Lika illa för alla

Björn Åstrand, sedan 2017 utredare på Utbildningsdepartementet, lämnade nyligen över en  utredning om likvärdighet och skolsegregation till utbildningsminister Anna Ekström (S). Det är förstås praktiskt att jobba nära Ekström, som då kan klargöra för Åstrand vad regeringen vill att hans utredning ska komma fram till. Denna styrning av utredare och utredningar har blivit allt vanligare sedan den rödgröna regeringen tillträdde 2014.

Utredningen pekar både på skillnader mellan olika skolor och på växande skillnader mellan olika kommuner. (I sin rapport 2015 påpekade OECD f ö att Sveriges problem inte var olikhet mellan skolor utan att både duktiga och svaga elever presterade sämre än väntat och att kvaliteten var ojämn). Skollagen slår fast att alla ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett var man bor. ”Alla ska med”, men tyvärr har de politiskt ansvariga inte sagt hur det ska gå till. De har förstås  ”inte sett den negativa utvecklingen i skolans värld komma”.

Den svenska skolan har kantats av kriser inte minst som en följd av kommunaliseringen i början på 1990-talet. Den innebar ett brutalt politiskt ingrepp för att korrigera och styra utvecklingen. Ingreppet blev ett stort misslyckande och även om skolan överlevde detta brutala ingrepp, har det fått allvarliga konsekvenser. Kommuner, rektorer, lärare m fl ansvariga klarade inte av uppdraget och studieresultaten, likvärdigheten, lärarnas ställning m m försämrades, vilket ledde till misstro och bristande tillit. Den /s/ociala ingenjörskonsten misslyckades ännu en gång.

2015 kom den massiva invasionen av migranter p g a att den handfallna regeringen ”varit naiv” och ”inte sett det komma”. Denna helt okontrollerade invasion av migranter har sedan dess pressat en redan ansträngd skola ännu hårdare. Enorma mängder invandrade barn och ungdomar har fyllt på våra skolor till bristningsgränsen med elever som presterar dåligt, inte minst p g a att de inte behärskar språket. Skolverket har konstaterat att detta är den viktigaste orsaken till minskad likvärdighet. Den havererade integrationen har förvärrat situationen, som blivit mer och mer ohanterlig och resulterat i dagens stora segregation. Ett annat resultat är framväxten av många ’utanförskapsområden’. Utredningen föreslår nu att staten med tvång ska åtgärda skolsegregationen. /S/ocial ingenjörskonst igen.

Som bekant är den rödgröna regeringen inte särskilt positiv till friskolor. De är också kritiska till valfrihet, privat hemtjänst, privata vårdinrättningar och ”vinster i välfärden”. Om inte alla väljer, ska ingen tillåtas välja, bara svälja. Man ska heller inte tillåtas tjäna pengar på dessa samhällsviktiga områden. Att offentligt drivna skolor och vårdinrättningar går med stora förluster är däremot OK. Det tycker inte jag, som tvingas vara med och betala för förlusterna.

Åstrands utredning föreslår bl a att föräldrar inte längre ska kunna ställa sina barn i kö i tidig ålder till attraktiva friskolor. Alla ska ha det lika illa för att det ska bli rättvist, eller likvärdigt, som är det nya modeordet inom den /s/ociala ingenjörskonsten. De barn, vars föräldrar aktivt och medvetet väljer skola åt dem, ska nu ’tvångsplaceras’ i en skola och användas som verktyg för att minska segregationen, den stora uppgift som de politiskt ansvariga kapitalt misslyckats med. Hur kan man föreslå något så bisarrt? Är det värdigt en ’humanitär stormakt’ eller förenligt med Barnkonventionen?

Alla barn ska ha rätt att gå i en skola med ordning och trygg miljö. Sverige behöver snarast stänga alla usla, undermåliga skolor, där elever, lärare och övrig personal tvingas arbeta i en arbetsmiljö som omöjliggör inlärning, kunskap, respekt, ordning och reda. Ingen ska behöva acceptera en otrygg och  kaotisk skola, där stökiga elever tillåts störa undervisningen. Ett grundläggande krav på en skola måste vara att undervisningen ska kunna ske i en lugn och trygg miljö för alla elever. De elever som inte klarar av att uppföra sig som förväntat i skolan, måste man hitta andra alternativ för. Att tvinga skötsamma elever att betala priset för stök och kaos är ”fullständigt oacceptabelt.”

Utredningens två outtalade huvudförslag är att skolan ska förstatligas och att friskolorna ska bort. Statens inflytande ska öka och friskolorna ska kunna få lägre skolpeng. De ska också bli mer som de kommunala skolorna genom kvotering och lottning. Det viktigaste är inte hög kvalitet eller alla elevers rätt att utveckla sin potential. Jämlikhet, eller likvärdighet, är vad som nu ska gälla. Samtidigt minskar man valmöjligheten. Lika illa för alla är målet.

Utredningen föreslår att istället för det fria skolvalet ska man införa kvotering och syskonförtur. Kvoteringen ska utgå från bakgrund, bostadsområde, inkomst eller alltihop. Ingen vet förutom möjligen Ekström och de rödgröna. Utredaren har praktiskt nog inte klargjort detta. Det betyder att man senare kan fylla på med det som stämmer med ens egna syften. Klart är dock att barn och ungdomar ska kunna skiljas från sina kamrater för att ge plats åt elever med högre prioritet. Nyanlända går till och med före syskon som söker till samma skola. I bästa fall får eleven sitt förstahandsval, men om den skolan får fler sökande än den har platser till, utgår kommunen från sin beslutade prioritetsordning.

I Göteborgs kommun gäller följande prioritetsordning för grundskolan:

1 Nyanlända 2 Elever med syskon på skolan 3 Närhet till skolan 4 Lottning om två elever bor lika långt från skolan

Utredaren vill nu förutom att avskaffa kötiderna till friskolor och sänka skolpengen till dem att Skolverket och huvudmännen ska öka sitt samarbete. Han konstaterar att skolans decentralisering misslyckats. Däremot väljer han att bortse (surprise, surprise) från hur den oansvariga migrationspolitiken och den havererade integrationen starkt bidragit till dagens segregation. Om man hela tiden fyller på med nya migranter i utanförskapsområden och skolorna där, blir resultatet segregation, utanförskap, dåliga skolresultat och många svikna och missnöjda elever och föräldrar. Det förstår alla utom de politiskt ansvariga.

Nu avvaktar jag med spänning hur C och L kommer att ställa sig till Åstrands utredning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *