Ökad jämlikhet? Pyttsan!

Idag får vi veta att skillnaden mellan vad vi pensionärer betalar i skatt och löntagarna ska öka ytterligare nästa år. Med lånade pengar dessutom. Så förstör Alliansen samhället igen med sin orättfärdiga politik.

Inte nog med att våra pensioner minskar nästa år. Nu gynnas de rikare än mer. Till och med vill Alliansen ta bort en del skatt för de allra rikaste. Tydligen så kommer skillnaden mellan mig och en rik person att skilja på över 8000 kronor per år – efter skatt.

Positivt idag är att vi läser att svenska folket allt mer tar avstånd från Alliansens politik. Både centern och kd under 4 procent spärren. Och svenska folkets uppfattning är att vi fått det sämre med Alliansen sen 2010.

 Vi går nog trots allt mot ljusare tider… utan högerregering om ett år. Så håll ut!

 Den märkliga jämställdhetsministern tycker dessutom att det är bra med ökade klyftor. Snacka om bottennapp.

 Alliansregeringen står för ojämlikheten idag!

 Alliansens paroll är i realiteten: Mer åt dom rika – mindre åt de fattiga!

 Och mindre kvar för pensionärerna nästa år!

Så luras vi pensionärer igen av Alliansen

Så ser vi idag att Alliansen ska sänka skatten för pensionärer med futtiga 100 kronor för att rädda KD kvar i riksdagen. Samtidigt vräker man ut lånade pengar till löntagare och ÖKAR klyftan i beskattningen ytterligare.

Till råga på allt så SÄNKS våra pensioner nästa år med ca 300 kronor i månaden. Efter skatt blir det en sänkning på 200 kronor eller ca 2500 kr per år.!!!!!!!!!!!!!

Men man ska låna ytterligare pengar för att sänka skatten till löntagare med mycket högre belopp!

Snacka om orättvist!

Högerregeringen visar sitt rätta ansikte igen!

Vi pensionärer får det sämre och riksdagsmännen och andra högavlönade skyfflar in mer pengar i deras börsar! Fast dom egentligen inte behöver det!

 

Men vi pensionärer behöver mer i våra börsar!

Och vi skulle konsumera det mesta och öka efterfrågan i samhället.

De rika skulle troligen spara mer – eller köpa fler segelbåtar eller andra lyxvaror!

 

Sanslöst är ordet över högerns skattepolitik!

Och centern svansar med – förstås!

Dom lurar oss pensionärer – igen!

Jag hoppas verkligen att alla pensionärer inte går på tricket!

Pensionärerna blir fattigare med alliansen

Så har det då kommit svart på vitt papper – från Pensionsmyndigheten – hur fattig en stor del av Sveriges pensionärer är.

Och fattigast är kvinnorna. Nästan varannan – 45% – har en inkomst efter skatt som är under 10 800 kr. Av de ogifta kvinnorna är 60% fattiga. Av männen är 25% fattig. Se definition nedan. I beloppen är bostadstillägg inräknat!

De som har det sämst är:

  • Gifta kvinnor om man enbart ser till deras personliga inkomst
  • Ogifta pensionärer om man ser till inkomststandard
  • De som saknar tjänstepension
  • Sent inflyttade

 

 

Min slutsats blir:

 Medan högerregeringen formligen dränkt höginkomsttagarna med skattesänkningar, Rut- och Rotavdrag så har klyftorna kraftigt ökat! Det har vi svart på vitt nu!

 Alliansen har fått det dom önskat – fler fattigpensionärer – och många nya miljonärer!

 Bevare oss! Tyvärr kan vi pensionärer inte strejka!

 Men vi kan rösta bort högerregeringen om drygt ett år!

 Lova det!

 

 

PS:

SCB/Eurostat definierar fattiggränsen till: Den som har en inkomststandard under 60 procent av median-inkomststandarden för befolkningen i sin helhet är fattig.

 

 

 

Den orättvisa pensionärsbeskattningen

Jag har varit pensionär i 4 år i år och har således fått känna av det orättvisa skattesystemet för oss pensionärer.

Så här mycket högre är skatten för en pensionär (2013 tabell 32)

Inkomst Betalar mer i skatt Årligen
10 000 kr/mån   272 kr/mån 3 264,00 kr
15 000 kr/mån   283 kr/mån 3 396,00 kr
20 000 kr/mån 492 kr/mån 5 904,00 kr
25 000 kr/mån 777 kr/mån 9 324,00 kr

 Det är med andra ord inga småsummor det handlar om!

 Om vi samtidigt vet att kostnaderna har ökat kraftigt för många utgifter (el, läkemedel, sjukvård mm) så förstår man att vi pensionärer betraktas som en tärande del av befolkningen av alliansregeringen!

Alliansen straffar oss!

För att vi jobbat ett helt liv!

Vår köpkraft är inte ”lika mycket värd” som de som jobbar!

Men alliansen kallar det inte för skattesänkning för de rikaste utan jobbskatteavdrag! Snacka om falsk marknadsföring!

Den gamla högern var i alla fall mer sanningsenlig!