Mamma till ett yrväder

Yrväder framsida 160126Sommaren 2015 följde jag med min äldste son Johan till den psykiatriska ungdomsmottagning där han under några månader utretts för en misstänkt adhd. Vid detta möte skulle Johan få det slutgiltiga resultatet.
När tiden för vårt möte var ute och allt som behövde sägas var sagt, hörde jag mig själv – till min egen förvåning – säga till närvarande läkare och psykolog: ”Jag har skrivit en bok om min mammas demenssjukdom; “Jag såg något i dina ögon, mamma”. Jag tror att det måste bli en bok även om det här.”
Jag visste inte då att någonstans i mitt huvud var boken redan färdigskriven.

Författaren Margareta Strömstedt sa en gång under en intervju:
”Jag måste skriva för att veta vad jag kan.”

Det undermedvetna fascinerar mig.

Min nya bok; Mamma till ett yrväder, är en berättelse om ett ömsom argsint, ömsom överlyckligt litet busfrös ständiga hyss och glada upptåg.
Det är också en berättelse om en tonårig pojkes inre kaos, och en vuxen mans tuffa kamp med att finna sig själv och sin plats i tillvaron.

Boken handlar om människor som inte passar in i samhällets rigida strukturer.
Den handlar om skolan, om ungdomspsykiatrin, om bemötande av olikheter och om vårt sätt att leva, kommunicera och se på varandra och omvärlden.
Men allra mest handlar den om att vara mamma till ett yrväder.

Version 2
Min avsikt med boken är att ge kunskap och stöd åt andra som lever tillsammans med barn eller vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som adhd eller autism. Jag vill samtidigt lyfta fram det värdefulla som följer i spåren av att vara “annorlunda”.
Min önskan är också att boken ska väcka debatt.

Jag tackar Johan för att han lät mig berätta, och vilar
i hans ord:
“Mamma, jag känner mig hedrad över att du vill skriva
en bok om mig och min adhd.”

 

Jag kommer från hösten 2016 att föreläsa i ämnet. (Bokningar sker genom Författarcentrum och agenturen Medalgon, men kontakta gärna mig direkt först.)
Vid några tillfällen föreläser jag tillsammans med Tatja Hirvikoski; Docent, Leg psykolog, Specialist i neuropsykologi, Forskare vid Karolinska Institutet och FoU-chef vid Habilitering & Hälsa i Stockholm.

”Mamma till ett yrväder” finns att köpa hos t ex Adlibris eller Bokus, men det går också att maila beställningen till mig på ann[at]annallan.se
Den finns även som E-bok.

Version 2Version 2

 

Illustrationer:
Johanna Salenius Sandstrak

 

 

Nedan några reaktioner. Fler kommentarer samt artiklar, recensioner och information om mig och mina tidigare böcker finns på min hemsida.

Här kan man läsa en artikel om boken publicerad i Special Nest 16/1.
Här Lidingö Tidning samt Mitt i Stockholm 11/3.

“Din intressanta bok berörde mig mycket. Vi människor har ibland svårt att få ihop flera perspektiv på en gång, men du lyckas förtjänstfullt beskriva glädjen, kärleken, oron och tröttheten som man ibland kan känna när man lever nära en person med ADHD.
Jag tror att många närstående kan känna igen sig i texten och uppleva tröst, men det finns, precis som du beskriver, också många glädjeämnen.
Din bok kommer att bidra till minskad stigmatisering av personer med ADHD och deras närstående i samhället. Det är ett mycket välkommet bidrag!”
Tatja Hirvikoski Docent, Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi, Forskare vid Karolinska Institutet, FoU-chef vid Habilitering & Hälsa i Stockholm

“Det var en mycket varm och fint skriven berättelse ur verkligheten. Jag skulle vilja ha din berättelse som undervisningsmaterial för både grundstudenter och för våra psykologstudenter, och även våra lärarstudenter.
Jag rekommenderar din varma och moderligt insatta berättelse om din son till alla som känner att de behöver en anhörigs syn på ADHD, och hur den kan se ut från en anhörigs synvinkel, både positivt och negativt. Jag tänker också på BUP där ditt bidrag kan vara ett underlag för föräldraträffar.”
Siegbert Warkentin Psykolog, Läkare, Professor i psykologi/neurokognition

”Jag tycker att boken kan och bör sättas i händerna på alla!
Det är en mycket bra och angelägen bok. Den var lättläst och trots att jag har jobbat länge och träffat många olika familjer läste jag den i ett stycke, med stort intresse.
Det är en bok som ger hopp, och det behövs, samtidigt beskrivs svårigheterna och de motstridiga känslorna väl.
Det du skriver om lillasysters reaktioner är viktiga. Syskons upplevelser och hur de påverkas är en bortglömd, eller åtminstone inte tillräckligt uppmärksammad situation.
Det är just böcker och engagemang från personer som du som kan förändra i samhället tror jag.”
Lena Risö Chefsöverläkare Barn-och ungdomspsykiatrin

”Boken skildrar på ett personligt och kärleksfullt sätt hur vardagen kan te sej för ett barn med ADHD samt hur familjen kan påverkas. En bra bok som kan vara till hjälp för såväl skolpersonal som föräldrar och syskon, även för personer som själva har ADHD.
Den borde även användas i utbildningssammanhang”.
Stig-Arne Gustafsson Överläkare i Psykiatri, Handledare

“Jag blev djupt berörd av den kärleksfulla tonen och det vackra språket. Boken kommer att säljas i stora upplagor för den är så oerhört angelägen.
Min förhoppning är att boken ska köpas in av skolorna så att lärarna får en inblick hur det är att vara förälder till barn med den diagnosen. För alla barns skull måste skolan göra något radikalt för dessa barn. Vi måste ge dem en ärlig chans!“
Kärstin Hultman Lärare, Rektor

“Boken är mycket läsvärd, lättläst och skriven med värme. Lämplig för anhöriga, lärare och personal inom Barn- och Ungdomspsykiatrin.”
Barbro Westerholm Riksdagsledamot, medlem av Socialutskottet samt Statens medicinsk etiska råd