Uuut ur landet NU!

SÄPO pekade i våras ut sex manliga radikala salafistiska imamer som säkerhetshot mot Sverige. De har varit centralgestalter i den radikala islamistiska miljön och frihetsberövades under Säpos offensiv i våras. Enligt Säpo bidrar männen till islamistisk radikalisering och utgör hot mot rikets säkerhet.

Så här säger Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism:

- Det vi kan se utifrån vår horisont är att de här personerna radikaliserar, rekryterar och finansierar våldsbejakande extremism. I förlängningen är det ett hot mot demokratin och vår rättsstat.

-De har så starkt inflytande att de försvårar arbetet som utförs av kommunerna, civilsamhället och framför allt de goda krafterna inom det muslimska samhället. De är starka och tunga aktörer och har tjänat som inspiration för de som rest i väg till terrorgrupper.

Regeringen gick på Säpos linje och beslutade i veckan att de sex islamisterna ska utvisas.Gott så!

Trots att de sex islamisterna utgör ”kvalificerade säkerhetshot” (Damberg), kommer nu, som ett brev på posten, uppgifter om att de kommer att släppas fria i enlighet med Lagen om särskild utlänningskontroll. Den möjliggör att de släpps fria om verkställighet av utvisningen hindras av t ex att de hotas eller riskerar tortyr i sina ursprungsländer. Personer som dömts till utvisning ska i första hand utvisas till sina ursprungsländer. Att de riskerar tortyr där kan inte vara vårt problem och att Irak skulle döma dem till dödsstraff stämmer knappast med Sveriges erfarenhet av irakiska myndigheter. Om de är så rädda för att utvisas p g a sina gärningar i Sverige, borde de ha tänkt på det och levt i enlighet med våra lagar. De har naturligtvis varit helt medvetna om att deras aktiviteter betraktats som hot mot rikets säkerhet.

Flera politiker har pekat på att det av humanitära skäl är olämpligt att frihetsberöva någon under långa perioder. Men nu gäller det faktiskt personer som utgör ett säkerhetshot mot Sverige. Då måste ansvariga politikers främsta uppgift vara att garantera landets och svenskarnas säkerhet mot terroristhot och terrorister. Ett flagrant exempel på hur de politiskt /o/ansvariga redan misslyckats med detta är terroristen Akilov.

Akilov kunde trots utvisningsbeslut uppehålla sig och t o m arbeta i landet samt genomföra sitt terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Hade han låsts in efter utvisningsbeslutet till dess att utvisningen verkställts, skulle mycket lidande ha undvikits och dödsoffren hade levt idag. Det är ytterst provocerande att den politiska makten månar mer om personer som är ett säkerhetshot mot Sverige än om sitt eget folk. Hur kommer det sig att regeringen inte lärt sig något av Akilovkatastrofen? Varför har regeringen så svårt att laga efter läge? Varför har man inte liksom många andra länder redan en adekvat lagstiftning på plats?

Har vi någonsin haft en mindre trovärdig, kompetent och handlingskraftig regering? Man beslutar att utvisa dessa uppenbara säkerhetsrisker, men man utvisar dem inte eftersom de kan riskera förföljelse i hemlandet. Istället släpper man ut dem så att de kan återgå till sina radikala miljöer, fortsätta radikalisera unga muslimer och hetsa till terrordåd mot svenska folket. Vilken triumf för islamismen! Så här säger Magnus Ranstorp, väletablerad terrorforskare, till TT resp Expressen:

-Men självfallet kan [frisläppandet] också slå tillbaka om de kommer stärkta ur detta och kan fortsätta sin verksamhet.

– De kommer att tas emot som hjältar när de släpps.

Vårt skattefinansierade public service/Svt var inte sena att rapportera om hur Abu Raad, den frisläppte imamen från Gävle, hyllades som en ”rockstjärna” när han vid hemkomsten deltog i fredagsbönen i moskén i Gävle:

”Kramkalas när Abo Raad var tillbaka vid fredagsbönen i Gävle moské”

På tillhörande bildtext stod:

”Abu Raad gör entré som en rockstjärna i Gävle moské”

Vilken triumf för de utsläppta säkerhetshoten och för islmaisterna!

Innan kvällen hade Svt ändrat rubrik och bildtext, men då var skadan redan skedd och deras varumärke skadat av det provocerande och omdömeslösa ’hyllningsreportaget’ från Gävle.

Svt har i veckan f ö tydligt visat att de inte klarar av att leva upp till kraven på saklighet och opartiskhet. I sitt reportage för några dagar sedan om Leif Östlings medverkan i Swebb-TV, påstod Svt att Swebb-TV har kopplingar till ”vit makt-miljön”, ”fakta” som de fått av vänsterextrema Expo. Vilket magplask! Ett public service som inte klarar av att granska sina källor! Dags att utkräva ansvar av dess ansvariga och att strypa tillförseln av skattepengar! (Kan tillägga att man 2 ggr försökte stoppa Swebb-TV:s inslag med Östlings intervju, med det gick inte; den kom tillbaka.)

Att utvisningsbeslut inte verkställs p g a att de utvisade kan drabbas av sin egen medicin i hemlandet är helt absurt. Varför ska vi ta hänsyn till vad som händer dessa radikala extremister efter utvisning, när de föraktar vårt samhälle och våra värderingar? Och varför ska Sveriges säkerhet offras för att de som hotar vår säkerhet riskerar att förföljas vid utvisning till sina hemländer? Där måste väl ändå gränsen gå t o m för den humanitära stormakten och dess syltryggar till politiker.

Så vad tänker den rödgröna röran till regering nu göra? Tillsätta ännu en kommission? Bjuda in alla partier utom SD till nya terapisamtal med dopp? Dra frågan i långbänk? Oavsett vilket lär det dröja länge tills vi ha en lagstiftning på plats, som sätter landets och folkets säkerhet i främsta rummet. Det är allvarligt, mycket allvarligt. Och klandervärt!

”Same procedure as last year”

Energiförsörjningen, migrationen, integrationen och kriminaliteten kräver svar och lösningar men Agendas partiledardebatt i söndags (13/10) gav inga svar, födde inga nya tankar och ingav inget konkret hopp om framtiden. Tomgång och ’tugg’ duger inte längre. Kanske är det dags att skrota Svt:s partiledardebatter eller att ändra formatet radikalt.

Detta var en tämligen förutsägbar, innehållslös och ovärdig föreställning, där ’babblarna’ ogenerat och ostraffat slängde sig med felaktiga siffror, osanningar och ’politiskt käbbel’. Sjöstedt var på hugget och tog upp att 16,6 miljarder kronor av EU-pengar avsedda för flyktingar gått till Turkiets statskassa. Han krävde att Löfven skulle lova att detta inte hände igen.

-Du har fel, lär dig att du har fel. Det betalas inga pengar till Erdogan. Det går inte in en krona i statskassan, sa en irriterad Löfven.

Varför fick denna osanning bara passera? Varför protesterade inte oppositionspartierna? Och varför gick inte Svt/programledarna ut och korrigerade eller tog avstånd från denna uppenbara osanning på samma sätt som de ifjol gick ut och tog avstånd från ett av Åkessons uttalanden i fjolårets debatt? Vems ärenden går public service egentligen? Spåren avskräcka.

Även om programledarna var okunniga i denna fråga, kunde Svt ha försett dem med fakta redan under programmets gång. T om med Lena Mellin (AB) var snabb att kritisera Löfven för att han ljugit i debatten, när han påstod att inga av pengarna som EU betalar för flyktingar gått till Turkiets statskassa. (I själva verket har motsvarande 16,6 miljarder kronor av EU-pengar avsedda för flyktingar gått direkt till Turkiets regering). Jag misstänker snarare att detta visar Löfvens okunskap och naivitet om hur pengarna fördelas. Genant! Men ’käbblet’ skulle snart bli värre.

Sjöstedt var extra tuff och frän mot regeringen. Han försatt ingen chans att gång på gång tala om hur mycket vänster han själv är. Han kritiserade regeringen för att slopa värnskatten och anklagade dem för att gynna ”rika vita män”. Att han och V med öppna ögon släppte fram slopandet av värnskatten nämnde han förstås inte. Han slog sig också för bröstet för att han hjälpt till att hålla SD borta från regeringsmakten och hävdade utan att tveka att ”Åkesson och hans partikamrater är rasister” och ”partiet har rasismen som affärsidé”. Sjöstedt har blivit som en papegoja man vrider upp för att den gång på gång ska upprepa samma ’mantra’. Magstarkt och lågt men inte oväntat av denne rödbrune politiker.

Löfven var inte sen att bekräfta att SD är rasister:

-Läs väldigt noga på Expos hemsida, så ser man, sa han i intervju direkt efter debatten.

Åkesson erbjöds svara på Sjöstedts anklagelse, men han konstaterade trött:

Nä, det är ingen idé. Han håller jämt på så där.

Såssarna hade det jobbigt i debatten och Löfven såg tidvis frånvarande ut. Att debattera och argumentera är inte hans paradgren och han brukar därför vara väl förberedd och utrustad med manus. När han blir upphetsad tar känslan över eftersom han ”inte har orden” som Göran Persson formulerat det. Vem kommer inte ihåg när Löfven skapade TV-historia i Agendas partiledardebatt i våras? I ett replikskifte med Åkesson försökte Löfven vända en debatt om våldtäkter och utvisningar till att handla om LAS, lagen om anställningstrygghet, och om hur undantag från LAS skulle skapa otrygghet bland kvinnor. Detta ledde till skrattsalvor i publiken. Jag skulle rekommendera Löfven att använda både manus och hjärna när han attackerar Åkesson.

Löfvens regeringsunderlag gör det inte mindre jobbigt för honom. Att som ledare för ett konservativt ’arbetarparti’ tvingas försvara, förklara och genomföra JÖK-boets politik är förstås inte lätt. Den rödgröna regeringen genomför nu en politik som i stora delar är mer borgerlig än den politik som Alliansen genomförde. Det är ingen lätt uppgift i en tid, när väljarna kräver svar på hur de växande problemen inom energiförsörjningen, migrationen, integrationen, kriminaliteten, vården, skolan och välfärden ska lösas.

Debatten visade tydligt att regeringsblocket saknar lösningar på dagens stora och svåra frågor och att deras retorik sålunda förblir tom utan trovärdighet. En framgång lyfte Löfven dock fram med illa dold stolthet:

-Vi har varit så framgångsrika så nu har vi faktiskt fullt i våra fängelser och häkten.

Den moraliskt överlägsna Lööf, som i en partiledardebatt ifjol upprört ifrågasatte hur Åkesson uttryckte sig när han pratade om svenskar och svenskhet, sa inte ett pip om Sjöstedts kränkande och oacceptabla uttalande om SD. Det kändes faktiskt befriande att hon för ovanlighetens skull höll en ganska låg profil och avhöll sig från att mästra som en prussiluska. Inget av övriga 5 partier protesterade heller. Var fanns de vuxna i rummet? Men det är som bekant inte vad som sägs som räknas utan vem som säger det.

Liberalernas Sabuni gjorde en blek debut i Agendadebatten. Hon sitter inte i riksdagen och därför är det viktigt att hon stiger fram och tar för sig, att hon ’går genom rutan’ i direktsända TV-debatter. Hon log förbindligt mot Sjöstedt när hon försökte förklara varför hon och liberalerna krävde att värnskatten ska slopas, men hennes förklaring övertygade knappast. Det är naturligtvis svårt att balansera mellan ofrivillig (?) regeringsrepresentant och oppositionspolitiker. Dessutom är det svårt att vara tydlig om man vacklar. I samband med att hon valdes till partiledare i juni var hon klart tydligare. Nu har hon anammat partiets velande och väljarstödet för henne och partiet uteblir.

Bolund, språkrör för Mp och statsråd i regeringen, debuterade också i Agendas partiledardebatt. Han talade fort, som om han ville få det överstökat. Hans orala kaskader flödade, men hans ögon hängde dessvärre inte med. Det fick mig osökt att tänka på det engelska uttrycket ”Ljusen var på, men ingen var hemma”. Resultatet blev att hans budskap inte fastnar hos den som lyssnar. Ingen större skada skedd om ni frågar mig. I Demoskop tilldelade väljarna honom en välförtjänt jumboplats. Mp har uppenbarligen inte satsat på att medieträna sina nuvarande språkrör.

’Fossilhögern’ med Kristersson, Åkesson och Busch Thor tog hem medaljplatserna i debatten när tittarna sagt sitt enligt Demoskop (Expressen). Busch Thor utnämndes f ö till debattens vinnare. Grattis! Hon vågar ta för sig och sätta ner foten. Hon säger vad hon tror på och tror på vad hon säger och hon kombinerar framgångsrikt känsla och förnuft. Den dag ’Fossilhögern’ börjar samtala och samarbeta får de rödgröna se upp.

Ylva ”going down, and going down, and going down”

Rubriken skulle kunna anspela på Ylva Johanssons karriär och förtroende bland väljarna, men här anspelar det på hennes ’fake news’ i en BBC-intervju 2017, då hon bjöds in till BCC för att prata om Sverigebilden i världen efter att Trump och TV-kanalen Fox News kommenterat tillståndet i Sverige.

-Ni ser vad som hände i går kväll i Sverige? I Sverige! Där tog man in många personer och där har man problem som man aldrig har sett förut.

Hon fick också kommentera Nigel Farages, UKIP:s partiledare, uttalande om att Malmö skulle vara Europas ”våldtäktshuvudstad”.Men det förnekade Johansson:

– Jag skulle säga att han inte riktigt vet vad han talar om. När vi gör undersökningar över hur många kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp så ser vi att nivån går ner, och går ner, och går ner.

Hon tvingades senare gå ut och göra en ’pudel’ (men bara i Sverige) för att hon förvanskat fakta om våldtäkter och sexuella övergrepp.

Under BBC-intervjun presenterade hon felaktiga fakta också om brottsligheten:

-Att ta emot så många flyktingar på kort tid orsakar självklart vissa problem. Vi har enorma bostadsproblem, lärarbrist och utmaningar i att lära ut svenska för personer som ska ut på arbetsmarknaden. Men vi ser inte en koppling mellan brott och invandring. Vi har varit en invandringsnation i 20 år, vi har tagit emot många invandrare i Sverige, och under samma tidsperiod har kriminaliteten gått ned.

Att kategoriskt påstå att det saknas ett samband mellan migration och brottslighet i Sverige är osant och ohederligt. Varför lät svenska journalister från medströmsmedia henne komma undan med denna osanning? Är de för illa pålästa, eller vågar de inte lyfta fram det verkliga tillståndet i landet? Riktigt illa i båda fallen.

Johansson är en yrkespolitiker, som lärt sig den politiska jargongen och de rätta formuleringarna. Hon rör sig lätt i den politiska sfären, verkar ha en övertro på sig själv och sin förmåga och presenterar ogenerat osanningar/alternativa fakta nu och då, både här hemma och utomlands. Men hur har hon lyckats med det som varit hennes uppgifter under alla år i politiken?

Redan innan Trump fått fart på sin presidentvalskampanj och blivit anklagad för att presentera alternativa fakta och ’fake news’, använde Johansson utan att blinka ’fake news’ bl a i ett förstamajtal i Malmö 2015, där hon framhöll den höga kompetensen hos de migranter som kommit till Sverige våren 2015:

-De människor som nu flyr till Sverige är ofta unga och välutbildade.

-Det betyder att vi kan få snabbspår för kockar, ingenjörer, tekniker, målare, fordonsmekaniker, elektriker, sjuksköterskor och läkare, förklarade hon för Sydsvenskan

I en Svt-intervju påstod hon dessutom att de syriska migranternas kompetensnivå var så hög att den märkbart höjde kompetensnivån i hela Sörmland, ’fake news’ i bästa Trumpstil och fel, fel, fel.

En majoritet av dem som invandrade 2015 var från Syrien. Syriska asylmigranter har i genomsnitt 5,1 års utbildning (Ekonomifakta). Istället för snabbspår för välutbildade migranter tvingades regeringen istället inrätta dyra nystartsjobb, extratjänster och etableringsjobb. Dessa har inte varit någon succé, speciellt inte för alla utomeuropeiska migranter utan utbildning och utan kunskaper i svenska. De har svårt att få anställning t o m om staten betalar hela lönen.

Johansson har bl a varit svensk skolminister. Nu ser vi vilka allvarliga konsekvenser det medfört för svensk skola och ungdomars kunskaper. Inför valet 2014 lovade Löfven att Sverige 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Johansson blev arbetsmarknadsminister med ansvar att fixa detta mål. Idag kan hon inte ens med alternativa fakta trolla bort att vi ligger på plats 24 i EU. Och hennes löfte att sänka nyanländas etablering på arbetsmarknaden från i genomsnitt 8 till 2 år? Dunderfiasko!

Och vem kommer inte ihåg ”Sverige tillsammans” 2015, en tillställning där hon upplevde ”en så härlig känsla att få vara med när Sverige förändras”, en förändring som hon uppenbarligen försökt dölja i intervjuer, t ex i BBC, där hon gjorde bort sig ordentligt. Och hur ofta har hon inte upprepat att ”utan alla dessa flyktingar skulle vi inte klara vare sig välfärd eller pensioner”. Snömos!

Nu belönar Löfven henne med ett kommissionärsjobb. För lång och trogen tjänst som det brukar heta. Eller är det kanske ett sätt att bli av med en ’förbrukad’ minister? Att bli sparkad snett uppåt är en välbeprövad metod för att bli kvitt personer som gjort, eller inte gjort, sitt jobb. Hon kommer att ansvara för migrations- och inrikesfrågor, den kanske svåraste portföljen, som hon är snabb att påpeka i alla intervjuer. Inför utfrågningen lyfte hon fram sin långa ministererfarenhet och verkade snarare arrogant än ödmjuk inför den utmaning som hon såg fram emot att ta sig an. Mitt intryck var att hon inte ansåg sig behöva förbereda sig särskilt mycket inför utfrågningen.

Att göra Johansson till kommissionär över migrations- och säkerhetsfrågor är häpnadsväckande med tanke på Sveriges stora misslyckande inom dessa områden. Hon ska fortsätta arbetet med att stärka EU:s gränspolis Frontex och intensifiera kampen mot människosmuggling. Danske EU-parlamentarikern Peter Kofod frågade om hon fortfarande är stolt över Sveriges invandringspolitik med ökande gängkriminalitet och var mycket orolig för att hon nu vill införa den politiken i övr EU-länder. Andra parlamentariker undrade om hon verkligen är rätt person att ansvara för EU:s migrationspolitik och gränsbevakning. Hon påstod visserligen att många av dem som kommit till Sverige de senaste åren integrerats och skaffat jobb, men hennes otydliga svar och ”I’ll come back on that” övertygade inte. Både Löfvens och Johanssons anseende och förtroende bland väljarna har sjunkit dramatiskt just för att de tappat kontrollen över dessa områden på hemmaplan.

Hennes övertro på sig själv och sin förmåga att klara denna portfölj rimmar illa med det magplask hon gjorde under förra veckan utfrågning. Hon hade inga klara och tydliga svar på EU-parlamentarikernas frågor utan pladdrade på på samma sätt som hon i åratal gjort på hemmaplan, dessutom på engelska, vilket var ett misstag. Efter intervjun sa hon att det känts bra och att hon var nöjd med sin insats; ännu ett bevis på hennes tondövhet och övertro på sig själv. I gårdagens (6/10) Agenda fick hon frågan vad hon gjort fel under intervjun och svarade helt ogenerat att hon inte trodde att hon gjort något fel!

Högmod går som bekant före fall och Johansson har nu fått epitetet ”I have to come back on that” commissioner. Återstår att se om hon klarar ”to come back on that” och slutligen blir godkänd som kommissionär. Blir hon godkänd, blir det ytterligare ett bevis på att Bryssel är en plats, där man återvinner många inkompetenta politiker till en orimligt hög kostnad.

Klimateriet och masspsykosen

Greta Thunberg talade förra veckan på FN:s klimatmöte i New York. Som bekant tog hon och hennes pappa åkte dit med segelbåt, Malizia 2, som sponsrats bl a av BMW. Båtens huvudsponsor är Yacht Club de Monaco och båtens team leds av Pierre Casiraghi, son till prinsessan Caroline av Monaco och brorson till prins Albert II av Monaco. Casiraghi är f ö vice ordf i båtklubben.

För BMW och övr sponsorer innebär det en rejäl PR-vinst att Greta, världens nu mest kända klimatperson, åker med dem till New York:

-They offered me a free ride because they support my cause.

Hennes’gratisseglats’ på en båt sponsrad av BMW m fl kostar dock både pengar och förtroendekapital. Hon och hennes pappa borde ha tagit flyget till USA för att minska koldioxidökningen. Istället för en t/r flygbiljett Stockholm-New York för Greta blev det flygbiljetter för två besättningar. För Greta blev seglatsen en lång och jobbig påfrestning.

Många av oss kanske tror att Greta är det första ’barnet’ som talat inför världsledare, men att använda barn, sinnebilden av oskuld och tabu att angripa eller kritisera, är en framgångsrik och beprövad metod. Redan 1992 talade kanadensiskan Severn Suzuki, då 12 år och dotter till David Suzuki, en känd kanadensisk miljöaktivist (driver David Suzuki Foundation), inför världsledarna på UN’s Rio Earth Summit 1992. (https://www.youtube.com/watch?v=lhesdVrawgc). ”Flickan som tystade världen i 5 minuter” framförde där sitt budskap, som liknar Greta Thunbergs. Däremot hade varken hennes framförande eller person några större likheter med Gretas i New York.

1989 startade Severn Suzuki sin miljörörelse, Environmental Children Organisation, och 1993 publicerade hon boken Tell the world, som ger tips om vad familjer kan göra för att bevara och skydda miljön. Så vad hände sedan? Eftersom de flesta av oss inte hört talas om henne, hände nog inte särskilt mycket. Enl Uvell tog hon senare en akademisk examen. (https://uvell.se/2019/09/30/suzuki-copy-paste/).

Uvell är en av Sveriges absolut skarpaste ’grävare’, som jag rekommenderar alla att läsa. På sistone har hon skrivit flera inlägg om Greta Thunberg och klimatcirkusen runt henne. En av de informationskällor Uvell nyttjat är Stiftelsen Pharos, som bidragit med information om bakgrunden till denna cirkus, där Fridays for Future, (jfr Gretas skolstrejk varje fredag!) I torsdagens tidning löd rubriken här på ledarsidan ”Centerns väg har aldrig varit den rakaste”. I dag tvingas vi konstatera att partiet har gått vilse.

med nära kopplingar till Die Grüne (tyska miljöpartiet) och dess ungdomsförbund, har en huvudroll. (https://uvell.se/2019/09/26/fler-pusselbitar-i-klimatcirkusen/). Uvell skriver bl a:

Ju mer man kollar på nätverken bakom desto större bild blir det. Mycket pengar, många organisationer och ett tydligt politiskt mål bortom prat om miljö – avskaffa kapitalismen.

En annan tidig ’föregångare’ till Greta är Felix Finkelbeiner. 2007 grundade den då nioårige Finkelbeiner stiftelsen Plant for the Planet för att stödja sin kamp för klimatet. Plant for the Planet, som kontrollerar ekonomin för Fridays for Future, arrangerade 2015 Global Youth Summit, en konferens där idén om en klimatstrejk bland barn kläcktes. 2008 gick Finkelbeiner in i UNEP:s  ungdomsorganisation (United Nations Programme for the Environment) och Club de Rome (där bl a svenske Anders Wijkman är medlem) hjälpte honom att få tala i EU-parlamentet. Vem av oss har hört talas om honom och hans tal inför världsledare?

Greta tror verkligen på det hon säger och gör, men hon verkar nu vara på gränsen till en kollaps. Hennes tal i New York var en sorglig upplevelse, som hon inte borde ha utsatts för. För Gretas eget bästa kan jag bara hoppas att masspsykosen runt henne upphör. Kyrkans Tidning t ex har utnämnt utnämner Greta till profet som kommer med sanningar och ärkebiskopen anser att” Greta Thunberg är profetisk”. Dags att lämna Svenska Kyrkan!

Andrew Bolt (Sky News i Australien) gjorde däremot följ reflektion:

-Thunberg är ingen Messias, hon är ett deprimerat och ångestladdat barn. Hon är olycklig och utsatt för extraordinär barnmisshandel.

Greta attackerade i sitt tal världsledarna för att ha stulit hennes barndom och drömmar och anklagade dem för att bara bry sig om pengar och tillväxt. Hur har hon tänkt att man ska kunna gå från ett fossildrivet samhälle till ett fossilfritt samhälle utan tillväxt och kapital? Lösningen är inte noll tillväxt utan ekonomisk tillväxt, välstånd, forskning och teknologisk utveckling är nödvändiga verktyg för att rädda klimatet. Välstånd och kapital är f ö också en förutsättning för den sponsrade segelbåten, som Greta åkte med till New York.

President Macron har anklagat Greta för att ”motverka vårt samhälle”. Andra har också kritiserat henne.  I sin spalt i den brittiska The Sun går TV-stjärnan och motorjournalisten Jeremy Clarkson till hård attack:

-Hur vågar du segla till USA på en kolfiberbåt som du inte har byggt själv och som kostar 15 miljoner pund, pengar som du inte har tjänat själv, och som har en reservdieselmotor som du inte har nämnt?

-Vi gav dig mobiltelefoner och bärbara datorer och internet. Vi skapade sociala medier som du använder varje dag och driver bankerna som betalar för allt. Så hur vågar du stå där och mästra oss, din bortskämda snorunge?

Greta vill att hennes uttalanden och påståenden ska bemötas som om hon vore vuxen. Så skedde också när hon höll presskonferens efter sitt tal i FN. Tyvärr hade teamet bakom henne missat att ge henne ett manus inför presskonferensen. Det beklämmande resultatet av det kan du ta del av här: https://www.youtube.com/watch?v=0bwLt_5t73g&t=1s

Det är nog ingen som ifrågasätter Gretas genuina engagemang och känslor kring klimatet, men hon är bara ett barn, som hänsynslöst exploateras trots sina neuropsykiatriska diagnoser och problem, funktionshinder som föräldrarna verkar se som fördelar i sammanhanget. Flera personer har enl uppgift reagerat på hur Greta utnyttjas och därför lämnat in orosanmälningar till Kungsholmens socialtjänst. Deras familjeenhet ska nu bedöma hur Greta har det. Med tanke på hur många ’aktivister’ som idag befolkar statliga myndigheter och kommunala enheter lär nog anmälningarna bara läggas ned.

Även andra har reagerat med oro efter hennes tal i New York. På Spiked Online, en brittisk website, skrev Brendan O’Neill följande:

-Vem som helst som tvivlar på att miljörörelsen håller på att övergå i en sekt bör ta en titt på Greta Thunberg.

-Det är inte planeten som behöver räddas – det är Greta. Hon behöver räddas från eko-alarmismens dödskult.

Det kostar att ligga på topp såväl på det personliga som det ekonomiska planet. Hittills har föräldrarna ihärdigt hävdat att Gretas aktiviteter inte genererar några pengar. Sent om sider har de tvingats erkänna att Greta får hjälp av proffs och detta torde inte vara gratis. Inte heller alla Gretas och pappans resor lär vara gratis. Blir nästa steg kanske Thunberg Foundation?

 

Ge regeringen ’utvecklingstid’!

Varför sticker Sverige ut i Europa ifråga om skjutningar och sprängningar? Varför är Sverige så drabbat? Har det att göra med ’särskilt utsatta områden’ kombinerat med ett tafatt rättsväsende med låg uppklarningsprocent? Eller med undfallenhet inom alla områden från straffvärdering och påföljder till frihetsberövanden? Ifråga om unga förövare är detta särskilt märkbart:

– De straffsatser som står i lagboken får inte genomslag i praktiken. Alldeles för ofta blir det i stället skyddstillsyn, exempelvis att träffa en övervakare en gång i veckan. Fokus är alltid att gärningsmannen måste få en chans till.

Så sägerMalin Arentoft, tidigare kammaråklagare vid City åklagarkammare i Stockholm med inriktning på brott som främst begås av yrkeskriminella. Åklagare och poliser konstaterar att samma kriminella personer grips om och om igen, men det blir sällan några kännbara konsekvenser. Kan det delvis förklara att den organiserade brottsligheten kunnat växa och ta kontroll över hela bostadsområden?

Timing är viktig. Uppdrag Granskning hade i veckan (18/9) ett reportage om den multikriminelle ’Hassan’. Vi är många som upprörts över hans fall, som var ett utmärkt och skrämmande exempel på att vårt rättssystem inte verkar tro på bestraffning och fängelse. Reportaget tydliggjorde konsekvenserna av

’Hassan’ har varit kriminell sedan 9-årsåldern och har sedan dess åkt ut och in på olika boenden och anstalter. Han anser att ”fängelse är som en fritidsgård där man träffar likasinnade och lär sig att utveckla sin kriminalitet”, Han ångrar ingenting och har inga planer på att leva ett hederligt liv. Att nån gång hamna i fängelse är sånt man måste räkna med säger Hassan ”och den här gången var det min tur”.

Programmet besannar åklagare Arentofts ord och visar med skrämmande tydlighet hur handfallet samhället, rättsstaten och de sociala myndigheterna är, när det gäller att hantera minderåriga brottslingar. Sveriges vänsterliberala kriminalpolitik, som kännetecknas av idéer om sociala insatser, vård och rehabilitering i stället för straff och inlåsning, biter inte på många av dagens unga invandrarkriminella.

Idag har en minderårig person, som begått många brott, flera fördelar ifråga om påföljd. Först räknas halva straffvärdet av tack vare mängdrabatten. Den beryktade straffrabatten för låg ålder reducerar därefter straffet till en tiondel av det totala straffvärdet. Tvåtredjedelsprincipen, som gäller för alla som döms till fängelse eller liknande påföljd, innebär att ytterligare en tredjedel räknas bort. Av de 31,5 månaderna för 13 brott återstår till sist endast 2 månader, en straffrabatt på hisnande 93,7%! Fullständigt vettlöst och orimligt!

Gängkriminalitet, grov brottslighet och ett överflöd av tunga vapen är det nya svenska. Skjutglada kriminella ungdomsgäng underminerar statens våldsmonopol och tvingar fram en tystnadskultur. Vårt nuvarande rättssystem är inte anpassat till den grova brottsligheten. Det tvingar i sin tur fram ett systemskifte inom rättsväsendet och /o/ansvariga partier bjuder nu över varandra ifråga om hårdare tag. Det duger inte längre med politiker som anser att det är viktigare att förneka verkligheten och putsa på ’Sverigebilden’ än att tillhandahålla ett tryggt samhälle.

Morgan Johansson är känd bland justitiedepartementets opolitiska tjänstemän för att inte agera förrän omvärlden reagerar. Hans senfärdighet och ovilja att agera för att möta problem och samhällshot proaktivt har varit ett av problemen.  De politiker som år efter år passivt sett på hur denna utveckling kunnat ske är sålunda inte lösningen. De är själva problemet och mer av samma fungerar inte. Statens fundamentala uppgift är att garantera medborgarnas säkerhet. När samhället inte längre känns säkert eller tryggt begränsas vår frihet. Mindre fluffluff och mer konkret och handfast åtgärdspolitik är vad som krävs. Ju förr desto bättre!

Löfvens mantra om att vara tuff mot brottet men också mot brottets orsaker (lånat från den brittiske f d premiärministern Tony Blair) är bara väl inövad retorik och plakatpolitik, som inte knäcker några gäng. Regeringen har haft 5 år på sig att leverera på båda dessa punkter men kapitalt misslyckats. Att regeringen så totalt tappat kontrollen över gängvåldet och gängkriminaliteten var bakgrunden till att moderaterna föreslog en uppgörelse över partigränserna. Samtidigt presenterade de 10 konkreta punkter för att stävja gängbrottsligheten. Regeringen bjöd snabbt in till partisamtal, men uteslöt SD; de rödgröna ”delar inte deras värdegrund”. Demokrati är inte de rödgrönas paradgren. Genom att befria SD från ansvarstagande gjorde regeringen dem till landets enda oppositionsparti.

I fredags under partisamtal nr 3 havererade så 7-klöverns samtal om gängkriminalitet och gängvåld och M, KD och L lämnade samtalen. De ansåg att förutsättningarna för att komma fram till ett gemensamt handlingsprogram för att lösa de problem som gängkriminalitet och gängvåld orsakat inte fanns. Regeringen, som med dessa samtal ville demonstrera handlingskraft, och dess samarbetspartier kallade detta för dålig stil. Det moraliskt överlägsna C uppmanade ’avvikarna’ att ”ta sitt förnuft till fånga”. Särskilt kännbart måste det vara att också samarbetspartiet L lämnade samtalen.

Dagens akuta situation löses inte av något ’quick fix’ eller ’lullull’. Det viktiga nu är att reformera svenska rättsstatens rättstillämpning och att minska gapet mellan allmänhetens rättsuppfattning och domstolarnas domar. Ge därför den rödgröna regeringen lång ’utvecklingstid’, eller ännu hellre kort ’avvecklingstid’!

Menlöst och meningslöst

Jag vet inte vilken gång i ordningen som jag konstaterar att metallgutten är tomhänt och naken och hans besättning besatt av att käbbla och babbla. Nu har den rödgröna röran haft mer än en mandatperiod på sig att få stopp på gängkriminalitet och gängvåld, men problemen bara vuxit ytterligare och drabbar idag oskyldiga medborgare och t o m barn. Samhället har helt enkelt förlorat makten över våldsmonopolet. Undra på att endast 4% av de tillfrågade i Novus färska opinionsundersökning anser sig mycket trygga med landets ledarskap!

Regeringen bjöd som bekant in företrädare för alla partier utom SD till ett första samtal för ett par veckor sedan. Kritiken mot mobbningen av SD överskuggade dock själva samtalet. Såssarna ska ha ’credit’ för sin oförtröttliga lobbying för SD, vars opinionssiffror steg ett par procent i senaste mätningarna. Ett resultat av Putin-robotar?

För att riktigt visa hur handlingskraftiga de är, arrangerade regeringen förra veckan samtal nr 2 med 7-klövern. Konkret resultat av andra mötet? Noll trots att läget är akut och att allt fler oskyldiga drabbas av det dödliga våldet, när det skjuts på våra gator och sprängs i våra bostadsområden. Det är lätt att instämma i ett inlägg av Marcus Westermark@marcusdubbelv:

-Du vet att du är i Sverige när det är viktigare att stoppa SD från samtal än att stoppa gängkriminella från skottlossningar.

De politiskt /o/ansvariga är fullt medvetna om problemet, men har tappat greppet om det. Morgan Johansson, stor i orden men liten på jorden, har visserligen höjt rösten, pratat om ”avskyvärda djur” och hotat med att jaga de kriminella till ”världens ände”, men det är bara ’politiskt käbbel’ och ett spel för gallerierna.  Så länge han och de rödgröna vägrar att ta in verkligheten och fortsätter försköna ’Sverigebilden’, kommer inget att stoppa gängkriminaliteten och gängvåldet och allmänheten kommer i allt högre grad att drabbas av gängvåldet.

Wilhelm Agrell, senior professor, skriver 13/9 i en debattartikel (Vi måste agera för att rädda landet) i SvD:

-Samhällets våldsmonopol, själva kännetecknet för en suverän fungerande statsmakt, har bit för bit gröpts ur och finns inte längre. Det väpnade kriminella våldet får effekter som alltmer liknar terrorismens.

Samma dag skrev journalisten Janne Josefsson en krönika i DN; Det osar krutrök i väldens bästa land. Han anser t ex att mångkultur i själva verket skapat apartheid i Sverige, som inte är ett land längre, det är skilda världar och ”ett politiskt fulländat misslyckande” och skolorna är ”löpande band” som levererar pojkar till de kriminella gängen. Enl Josefsson visar Morgan Johanssons brösttoner och prat om ”avskyvärda odjur” bara att ”ju mindre de vet hur det sociala läget i landet ska kunna lösas” desto kraftigare ord tar de till. Om argumenten är svaga höj rösten!

Så kommer JÖK-boet att vakna och agera nu, när allt fler påtalar landets akuta situation och sprängningar, skjutningar och mord avlöser varandra, eller kommer de att framhärda i sin rädsla för att erkänna verkligheten och anklaga Putins trollarmé eller Trump för att sprida en nidbild av Sverige?

Johan Forsell, som representerat moderaterna i samtalen med regeringen, sa i Svt att samtalen går långsamt och att man inte kommit igång med förhandlingar om åtgärder. Mikael Damberg sa i Svt att partierna presenterat sina ingångsvärden under de två samtalen. Det låter olycksbådande. Under de rödgrönas fem år vid makten torde partiernas olika ingångsvärden ha varit väl kända. SD:s ingångsvärden är t o m så kända att de inte fick delta i samtalen. Man har heller inte bestämt ngt datum för nästa samtal. Så hur akut är läget enl de rödgröna?

Har ’de goda’ över huvud taget den mentala och intellektuella kapaciteten eller kompetensen att göra något konkret för att rädda landet? De har så länge brunmålat alla som försökt varna för och beskriva dagens verklighet, speciellt SD, att det måste vara svårt att erkänna att de haft fel och därigenom orsakat landet och verklighetens folk stor skada. Dessutom har ju deras politik gått ut på att oavsett vad SD sagt eller gjort i frågan, har de vägrat dela deras ståndpunkter av rädsla för att förknippas med dem eller för att de ska bli ännu större. Vem som föreslår eller säger ngt har i detta land blivit viktigare än vad man föreslår eller säger. Hellre än att samarbeta med SD och erkänna att de haft rätt på många punkter, offrar de landet. Mandom, mod och morske män är sedan länge historia.

Än en gång tvingas jag konstatera att de rödgröna saknar viljan, modet, förmågan, handlingskraften, ledarskapet och verktygslådan som krävs för att rädda Sverige. En menlös regering som ägnar sig åt meningslösa samtal och symbolpolitik ska vi inte ha kvar. Så låt oss börja med att följa det förslag som Christian Sonesson, moderat kommunalråd i Staffanstorp, lanserat på Facebook! Han är också trött på det ökande våldet i samhället och anser att misstroende ska väckas mot Morgan Johanssons ’undfallenhet’ mot våldet.

Avslutar med ännu ett inlägg av Marcus Westermark:

-Du vet att du är i Sverige när tusentals judar lämnar Malmö pga hot och trakasserier utan att någon reagerar, men när Sölvesborg inte längre ska flagga under Prideveckan utlyser MSB nationellt krisläge, RFSL börjar bygga skyddsrum och Vänsterpartiet kräver ny terroristlagstiftning.

(S)jälvskadebeteende och värdegrundshaveri

”Värdegrund” är ett ord som är lika unikt för Sverige som ordet lagom och lika svårt att översätta. Begreppet värdegrund används inte någon annanstans i världen (förutom i ett par termer i den norska grundskolans läroplan). Värdegrundfinns inte i internationell diskussion och diskurs, är tomt innehåll och kan bestå av vilka värderingar som helst.

Självklart har Sverige också inrättat en värdegrundsdelegation med bl a Erik Amnå, f d biskop, Lennart Koskinen, välkänd debattör, föreläsare och f d präst, samt Anne Ramberg, f d ordf i Advokatsamfundet, samtliga flitiga föreläsare och konsulter i ämnet.  Uppdraget: att ta fram en gemensam värdegrund för statsanställda. Resultatet: en osalig blandning av etiska, politiska och ekonomiska värden, en produkt formad efter såssarnas politik och PK-korridorens krav.

I Svt:s Agenda (1/9) diskuterades den senaste tidens bombdåd/sprängningar och de mord som drabbat 2 unga kvinnor inom ett par dagar. Regeringens grundstötning och handfallenhet inför dagens verklighet är ”fullständigt oacceptabel”. Deras tama åtgärder, utredningar, samtal och upprepade floskler för att möta det växande gängvåldet och den ökande otryggheten i landet har totalt misslyckats. Regeringen har undvikit att ta ansvar för landet och misskött statens kärnuppgifter av rädsla för att lägga sig för nära SD:s politik.

För en vecka sedan efterlyste därför moderatledaren Kristersson omgående en politisk mobilisering för att komma till rätta med problemen. Med kniven på strupen försökte regeringen demonstrera handlingskraft genom att svara med att bjuda in gruppledarna i samtliga riksdagspartier – utom SD – till överläggningar redan inom några dagar. Hur kan regeringen mot denna allvarliga bakgrund ens komma på tanken att utestänga över en miljon av väljarna från denna träff? Respektlöst, klandervärt, odemokratiskt och ytterst enfaldigt! Ett flagrant exempel på vuxenmobbning, som späder på politikerföraktet.

Inrikesminister Dumberg utgjorde en ynklig figur i Agenda (1/9) när han förklarade varför SD skulle utestängas:

-Vi har en annan värdegrund än Sverigedemokraterna. Det är också så att Sverigedemokraternas förklaringsmodell på det här är för grund. Det här är ganska komplexa frågor.

För att ingen skulle missförstå, upprepade han med en dåres envishet förklaringen flera gånger. Programledaren borde ha frågat Dumberg hur V:s värdegrund stämmer överens med såssarnas och hur djup han anser V:s förklaringsmodell vara. Men public service ställer alldeles för sällan vassa och relevanta frågor.

Från initierat håll i partiet har det i åratal hävdats att Dumbergs ambition är att bli partiledare för såssarna. Hans senaste agerande har knappast stärkt hans chanser. Det visar med all önskvärd tydlighet hur respektlöst han och partiet väljer att hantera värdegrunden, demokratin och väljarna. Allas lika värde innebär för de makthungriga såssarna ingenting när det gäller SD. Å andra sidan visar det vilken makt SD har i såssarnas ögon; inget annat parti kan få dem att nedlåta sig till att agera så skämmigt och undermåligt.

Att Dumberg hävdar att ”SD:s förklaringsmodell är för grund” innebär att han kastar betongblock i glashus. Sve-Tsaren Löfven har i sammanhanget gått ut och förklarat att partyknarkarna i Djursholm är orsaken till gängvåldet och kriminaliteten. Ett annat exempel på sve-Tsarens grunda förklaringsmodeller är en partiledardebatt i Svt i maj 2018, där sexuella övergrepp debatterades. Enligt BRÅ:s trygghetsundersökning har andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat de senaste åren. Löfvens känslor svallade över och han hoppade då plötsligt över till att prata om löntagarnas ställning på arbetsmarknaden.

-Då förstår jag inte varför man lägger förslag om att försvaga löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Då kommer dessa kvinnor som är utsatta på jobbet att bli rejält utsatta.

Åkesson m fl hade svårt att hålla sig för skratt och programledaren bad Löfven hålla sig till ämnet.

Såssarnas beslut att stänga SD ute från gruppledarnas samtal om gängvåldet m m har fått välförtjänt kritik från många håll, t ex från de f d allianspartierna, ledarskribenter och krönikörer. Johan Westerholm (ledarsidorna.se) skrev (6/9) bl a följ:

Regeringen har genom Mikael Dambergs försorg återigen bjudit Jimmie Åkesson på en gratisresa i opinionen, oavsett utgången av samtalen. 

  • Lyckas de sju partierna med sin föresats – Jimmie Åkesson kan hänvisa till att hans vakande hand har vilat över moderaternas krav.
  • Misslyckas de sju partierna med att bryta trenden – Jimmie Åkesson kan med viss trovärdighet säga att det inte är Sverigedemokraterna som skall lastas för samhällsutvecklingen eftersom de inte fick chansen vara med.

Alldeles oavsett vad de sakpolitiska förslagen sedan mynnar ut i och alldeles oavsett vad den enskilde väljaren anser om Sverigedemokraterna som parti i allmänhet och deras företrädare i synnerhet blir det Sverigedemokraterna som kommer dra de politiska vinsterna av samtalen. Inte regeringen.

Det kan därmed inte uteslutas att Mikael Damberg i ensamt majestät och utan egentlig konkurrens tilldelas utmärkelserna att bli både Sverigedemokraternas ”Årets opinionsbildare” och ”Årets politiska strateg”.

I Demoskops mätning för 27 aug till 3 sep tappar S 1,9 procentenheter (resultat av veckans värdegrundshaveri?) och ligger nu 4,3 procentenheter under valresultatet 2018, deras sämsta valresultat någonsin. Inget annat parti har heller tappat så mycket sedan valet 2018. SD ökar 1,8 procentenheter i samma mätning.

Dumberg och hans parti har åter lyckats ge SD maximal uppmärksamhet och stort utrymme. Vilken tur att de inte lyckas lika bra att lobba för sitt eget parti! Med politiker som Dumberg, Löfven, Johansson och drYgeman kan man klamra sig fast vid köttgrytorna endast med hjälp av stödpartier. Såssarnas storhetstid är historia. Vidare bör de korta partinamnet till Socialisterna för några demokrater är de inte!

Olikhet inför lagen

De senaste veckorna har den amerikanske artisten ASAP Rocky varit förstasidesstoff i media. Rapporteringen har överskridit alla rimliga proportioner och kommentatorer och ’experter’ med varierande kompetens och förtroende har uttalat sig om artistens fall. Också president Trump har som bekant agerat i frågan.

Bakgrunden var att en 19-årig afghan och hans 20-årige kompis trakasserade och provocerade rapartisten och hans följe för i centrala Stockholm i slutet av juni. Trots upprepade tillsägelser fortsatte de båda afghanerna att förfölja sällskapet i flera kvarter. Rapparna ansåg det ytterst märkligt att en så spinkig person som 19-åringen vågade attackera en biffig livvakt och misstänkte att  det kanske berodde på att han var ”sinnessjuk, påtänd av narkotika eller beväpnad”. Men19-åringen kände sig kränkt av att bli bryskt avvisad av det amerikanska sällskapet och av att ha förlorat ansiktet inför dem som sett händelsen. Han följde därför efter sällskapet tillsammans med sin kompis för att få upprättelse. Till slut fick följet nog och ’satte ner foten’ så kraftfullt att det ledde till en anmälan om misshandel och åtal.

ASAP Rocky och två av hans medarbetare satt därefter häktade i ca 1 månad. Det är mkt ovanligt vid ”misshandel av normalgraden”. Orsaken var att man bedömt att det funnits en risk för att de misstänkta skulle avvika. Den världskände rapparen med följe var som bekant ute på en europaturné men tvingades ställa in ett stort antal konserter p g a häktningen. Hur svårt hade det varit att få tag i dem och få dem att infinna sig i Stockholms tingsrätt? Denna orimliga häktning för ’misshandel av normalgraden’ kräver en ordentlig granskning och offentlig förklaring.

Huvudförhandlingen tog hela 3 dgr och avslutades i fredags (2/8). De misstänkta släpptes fria efter avslutad förhandling och lämnade omedelbart Sverige för att åka hem till USA. Dom meddelas om 2 veckor.

Förundersökningen är mycket grundligt genomförd (552 sidor), något som jurister m fl ser som ett tecken på det svenska rättssystemets opartiskhet och att ”alla i Sverige är lika inför lagen”. Men hade polisen satsat så mycket resurser för att utreda ett slagsmål av normalgraden, om det inte handlat om en världskändis? Kriminologiprofessor Leif GW Persson tror inte det:

-Istället har polisen genomfört en förundersökning på fem hundra sidor. Jag har inga invändningar mot det eller det polisiära hantverket i sig men givet omständigheterna torde detta vara det mest utredda brottet av den här digniteten i vår polisiära historia.

Varför lägger man så orimligt mycket resurser på ett vanligt misshandelsfall, när man ständigt klagar över bristande resurser? Så noggranna och gedigna borde naturligtvis alla förundersökningar vara, men dagligen kan vi läsa om att polisanmälningar om våldtäkter, våld i nära relationer, misshandel, rån, inbrott, stöld, bedrägerier m m inte leder till någon förundersökning. Åklagare lägger inte sällan helt enkelt ner förundersökningar, ofta med mer el mindre godtagbara motiveringar. Rapporterna om att Polisen tvingas lägga våldtäktsutredningar m m på hög för att de måste utreda grövre brottslighet tyder på att de inte skulle ha lagt ned så mycket tid och möda på en ’misshandel av normalgraden’ om fallet rört någon annan än en ’kändis’. Förundersökningens omfattning är därför snarare ett argument för att alla i Sverige inte alls är lika inför lagen.

Att så mycket resurser lagts ned på att utreda ASAP Rockys fall, samtidigt som utredningen mot målsägaren, som också anmäldes för de våldsbrott han syns begå på det filmade material som spridits på nätet, har fått många att reagera. Varför lades utredningen mot dem som attackerade Rocky med följe ned så snabbt? Båda afghanerna förekommer i flera avsnitt i Belastningsregistret; de har dömts bl a för narkotikabrott, misshandel och stöld. Varför kontrollerade inte polisen om de hade narkotika och knivar på sig, när de attackerade hiphopparna? 20-åringen häktades kort efter attacken mot hiphopparna för två fall av stöld och ett brott mot knivlagen. Han måste därför hämtas ur häktet för att kunna vittna under rättegången mot ASAP Rocky med följe. Det är helt obegripligt att den polisanmälan som gjordes p g a de båda afghanernas trakasserier och provokationer bara lades ned. Detta måste Polisen ge en rimlig förklaring till.

Fallet blottlägger med skrämmande tydlighet hur illa integrationen fungerar i Sverige. 19-åringen anlände till Sverige som s k ensamkommande flyktingbarn i jan 2015 och uppgav att han då var 14 år. Han hade flytt från Iran, där han bott med sin familj sedan han var 6 år, och sökte asyl i Sverige. Skälet var att han ska ha varit tvungen att fly på grund av hot mot sin person. Det hotet måste ha varit tillfälligt, eftersom han varit dit på semester flera ggr under åren här. Senast inför den aktuella rättegången meddelade han polisen via tolk att han inte skulle kunna närvara p g a att han skulle semestra i Iran fram t o m 31 aug. 19-åringen har under sina 4½ år i Sverige uppenbarligen inte lyckats lära sig svenska ordentligt; all konversation med honom sköttes av två tolkar som pratade persiska.

I en krönika i Expressen säger G W Persson bl a följ om 19-åringen:

-Han är klandervärd. Det är en person som sedan han kom hit för fyra år sedan ägnat sig åt brottslig verksamhet och narkotikamissbruk, så jag betraktar honom som högst klandervärd.

de rättsvårdande myndigheterna kommer även att behandla honom och hans kompis med allt tänkbart framtida överseende ända till dess att de begår något riktigt djävulskap som kvalificerar dem för såväl medias löpsedlar som en längre tid på någon av våra säkerhetsanstalter.

Vi är nog många som delar Perssons uppfattning.

Sverige blir allt mer absurt och verklighetsfrämmande för verklighetens folk. Hur kan asylsystemet ge livsstilskriminella migranter tillåtelse att stanna i Sverige trots upprepade brott och domar och de höga kostnader detta leder till? Och hur kan dessa asylanter som den självklaraste sak i världen åka på semester till landet man säger sig ha flytt från p g a div hotbilder? Varför ska vi acceptera och bekosta en överdriven generositet mot invandrade livsstilskriminella, som gör vårt samhälle otryggare och inte på minsta sätt inte bidrar på annat sätt än att höja skatterna och urholka välfärden?

19-åringen kräver ett skadestånd på ca 140 000 av hiphopparna för kränkning, sveda och verk, förlorad inkomst och utseendemässiga skadeföljder.  Förlorad inkomst låter märkligt då han inte verkar ha haft något jobb och då han eg hade planerat att resa till Iran under sommaren? Skadeståndet torde dock bli blygsamt i förhållande till kravet.

Mental härdsmälta och intellektuellt haveri

I nov 2017 under Aktuellts partiledarutfrågning fick Ebba Busch Thor (KD) tre frågor författare som skrivit svenska klassiker. Hon kunde inte svara på vem som skrivit Gösta Berlings saga (Selma Lagerlöf), Giftas (novellsamling av August Strindberg) och Gentlemen (roman av Klas Östergren). Vilken snackis det blev! Bokförlaget Daidalos ville väcka EBT:s läslust och levererade en julklapp med 500 kilo littereratur inom vitt skilda ämnen per gaffeltruck till högkvarteret på Munkbron.

Flera kulturskribenter ondgjorde sig över EBT:s litterära magplask, t ex Jens Liljestrand, Expressen. Han såg behovet av behovet av en politik för att stärka en gemensam bildningsbas och skrev att ”Sveriges djupt illitterata politiska kultur kräver en kanon för rikspolitiker” och ”Sverige har en djupt illitterat politisk kultur” (16/11-17). Ja, Reinfeldt läste förstås Läckberg, men hur belästa är vänsterblivna skribenter, professionella tyckare och den självutnämnda eliten inom medier och politikerkretsar?

Vänsterblivna fick frispel och gick omedelbart ut hårt och kritiserade Jimmy Åkesson (SD) för hans tal i Almedalen, nästan innan han slutat tala.  Han inledde sitt tal med ett längre citat ur Vilhelm Mobergs rätt kända text ur broschyren Svensk Strävan (1941), som handlar om svenska folkets gemensamma strävan genom seklerna. Försvarsstaben gav ut denna broschyr när man var rädd för att Nazityskland skulle invadera Sverige.

Vår svenska självutnämnda ’intelligentia’ verkar dock inte känna till Vilhelm Moberg, ett tecken på att bildning blivit en bristvara och att historielöshet blivit vanligare. Är det inte märkligt att de proffstyckare och vänsterblivna, som ofta varnar för att 30-talets nationalistiska strömningar är tillbaka (i synnerhet i SD), inte tycks känna till det svenska motstånd som förekom under andra världskriget? Moberg var f ö anti-nazist.

Snart var drevet i full gång och en efter en twittrade upprört, eller skrev artiklar, om hur de lyssnat på talet och chockerats av ”en sådan ohöljd nationalism”. Trots att Åkesson fyra ggr upprepade att detta var ett citat, lyssnade ingen av dem tillräckligt uppmärksamt för att fatta att Åkesson citerade Moberg. Deras förutfattade uppfattningar om SD gjorde att de hörde vad de ville höra.

Först ut var Lina Stenberg, ledarskribent på tidningen Arbetet, där hon analyserar Åkessons almedalstal:

Lyssnade på Jimmie Åkesson och det var obehagligt på riktigt. Mest för att 3,5 miljoner svenskar inte räknas in i SD:s – tredje största partiets -Sverige.

Under rubriken Jimmie Åkesson utesluter alla ”icke-svenskar” i sitt Sverige skriver hon:

-”Sverige är vårt sedan årtusenden, genom fädernas offer i blod”, säger Åkesson. Låt oss hoppas att vi aldrig någonsin mer behöver höra sådana skrämmande ord eller ett lika aggressivt nationalistiskt tal under den så viktiga politikerveckan i Almedalen.

Det är riktigt otäckt hur långt SD har gått i att öppet visa upp sin extrema nationalism och sin rasistiska grundideologi.

Stenbergs litterära bildning och historiekunskaper har tydligen skrämmande luckor. Pinsamt även för en vänsterbliven ledarskribent.

Ungefär samtidigt dök s-märkta Helle Kleins tweet upp. Hon marknadsför sig som journalist, debattör och präst, chefredaktör/VD för Dagens Arbete och twittrade:

-Förfärligt men tydligt nationalistiskt. Åkessons tal ger kalla kårar och detta parti vill KD samarbeta med. Sanslöst!

Sanslöst och omdömeslöst av Klein, som nog inte har  tillräcklig självkritik för att förstå sin fadäs.

’Folkpartisten’ Olle Wästberg var också snabbt ute. Han är politiker, humanist och publicist och har bl a varit svensk generalkonsul i New York och generaldirektör för Svenska institutet. Borde man inte kunna begära att han med sin bakgrund har ett visst mått av bildning och historiekunskap. Men icke! Så här twittrade han:

-Nyss beskrev Jimmie Åkesson i sitt Almedalstal Sverige som ”Sex och en kvarts miljoner levande svenskars land”. D v s att 3.750.000 i vårt land inte räknas som svenskar. Det säger mycket om SD och vad som kan hända om de får inflytande.

Många liberaler gillade hans tweet. Självfallet hängde också Annika Strandhäll (S), regeringens okrönta twittermadame, på och ’retweetade’ inlägget. Hon brukar ofta twittra innan hon hunnit koppla  på hjärnan. När en TT-journalist upplyste henne om att Åkesson citerat Moberg svarade hon:

-Jo. Det är precis det han kommer säga.

Pinsamt och som klippt direkt ur Public Service, satirprogrammet i SR:s Go’morron världen. Det var förresten hon som hävdade att hon tillhör ”smartaste bästa tjejgänget” och som nyligen fått hård kritik av KU för att hon utan grund i våras avskedade Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Hon gör sannerligen allt för att visa att i hennes hjärna finns gott om utrymme för påfyllning av kompetens, bildning, förnuft, sans och andra nödvändiga egenskaper och kunskaper för en minister.

Även Ursula Berge, vänsterdebattör och fackföreningstopp på Akademikerförbundet, twittrade:

-Otroligt obehagligt framtidsscenario. Skriker tidigt tyskt 30-tal…Ledsen att ta i, men att dela upp folk i vi och dem är bara så fel. Oavsett vad gränsdragningen baseras på. Hudfärg, religion, kön, sexualitet eller något annat…

Berge tyckte också att Almedalsveckan bör begränsas till 6 dagar och att SD och KD permanent bör flyttas till helgen efter så att ”alla vettiga” redan åkt hem och slipper dessa partier, som hon beskriver som ett ”moraliskt moras”. Vilken inskränkt syn på demokrati! Fast det är förstås helt i linje med sve-Tsaren Löfven, som i en riksdagsdebatt för inte så länge sedan tog sig rätten att säga till Åkesson att denne ”hade ingen rätt” att använda ordet ’folkhem’.  Löfven verkar inte ha någon nedre gräns i sin kamp mot nya oppositionella krafter i allmänhet, SD i synnerhet.  För att behålla greppet om makten tar han sig t o m rätten att bestämma vad andra har rätt att säga. Är det yttrandefrihet i hans ögon?

När nättidningen Samhällsnyttringde upp Berge vägrar hon att kommentera sina utspel i sociala medier och slängde sedan på luren. Är det ett värdigt uppförande av en samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet?

Ivar Arpi, ledarskribent på SvD, kommenterar Wästbergs och Berges klavertramp som han beskriver som ”obildade” och ”imbecilla”:

-Tragikomiskt eller skrämmande, att inte kunna höra vad någon faktiskt säger, eftersom man redan på förhand bestämt sig för vad man ska tycka.

-Att Sveriges intelligentia inte ens känner till Vilhelm Moberg… Sanningen kryper fram. Folk på den vänsterliberala kanten är så obildade att de inte ens känner igen direkta citat.

Också Tomas Gür, konservativ journalist och samhällsdebattör, utdelade svidande kritik till Berge och Wästberg för deras okunnighet:

-Här gör Ursula Berge Vilhelm Moberg till nazist. Det är inte ens oförskämt, utan väldigt okunnigt.

För Vilhelm Moberg var det självklart att patriotism handlar om kärlek till sitt land, inte om hat mot andra länder och folk. Det är tydligen en främmande tanke som vänsterblivna och proffstyckare inte ens förmår att ta till sig. Den mentala härdsmälta som drabbat ovan nämnda proffstyckare har obarmhärtigt avslöjat deras avsaknad av bildning, kunskap, sans och självkritik. Tur att det fortfarande finns kompetenta och trovärdiga journalister och krönikörer, som inte passerat anständighetens gräns!

 

Kvartetten som trängdes

Annie Lööf (C) och Magdalena Andersson (S) har kraftfullt kritiserat Ebba Busch Thor (KD) för att hon i veckan samtalat med Jimmy Åkesson under en lunch. EBT anklagas för att därmed ha passerat en gräns och Lööf kräver därför att EBT nu ska välja sida, d v s välja C istället för SD.

Nyamko Sabuni gick ut hårt under sin kampanj för att bli liberalernas nya partiledare, så hårt att hon kände sig tvungen att gå ut och be om ursäkt för sina uttalanden om mångkultur och integration i en intervju med Expressen (27/6). Hon sa bl a att ”mångkultur är inte något att eftersträva”:

-Det skapar isolerade öar av olika kulturer och etniciteter och nationaliteter. Det har inte varit en framgång.

Redan dagen efter (samma dag som L:s landsmöte valde henne till ny partiledare) publicerade Sabuni en video på sin Facebooksida, där hon modifierade en del av sina uttalanden.

Apropå EBT:s lunch med Åkesson skrev Sabuni i veckan till Expressen att hon inte fördömer EBT:s beslut, men hon tillägger att hon inte kommer att välja samma väg:

-Man får äta lunch med vem man vill.

Efter sitt ’jungfrutal’ i Almedalen säger Sabuni i intervju med Svt att EBT måste välja mellan SD och L. Hon gick alltså direkt i journalisternas fälla och har redan nu målat in sig i ett hörn som kan vara svårt att ta sig ur med trovärdigheten i behåll. Vi får kanske vänja oss vid att Sabuni ’skjuter från höften’ för att senare ’skademinimera’.

EBT har konsekvent påpekat att det självklara målet för politiska partier är att få igenom så mycket som möjligt av den egna politiken. Därför väljer KD att samtala med alla riksdagspartier och att göra allt för att leverera sin politik till väljarna. Det är naturligtvis också vad övr partier vill. Därför protesterar t ex inte den rödgröna regeringen när SD stöder deras förslag i riksdagen.

Lööf anser att det är ”anmärkningsvärt och beklagligt” att EBT haft mage att prata politik (sjukvård, energipolitik och migration) med SD och anklagar KD för att därigenom ha svikit sitt vallöfte att inte samtala el samarbeta med SD. Jag anser att Lööf agerar både respektlöst och odemokratiskt genom att vägra samtala med alla riksdagspartier.

Lööf har tagit över Reinfeldts oresonliga hat mot SD och deras påstådda värderingar. Detta hat har varit en av hennes drivkrafter de senaste åren. Dåvarande partiledaren Maud Olofsson utlovade en sanningskommission som skulle dokumentera centerns bruna förflutna. Den ”juristutbildade”, moraliskt högtstående Lööf talar ofta om värderingar, men på sin väg ”framåt” visar hon inget som helst intresse för en sanningskommission eller vitbok om sitt eget parti. Varför är hon mer intresserad av ”ytterkantspartiet” SD:s förflutna än av att göra upp med C:s eget mörka förflutna?

Bondeförbundet, centerns tidigare partinamn, ”utmärkte sig bland alla andra svenska partier när det gällde rasbiologi och band till det nationalsocialistiska idégodset”. Bondeförbundet var mest ’hardcore’ och hade nazismen inskriven i sitt partiprogram. Centerpartisten Per-Olof Sundman var t ex nazist hela livet. Han gick med i Lindholmsnazisterna 1939 och hjälpte till att smuggla och gömma nazister och landsförrädare i Norge ef­ter kriget. Han var också ledamot av Svenska Akademien.

Ledarsidorna. se skriver (25/3-19) att 1940-talets centerpartiintog en särställning vad avser judefientlighet, rasbiologi och främlingshat.Etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén framhåller i sin bokSverige och Förintelsen” (1997):

…. bortsett från de svenska nazisterna, var det Bondeförbundet som sedan 1920-talet starkast tagit till sig de rasbiologiska föreställningarna. Och det är egentligen inte konstigt då den rasbiologiska litteraturen ofta framhöll att en ‘sund’ och ‘rasren’ bondebefolkning utgjorde svenska folkets grundstomme”.

1946 var C det enda öppet rasistiska riksdagspartiet. Lööfs föregångare ansåg ända fram till 1946 att judar var mindervärdiga raselement (Ledarsidorna.se 5/7-19).

Att Lööf nu kallar EBT:s samtal med SD för svek är provocerande. Större svikare än Lööf får man leta efter i dagens politik. Hon gick till val på att bilda en alliansregering med Kristersson (M) som statsminister. Men hon svek både M och KD och knäckte Alliansen genom att istället gå över till den rödgröna sidan och släppa fram Löfven, som hon med hjälp av SD först var med om att rösta ned 2 ggr, när riksdagen efter valet skulle välja en statsminister. Lööf har nu blivit en beskyddare av såssarnas maktfullkomlighet och garanten för att de ska kunna uppfylla sina två mål: ”att ta makten och att behålla den” (Vilhelm Moberg). Hon verkar trivas utmärkt med Löfven och med att sitta på läktaren, medan den rödgröna regeringen genomför en borgerlig politik som oroar de egna väljarna.

Också Andersson ondgjorde sig i Svt (5/7) över EBT:s lunch med Åkesson :

-Ebba Busch Thor träder nu över en gräns som vi har haft i svensk politik. Det är ingen slump att vi har haft den gränsen. Det som skiljer Sverigedemokraterna från andra partier är att de inte vilar på en demokratisk grund. 

Häpnadsväckande kommentar! Är det någon som ”gått över en gräns i svensk politik” är det väl Andersson och hennes parti, som av makthunger nu driver borgerlig politik.

Vidare kastar Andersson sten i glashus när hon påstår att SD inte vilar på demokratisk grund till skillnad från övriga partier. Genom att höja rösten hoppas hon förstås att vi glömt såssarnas ’bruna’ förflutna, t ex socialdemokraten Richard Sandler, tillika handelsminister, statssekreterare och statsmininister. Tillsammans med andra socialdemokrater slog han fast att rashygien var en viktig del av den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet:

Värdet av att vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning.

(2015 kompenserade S dock för sin tidigare kontrollerade invandring av andra folkslag genom att öppna gränserna och släppa in hundratusentals migranter från MENA-länder).

S protesterade heller inte när nationalsocialisterna i Tyskland började fängsla och avrätta judar, zigenare, homosexuella, kommunister och socialister. Också i Sverige hade vi koncentrationsläger. Socialminister Gustav Möller (S) var den högste politiske ansvarige för lägren. Tjänstemannaansvaret hade den inte helt obekante Tage Erlander. Han var chef för lägren, där arbetsovilliga, kriminella, ’mindervärdiga’ och defekta människor spärrades in. Det rasbiologiska institutet fanns kvar ända fram till 1976! Hur var detta möjligt?

Alva Myrdal, svensk diplomat och framstående socialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Partiet trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig mer än vanligt folk.” Det om något visar att såssarna själva inte vilar på demokratisk grund. De borde därför sopa rent för egen dörr och sänka tonläget om SD:s bakgrund.

S saknar trovärdighet också när det gäller kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Löfven har visserligen i retoriken förklarat krig mot detta, men hans tomma ord och löften omsätts inte i praktiken så könsstympningar, tvångsgiften, hedersrelaterat våld och mord kan fortsätta med oförminskad styrka. S har heller inte gjort mycket för att ta tag i de antisemitiska strömningar som finns i partiet. Deras kraft och energi har istället gått åt till att brunsmeta och utestänga SD, en misslyckad strategi, som inneburit en kraftig tillbakagång för S och en betydande ökning för SD. Undra på att S idag har sina lägsta opinionssiffror på 100 år!