EU köper kärlek för 2 miljarder

Generaldirektoratet för kommunikation, d v s EU-kommissionens kommunikationsdepartement, har som mål att minst hälften av EU:s befolkning ska gilla EU år 2020. Det är inte deras politik eller vad de åstadkommit som ska få dig att gilla EU bättre utan propaganda för över 2 miljarder. Dessa miljarder ska finansiera tankesmedjor och enskilda projekt som med ’mördande reklam’ ska hjälpa till att minska glappet mellan EU-eliten och väljarna ifråga om EU:s framtida inriktning.

’Europe for Citizens’ kallas programmet som är tänkt att föra Europa närmare oss medborgare och förmå oss att delta i byggandet av Europa. Behöver jag säga att pengarna går till etablerade och pro-europeiska tankesmedjor? Programmet är inget försök att få till stånd en öppen och fri diskussion om EU:s framtid. Tvärtom! Det är ett försök att skaffa sig fördelar i den politiska debatten genom att dopa ’rätt’ politiska grupperingar och åsikter.

I ledningen för de största mottagarna sitter tidigare kommissionärer, EU-parlamentariker, ministrar från enskilda medlemsländer och tjänstemän från kommissionen. Vilken oacceptabel och odemokratisk användning av våra gemensamma resurser! Skulle vi svenskar godta att ett av regeringens departement gick ut och lobbade för att alla makt ska samlas i Stockholm? Eller att det kommunala självstyret ska undergrävas och kommunernas beskattningsrätt urholkas?

Det är uppenbart att EU inser att det finns utrymme för att förbättra medborgarnas inställning till EU, men den politiska eliten där borde också inse att man inte kan köpa sig gillande och förtroende på det sättet. Varför har inte någon av våra EU-parlamentariker, regeringsföreträdare eller riksdagsledamöter reagerat eller protesterat mot ’Europe for Citizens’? Häpnadsväckande och upprörande!

Några veckor vart femte år i samband med EU-valet vaknar möjligen ’det sovande folket’. Under övriga tider känns EU så avlägset och diffust att vi inte bryr oss om att ta reda på vad som försiggår där. Men allt mer makt förs över till EU och majoriteten av politiska beslut på olika nivåer i Sverige påverkas av EU. Ändå tycks de flesta svenskar bry sig rätt litet om vad som sker högt över våra huvuden där i maktens slutna korridorer, kanske för att vi anser att politikerna där saknar underifrånperspektiv. Det är svårt att känna sig delaktig och engagerad under sådana förhållanden.

Att EU nu vill köpa sig kärlek och popularitet till en kostnad av drygt 2 miljarder av skattepengar vi betalat in är upprörande och visar bara hur långt ifrån folket och demokratin som EU-eliten befinner sig. Gillande och förtroende köper man inte. Det förtjänar man genom att lyssna på folket och genomföra förändringar som kan förstås och uppskattas av oss, inte genom att konsekvent, odemokratiskt och tondövt köra över oss eller genom att pumpa in våra skattepengar i ensidig reklam för sig själv. Det leder bara till förakt och bristande förtroende.

Förtroendet för EU har ytterligare underminerats av hanteringen av Greklandskrisen. EU:s trovärdighet har skadats så mycket av denna ’cirkus’ att PR-kampanjer för miljarder är totalt verkningslösa. Satsa istället miljarderna t ex på de flyktingläger som Italien m fl driver för alla de båtflyktingar som riskerar sina liv när de flyr över Medelhavet undan krig och elände! Det skulle ge mycket bättre reklam för EU än alla suspekta pr-kampanjer och ’dopade’ lobbygrupper.

Det borde inte ha blivit så här. 1995 undertecknade ett antal EU-länder Schengenavtalet, som sedermera gjordes till EU-lag 1999. Undertecknarna lovade att överge sitt inre gränsskydd i utbyte mot att EU skulle skydda unionens yttre gränser. Det som sedan har hänt är att EUs styrande krävt att Schengenländerna fortsätter hålla gränserna öppna – medan de själva svikit sin del av avtalet. Det råder inget tvivel om att EU packat ihop, lagt ner och lämnat Europas befolkningar åt sitt öde.

Sorgligt nog har denna politik lett till motsatsen mot vad de sagt sig kämpa för. I stället för tolerans har vi sett splittring och oförsonlig antagonism mellan kulturer och etniska grupper, vilka ofta har lite gemensamt förutom en önskan att mjölka de statliga kassakistorna på så mycket som möjligt. I stället för ”integration” har Europa upplevt exklusion, lågintensiv krigföring, terror, no go-zoner, våldtäktsepidemier, mord och förödelse.

EU tömmer demokratin på innehåll och värde. EU urholkar rättsstaten. EU beskär de medborgerliga fri- och rättigheterna. EU inskränker fri information och fria kommunikationer. EU är med och rullar ut en aldrig tidigare skådad övervakningsstat. EU ödelägger den fria marknaden. EU är en kommandoekonomi vars like inte skådats sedan öststatskommunismens dagar. EU misshushållar med resurser och uppfinner vansinniga projekt. EU skapar en härskande klass med storhetsvansinne, som fjärmar sig allt mer från vanligt folk. Detta fick svenska folket inte veta i förväg.”

Så skriver bloggaren Henrik Alexandersson.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *