Tvära kast i regeringen

”Morgan Johansson har konsekvent, tillsammans med miljöpartiets Maria Ferm, sorterat bort de varningssignaler som kommit från Polisen och Migrationsverket. Ett underlag från i mars varnade explicit för den situation vi står inför. Underlaget togs bort från beredningsarbetet av Maria Ferm personligen då det inte rimmade med miljöpartiets ideologiska bild av situationen” (ledarsidorna.se).

Löfven har med en dåres envishet gång på gång upprepat att det inte finns något tak för hur många vi kan ta emot. På bara ett några veckor har regeringen nu bytt ståndpunkt från att allt är under kontroll till att migrationsminister Morgan Johansson erkänner att gränsen är nådd. Plötsligt svänger man 180 grader och erkänner att man inte längre kan garantera boenden för asylsökande och idag inför Sverige med ytterst kort varsel gränskontroll. Varken journalister eller övriga politiker ställer de ansvariga mot väggen för bristande ordning, urusel information och oansvarig hantering.

Vi har alla länge insett att Löfven och Johansson bara pladdrar på för att slå blå dunster i oss väljare i hopp om att krisen ska lösa sig av sig själv innan vi förstår vad som pågår. Hur kan de tro att vi väljare är så dumma att vi inte ser och förstår vad som sedan länge pågår runt omkring i landet? Jag vägrar även att tro att Löfven och Johansson är så korkade att de inte ser vad som pågår i Sverige. De har både tagit del och förstått, men om de öppet erkänner detta måste de ju agera för att lösa de problem de skapat för landet. Det är troligtvis där det brister.

Ända sedan i augusti har det stått klart vad som kommer att hända. EU:s yttre gräns slutade fungera och hundratusentals människor såg plötsligt chansen att forcera Fästning Europa. Migranter började strömma in i Europa som då inte klarade av att hantera migrantströmmarna. Enl Dublinförordningen ska migranter söka asyl i det land de först kommer till, men det höll inte när tiotusentals migranter vandrade eller på annat sätt tog sig från land till land. Genom Schengensamarbetet har personkontrollerna vid de inre gränserna avskaffats. Majoriteten av migranterna med Sverige eller Tyskland som mål, kunde därför lätt ta sig hit, där vi här har de generösaste asylreglerna. Trots att regeringen är klart överbemannad tycks de sakna en fungerande omvärldsbevakning.

Rexhep Hajrizi på Migrationsverket säger att dagens situation varit känd länge och varningarna och informationen har skickats upp i systemet. Han varnar dessutom för ökade volymer, att vi kan se en ökning på 20 procent per vecka framöver. Varje vecka. Detta har löpande, sedan flera veckor tillbaka, rapporterats till ledningen.

”Något har inte fungerat i Regeringskansliet. Något eller någon har gjort att information och underrättelser inte nått regeringssammanträdena. Vi bör på något sätt reda ut vem och vad som har fallerat, att driva ett lands välfärdssystem till denna punkt är direkt oansvarigt.” (ledarsidorna.se) Dags för Riksrevisionen att granska denna soppa. Behöver jag säga att jag saknar Inga-Britt Ahlenius?

”Regeringen har med öppna ögon styrt Sverige in i en krissituation. Allt tal om att detta skulle ha varit omöjligt att föreställa sig så sent som för någon månad sedan är nonsens. Problemet är att vi har en statsminister som har varit oförmögen att leda landet. Löfven har halsstarrigt surrat sig fast vid en strategi som nästan alla utomstående har konstaterat är utsiktslös” (Anna Dahlberg, Expresssen 8/11).

Löfven och regeringen har med god hjälp av övriga 7-klövern genom sin ansvarslösa framfart försatt Sverige i en ytterst utsatt situation.  Så var finns regeringens nationella strategi för att hantera krisen? Finns den överhuvudtaget eller hoppas man fortfarande på att andra länder ska rädda Sverige från undergång?

 

1 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *