Kraftkarlen /l/Ygeman i hetluften igen

Trots vinter, kyla och akut elbrist i Stockholm har Anders /dr/Ygeman åter lyckats hamna i hetluften. Hans senaste kreativa påhitt för att avhjälpa elbristen i Stockholm är att använda en miljard kr av nationella beredskapspengar. Denna manliga motsvarighet till Mona Sahlin har, liksom ’våran Mona’, lyckats ta sig till partitoppen trots ruffel och båg, halvsanningar och lögner, bristande moral och omdöme, oförmåga att ta ansvar, arrogans, noll ledarskapsförmåga, inkompetens, ringa självinsikt och gränsöverskridande agerande. Vad säger detta om såssarna?

Ygeman hävdar med en dåres envishet att Sverige inte har någon brist på el. Det är en sanning med modifikation. I Norrland finns det gott om el men i södra landsänden råder ibland elbrist p g a flaskproppar i ledningarna, vilket gör att industri, näringsliv, infrastrukturprojekt och privata elkonsumenter drabbas. Tillväxtregionen Stockholm, där Ygeman bor, står t ex för 15% av landets elbehov. Kapacitetsbristen kommer att finnas kvar till 2030 men redan idag tvingas div infrastruktur- och bygginvesteringar skjutas upp. Den akuta elkrisen beror på bristande och undermåligt underhåll av stamnätet, som är fullt. Det går därför inte att mata in all el som behövs under de ’toppar’ behovet är som störst. Då importerar vi istället ’fulel’, koleldad el, något Ygeman talar tyst om. Mp likaså.

Barsebäck 1 och 2 stängdes av politiska skäl och Ringhals 1 stängdes nyligen av ekonomiska skäl (eller för att Vattenfall skulle tjäna extra pengar genom kundernas höjda elavgifter under tider av hög belastning?). Vi har sålunda ersatt säker inhemsk kärnkraftsproducerad el med importerad utländsk ’fulel’. Självklart uppstår problem när ansvariga politiker stänger ner väl fungerande och stabila kraftkällor i södra Sverige och överföringskapaciteten av el fr Norrland inte fungerar optimalt. Usel planering, inkonsekventa beslut med snabb nedmontering av planerbar elproduktion och storskalig satsning på väderberoende, kraftigt subventionerad vindkraft har orsakat elbrist och rusande elpriser. Att såssarna p g a sin makthunger låtit Mp styra energipolitiken är en minst lika stor orsak.

Följden har blivit elbrist och höga elpriser, importerad kolkraft och en uppstart av oljekraftverk i Blekinge, följt av ett förhalande av kärnbränsleförvaringens fortsatta verksamhet p g a Bolunds och Mp:s kärnkraftsfobi. Kommer inget beslut om förvaringens fortsatta verksamhet under denna mandatperiod, kan det betyda slutet för svensk kärnkraft och uppfyllande av Bolunds våta dröm. Det kommer antagligen också att betyda stora svårigheter för svensk industri, men det verkar inte bekymra Mp, som dessutom fortsätter att kräva allt åt alla och som innan mandatperiodens slut vill införa ’utvecklingstid’, d v s ersättning för att man finns till.

I torsdags (18/2) avslöjade DN att den ’elenergiske’ och påhittige Ygeman intecknat en miljard kr av nationella beredskapspengar (avsedda att skydda elförsörjningen i händelse av krig el andra katastrofer) för att fixa Stockholms akuta elkris. Dessutom framkom att tjänstemän på Ygemans departement via sms pressat tjänstemän på Svenska kraftnät att hjälpa till med att förverkliga detta hemliga avtal, som innebar att Svenska kraftnät också skulle bidra med en miljard kr ur beredskapspengarna. Dessa två miljarder skulle användas till att renovera ett uttjänt oljekraftverk. Tjänstemän på Svenska kraftnät blev upprörda över den hemliga uppgörelsen och påpekade att Ygemans miljardlösning skulle bli fyra ggr dyrare än alternativen.

Beträffande hemlighetsmakeriet kan det kanske ha att göra med Ygemans väldokumenterade oförmåga att hitta ett säkerhetsklassat rum att informera berörda parter i. Han nekar dock till att ett miljardbelopp från elberedskapen skulle ha använts till att lösa den akuta elkrisen i Stockholm. I Ekots Lördagsintervju (20/2) säger han bl a:

-Det stämmer inte. Det finns inget öppet eller hemligt avtal.

DN skriver också att tjänstemän vid infrastrukturdepartementet via sms pressat Svenska kraftnät för att få affären i hamn.

-Jag har ställt frågan till alla mina tjänstemän om det finns någon som har påverkat den här processen. Då har svaret varit nej och jag tror att det där sms:et går att tolka på flera olika sätt, säger han i Lördagsintervjun.

Ygemans uttalande tolkar jag bara på ett sätt; han ljuger och hans förtroendekapital är sedan länge förbrukat.

Ygeman hävdar att det hela handlar om ett missförtånd kring två parallella processer; hans eget initiativ tillsammans med energibranschen för att öka eltillgången i bl a Stockholm och Svenska kraftnäts arbete för att se till att landet har en beredskap i händelse av elbrist. Vilka beslut Svenska kraftnät har fattat säger han sig inte känna till:

-Det är beslut som generaldirektören för Svenska kraftnät har fattat självständigt. Jag har inte vid något tillfälle diskuterat det med generaldirektören, hävdar han i Lördagsintervjun.

Det skulle jag vilja syna. Näringsutskottet och antagligen KU kommer dock att syna detta och förhoppningsvis prickas han, vilket i bästa fall leder det till en misstroendeförklaring.

Ygeman har, i likhet med Sahlin, ertappats med byxorna nere flera gånger, men han har liksom katten alltid landat på fötter och lyckats fortsätta stå på god fot med S-ledningen. I juli 2017 tvingades Ygeman avgå som ansvarig för Sveriges genom tiderna största IT- och säkerhetshaveri. Redan i början av 2018 återanvändes han som digitaliseringsminister! Vad säger det om såssarna? En titt på Ygemans CV avslöjar bl a följ:

1987-1995: Över 30 betalningsanmärkningar hos Kronofogden

1992-1996: Ordf för SSU Sthlm

1992: Döms i Hovrätten för olaga intrång – betalar inte böter

1993: Döms i Tingsrätten för obetalda hyresskulder

1994: Jobbar för att Sverige inte ska gå med i EU

1995: Slipper betala större delen av sina hyresskulder – hyresvärden i konkurs

1995: Blir Mona Sahlins ersättare i riksdagen

1995-1997: Vice förbundsorf i SSU

1996: Blir ledamot i riksdagen

2014: Blir Sveriges inrikesminister

2016: Blir ordf för Socialdemokraterna i Stockholms stad

2017: Tvingas avgå som minister efter Transportstyrelseskandalen och blir istället ledare för

Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018: Blir Sveriges digitaliseringsminister

2019: Blir Sveriges digitaliserings- och energiminister

Det blir spännande att följa DN:s fortsatta rapportering om Ygemans ’hemlis’. Har han ljugit igen eller är DN:s artikel s k ’fake news’?

Sd anmälde Ygeman till KU redan i oktober och nu har Näringsutskottet kallat in både Ygeman och Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius-Bredhe, för utfrågning. Jag ser med stort intresse fram emot denna utfrågning.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *