Asylrättens återupprättelse?

Asylrätten har inte fungerat som tänkt på många år i Sverige. Asylrätten ger människor rätten att få sina skyddsbehov el asylskäl prövade i första säkra land. Det är ingen hemlighet att de hundratusentals migranter som sökt sig till Sverige bara det senaste decenniet har färdats genom ett antal säkra länder för att ta sig hit. De borde m a o omedelbart ha tvingats återvända till första säkra land de anlände till och där söka asyl.

Alla som kom fr Syrien fick löfte om permanent uppehållstillstånd i Sverige. De behövde inte ens styrka sin identitet trots att de hade skyldighet att göra det. Vidare genomfördes inga ålderskontroller. Resultatet blev att ’skäggiga unga män’, som uppgett att de var barn, behandlades som barn och placerades i skolklasser med svenska barn, som ofta var många år yngre än de ’skäggiga männen’. Fick de asylsökande avslag på sina asylansökningar, kunde de ändå på folkets bekostnad stanna kvar i landet, få bostad, gå i skola och ta del av vår sjukvård. Dessutom hade de rätt att kostnadsfritt överklaga avslagen på sina asylansökningar i flera instanser.

Hur kunde det bli så här? Varför tilläts de söka asyl i Sverige, trots att de passerat flera säkra länder på väg hit och därmed inte uppfyllde kravet på att söka asyl här? Varför slapp de kravet på att styrka sin identitet? Bara dessa två fakta borde ha stoppat dem vid gränsen. Och varför mörkade de ansvariga att en mkt stor del av dem saknade asylskäl, att många av dem ljugit om att de var barn, att ett stort antal hade många identiteter och falska dokument? Varför släpptes de in i strid med gällande regler och förordningar och varför mörkades så mkt av detta för oss, som tvingas betala kalaset? Inte nog med det. Om vi dristar oss till att påtala eländet, brunsmetas vi.  Att sanningen anses farlig är mkt allvarligt i en demokrati.

Redan i aug 2016 sa Frans Timmermans, nederländsk socialdemokrat, bl a följ till NOS (nederländsk public service):

-Det handlar om 60% av alla flyktingar. Det är människor som man kan anta inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus.

Under de senaste åren har de rödgröna med aktivt stöd av C och V velat få igenom den s k gymnasieamnestin. Den ger utomeuropeiska migranter, unga ’ensamkommande’ afghanska män i synnerhet, rätt att leva och studera här på svenska folkets bekostnad bara för att de vid ankomsten hit hävdat att de är under 18 år. Men det finns ingen lag som ger minderåriga denna rätt. De aktiva och aktivistiska nätverk som omger de tusentals unga afghanerna respekterar dock varken lagar eller Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas processer och beslut. Aktivisterna upprepar med dårars envishet sina krav på att dessa ’ensamkommande’ ungdomar ska ges uppehållstillstånd i Sverige. Att de därmed särbehandlar denna grupp bekymrar dem tydligen inte.

De senaste åren har asylrätten grovt missbrukats i Sverige. Krav på fastställd identitet, ålder och nationalitet verkar ha slopats. Dessutom kan man stanna kvar i Sverige trots att man fått flera avslag på sina asylansökningar. Många av dessa invandrare vet vi praktiskt taget inget om. Det vi vet är att de inte har kommit hit för att de flytt fr krig och förföljelse utan för att de sökt ett bättre liv. Det är här vi som skattebetalande svenskar kommer in i bilden; vi är garanten för deras ’goda liv’ här.

Redan 2010 fick Mp chansen att påverka Sveriges migrationspolitik. Det har varit förödande för landet, då de är mer aktivister än realpolitiker. Trots sina ynka opinionssiffror har de tillåtits styra 3 regeringars migrationspolitik; först Alliansen II och därefter Löfven I och II. När den rödgröna regeringen för några dagar sedan med hjälp av Powerpointbilder presenterade sin lagrådsremiss om migrationspolitiken åtföljdes presentationen inte av några dokument. Varför undvek Morgan Johansson att lämna svart på vitt av remissen till journalisterna?

Johansson betonade att regeringen nu inför ”den stramaste flyktingpolitiken på 40 år” Har vi hört det förut? Jag tror det när jag ser det! Miljöpartiets språkrör betonade däremot alla undantag och såg misstänkt nöjd ut. Det innebär förstås att mp än en gång styrt såssarna framför sig. För såssarna är makten viktigare än landet och folket. För det känslostyrda och förnuftsbefriade mupparna är allt till alla den bärande idén.

Efter år av missbruk är det nu dags att återupprätta asylrätten i enlighet med hur den var avsedd att fungera. Kan man åka ’hem’ på semester till sitt hemland efter att ha fått uppehållstillstånd här p g a att man flytt fr krig och förföljelser saknar man asylskäl oavsett vad ’godhetsaktivisterna’ hävdar. Den som saknar asylskäl ska nekas asyl och utvisas. Det kostsamma mp ska snarast förvisas från maktens boningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *