Krog-jobb-bluffen

 

”Sänkt moms gav 4.000 nya jobb” är morgonens rubrik från Dagens Industri. Högern slår volter av glädje. En jobbreform som ger resultat, är budskapet. Men det väcker ett antal frågor.

 

1. Stämmer siffrorna?

Konjunkturinstitutet, som ligger bakom siffrorna, är inte tvärsäkra. ”Osäkerheten är dock stor kring om det ökade antalet timmar består i fler sysselsatta och/eller en ökad medelarbetstid”, står det i pressmeddelandet. Det är alltså motsvarande 4 000 heltidsjobb, inte samma sak som att 4 000 personer som fått jobb.

Konjunkturinstitutet tillägger också att ”Reformens effekter på sysselsättningen i hela ekonomin är dock mer osäker”. I klarspråk: folk flyttar sin konsumtion. Blir det billigare att gå på restaurang går färre på bio eller annat. Det är alltså oklart om det gett några nya jobb i ekonomin i sin helhet.

 

2. Är det andra faktorer som ligger bakom?

Restaurangbranschen är rejält subventionerad med skattemedel i form av nystartsjobb, instegsjobb och andra former av anställningar där skattebetalarna står för hela eller delar av lönekostnaden.

 

3. Hur såg ambitionerna ut?

Regeringen trodde först på 19 000 nya jobb, något som därefter reviderades ner till 8 000 nya jobb. Nu diskuterar vi kanske 4 000 jobb, vilket säger något om hur bra det gått med den borgerliga jobbpolitiken. I sin sista budget innan han blev statsminister hävdade Fredrik Reinfeldt att hans politik skulle skapa ”kanske 500 000 nya jobb – redan på kort sikt”.

 

3. Är det kostnadseffektivt?

Det här är den viktiga frågan. Sänkt krogmoms innebär minskade skatteintäkter på 5,4 miljarder kronor. Varje år. Får vi 4 000 jobb för pengarna går alltså varje nytt krogjobb loss på 1 350 000 kronor.

 

Alliansens politik har med andra ord gett ett MINUS på ca 4 miljarder kronor!

Snacka om jobbluff!

Arbetslösheten har ju bara ökat under Alliansens tid i makten!

Men de rika har blivit rikare!

Det var väl ändå syftet draperat i ”vackra ord om jobb” ???

Ta din säng och gå!

 

 • Varför ska en sjuk som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden i skatt än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en arbetslös som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en gammal sjuk pensionär som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en kvinna som är föräldraledig som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

 

 • Ska den sjuke ”ta sin säng och gå”?
 • Ska den arbetslöse ”tvinga sig in på en arbetsplats”?
 • Ska en kvinna som är hemma med nyfött barn lämna barnet för att börja jobba?
 • Ska en sjuk pensionär tvingas ut i jobb igen?

 

Frågorna ställdes i riksdagen idag till moderaterna!

Svaret uteblev förstås!

 

Men svaret är istället: Moderat högerpolitik är inte för jämställdhet, mänsklighet och rättvisa! Den gynnar de rika på de fattigas bekostnad!

Högerpolitik delar in människor i närande och tärande!

 

Av Alliansregeringens budget går 1% till de 10% fattigaste

medan 26% av jobbskattebidragen går till de 10% rikaste!

 

Alliansens politik är inte för jämställdhet! Den ökar klyftorna i landet mellan fattiga och rika!

 

Den politiken sitter länets Allians-riksdagsmän idag i riksdagen och röstar på!

Däribland en folkpartist från Nordmaling! Glöm inte det Nordmalingsbor!

 

Fattigsverige är tillbaka

Vi hör i dag i Sveriges Radios nyheter att nära hälften av Sveriges kvinnor lever under gränsen för fattigdom! En genomsnittlig kvinnlig pensionär får ut 65 procent av en genomsnittlig manlig pensionär, enligt siffror från Pensionsmyndigheten och SCB.

 

Vi vet också att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat under Alliansregeringens tid efter 2006 till nackdel för kvinnorna.

 

Att Alliansregeringen prioriterat skattesänkningar för de som tjänar mest späder på eländet.

 

Vi vanliga pensionärer får betala högre kommunalskatter och se våra pensioner minska med ca 300 kronor nästa år. I 213 av Sveriges 290 kommuner har vi fått kommunalskattehöjningar sen Alliansen tillträdde 2006.

Men det talar man tyst om!

Fattigsverige är åter med Alliansens politik!

Oförskämt uttalande av värsta sort

 

 

Lyssna till detta uttalande och jämför sedan med texten nedan:

 

Klicka på skallen och lyssna på filmen!

skallen

 

Nu har personen ifråga kommit med samma förslag om utbyggnad själv!

 

Var den frukten av plötsliga insikter, eller en taktisk omvändelse under galgen?

 

Han bör minst be om förlåtelse den oförskämda personen!

Kaos skapas av Alliansens politik i kommunerna!

Missnöjet med regeringen växer mer och mer bland lokalpolitiker. Särskilt bland borgerliga politiker växer nu missnöjet kraftigt enligt Dagens Industri 4/11 sidan 6-7.

Man börjar se effekterna av skattesänkningarna för de rika.

 

 • Jens Persson(c) ks ordförande i Strängnäs tycker att ”regeringen borde ha gett pengar till skolorna”. ”De har gjort ett strategiskt misstag. Hade jag suttit där uppe hade jag gett pengar till kommunerna”. ”Nu kommr istället många istället att tvingas höja skatten” 
 • Lena Karlsson (c) landstingsråd i Kronoberg, tvingas höja skatten med 52 öre.

   

 • Pia Kinhult (m) är ”motvillig” mot regeringens politik mot Landstingen.

 allianskaos

 

I 218 av Sveriges 290 kommuner har invånarna sen Alliansen tillträtt fått höjd skatt om man räknar in både kommun- och landstingsskatten. Det är kalla fakta! De enda som sänkt är de rika storstadskommunerna!!! En Stockholmare har fått skatten sänkt med 92 öre!

Inför 2013 har redan 13 kommuner och 6 Landsting aviserat skattehöjningar! Men den verkliga skattechocken väntas efter valet 2014 enligt Jens Persson (c) i Strängnäs. ”Jag kan garantera – säger han – att en klar majoritet av kommunerna tvingas höja skatten efter valet”.

Så säger en ansvarig centerpartist om regeringens utsvältning av kommunsektorn!

När det gäller statsbidragen säger Annika Wallenskog, analyschef på SKL:

Inför 2014 blir det ingen generell höjniing och det som då händer är att statsbidragen urholkas eftersom kostnader och löner stiger”.

Vi ser här hur tom. lokala Allianspolitiker blir förbaskade över regeringens utsvältning av kommunsverige.

Då hjälper det inte för lokala politiker att stå i fullmäktige att snyfta om skolnedläggningar och att det drabbar barnen.

För Alliansens politik drabbar skola, vård och omsorg!

Alliansregeringen skapar kaos i kommunerna!

20131113_113531

P-O Moström

pensionerad ekonom

bla f.d. Nordmalings kommun, ekonomikontoret

Sveket mot Nordmaling igen…

Man kan på olika sätt mäta hur Alliansens politik utarmar kommunerna. Alliansen har kraftigt försämrat det sociala trygghetsnät som vi haft i Sverige.

 

Man slog tidigt till och försämrade villkoren för A-kassan. Den blev inte avdragsgill i deklarationen och avgifterna för vissa kassor ökade kraftigt.

Man försämrade för de som har ersättning från Försäkringskassan.

Man har fört en politik som kraftigt ökat arbetslösheten – inte minst bland ungdomen.

Med mera.

Detta har förstås fått kraftig negativ effekt även på Nordmalings kommun. Ett exempel är socialbidragen – eller som det nu kallas försörjningsstöd.

Socialbidragnling

 

I denna tabell ser vi att i riket har socialbidragen ökat med 29%. I Nordmaling hela 82%. Nära en fördubbling och har minskat kommunens kassa för skola och omsorg med 3 miljoner kronor!

 

Alliansen bär som sagt ansvar för politiken mot kommunsektorn. För att klara behoven har kommunens tvingats höja skatten och göra drastiska nedskärningar.

Men som sagt:

Det hjälper inte att som fp-riksdagsman att stå i Nordmalings fullmäktige och snyfta över neddragningar – när man själv har röstat för den poltik som drabbat kommunen med sänkta reella statsbidrag och gett höjda socialbidrag.

 

Jag uppskattar till att kommunen genom Alliansens politik på det sättet kostat Nordmalings invånare minst 15 miljoner kronor! Pengar som hade behövts för skola och äldreomsorg! Ja rädda byskolor!

Källa: 

Allianssvek mot kommuner – frågor till Maria L-B (fp)

Jag har i två inlägg visat hur Alliansen sviker kommunern genom att ”svälta ut” kommunsektorn med reellt mindre och mindre statsbidrag.

Så läser jag då i Dagens Industri förra veckan ett uttalande från Ander Borg:

Kommunerna ”har antingen inte skött sin ekonomi eller så har de strukturproblem”.

20131108_091743

 

Nu börja tom. Alliansens kommunalpolitiker att protester. Men gör dom det i Nordmaling – eller följer dom i deras gurus spår? Man undrar.

 

Därför en öppen fråga till Maria Lundkvist-Brömster: Håller du med Borg? Om inte vad har du gjort emot honom? Vad tycker du Nordmalings kommun har för mycket av? Skolor? Äldreomsorg? Är du för att 100 miljarder tillförs kommunsektorn för att slippa skattehöjningarna?

 

Det blir tydligen många skattehöjningar nästa år i borgerligt styrda kommuner!

Så min slutsats blir: Alliansen politik tvingar kommunsektorn till skattehöjningar eller att ta bort mycket viktig verksamhet! Läs bara vad Borg skrivit! ”Strukturproblem”

 

Ett är klart: Utsvältningen leder till sämre offentlig verksamhet!

Och glöm aldrig att Alliansens riksdagsmän röstat emot höjning av statsbidragen till kommunsektorn. Och i Nordmalings fullmäktige finns en sådan person: Maria Lundkvist-Brömster (fp).

