Vem vill bli pensionär?

En kvarts miljon svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns. 800 000 är beroende av statlig garantipension. Och antalet som inte kan leva på sin pension bara växer. Vår politiska maktelit anser trots detta att vårt pensionssystem är bra. Under senare tid har dock landets största pensionärsorganisationer gått ut och krävt en total översyn av pensionerna. Tyvärr är partiledarna inte särskilt intresserade av frågan. De har naturligtvis sedan länge sett till att säkra sina egna pensioner.

Enligt en undersökning av Aftonbladet för några dagar sedan framkom att 6 av 8 partiföreträdare inte kunde svara på om de tycker att det är rimligt att hundratusentals pensionärer har 3 000 till 4 000 kronor kvar när hyran är betald. Häpnadsväckande, fegt och ynkligt! Utanför riksdagen råder stor enighet om att pensionssystemet är underfinansierat. Vi lever längre så pensionspengarna måste räcka längre. Resultatet blir mindre pengar per månad än man från början räknat med.

De 2 partiföreträdare som kunde svara på frågan var Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V) vars partier är emot pensionssystemet. Övriga 6 partiföreträdare kunde eller ville inte svara på om det är rimligt att hundratusentals pensionärer inte har pengar över till nya glasögon, tandvård m m när hyran är betald. Det ”nya” pensionssystemet har hittills reducerat en kvarts miljon äldre till ”fattigpensionärer” enligt EU:s beräkningar. I en prognos från EU-kommissionen beräknas Sverige inom 30 år ha EU:s näst lägsta pensioner i relation till slutlön.

Det talas allt oftare om att vi måste jobba längre för att få en pension som går att leva på, men vem vill anställa någon över 70? Och hur många 70-åringar orkar arbeta så länge? Många är utslitna av sina jobb långt tidigare. Majoriteten av partiledarna kunde heller inte svara på om de vill att pensionssystemet ska ses över. Ska Sverige ha så inkompetenta och ynkliga politiker?

En som däremot kan ge klara besked om framtida pensioner är professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning (se länk nedan). Han säger att det finns en stor risk för att framtida pensioner trängs undan av de räntor och amorteringar på de lån som regeringen nu tar för att klara de stora kostnader som invandringen medfört. Ja, den som enligt regeringen är en vinst för Sverige.

Just nu går Sveriges ekonomi på högvarv, inte minst tack vare de stora pengar som kortsiktigt göder den kommunala ekonomin. Kommunerna får statliga pengar för att klara kostnaderna för t ex asylboenden. Men efter ett par år står kommunerna där och tvingas ta över kostnaderna. Invandringen blir då en tung belastning på skola, rättssystem etc. Regeringen kan då välja att höja skatten med mångmiljardbelopp eller fortsätta att låna. Det innebär att det blir mindre pengar kvar till blivande pensionärers pensioner. Detta pratar politikerna inte alls om. Varför väcka ”det sovande folket”?

Nu försöker de politiskt /o/ansvariga sprida uppfattningen att kostnaderna inte är kostnader utan snarare investeringar och konjunkturpolitik. Man hävdar att de ökande invandringskostnaderna ska finansieras med lånade pengar och att detta är bra för ekonomin. Litet voodoo ska förvandla minus till plus. Men den stora invandringen till Sverige gör att större delen av ökningen av BNP går till de nyanlända medan förbättringen för svenskar blir minimal.

En illusion är att kostnaderna är temporära och kommer med tid att rätta till sig. Problemen på arbetsmarknaden och höga kostnader har dock visat sig bestå och mycket talar för att de nu accelererar med de nya, ännu högre volymerna. Assar Lindbeck, (S) slog för ganska länge sedan fast att hög invandring är oförenligt med hög välfärd är. De få svenska forskare som studerat invandringens kostnader, Jan Tullberg, Tino Sanandaji och Joakim Ruist (se länkar nedan), är helt överens om att invandringen aldrig kommer att bli en ekonomisk vinst.

Professor Lars Calmfors, tidigare medlem i Finanspolitiska rådet, anser att regeringen borde höja skatten med 30 miljarder för att vi ska se hur mycket invandringen kostar. Då skulle vi väljare få en möjlighet att diskutera frågan och klargöra vad vi vill satsa på. Vill vi satsa på öppna gränser eller anständiga pensioner och välfärd till dem som har bidragit till detta genom att arbeta och betala skatt? Men vilken politiker skulle våga sig på den diskussionen?

https://www.youtube.com/watch?v=CoRw5kM-0ZY

http://www.samtiden.nu/8440/invandrarna-en-vinst-sverige/

http://www.tino.us/

http://joakimruist3.blogspot.se/

http://fnordspotting.blogspot.se/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *