Vart är Sverige på väg?

En manlig läkare dömdes nyligen i Hässleholms tingsrätt för diskriminering och att betala 75 000 kronor i skadestånd till en muslimsk invandrarkvinna som kom till honom för en gastroskopi. Kvinnan vägrade att ta läkaren i hand eftersom hennes man inte tillät det. Han tillät heller ingen undersökning om han inte fick vara med och övervaka den. Eftersom kvinnan inte lärt sig att tala svenska fanns också en tolk med vid läkarbesöket.

Läkaren insåg att det skulle bli svårt, för att inte säga omöjligt, för en manlig läkare att genomföra undersökningen på ett bra sätt. Om kvinnan inte tilläts att ta honom i hand skulle hon nog heller inte få tillåtelse av sin man att klä av sig eller vidröras av en manlig läkare. Han avbröt därför undersökningen och bokade om kvinnan till en kvinnlig läkare. Undersökningen senarelades eftersom det just då inte fanns någon kvinnlig läkare ledig.

Följden av detta blev att läkaren åtalades och dömdes till att betala 75 000 kronor till ’brottsoffret’. Kvinnan ansågs så kränkt och diskriminerad av att behöva ta läkaren i hand att hon tillerkändes ett skadestånd ungefär lika stort som det belopp som utdöms vid misshandel och våldtäkt. Att hennes man kränker henne genom att helt kontrollera vad hon får och inte får göra verkar däremot helt OK. Men kränker inte både kvinnan och mannen läkaren för att han är man?

Nu var det ingen vanlig domstol som drev denna process utan DO, Diskrimineringsombudsmannen, en myndighet utanför rättsväsendet med befogenhet att slå till mot vem som helst. För att inte riskera att förlora i domstol pressar DO ’brottsmisstänkta’ personer, t ex den aktuelle läkaren, att betala genom att hota med att det kan bli ännu dyrare för honom om kravet går till domstol. Motparten som representeras av DO garanteras däremot full ekonomisk skadelöshet om DO skulle förlora målet i domstol.

Hur kan en rättsstat som Sverige tillåta att rättsliga prövningar värda namnet ersätts av processer drivna av statliga myndigheter? Och bidrar detta till en fungerande integration eller permanentar det invandrares utanförskap?

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *