Testa, testa, testa!

Den 1 februari klassade Sverige covid-19 som samhällsfarlig. Plötsligt visade det sig att många av Sveriges samhällsinstitutioner och myndigheter var helt oförberedda på en pandemi. Det stod också klart att nedmonteringen av vår beredskap varit katastrofal liksom att ansvariga myndigheter saknade förmåga och möjlighet att ingripa i en krissituation. Med drygt 340 myndigheter (en ny för varje dag nästan) under regeringen med närmare 230 000 årsarbetskrafter har vi alla levt med illusionen att Sverige är ett tryggt, väl förberett och välorganiserat samhälle. Alldeles för många kockar?

För många av oss var termen flockimmunitet ett nytt begrepp och Folkhälsomyndigheten förnekade länge att det var deras strategi. Ändå började man räkna på det och presentera prognoser för när den skulle uppnås. Tegnell konstaterade att vi ligger bättre till än andra länder då fler varit sjuka här. Samtidigt hävdade FHM att flockimmuniteten var effekten av den svenska strategin, inte själva strategin. Trots detta har FHM och närstående forskare ägnat mycket tid och stor möda åt att räkna fram att flockimmunitet enl deras senaste modellering borde uppnås i mitten av maj med 26% smittade i Stockholm. I Spanien har man just undersökt 60 000 slumpmässigt utvalda personer. Av dessa hade endast 5% antikroppar. Antalet immuna är m a o långt färre än vad man hoppats på trots att många varit sjuka i Spanien.

På en presskonferens i veckan förklarar FHM att det spanska resultatet inte förändrar något alls:

Alla länder är unika.

Sverige är nog det mest unika landet, ett riktigt ’utanförskapsområde’ när det gäller hantering av coronapandemin, något som väcker oro inte minst bland våra nordiska grannländer.

WHO-chefen Michael Ryan tvivlar starkt på den s k ”flockimmuniteten”, en strategi som enl uppgift saknar forskningsstöd”. ”Människor är inte flockar”. Den11 maj sa han i intervju med journalister:

-Den här idén om att länder med slappa åtgärder som inte gör någonting plötsligt magiskt kommer att nå någon sorts flockimmunitet, även om vi förlorar lite gamla människor på kuppen, det är en väldigt farlig kalkyl.

Och många gamla människor har vi förlorat. Ryans uttalande förändrar sannolikt inte heller något för Tegnell et al.

Norges smittskyddsdirektör Frode Forland har kritiserat Tegnell, och framför allt hans föregångare Johan Giesecke, för att de uttalar sig ”för tvärsäkert”. Han är också kritisk till att det inte förts någon kritisk debatt i Sverige om strategin

-Det känns som att man vill stötta sin egen regering och strategi. Men Sverige går ju emot hela världen, säger han till SvD.

-Med så stor dödlighet är det för farligt att hoppas på en kontrollerad spridning.

WHO varnar också för att coronaviruset kanske aldrig försvinner. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, oroar sig också för det och säger i Expressen:

-Vi måste byta strategi i Sverige, annars kommer detta fortsätta.

För att slippa dras med detta virus anser Olsen att Sverige måste börja testa mer och sätta upp stora tester för stora befolkningsgrupper.

Ulf Kristersson (m) är inne på samma linje och är kritisk till att regeringen inte gjorde mer tidigare:

-Regeringen underskattade hela frågan inledningsvis, det fanns ett obegripligt ointresse, säger han.

Redan 1/4  meddelade JÖKboet dock att de anslagit 1 miljard till testning. Inrikesminister Damberg (s), regeringens ansvarige för krishantering, förklarar att det tagit tid att komma igång, då man först måste besluta vem som ska göra testerna, varifrån remisserna ska komma etc.

I mitten på april presenterade socialminister Hallengren på en presskonferens hur testningen ska gå till. Befolkningen delas in i 4 grupper: 1) patienter 2) vårdpersonal 3) annan samhällsviktig personal 4) alla övriga. Grupperna 1 och 2 ska testas i den vanliga sjukvården, men grupperna 3 och 4 ska testas i en ny infrastruktur, där helt nya aktörer ska leverera, utföra och samla in testerna.

I veckan tillsatte regeringen plötsligt en särskild testkoordinator, Harriet Wallberg, f d rektor för Karolinska Institutet (2004-2013). Hon avsattes i samband med Macchiariniskandalen och förpassades till den s k elefantkyrkogården. Nu har hon grävts fram och fått uppdraget att förmå 21 regioner, 21 smittskyddsläkare, ett antal externa bolag och FHM att samverka medan ’oansvariga’ politiker försöker rentvå sig från skuld och smita ifrån allt ansvar. Målet är att testa 100 000 personer/vecka för coronaviruset.

Kristersson är inte nöjd och anser att det hade varit möjligt att agera snabbare för att få igång masstestning.

Ju mer veckorna har gått desto mer har regeringens intresse ökat. Men kapaciteten har inte ökat i samma takt, vi står fortsatt och trampar där mellan 25 000 och 30 000 tester i veckan, vilket är långt under vad vi borde legat på.

-Hade vi kunnat testa i äldreomsorgen så hade vi kunnat ta bort risken att människor, utan att veta om att de är smittade, tar med s smittan in på äldreboenden. Det står i eldskrift just nu.

Erik Salaneck, docent i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset samt ansvarig för smittskyddsarbetet på sjukhusets infektionsklinik, kritiserar regeringen för att inte ha haft tillräcklig beredskap för att stoppa coronaviruset inom sjuk- och äldrevården. Han anser att deras försumlighet är kriminell. I en intervju med Expressen säger han att planering och tydliga direktiv om skyddsutrustning i äldrevården hade kunnat rädda många liv och att det kan det fortfarande göra.

Den 16/3 gick WHO ut med uppmaningen ”testa, testa, testa”. Det är hela 3 månader sedan. På tisdag träffas partiledarna igen. Då hoppas jag att oppositionen gör sitt jobb och kräver svar på varför testningen gått så långsamt och vem som bär huvudansvaret för det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *