Svar till Lyckseledrottningen

Självklart så skall det inte finnas någon bortre gräns att gå sjukskriven vid sjukdom. Man skall få vara sjukskriven så länge som man är sjuk och inte kan eller bör återgå i arbete. Under tiden skall rehabilitering ske, men sjukpenningen skall under denna tid inte röras. Jag ömmar mer för dom som är sjuka än för avdankade riksdagledamöter som  fortsätter att leva på bidraget därifrån utan att ens försöka skaffa sig ett arbete, som förekommer bland dom ”nya” moderaterna.

Moderatdrottningens bekymmer

Nu är ordningen återställd i Lycksele. Den privata vårdcentralen har, genom hot att annars lägga ner, fått dom pengar som dom begärde av landstinget och nu har ju moderatdrottningen i Lycksele möjlighet att jobba där eller fortsätter hon att leva på riksdagsarvodet så länge som hon kan? Upp till bevis att det ska löna sig att jobba och inte bara leva på bidrag.

Varg eller inte, det är frågan

Utan att ta ställning för varg eller inte samt om vi skall ha varg och i så fall till vilket antal måste jag ifrågasätta hur vissa grupper tänker. Man vill ha fler vargar och överklagar naturvårdsverkets rekommendation till jakt. Vargen uppför sig numera inte normalt för ett vilt rovdjur utan söker sig till bebodda trakter i jakt på mat. Föryngringar är ju inte tillåtna inom renbeteslandet så följaktligen så måste dom söka sin föda på annat sätt. Detta har inneburit att dom har sökt sig till tamboskap. Varför blev det nu så? Jo, älgen har ju varit en stor del av deras föda och älgstammen är ju nu en bråkdel av vad den har varit. Detta i sin tur beror på att man har bildat s.k älgskötselområden bestående av jägare och skogsbolag men där skogsbolagen har utslagsröst. Vad bolagen vill är ju att minska älgstammen så mycket som det bara går. Man vill att man skjuter så mycket kalv som det går samt unga djur och att minst 50 % skall vara kor. Den föryngring som är helt nödvändig för en god älgstam vill man skjuta bort. Normalt så är det inte intressant att skjuta kalvar redan i september, men SCA bl.a skriver i ett brev till jägarna att man inte skall spara några kalvar första veckan utan ”skjuta rakt av”. Följden av detta blir att vargen kommer fortsättningsvis att söka sig till tamboskap och jakthundar. En olycklig utveckling då länsstyrelsen i stort har överlämnat makt och älgtilldelning till skogsbolagen. Varför hör man ingenting om detta från dom som vill ha fler vargar? Det enda man hör från dessa grupper är att vi skall ha fler vargar utan att bekymra sig om hur dom skall skaffa föda samt dom som dom nu ställer till bekymmer för.

Från socialdemokrat till Sverigedemokrat

Jag har förståelse att en del moderata väljare föredrar att gå över till sverigedemokraterna. Dessa partier är ju ute på samma högerkant. Vad jag däremot inte kan förstå är att även en del socialdemokratiska väljare sympatiserar med sverigedemokraterna. Partierna är ju varandras motpoler. Är det bara invandringen man ogillar bör man vara medveten om att inga andra partier delar deras ideologi. På köpet får man då ett extremhögerparti som bara ställer till oreda i riksdagen. Oavsett inställning om invandring så bör man vara medveten om att detta är ett extremhögerparti. Ju större detta parti blir ju större är risken för vår demokrati.

Högerpartiet liberalerna

I och med Folkpartiets namnbyte till liberalerna har man äntligen talat i klartext. Liberalerna vill sänka skatten igen för dom som har arbete och finansiera det med höjd moms. Vidare vill man införa marknadshyror trots den bostadsbrist som vi har. Detta tål att tänka på för hyresgäster, arbetslösa, ensamstående, sjuka m.fl på vilket parti man ska stödja. Klarare än så kan det knappast bli.

Hot lönar sig tydligen

Medicinkonsulten i Lycksele har ju flaggat för att lägga ned till nyår om han inte kunde få mer ersättning. Ladstinget har sagt att det blir inte mera pengar. Jag läser nu i vk att medicinkonsulten har fått ett nytt avtal med landstinget, d,v.s mer pengar. Fegt av landstinget att ändå vika sig för den privata hälsocentralen och inte drev hälsocentralen i egen regi.

Skattebetald cirkus

Så var det dag igen. Största friskolekoncernen skall säljas. Det är riskkapitalsbolaget EQT som förbereder en försäljning av friskolekoncernen Academica. Academica är landets största friskolekoncern med 12.500 anställda, 60.000 elever och 30.000 vuxenstuderande. När skall denna cirkus ta slut med landets skattepengar och osäkerhet för eleverna?

Alliansens företrädare ger regeringen bra betyg

Jag läser inlägg av Elisabet Björnsdotter-Rahm och Edvard Riedel (båda M). Det enda som dom där kritiserar är bensinskattehöjningen. I övrigt tyst. Dom vet säkert att skattehöjningar är helt nödvändiga efter den förra regeringens skattegåvor och skattesänkningar. I stället för att bygga bostäder så gav man subventioner till privata husägare till standardhöjningar, subventioner till företag för unga, som det är mycket osäkert om det har gett några jobb alls, subventioner för ej behovsprövade Rut-jobb, höjd A-kassaavgift, sänkt A-kassa, försämrad sjukförsäkring, utförsäljning och privatiseringar av allmän egendom, ja listan kan göras lång. I stället för att bygga bostäder och skapa jobb dränerade man statens finanser genom jobbskatteavdrag och subventioner hit och dit. Man lämnade efter sig ett stort underskott i statens finanser så även Anders Borg insåg att det inte fanns några pengar till reformer. Sedan så lämnade trojkan in, en efter en. Nu vänder vi tillbaka till välfärden som har gått över mina förväntningar trots det kaos som alliansen lämnade efter sig.

Ett orättvist boende.

Ränteavdragen för villa-och bostadsrättsägare kostar staten (skattebetalarna och hyresgästerna) otroliga 20 miljarder. 85% av dessa går till dom rikaste som lever flott och gott. Dom flesta i Danderyd. Vi har dom generösaste subventionerna tillsammans med Holland inom EU. Är detta rättvist? Knappast. Dessa bostadsägare lever på tydligen lättlånade pengar där dom får dra av 30% av räntorna. Alltså- dom betalar en låg ränta och amorterar inte. Hyresgästerna får inte göra några avdrag utan betalar hela kostnaden för sin lägenhet. Slutligen kan man konstatera att ägarna lever på lånade pengar och betalar in en bråkdel av vad dom utnyttjar (räntan). För hyresgästerna är det betydligt tuffare att betala samtliga utgifter för en bostad. Slutsatsen blir att endast hyresgästerna i hyresrätt betalar sin boendekostnad fullt ut.

En hjälpande hand i integrationen?

Efter många års bortavaro i Spanien har Anders Sjölund (M) beslutat sig för att återvända och söka tillstånd av kommunerna i Västerbotten, för att få bygga modulbostäder för invandrare. Vidare så säger han att han vill försöka hjälpa till. Varför nu plötsligt denna hjälpsamhet? Har pengarna tagit slut och han nu ser en möjlighet att pumpa kommunerna (staten) på snabba pengar? Det poppar ju hela tiden upp sådana lyckosökare i migrationens spår. Jag hoppas att kommunerna genomskådar sådan verksamhet och tackar nej till denna hjälpsamhet. Om kommunerna vill ha modulbostäder så gör man ju det bäst och billigast i egen regi.