen för vad de kan gå med på. Jag tror det när jag ser det. Reportern frågade varför hon inte avgick om det var så svårt att fatta dessa beslut. ”Det skulle vara ännu värre om inte vi var med i regeringen.” Fortfarande noll självinsikt. Mp är berett att sälja sin själ och offra allt för makten. Deras vilja att hålla sig kvar är uppenbarligen vida större än deras vilja att hålla sina vallöften och värna om sin trovärdighet och heder. Att svika sina väljare är tydligen inte lika jobbigt som att tvingas lämna ifrån sig passerkorten till Rosenbad.

När Stefan Löfven i april fick frågan om det finns något tak för hur många Sverige klarar att ta emot, svarade han: ”nej, det finns ingen gräns”. Nu säger Löfven: ”En sån stor mängd människor som söker asyl i Sverige, det är inte hållbart”. Alltså motsatsen till vad han sade bara för ett halvår sedan. Nu vill han ”skapa andrum för svenskt flyktingmottagande”. Nu vill man m a o genomföra vad man nyligen kallade rasism, främlingsfientlighet och inhuman flyktingpolitik. Löfven har vägrat att ta alla varningssignaler på allvar, valt att köra sitt eget race och utsätta sitt land och sitt folk för ett riktigt haveri.

På gårdagens presskonferens sa Löfven också: ”Verkligheten förändras hela tiden. Ingen har kunnat förutse denna utveckling och att ökningen inte avtar”. Lögn och åter lögn! Det hade varit klädsamt om regeringen erkänt att kritikerna hade rätt. Andra länder har varnat och många av oss svenskar har varnat, men då har vi ’brunstämplats’. Myndigheten för Samhällsberedskap, kommuner, polis, länsstyrelser, socialtjänst, primärvård m fl har också i flera månader varnat regeringen för vad som komma skulle, men regeringen har valt att inte lyssna. Löfven har varit fullt upptagen med att utan framgång försöka tvinga andra EU-länder att hjälpa Sverige med de flyktingar vi välkomnat men inte klarar av att hjälpa. Övriga länder anser att Sverige har bäddat för denna kris och att vi därför får skylla oss själva. Det kan jag förstå.

De förslag som regeringen nu lägger fram ”får mig osökt att tänka på” triangulering; man kopierar motståndarnas politik/förslag och gör om till sina egna. Det var så de ’nya moderaterna’ gjorde när de blev det nya arbetarpartiet. Självfallet skulle S och Mp med en dåres envishet förneka detta, men innan deras förslag stötts och blötts med den övriga 7-klövern (originalet får nog inte vara med när kopiorna träffas) kanske vi känner igen en del av de förslag som SD lagt fram. Har vi kanske just sett början på de ’nya socialdemokraterna’? Både de gamla och de nya miljöpartisterna och deras ’allt åt alla’ har vi definitivt sett alldeles för mycket av. Kan Löfvens och socialdemokraternas dolda agenda vara att nu kopiera delar av SD:s förslag om skärpt migrationspolitik för att i god tid inför nästa val locka tillbaka de socialdemokratiska väljare som gått över t ex till SD? Många LO-medlemmar finns bland dessa.

Dagens politiska maktelit verkar numera lägga mer energi på taktik och strategi än på ideologi. M hotade t ex för en tid sedan att fälla regeringen om de slutade samarbeta med V. M:s strategi är att ’smeta ner’ socialdemokraterna med vänstern för att väljarna i nästa val ska veta att en röst på S är en röst på V. S:s strategi nu är att blanda sin egen migrationspolitik med delar av SD:s, som man i åratal brunstämplat och kritiserat. När regeringen nu beslutat sig för att ta ansvar kopierar man SD:s förslag. Hur reagerar väljarna på att regeringen nu plötsligt vill införa den migrationspolitik den under lång tid så högljutt tagit avstånd ifrån?

Att regeringen inom så kort tid byter fot innebär att man tidigare antingen ljög för att vinna politiska poänger eller att man var okunnig. Oavsett vilket, är det varken hedervärt eller förtroendeingivande, snarare klandervärt och ohederligt och tydliggör än en gång en total avsaknad av ledarskap.

Islamism ett hot mot demokratin

Fredagen den 13 nov slog terrorister åter till i Frankrike i vad som beskrivs som det värsta terrordåd i modern tid i Europa. IS genomförde 7 samordnade skjutningar och sprängningar på olika platser i centrala Paris. Jihadister sköt kallblodigt ihjäl civila människor på restauranger, affärscentrum, konserthus m m. Minst 129 människor dödades och många skadades i detta fruktansvärda terrorattentat som mest av allt liknar regelrätta avrättningar av oskyldiga människor som råkade ”befinna sig på fel plats”.

I Sverige hade vi redan i december 2010 en självmordsbombare som misslyckades med att utlösa sin bomb i centrala Stockholm. Hade han lyckats, hade förödelsen blivit mycket stor i julruschen. Redan då bedömde Säpo att det fanns åtminstone 200 potentiella terrorister av samma kaliber i landet. Nu torde det finnas ännu fler.

Domstolen valde att inte hantera det som inträffade 2010 som ett terrordåd. Detta har ifrågasatts och nyligen gjorde Uppdrag granskning eller Kalla fakta en granskning av domen. (Den minnesgode läsaren får gärna komplettera/korrigera i kommentatorsfältet här.) Jag kommer ihåg hur reportern konfronterade den ansvariga domaren med ett antal uppgifter relevanta för målet men som domaren ansåg så oviktiga att de inte tagits hänsyn till. Varför hon gjort denna bedömning varken ville eller kunde hon svara på. Det var pinsamt att se henne besvärat slingra sig eller envist tiga som svar på reporterns skarpa frågor. Jag begär mer än så av en statlig tjänsteman i ansvarig ställning.

Sara Skyttedal, ordf för Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, beskrev i en debattartikel i Expressen (jan 2015), islamismen som ”det största inrikespolitiska hotet mot demokratin och Sverige”. Hon ser islamismen som en ’grundlagsfientlig rörelse då den är emot den svenska regeringsformens påbud att ”all makt i Sverige utgår ifrån folket”. ”Islamism är en gemensam beteckning för extrema, politiserade former av islam. Gemensamt för dessa är att de anser att staten ska underställas Allah, eller mer specifikt den lag de anser han skapat och som de kallar sharia. En konsekvens av detta är att islamister anser att de västerländska demokratierna saknar legitimitet.”

Politisk islamism och islamistisk terrorism har alltför länge bagatelliserats. Där har politiker och media ett mycket stort ansvar. De har undvikit att påtala faran med islamistisk terrorism av rädsla för att ’brunstämplas’. Själva hävdar de förstås att de ’varit naiva’.

Att inte våga se och erkänna de problem som finns är ett svek mot medborgarna. Idag tillsätter våra beslutsfattare utredningar som behandlar frågor under lång tid. Sedan presenterar de ’politiskt korrekta’ förslag som antingen slår in öppna dörrar eller är så tandlösa att de varken provocerar eller tillför något nytt. Det är inte islamofobi att stå upp mot våld i islams namn. Man måste ha rätt att hävda att extrem islamism måste tas på allvar utan att stämplas som islamofob eller rasist av åsiktskorridoren.

Tyvärr verkar dagens slätstrukna politiker helt handfallna inför de problem som oroar oss väljare. De vågar inte fatta några som helst beslut utan att först tillsätta en utredning som oftast tar minst ett år och då är frågan ofta inte längre aktuell. De har formats i ungdomsförbund och studieförbund och likriktats så att förmågan att tänka självständigt helt har utplånats. Från denna ’likbod’  går de helst direkt till ’tillsvidareanställningar’ i politiken, en sluten värld vitt skild från väljarnas värld. Hur ska sådana politiker kunna ge övertygande svar eller lösningar på hur de ska hantera invandring och integration? De är ju själva inte ’integrerade’ i verkligheten.

Direkt efter terrorattackerna visade vice statsminister Åsa Romson att hon är ’still going wrong’. Så här twittrade hon då:

-Det (!) mycket allvarliga händelserna i Paris just nu kan försvåra för klimattoppmötet i dec då över 100 regeringschefer planerat delta.

Naiv är det nya svenska

Statsminister Stefan Löfven har vant oss vid att smita undan när det hettar till, men i torsdags dök han äntligen upp. Utan att tveka hävdade han att ”Vi har varit naiva i Sverige”. ”Kanske har det varit svårt att acceptera att det mitt ibland oss finns svenska medborgare som sympatiserar med mördarna i IS”. Vem har varit naiv och haft svårt att acceptera eller erkänna att det kanske finns mitt ibland oss finns IS-sympatiörer?

Det tycks bland de politiskt ansvariga nu ha blivit mycket trendigt att ursäkta senfärdigt agerande med att man varit naiv. Men deras beteende är något mycket allvarligare än så och förekommer i hela den politiska makteliten, som verkar tro att det är snudd på gulligt och fint att vara naiv. Man hoppas att vi väljare ska tolka det välvilligt, att vi ska tro att man menade väl men inte förstod bättre. Alla kan ju fela, dra fel slutsatser, fatta fel beslut etc. Men det är inget annat än ett desperat sätt för makteliten att försöka rädda det lilla av förtroende några få eventuellt har för dem idag.

Detta beteende handlar verkligen inte om att vara naiv utan om något mycket allvarligare. Det handlar helt enkelt om att vara feg, inkompetent, ansvarslös och att vägra ta in verkligheten. Nalin Pekgul, f d riksdagsledamot (S), Mauricio Rojas (FP), Sara Skyttedal (KDU), Per Gudmundson och Ivar Arpi (SvD), Alice Teodorescu (GP) m fl har länge varnat för den negativa utvecklingen. Men vad har 7-klöverns politiker med regeringen i spetsen gjort? De har vägrat lyssna och ta ansvar, de har tittat åt ett annat håll och smitit undan för att slippa svara på ’besvärliga’ frågor och hantera akuta situationer som krävt ledarskap och handling. Men nu har verkligheten äntligen hunnit ikapp dem.

De flesta av oss vet nog för litet om skillnaderna mellan trosuppfattningen islam och politisk islamism och islamistisk terrorism. Där har politiker och media ett mycket stort ansvar. Svt, SR, ’gammelmedia’ och den politiska eliten och dess svans har tillsammans emellertid försökt tysta ner den radikalisering som sker i svenska förorter. De modiga röster och personer som varnat för det vi står inför idag, har etablissemanget och PK-medierna kallat rasister, neofascister, islamofober m m. Skamligt och oansvarigt! Det är inte rasism att påpeka att islamitisk terrorism är ett hot.

”Istället för att skydda våra öppna västerländska samhällen mot dess fiender har medier och politiker ägnat all energi åt att stämpla ut all analys av hotet från islamismen som rasism och främlingsfientlighet. Detta fokus är kontraproduktivt, det ökar polariseringen i samhället och gynnar extremister.” (erixon.com)

Det är inte rasism eller främlingsfientlighet att känna oro och rädsla för att tiotusentals och åter tiotusentals migranter idag uppehåller sig illegalt eller oregistrerade i Sverige. Nu när man just häktat en asylant som misstänks för förberedelse av terrordåd i Stockholm, då först är det tillåtet att säga att man är rädd och orolig inför den brist på kontroll de ansvariga har över vilka som vistas i landet.

Tyvärr verkar dagens slätstrukna politiker helt handfallna inför de problem som oroar oss väljare. Att säga att vi i Sverige har varit naiva är verkligen magstarkt av Löfven. Ordet naiv kommer inte att finnas med när domen över dagens politiker faller. Löfven och regeringen är skyldig svenska folket en rejäl ursäkt. Men det är förstås naivt (!) att förvänta sig stora saker av små människor.

Syriska pass till salu på nätet

Svenska såväl som internationella experter konstaterar att Sverige ligger långt efter andra länder i det förebyggande arbetet att förhindra och bekämpa radikalisering och våldsbejakande extremism. Att de ökade flyktingströmmarna kommer att innebära en förändrad hotbild är ingen nyhet. De flesta terrorexperter, som Magnus Norell och Magnus Ranstorp, har varnat för detta och samtidigt konstaterat att tillräckligt många redan tagit sig hit redan innan dagens höga volymer. SÄPO, som redan för ett par år sedan avslöjade att ca 200 personer i Sverige utgjorde ett hot, mörkar enl DN (19/11) hur hög den siffran är idag. De har dock höjt hotnivån för landet från 3 till 4 på en femgradig skala för första gången sedan 2010 och poliser i huvudstaden uppmanas stanna kvar på jobbet.

Jag skrev förra året en insändare om missbruket med pass. Häromdagen kritiserade Anders Jörle, UD:s tidigare presschef, på SvD Debatt både alliansregeringen och den rödgröna regeringen för att inte ha förstått eller reagerat över missbruket med pass. Ett av de värsta fallen är en person som fått ut 18 pass mellan 2009 och 2013, enligt en SOU-utredning. Hur är det möjligt att få ut så många pass utan att någon reagerar med tanke på vilka ödesdigra konsekvenser detta missbruk kan få?

Så här fem i tolv har Sverige börjat inse att syriska pass säljs på nätet, ofta av IS. Problemen med de syriska passens tillförlitlighet har funnits länge, men inte förrän under de senaste dagarna har svenska medier vaknat och börjat rapportera om detta. Sent ska syndaren vakna.

Det ökade säkerhetshotet har samband med migrationen och bristen på kontroll. Det känns oroande och fullständigt oacceptabelt att det varje vecka eller månad kommer in IS-sympatisörer till Sverige. Under mycket lång tid har vi släppt in människor som inte ens registrerat sig utan bara slunkit igenom. De befinner sig redan i Sverige. Vilka är de och varför har de inte registrerat sig?

Oavsett vilken ideologisk bakgrund terrorismen har kan den drabba vem som helst, var som helst och när som helst:

”Det är övertygelsen, dödskulten och de totalitära idéerna som driver terroristerna. Sedan kan socioekonomiska och kulturella omständigheter vara förstärkande eller försvårande för terrorismens utbredning. Däremot är de oftast personer som väljer att handla efter sin övertygelse.”  (www.gp.se/nyheter/debatt/)

”Göteborg, Sveriges andra största stad, är den stad i Europa som per capita levererar flest personer till islamistiska terrornätverk. Det är en tragisk och farlig utveckling. Och det är ett faktum som Stefan Löfven troligen inte vill prata om på alla de kommande EU-toppmöten som ska behandla frågan om kampen mot våldsbejakande extremism och kriget mot IS.”                     (http://www.expressen.se/ledare/vi-maste-sluta-exportera-dod/)

Dagens och morgondagens problem och utmaningar, t ex extrem islamism, kräver en ny typ av politiker; personer med tydliga ledaregenskaper som vågar stå för en åsikt och genomdriva den även i motvind, som har en inre moralisk kompass, drivs av en ideologi och passion och jobbar för landets bästa, inte bara sin egen makt, position och ekonomi.

”Men politiker i väst har en uppgift som är viktigare än alla andra: skydda livet på de egna medborgarna. För att lyckas med det måste man vara proaktiv, något man inte är. Flatheten är enorm, av rädsla att anklagas för främlingsfientlighet.” (erixon.com)

Så vad gjorde utrikesminister Wallström (S) efter dåden? Hon insinuerade klart och tydligt att det fanns en koppling mellan fredagens terroristdåd i Paris och Israels hantering och bemötande av palestinierna. Anser hon att palestiniernas situation är den yttersta orsaken till blodbadet i Paris? Om inte, varför drar hon in den konflikten i ett resonemang om jihadism och terror? Man tar sig för pannan.

”Oviljan från flertalet vänsterdebattörers sida att ta övertygande avstånd från den fanatiska islamism som ger terrorismen näring är påtaglig. Man relativiserar problemet och ser mest islamismen som ett utslag av hur förtryckta människor i utvecklingsländer reser sig mot det västliga kapitalistiska förtrycket.” ”Jag är övertygad om att det som driver den millitanta islamismen nog inte i första hand är politisk övertygelse, utan fanatisk religiositet och tro på Allah. Men detta förstår inte vänstern eftersom djup religiositet och gudstro inte är närvarande i deras föreställningsvärld. De klarar inte att förstå islamismen som något annat än utslag av en politisk kamp – en vänsterrörelse.” (antropocene.se)

Och Löfven? Som den svaga ledare han är, sprang han och gömde sig när det hettade till, men han grävdes än en gång fram av Missing People, i tid för att rycka ut till Wallströms försvar. Vilket toppgarnityr Sverige har!

”Regeringen Löfven är regeringen som Gud glömde bort.” Wallström och Romson är levande bevis på varför kvotering till regeringsmakten inte är en bra idé. Kaplan och Fridolin är bevis på att Löfvens misstag vara att låta Mp vara med och bilda regering. ”Aldrig någonsin eller någon gång har Sverige styrts av en så pass oförmögen samling stolpskott, och i den regeringen är det faktiskt Margot som har störst erfarenhet av regerande. Det är inte alltid erfarenhet betyder någonting.” (6mannen.se)

Läs också:

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/kommuner-ni-har-nyckeln-till-arbetet-mot-extremism-

http://fnordspotting.blogspot.se/

Logiken bakom Wallströms feministiska utrikespolitik

Margot Wallström, utrikesminister S, insinuerade häromdagen i Svt bl a att Israel har ett ansvar för blodbadet som skedde i Paris den 13 november. Hon menar att västvärlden och Israel bär skulden för den terror som drabbat Paris; nu senast terrorattack med 129 döda och nästan lika många svårt skadade.

Reaktionen från Israels premiärminister var direkt och kristallklar men utan att namnge Wallström eller Sverige vid namn. Israel, och stora delar av den fria västvärlden, håller fast vid mer traditionell diplomati till skillnad från Sveriges nya moderna diplomati som går ut på att förolämpa andra länder närhelst det finns en journalist i närheten.” (ledarsidorna.se)

”Resonemanget känns dock igen i grunden. Samma logik brukar våldtäktsmän anföra för att legitimera sina övergrepp, att det var kvinnans lätta klädsel eller sexuella utstrålning som var orsaken och gärningsmannen därmed oskyldig.”

Westerholm går så långt att han kallar Wallström ”en nyttig idiot ur den europeiska vänstern som Al Quaida och Daesh/IS utnyttjar via ombud.” Gärningsmännen är utan skuld och det är offrens fel att de blir dödade och lemlästade. Undra på att vi börjar bli utfrusna i EU, inte tas emot någonstans i Mellanöstern inklusive Israel samt betraktas som konstiga av USA! För att inte tala om vad våra nordiska grannar anser om regeringens invandringspolitik!

Denna ’nyttiga idiot’ är m a o den av alla tillgängliga medborgare som Stefan Löfven anser vara bäst skickad att föra Sveriges talan internationellt. Vilket radarpar! Och vilken brist på omdöme! Sveriges statsminister, Löfven, utrikesminister, Wallström, och vice statsminister, Romson, är nog den svagaste och mest inkompetenta politiska maktelit landet någonsin drabbats av. De verkar leva i en egen värld långt bort från verklighet och förnuft. Alltid för sent, för litet och fel fokus. Nu om någonsin behöver vi en statsminister och en regering som kan se och förstå åtminstone vad varje engagerad och normalbegåvad svensk kan. Undra på att vi svenskar känner stor oro och sorg nu!

Med tanke på alla migranter som strömmat till Sverige de senaste månaderna känner jag och många med mig också stor oro över vem som kommit hit. Vår slappa asyl- och migrationspolitik kombinerad med fega, inkompetenta och känslostyrda beslutsfattare har inneburit att det i landet nu finns tiotusentals migranter som valt att inte registrera sig. Vilka är de? Var finns de? Varför har de valt att ta sig in illegalt? Och hur många av alla som tagit sig hit och sökt asyl med syriska pass har köpt sina pass på nätet? IS säljer syriska pass och det innebär att Sverige i praktiken kanske är med och finansierar denna terrororganisation.  Vi finansierar ju som bekant indirekt också flyktingsmugglare.

Frankrike har en klart hårdare asylpolitik än Sverige. Efter tidigare terroristattacker har de också en mycket hård bevakning och intensiv underrättelseverksamhet. Om jihadisterna förra veckan lyckades genomföra flera samordnade terrorattacker i Frankrike, med sin välfungerande säkerhetstjänst och sin erfarenhet av terrorism, kan de definitivt göra det i Sverige också om och när de vill. Här har  vi inte ens koll på vilka som smitit in utan att registrera sig. Och politikerna har koll varken på vad som måste göras eller hur de ska ta kontroll över kaoset. Skrämmande! Ytterst skrämmande!

Låt mig avsluta med ett citat om terrorism av ekonomen Steven Levitt (Freakonomics):

”What makes terrorism particularly maddening is that killing isn’t even the main point. Rather, it is a means by which to scare the pants off the living and fracture their normal lives. Terrorism is therefore devilishly efficient, exerting far more leverage than an equal amount of non-terrorist violence.”

 

Säpo förstärker

Säkerhetspolisen förstärker sin personalstyrka och har direkt kontakt med sin franska motsvarighet efter terrordåden i Paris. De mångkulturella länderna samarbetar nu för att hindra att nya terrordåd sker i Sverige. Sverige har enl Säpo tagit emot runt 120 IS-veteraner som stridit i Irak och Syrien. Myndigheten ska också utreda om européer nu kan tänkas genomföra ”hämndaktioner” mot flyktingförläggningar och moskéer i Sverige, skriver Dagens Nyheter (14/11).

– Vi har i Sverige ett antal personer som har avsikt och förmåga att utföra terrorattentat. Det är personer som vi har mycket god koll på, säger Anders Kassman på Säpo till DN.

”Det som hände i Paris kan också hända i Sverige. I december år 2010 gjordes ett försök som tack och lov inte dödade fler än förövaren. Hur ser vår förmåga att hantera en liknande situation som den i Frankrike ut? Terrorismforskaren Magnus Ranstorp har länge påtalat att naiviteten i den svenska terrordebatten är skrämmande stor, samtidigt som heltäckande lagstiftning på området fortfarande saknas. Sverige ligger långt efter andra länder, som Frankrike, trots att vi har flest IS-krigare per capita i EU efter Belgien. Många av dessa kommer från Göteborg.” (http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2896542-alice-teodorescu-vive-la-france-)

Vi måste bli mycket bättre på att förhindra att våldsbejakande islamism breder ut sig i Sverige och på att utkräva ansvar från återvändande IS-terrorister. Det är helt fel att som Örebro kommun vilja erbjuda återvändande jihadister skattefinansierade jobb, terapi och bostäder. Att tro att den ideologiska övertygelsen snabbt ska botas med terapi är huvudlöst.

Att regeringens samordnare mot extremism, Mona Sahlin, stöttade Örebros initiativ är anmärkningsvärt men inte oväntat. Vad har hon egentligen åstadkommit sedan hon tillträdde denna post? Prat i kvadrat! Omkring 300 svenskar lär ha anslutit sig till IS främst i Syrien. Hur kan man ens komma på tanken att belöna dem som deltagit i terrorism och krigshandlingar samtidigt som man låter skötsamma och fredliga svenska ungdomar gå utan både bostad och jobb? Vilka signaler ger det?

Återvändande IS-terrorister måste få tydliga straff som markerar det avskyvärda i deras handlingar och avskräcker andra från att göra likadant. I Tyskland är det förbjudet att tillhöra, bilda opinion för, finansiera eller uppvisa symboler för organisationer som vill omkullkasta grundlagen. Det borde det vara i Sverige också. Återvändande terrorister ska straffas, inte uppmuntras med jobb, terapi och bostad. Att döda oskyldiga människor ska ses och bestraffas som den krigshandling det är.

Vår nuvarande feministiska utrikespolitik har heller inte underlättat vår förmåga att förebygga och avvärja terroristattacker. Johan Westerholm har insiktsfullt skrivit om hur Margot Wallströms politik i Västsaharafrågan har fått Marocko att reagera negativt. Marocko var de som larmade Danmark om en planerad terroristattack mot Köpenhamn.  Sådana relationer ska man vårda, men Wallström kör sitt eget kortsiktiga ’race’ utan tanke på hur det kan påverka Sverige. (http://ledarsidorna.se/2015/10/vi-bygger-oss-en-jarnrida/    http://ledarsidorna.se/2015/10/en-vacker-kvartett/)

Den engelska tidningen The Telegraph skriver att en av de män som misstänks ha utfört gårdagens terrordåd i Paris anlände illegalt till Grekland med syriskt pass i oktober för att söka asyl där. Grekiska regeringen bekräftar att hans fingeravtryck registrerades och att det pass som nu hittades vid hans döda kropp i Paris efter terrordåden igår är samma syriska pass som han visade upp när han kom till ön Leros. Den franske åklagaren har också bekräftat att fingeravtrycken från hans döda kropp matchar de fingeravtryck han lämnade vid registreringen på Leros.

Eftersom Sverige sedan månader tillbaka tappat kontrollen över vilka som flytt hit och söker asyl här finns skäl att misstänka att bland dessa i allmänhet, och bland dem som anlänt men valt att inte registrera sig i synnerhet, finns terrorister ”som har avsikt och förmåga att utföra terrorattentat” i eller utanför Sverige. Så hur regeringens konkreta plan för att skydda oss medborgare ut? Finns den?

”Nu handlar det inte om ekonomiska system, utan om en kamp mellan patriarkalt religiöst förtryck eller demokratisk frihet och jämlikhet. Europa befinner sig i krig och Sverige är på väg att invaderas av hundratusentals unga vapenföra män uppfostrade av patriarkalt religiösa förtryckare. Av de flyktingar som nu väller in över gränserna är 82% sådana unga män. Det finns nästan inga likheter med flyktingströmmarna under Andra Världskriget. Situationen för Sverige är denna gång mer extraordinär än då. Skall landet överleva detta krig krävs extraordinära åtgärder. Under Andra Världskriget tillsattes en samlingsregering under en stark och karismatisk ledare. Detsamma är mer nödvändigt nu än det var då.” (http://antropocene.se/)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvära kast i regeringen

”Morgan Johansson har konsekvent, tillsammans med miljöpartiets Maria Ferm, sorterat bort de varningssignaler som kommit från Polisen och Migrationsverket. Ett underlag från i mars varnade explicit för den situation vi står inför. Underlaget togs bort från beredningsarbetet av Maria Ferm personligen då det inte rimmade med miljöpartiets ideologiska bild av situationen” (ledarsidorna.se).

