Pojken med den för stora kostymen och guld i fickorna

Pojken med guldbyxorna och den för stora kostymenSverige kan inte längre garantera migranter som kommer tak över huvudet. Alla bostäder har tagit slut. Gustaf Fridolin erbjuder därför privata människor att härbärgera asylsökande för 2 000 kronor per månad. Bert Karlsson tar 350 kronor per dag för detta. Hur många har Fridolin och andra Mp-politiker själva bokat in? Det finns rätt många miljöpartister i landet, alldeles för många om ni frågar mig. Om var och en av dem tar en eller ett par migranter var skulle det möjligen minska bostadskrisen några veckor.

När det gäller skolan erbjöd sig Fridolin att fixa skolans problem på 100 dagar. Är hans erbjudande till allmänheten en ny 100 dagars quick bostadsfix? Resultatet av hans 100 dagars quick skolfix väntar vi fortfarande på trots att det gått ett helt år.

Med tanke på att Sverige sedan länge förlorat kontrollen över vilka som tar sig in i landet, skulle jag inte våga ta in några av migranterna i mitt hem. Det kommer då och då rapporter om att en del av migranterna är IS-soldater som med hjälp av falska syriska pass tar sig hit.

”Miljöpartiet är det parti som i princip ensamt ligger bakom den politik som fört oss till denna punkt med sitt explicita motstånd mot att avvisa de som saknar skäl att uppehålla sig i landet. Under 2013 var de drivande att tvinga polisen att lägga ned REVA-projektet vilket nu innebär att vi bedöms ha runt 40 000 personer i ett parallellsamhälle eller som bor kvar på flyktingboenden och upptar plats för de med reella behov.” (ledarsidorna.se)

Miljöpartiet tillsammans med Alliansen öppnade dörrarna till Sverige på vid gavel. Det har kostat oss skattebetalare stora pengar och försämrad välfärd. Det har också förstört vårt förtroende för politikernas förmåga att lösa de problem de själva skapat. Den rödgröna regeringen har drabbats av kollektiv pandemi och totalt tappat perspektiv på och grepp om verkligheten! En frisk och handlingskraftig regering hade satt stopp för galenskaperna för länge sedan genom att tillfälligt stänga gränserna och se till att följa övriga i EU och utvisa dem som saknar asylskäl.

Efter ett år med den rödgröna regeringen är det dags för en haverikommission. Bostadspolitiken med Mehmet Kaplan, skolpolitiken med Fridolin, arbetsmarknadspolitiken med Ylva Johansson, biståndspolitiken med Isabella Lövin och migrationspolitiken med Morgan Johansson har totalt misslyckats och Sverige är på väg utför i hög hastighet. Sve-tsaren Löfven tvingas nu öppet erkänna att han och regeringen tagit sig vatten över huvudet och ber övriga EU om hjälp att ta över en del av våra migranter.

Inte minst har han kritiserat både Danmark, Finland m fl EU-länder för att de inte haft samma naiva inställning till invandring som Sveriges rödgröna regering. Till ingen större nytta upprepar de svenska partiledarna sitt mantra: ”Vi är överens om att alla länder måste dela på ansvaret”. Danmmarks utrikesminister Kristian Jensen, Venstre, besvarar med illa dold sarkasm Sveriges rop på hjälp med:

”Om Danmark kan inspirera andra länder till hur de skall hantera flyktingkrisen är det naturligtvis roligt att kunna hjälpa till”. ”Varje land har valt sin kurs på flyktingområdet. De effekter dessa beslut har måste de hantera själva”.

Dansk Folkepartis ledare, Kristian Thulesen Dahl, anser att det inte är Danmarks uppgift att hjälpa Sverige att lösa de problem som är en konsekvens av vår naiva inställning att det finns plats för alla här. Inger Stöjberg, Danmarks uläningsminister, säger att Sverige själv skapat den kaosartade flyktingsituation landet nu befinner sig i genom den generösa flyktingpolitik vi fört.

I egenskap av minister är Morgan Johansson ansvarig för migrationen. Hans ledarskap har hela tiden utmärkts av förnekelse, reaktivitet, önsketänkande, för lite och för sent. Vem kan ha förtroende för en sådan minister? Han har ansvar för det kaos Sverige nu befinner sig i men han verkar inte ha förstått sin egen roll. Det är synd att ett tomt huvud inte vållar sin ägare samma bekymmer som en tom mage gör! Det hade sannolikt påskyndat Johanssons och den övriga regeringens avgång.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *