Bostadsrätter för miljoner till nyanlända

”Man ska veta att vi får det svårare och svårare att klara av situationen i Sverige. Det är viktigt för omvärlden att veta. Men också för de som är på väg hit” (….) ”Det är fortsatt en väldigt svår situation både för Migrationsverket och för kommunerna”, sa Morgan Johansson för en tid sedan. När Sverigedemokraterna annonserade ungefär samma budskap nere bland flyktingar i Grekland, blev Johansson upprörd.

För politiker är pratet allt. Det gäller att i förhandlingar, utspel, artiklar, intervjuer och diskreta samtal använda orden så att chanserna ökar att de får mer rätt än fel. Politikerna med Löfven i spetsen har gått ut i världen och talat om hur välkomna alla är. Vi har öppnat våra hjärtan, vi har öppnat våra dörrar och gränser och vi stoppar ingen från att komma in i landet. ”Sverige bygger inga murar”. Nu, när katastrofen är ett faktum, har även de politiskt ansvariga erkänt att systemet havererat. Vi kan inte på ett mänskligt sätt hantera alla dessa asylsökande.

För att avhjälpa den akuta bostadssituationen har flera kommuner beslutat att investera miljoner kronor i bostadsrätter till nyanlända. I Göteborg kallas bostadsrätterna för “genomgångsbostäder” avsedda att “temporärt förbättra boendesituationen och underlätta bostadskarriären”. Utöver att skaffa bostadsrätter vill man även “inventera lämpliga platser för modulhus och utse aktörer för byggnation av modulhus” samt “inventera lokaler lämpliga för ombyggnad till genomgångsbostäder”. Man vill även utreda möjligheten att avsätta en andel av det kommunala fastighetsbolaget Förvaltning AB Framtidens nybyggnation till s k genomgångsbostäder.

Vidare har man där angett både ett “jämställdhetsperspektiv” och ett “mångfaldsperspektiv” som argument och de grupper som anses ha störst behov av dessa bostäder är s k “ensamkommande flyktingbarn”, barnfamiljer samt anhöriga till ensamkommande. Värt att notera är att mindre än 10 % av alla ’ensamkommande barn’ kommer från Syrien. SD Göteborg har gjort klart att man anser att situationen är oacceptabel, men väntar sig inget stöd från övriga partier. Ca 27 000 bostäder fattas sedan tidigare för unga vuxna i Göteborgsregionen.

Också Danderyds kommun har beslutat att köpa in bostadsrätter till ensamkommande, enl QET Nyheter. Socialnämnden har under längre tid diskuterat behovet av ett boende för ensamkommande barn i kommunen och nu har man hittat en lösning. ’Ensamkommande barn’ ska förses med varsin bostadsrätt då många av barnen har ”svårt att trivas” i familjehem, sannolikt eftersom de är vuxna, och vill bo i eget boende. Dessa behov måste därför tillgodoses, anser socialnämnden. Enl SvD blev ”Flyktingar grannar med Sveriges elit” nyligen.

I Solna avsätts över 25 procent av Allmännyttans lediga lägenheter till migranter, rapporterade Mitt i Solna för en tid sedan: ”Flyktingar får förstahandskontrakt”. Lokaltidningen frågar bostadsbolagets ordförande om de klagomål man fått om att låta migranter gå före i bostadskön: ”Det kan säkert vara jäkligt störande att de bara glider förbi kön. Men tycker vi i Sverige att man ska ta emot flyktingar så ska de ju bo någonstans. De kan ju inte stå i någon 15-årig bostadskö.”

Allmännyttans lägenheter i Stockholmsregionen är hett eftertraktade, inte minst av ungdomar som vill skaffa sitt första egna boende. Men nu beslutar kommunen att låta nyanlända migranter gå före svenska medborgare i bostadskön. Detta kallar jag negativ särbehandling av svenska medborgare eller ’reverserad rasism’. När stat och kommun ställer grupper mot varandra är det tydligen helt OK.

Riksdag och regering har sanktionerat en politik som ställer grupper mot varandra och underblåser motsättningar som kommer att öka lavinartat i takt med att människor får klart för sig att de numera är andra klassens medborgare i sitt eget land. Hur länge ska vi svenskar under lama protester bara se på?

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *