Flyktingbarnen i Sverige en stor bluff

Detta var för någon månad sedan en av rubrikerna i engelska Daily Mail, en av världens största dagstidningar. Daily Mail hade hört talas om alla ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige och skickade därför ett team till Göteborg för att titta närmare på detta. De brittiska journalisterna lyckades bl a ta en bild på den påstått 15-årige somalier som misstänks för att ha knivmördat 22-åriga Alexandra på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal och konstaterar:

”Det över en och åttio centimeter långa ’barnet’ infann sig i rätten idag”.

I sitt reportage om flyktingbarnen i Sverige skriver Daily Mails reporter Sue Reid:

”Idag översvämmas Sverige med ’ensamkommande flyktingbarn’ i något som kritiker menar är en gigantisk bluff”.

Om Ahmad Farid, som i svensk media poserar med en nallebjörn inför kameran och påstår sig vara 16 år fast han uppenbarligen är en medelålders man, skriver Reid:

”De spektakulära bilderna på de två afghanerna, Ahmad och Saad, publicerades i den svenska pressen, med regeringens godkännande, för att visa hur entusiastiskt denna politiskt korrekta nation välkomnar föräldralösa unga invandrare”.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3422000/Just-old-think-migrant-children-Alarming-pictures-shed-light-growing-scandal-amid-asylum-crisis.html

Som av en händelse läste jag för några veckor sedan på erixon.com följande:

-En tidning med många svenska läsare är Daily Mail i Storbritannien, men där har man nu blockerat svenska webbanvändare från att läsa artiklar om Sverige. Det rapporterade nyhetssiten Breitbart:

 CONFIRMED: Daily Mail Article BLOCKED In Sweden Due To Migrant Murder Court Case.

-Det framgår inte vem i Sverige som hotat Daily Mail och fått dem att införa censur mot svenska läsare. Men man minns ju hur socialdemokratiske justitieministern Laila Freivalds fick webbsidor nedstängda för att inte reta muslimska extremister. Det skedde genom att hota webbhotellets ägare. Har regeringen ännu en gång tillgripit hot, denna gång mot Daily Mail? Allt för att tysta ner ofördelaktiga nyheter om migranter?

Nu har regeringen äntligen gett Migrationsverket i uppdrag att öka åldersbedömningarna på s k ”ensamkommande flyktingbarn” för att motverka inflödet. Socialstyrelsen arbetar just nu med nya riktlinjer kring hur arbetet med åldersbedömningar ska gå till framöver. Denna regering har hittills lagt många förslag och gjort ett stor antal utfästelser men det mesta har inte lett till genomförande eller resultat.

Debatten om åldersbedömning av ensamkommande har ”präglats av kritiska lekmäns övertygelser snarare än gediget faktaunderlag. Men även om expertis saknas i Sverige så finns det gott om forskning att tillgå utomlands”, skrev Karl-Johan Kärrström, specialistläkare i allmänmedicin 7/12 – 15 på:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/faktabaserad-debatt-om-aldersbedoemning-oenskas

”Följden av att Sverige inte har någon inhemsk expertis har blivit att debatten om de vetenskapliga metoderna tagits över av en allians av kritiska lekmän. Barnläkare, jurister och ledarskribenter – alla bidrar de till en bombmatta av små och stora argument mot att Sverige ska följa våra grannländer i spåren i denna fråga.” ”Debatten saknar i stort saklig objektivitet och djupare inblickar i forskningsläget.” konstaterar Kärrström.

När Norge och Danmark införde obligatoriska test visade det sig att 50 – 75 % av dem var över 18 år, inte hade rätt till asyl och nekades att stanna. Så vad hände då? De upptäckte att Sverige välkomnade dem utan ålderstest. Inflödet av dessa ’ankarbarn’ mångdubblades och 2015 anlände 30 000 – 40 000 av dem till Sverige istället (se vidare i min blogg fr 7/7!).

Johan Hakelius skrev i sin krönika i Expressen 18/1-16:

”Samlar man stora grupper unga män utan sysselsättning och ledning på samma ställe, skapar man ett praktiskt problem. Är de unga männen från kulturer som i vissa avseenden, till exempel kvinnosyn, avviker från vad som är det accepterade i Sverige, innebär det också ett praktiskt problem.”

Det senaste i fallet med det ”15-åriga flyktingbarnet” som mördade en ung kvinna anställd på ett HBV-hem i Mölndal nyligen är att Migrationsverket som nu utrett fallet igen och säger att ”barnet” är MINST 18 år. Förvånad?

Hur kan de ansvariga f ö anse det viktigare att hjälpa 1 man som ljugit om sin ålder än att hjälpa 100 undernärda barn till överlevnad för samma peng?

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://motpol.blogspot.se/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *