Moderat alkoholpolitik

Två moderater kritiserar kommunens polisanmälan över att det sålts alkoholhaltig glass under brännbollsyran. Man kritiserar alltså att kommunen vill ha en prövning om detta har skett enligt gällande lag. Det viktiga för dessa moderater verkar vara att detta skall tystas ned och därför kritiken mot kommunen. Det finns tillräckligt med sprit under yran utan att man dessutom måste blanda in alkohol i glassen. Dessa kritiker drar ett löjets skimmer över moderaterna som i och för sig kämpar för liberalare alkoholregler samt ökat öppethållande av krogar nattetid.

Frimurare- en manipulativ sekt

Heder till vk som avslöjade  den moderatledda sekt som kallas frimurarna. Heder även åt dom socialdemokrater som klart tar avstånd ifrån dessa. Moderaterna är ju i stor majoritet och består uteslutande av höginkomsttagare och dessutom endast män. Lyckseles moderatdrottning säger att hon inte har någon kunskap om vad frimurarna står för och inte kan kommentera detta. Hon är ändå inte förvånad över att det är många moderater som är med i frimurarna. Västerbotten är inte så stort och vi känner varandra allihop så det är inte så konstigt att man influeras av och engagerar varandra, säger hon till vk. Hon är utestängd från denna sekt, hon vet inte vad dom sysslar med men försvarar dom med näbbar och klor. Vad tycker hennes kvinnliga partikamrater? Vad tycker männens partners om deras förehavanden i frimurarlogen?

http://www.vk.se/plus/1711272/lista-politiker-fran-flera-partier-ar-frimurare

Se även videon om en före detta frimurare:

Lyckseledrottningens (M) rättviseperspektiv

Lyckseledrottningen ifrågasätter landstingets avgiftsbeläggning av parkeringsplatserna, ur rättviseperspektiv. Rättvisa? Måhända- måhända inte, men alliansens rättvisa/orättvisa aktar hon sig noga för att beröra. Var det rättvist med stora skattesänkningar för dom högavlönade, att pensionärerna på en låg ersättning betalade högre skatt än dom som hade jobb, ROT för hus- och bostadsrättsägare med avdragsgilla räntor och amorteringsfrihet och där dom som bor i hyresrätt istället får betala hela kostnaden själv utan att kunna ta del av dessa skattesubventioner, RUT för ej behovsprövad hemhjälp där Danderyds höginkomsttagare ligger i topp att utnyttja detta, för att inte tala om alla andra privatiseringar där pengar har skickats till skatteparadisländer istället för den skatt dom annars skulle ha betalat. Nej min kära drottning- avgiftbeläggningen av parkeringsplatserna vid Lycksele lasarett är inte ens en droppe i havet, men kanske några poänger för en politiker i Lycksele.

Fortsatt skatterabatt för elen

Jag läser i Umeå tidning ett inlägg av moderaten Edward Riedl. Där kritiserar han regeringen för svenska statens ointresse för färjetrafiken, samt att Umeå kommun lär få stå för dessa kostnader. Han skriver vidare att det är inte acceptabelt att straffbeskatta en hel landsända som exempelvis kvarkenfärjetrafiken. Vad jag vet så har inte regeringen lämnat detta besked som Riedl vill påstå. Vidare så säger han att denna regering är uppenbart norrlandsfientlig. Dom skattehöjningar som han hänvisar till är ju ett kvitto på alla skattesänkningar som alliansen stod för. Dessutom så nämner han inte med ett ord om vad alliansens utredare kom fram till när det gäller förslaget om att dra in den skatterabatt på elen för norrland som ju beror på det strängare klimat som vi har. Där satte regeringen ner foten och säger att denna skatterabatt skall finnas kvar även framöver. Om vi hade haft en borgerlig regering så hade vi med all säkerhet fått en kraftig höjning av elskatten. Det är knappast regeringen som är norrlandsfientlig.

Rikshem- den nya allmännyttan?

Rikshem- den nya allmännyttan?

Inom främst dom borgerliga propagerar man att en stor del av lösningen på bostadsbristen är kommunala bolag skall sälja ut en del av sitt bestånd. Nyligen var det ett program om hur detta har fungerat i Uppsala. Där sålde allmännyttan ut en hel av sitt bestånd till bl.a Rikshem säkert med förevändning att allmännyttan då fick loss pengar för att bygga nytt. Det vore intressant att veta hur många nya lägenheter som kom till i jämförelse med de som sålts ut. Rikshem har ju som affärsidé att köpa upp äldre bestånd till fördelaktiga priser, sedan ”renoverar” man dom och chockhöjer hyrorna så att folk tvingas att flytta och ger plats för kapitalstarka hyresgäster. Antingen så fattar vissa politiker inte detta eller så är det ideologin som styr. I rättvisans namn skall sägas att det förekommer tyvärr även i vissa Socialdemokratiskt styrda kommuner. Skellefteås kommunalråd slår sig för bröstet och tycker sig ha gjort en bra sak genom att sälja ut kommunala fastigheter till Rikshem. Detta är inte socialdemokratisk politik och man torde nog så småningom vakna upp men då lär det vara för sent. I övrigt något för övriga kommuner att fundera över.

Den moderata retoriken

Den moderata Lyckseledrottningen förfasar sig över LO och den socialdemokratiska retoriken. Anledningen till detta är att LO anser att en utökning av RUT-tjänster är en fördelningspolitisk märklig åtgärd. Hon tycker att den socialdemokratiska retoriken härstammar från 30-talet.Tycker hon då att en rättvis fördelningspolitik är  att gå tillbaka till 30-talet?  När det gäller den moderata retoriken så har girigheten dessutom utökats väsäntligt sedan den tiden. När det gäller utnyttjande av RUT-tjänster så ligger t.ex Malå i bottenskiktet medan Danderyd leder ligan. RUT och ROT är ingenting annat än skattesubventionering till privata tjänster och byggnationer. Moderaterna är inte främmande för att skattesubventionera till sig själva. Sjuka, arbetslösa, låginkomsttagare är ointressanta för moderaterna.

Svar till Lyckseledrottningen

Självklart så skall det inte finnas någon bortre gräns att gå sjukskriven vid sjukdom. Man skall få vara sjukskriven så länge som man är sjuk och inte kan eller bör återgå i arbete. Under tiden skall rehabilitering ske, men sjukpenningen skall under denna tid inte röras. Jag ömmar mer för dom som är sjuka än för avdankade riksdagledamöter som  fortsätter att leva på bidraget därifrån utan att ens försöka skaffa sig ett arbete, som förekommer bland dom ”nya” moderaterna.

Moderatdrottningens bekymmer

Nu är ordningen återställd i Lycksele. Den privata vårdcentralen har, genom hot att annars lägga ner, fått dom pengar som dom begärde av landstinget och nu har ju moderatdrottningen i Lycksele möjlighet att jobba där eller fortsätter hon att leva på riksdagsarvodet så länge som hon kan? Upp till bevis att det ska löna sig att jobba och inte bara leva på bidrag.

Varg eller inte, det är frågan

Utan att ta ställning för varg eller inte samt om vi skall ha varg och i så fall till vilket antal måste jag ifrågasätta hur vissa grupper tänker. Man vill ha fler vargar och överklagar naturvårdsverkets rekommendation till jakt. Vargen uppför sig numera inte normalt för ett vilt rovdjur utan söker sig till bebodda trakter i jakt på mat. Föryngringar är ju inte tillåtna inom renbeteslandet så följaktligen så måste dom söka sin föda på annat sätt. Detta har inneburit att dom har sökt sig till tamboskap. Varför blev det nu så? Jo, älgen har ju varit en stor del av deras föda och älgstammen är ju nu en bråkdel av vad den har varit. Detta i sin tur beror på att man har bildat s.k älgskötselområden bestående av jägare och skogsbolag men där skogsbolagen har utslagsröst. Vad bolagen vill är ju att minska älgstammen så mycket som det bara går. Man vill att man skjuter så mycket kalv som det går samt unga djur och att minst 50 % skall vara kor. Den föryngring som är helt nödvändig för en god älgstam vill man skjuta bort. Normalt så är det inte intressant att skjuta kalvar redan i september, men SCA bl.a skriver i ett brev till jägarna att man inte skall spara några kalvar första veckan utan ”skjuta rakt av”. Följden av detta blir att vargen kommer fortsättningsvis att söka sig till tamboskap och jakthundar. En olycklig utveckling då länsstyrelsen i stort har överlämnat makt och älgtilldelning till skogsbolagen. Varför hör man ingenting om detta från dom som vill ha fler vargar? Det enda man hör från dessa grupper är att vi skall ha fler vargar utan att bekymra sig om hur dom skall skaffa föda samt dom som dom nu ställer till bekymmer för.