Löfven har med en dåres envishet gång på gång upprepat att det inte finns något tak för hur många vi kan ta emot. På bara ett några veckor har regeringen nu bytt ståndpunkt från att allt är under kontroll till att migrationsminister Morgan Johansson erkänner att gränsen är nådd. Plötsligt svänger man 180 grader och erkänner att man inte längre kan garantera boenden för asylsökande och idag inför Sverige med ytterst kort varsel gränskontroll. Varken journalister eller övriga politiker ställer de ansvariga mot väggen för bristande ordning, urusel information och oansvarig hantering.

Vi har alla länge insett att Löfven och Johansson bara pladdrar på för att slå blå dunster i oss väljare i hopp om att krisen ska lösa sig av sig själv innan vi förstår vad som pågår. Hur kan de tro att vi väljare är så dumma att vi inte ser och förstår vad som sedan länge pågår runt omkring i landet? Jag vägrar även att tro att Löfven och Johansson är så korkade att de inte ser vad som pågår i Sverige. De har både tagit del och förstått, men om de öppet erkänner detta måste de ju agera för att lösa de problem de skapat för landet. Det är troligtvis där det brister.

Ända sedan i augusti har det stått klart vad som kommer att hända. EU:s yttre gräns slutade fungera och hundratusentals människor såg plötsligt chansen att forcera Fästning Europa. Migranter började strömma in i Europa som då inte klarade av att hantera migrantströmmarna. Enl Dublinförordningen ska migranter söka asyl i det land de först kommer till, men det höll inte när tiotusentals migranter vandrade eller på annat sätt tog sig från land till land. Genom Schengensamarbetet har personkontrollerna vid de inre gränserna avskaffats. Majoriteten av migranterna med Sverige eller Tyskland som mål, kunde därför lätt ta sig hit, där vi här har de generösaste asylreglerna. Trots att regeringen är klart överbemannad tycks de sakna en fungerande omvärldsbevakning.

Rexhep Hajrizi på Migrationsverket säger att dagens situation varit känd länge och varningarna och informationen har skickats upp i systemet. Han varnar dessutom för ökade volymer, att vi kan se en ökning på 20 procent per vecka framöver. Varje vecka. Detta har löpande, sedan flera veckor tillbaka, rapporterats till ledningen.

”Något har inte fungerat i Regeringskansliet. Något eller någon har gjort att information och underrättelser inte nått regeringssammanträdena. Vi bör på något sätt reda ut vem och vad som har fallerat, att driva ett lands välfärdssystem till denna punkt är direkt oansvarigt.” (ledarsidorna.se) Dags för Riksrevisionen att granska denna soppa. Behöver jag säga att jag saknar Inga-Britt Ahlenius?

”Regeringen har med öppna ögon styrt Sverige in i en krissituation. Allt tal om att detta skulle ha varit omöjligt att föreställa sig så sent som för någon månad sedan är nonsens. Problemet är att vi har en statsminister som har varit oförmögen att leda landet. Löfven har halsstarrigt surrat sig fast vid en strategi som nästan alla utomstående har konstaterat är utsiktslös” (Anna Dahlberg, Expresssen 8/11).

Löfven och regeringen har med god hjälp av övriga 7-klövern genom sin ansvarslösa framfart försatt Sverige i en ytterst utsatt situation.  Så var finns regeringens nationella strategi för att hantera krisen? Finns den överhuvudtaget eller hoppas man fortfarande på att andra länder ska rädda Sverige från undergång?

 

Öppna era dörrar

– Är Sverige fullt? Är Norden fullt? Är vi för många människor? Vi är 25 miljoner människor som bor i Norden. Jag flyger ofta runt över den svenska landsbygden. Det vill jag råda fler att göra. Det finns oändliga fält och skogar. Det finns så mycket plats man kan tänka sig. Den som hävdar att landet är fullt måste visa var det är fullt, sa han till tidningen Politiken.

Reinfeldts ”öppna era hjärtan” satte stopp både för hans egna politiska karriär och för Moderaternas framgångar. Det satte också stopp för en del av vår välfärd; ”Det sovande folket” har vaknat till en verklighet som ingen av oss längre känner igen och som oroar. Reinfeldt seglar dock vidare med hjälp av omställningsersättning à 156 000 per månad från Riksdagen och konsultarvoden à 100 000 per framträdande som hamnar i hans aktiebolag. Har han då öppnat sina egna dörrar i den nya lägenheten i Gamla stan för att ge tak över huvudet till dem han så generöst välkomnat hit? Icke! Det är svårt att leva som man lär och lätt att vara generös med andras tillgångar.

Det senaste året har diskussionerna gått höga när det gäller invandringen och dess kostnad. Det har delat landet i två delar; den ena delen hävdar att invandringen är en vinst för Sverige och den andra att invandringen är en kostnad för Sverige. Jag såg för några dagar sedan en intressant och sevärd diskussion om detta på EFN, Ekonomi- och FinansNyheterna:

http://www.efn.se/nyhetsrummet/nyhetsrummet-flyktingdebatt/

Jon Åsberg, journalist på Affärsvärlden, Annika Creutzer, privatekonom, och Tino Sanandaji, nationalekonom och forskare, deltar i samtalet. Creutzers syn på invandring skiljer sig radikalt ifrån de två andras syn.

Skillnaderna i syn på invandring, ansvar, asylpolitik m m blev också tydliga på Nordiska Rådets möte i veckan. Löfven meddelade övr nordiska statsministrar att: ”Vi har fyllt upp asylboenden, vandrarhem, gamla skolor och myndighetslokaler. Nu förbereds det för boenden i tält.”

Under en livlig frågestund ville alla där att Löfven skulle förklara Sveriges asylpolitik. Sannfinländaren Juho Eerola t ex förstår inte hur invandring kan vara både rikedom och börda:
Tidigare påstod Sverige att invandringen är en rikedom som stärker ekonomin. Men nu beskriver ni den som en börda som måste fördelas. Jag förstår inte hur någonting samtidigt kan vara en rikedom och en börda?”

Statsminister Erna Solberg, Norge, sa: ” Vi upplever inte att Sverige påverkar oss nu. Men de val Sverige kan komma att göra kan komma att påverka oss. Till exempel att man måste få till returen. När människor har fått avslag måste man se till att de lämnar landet, annars kan vi få en grupp människor utan rättigheter som kan påverka oss alla. Men i dag tror jag att Sverige först och främst har avlastat andra europeiska länder.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Danmark, konstaterade att: ” Vi måste alla sända en signal till dem som inte är flyktingar utan ekonomiska migranter om att det inte är vägen fram. I det finns en påverkan i allt vad länderna gör.”

Statsminister Juha Sipilä, Finland ansåg att: ”Varje land måste sålla fram de asylsökande som uppfyller villkoren för asyl och de som är ute efter bättre levnadsvillkor. Och för det andra måste vi tillsammans jobba för att ta tag i orsakerna till att människor flyr och att de yttre gränserna faktiskt fungerar som de ska.”

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Island, föreslog tydlig signalpolitik: ”Signaler om vilka insatser man gör avgör vilka länder de asylsökande väljer. Ofta vill de till släktingar som bor i Malmö i stället för till Europa generellt. Vi måste alla sända ut signaler om att vi kommer att ta emot dem som är legitima flyktingar och att de som inte har legitima skäl kommer att skickas tillbaka.”

En sak är säker; asylsökande kostar pengar dels för staten de första två åren, sedan för kommunerna via socialbidrag och försörjningsstöd i upp till sex år för de ca 50 % som får jobb inom åtta år. Ännu längre för de övriga. Därtill kommer välfärd som föräldraförsäkringar, skola, sjukvård, etc. Löfven och den förhandlingsförlamade regeringen försöker nu få andra att ”ta ansvar för Sveriges problem”.

Allt tyder på att våra politiker tagit sig vatten över huvudet. Varken regering eller opposition har mod eller förmåga att ta kontroll över situationen. Politik handlar bl a om begränsade resurser och målkonflikter. Allt till alla hör inte hemma i riksdag och regering. Hur ska landet med i-ländernas sämsta integrationsresultat kunna hantera EU:s största asylmottagande? Det måste kapten Löfven nu svara på.