Glöm aldrig det till nästa val!

Nordmalings skolor

Så har då kommunen beslutat att lägga ner tre byaskolor. Men sparat en (Gräsmyr) ett tag till åtminstone.

Medan jag bakade ”vänskapsbröd” såg jag på tv-utsändningen på webben. När jag föddes i Bjärten fanns en byskola där. Men när jag började i ettan var en ny skola byggd i Norrfors. Pga elevunderlag är de nedlagda. Men min syster som gick i enhetsskolan fick åka buss varje dag till Nordmaling. Och längre bort från Nordmaling finns inte i kommunen. Och det gick bra för henne.

Jag arbetade som ekonom åt kommunen 1991-97 och känner väl till kommunen. På den tiden var statsbidragen rätt bra. Men de har sedan urholkats år efter år och tvingat alla kommuner till stora neddragningar. De har anpassats till högerns linje om lägre skatter totalt sett något som satt alla kommuner i en förskräcklig sits.

Opposionen i Nordmaling uppförde sig väldigt underligt tycker jag. De agerar som Anders Borg – låna till reformer! Istället för att komma med ett ekonomiskt motförslag så la man sig platt!

De agerade och agerade men hade inget eget förslag. Bara sticka huvudet i säcken och protestera.

Visst är det tråkigt när skolor stänger, men det är effekten av den nyliberala politik som i så många år bedrivits i Sverige.

Medan Alliansen vräker pengar över de rika i skattesänkningar (130 miljarder per år), bidrag till städning och renoveringar där man kastar ut riktiga badrum för att installera nya så ser vi hur kommunsektorn formligen slaktas. Totalt går ca 200 miljarder kommunsektorn förbi ( i förhållande till situationen 1991).

Även i moderatstyrda kommuner kommer man nu att höja kommunalskatterna för att någotsånär inte slakta alltför mycket. Och kommunalskatten drabbar de allra fattigaste. Inte minst vi pensionärer!

 

Sådan är högerns politik i verkligheten!

 

Pengar åt dom allra rikaste för att stödja deras lyxkonsumtion. Samtidigt som vi ser att kommunerna tvingas att lägga ner skolor!

 

Att Alliansens partier framstod som hycklare i kommunfullmäktige i Nordmaling. Det är det minsta man kan säga!

 

Nedläggningen av skolor är effekten av Alliansens politik i Sverige!

Vi pensionärer drabbas igen – mer och mer!

Så är det då visat hur mycket vi pensionärer i snitt förlorar fram till 2018.

-47040 kronor totalt eller nära 8000 kronor per år!

storforlost

Det är svd som bett Pensionsmyndigheten räkna ut beloppet.

Läs hela artikeln här

För åren 2015–2018 beräknas bortfallet utifrån de prognoser som Pensionsmyndigheten lämnade förra veckan och de pekar på att bromsen tar bort pension till ett värde av ytterligare cirka 16000 kronor, totalt cirka 47000 kronor.

För hela pensionärskollektivet så kommer vi att förlora ca 75 miljarder kr (75 000 000 000 kronor).

Det skall jämföras med att Alliansen sänkt skatten för de mest rika med 130 miljarder PER ÅR!

Det finns alltså pengar – men Alliansen prioriterar de allra rikaste. Alla Alliansens partiledare själva torde ha tjänat flera hundra tusen i skattesänkningar sen 2006 per person! Vi pensionärer får se våra pensioner försvinna i lägre ersättningar och 16% iga prissstegringar! Skandal!

Och till oss pensionärer så erbjuder alliansen oss 100 kronor i skattesänkning per månad 2014 när pensionen sänks nästa år med ca 300 kr per månad! Och priserna stiger!

Alliansen har totalt glömt oss pensionärer! De njuter (läs Smetanas blogg här) av att sänka skatten ytterligare för de som tjänar mer än 37000 per månad.

Vi pensionärer som i snitt bara tjänar en tredjedel av detta får se en kraftig försämring av levnadsstandarden de kommande åren om Alliansen får fortsätta sin skattesänkarpolitik för de rika!

Bort med dom! Alliansen har INGET att tillföra oss pensionärer!

Avgå Jan Björklund (fp) – skolminister!

Skandal efter skandal inträffar i skolvärlden.

 • Förra veckan fick vi veta mer om hur friskolorna skyfflar våra skattepengar utomlands till skatteparadis. Skandal!
 • Den här veckan (ikväll i svt) ska vi visst få se hur friskolor systematiskt väljer bort vissa elever – tack vare det ”fria valet”. Skandal!
 • Att friskolorna är kända för att locka elever med datorer för att få fler elever och att de sitter och spelar TV-spel stora delar av lektionerna. Skandal!
 • Att friskolorna har lägre personalbemanning, många gånger inga bibliotek för att tjänat mer pengar. Skandal!

 

Utbildningsminister Jan Björklund har nu i 7 år pratat skit om de kommunala skolorna och skrämt bort lärare från utbildning och skolorna. Skandal!

Du är ansvarig för denna skandalösa skolpolitik Jan Björklund!

Det enda rätta är att du avgår och tar ditt ansvar!