Skolpaket? Alliansen ut på hal is…

Skolan behöver mer resurser.
Inte fler skattesänkningar!

På www.allvar.nu läser vi: ”Två dagar efter att vi lanserat skolnätverket kommer nu den moderatledda regeringens svar till alla oss som känner oro för utvecklingen i svenska skolan. Huvudnumret är en utredning vars förslag tidigast genomförs under 2018-2019, alltså om fem år. Vi behöver din hjälp att visa regeringen att vi som samhälle måste välja skolan framför fler skattesänkningar.

Svenska skolan har tappat mest av alla industrialiserade länder i OECD. Kunskap i matematik, naturvetenskap och läsförståelse tappar kraftigt och trenden är nedåtgående. Det är svåra utmaningar som skolan står inför. Och det är utmaningar som behöver lösas här och nu – inte om fem år.

Om fem år kommer många av de som går i mellanstadiet redan att ha gått ut grundskolan, att tillsätta en utredning vars förslag inte genomförs förrän 2018-2019 kommer inte att lösa deras problem, vi behöver agera nu.

Vi måste våga satsa pengar på våra barns utveckling. Och vi måste välja att satsa på skolan framför fler skattesänkningar.

Är du med oss? Klicka på bilden nedan, och dela den till dina vänner:”

skolallvar

 

Jag är själv ingen organiserad socialdemokrat, men har gått med som medlem i nätverket.

Gör det du också! Registrera dig på www.allvar.nu

Alliansen är ute på hal is med sin löften om åtgärder om 5 år. Dom har förskingrat våra pengar i skattesänkningar till de rika så de kan inte göra något åt skolan nu!

Efter sig lämnar de ett budgetunderskott på över 40 miljarder 2014!

Det behövs åtgärder nu!

 

Lööf (c) inte ärlig!

 

IFAU har utvärderat sänkta arbetsgivaravgifter för unga och konstaterat att det är rätt dålig jobbpolitik. AB har frågat Annie Lööf om hon säger:

 

Det är ganska välkända argument som lyfts fram. Jag kan konstatera att det skiljer mycket mellan vad forskningen säger och vad den enskilda företagaren säger när jag besöker arbetsplatser.”

 

Forskning säger en sak. Lööf något annat. Hon struntar i fakta:

 

När jag besöker glasstillverkaren utanför Eskilstuna eller när jag besöker industriföretaget hemma i Värnamo så kan de ju peka på att ”de här tre unga människorna har jag kunnat anställa tack vare att ni har halverat arbetsgivaravgiften”. Sänker man kostnaderna för att anställa innebär de ökade marginalerna att man skapar fler jobb. Jag har stor respekt för den ekonomiska forskningen och utvärderingen av detta. Men jag väljer att lyssna på Sveriges jobbskapare i det här fallet. ”

annieloof
Annie Lööf håller sig inte till sanningen om Slagsta Glass. De minskade antal anställda från 6 till 3 enligt bokslutet.

 

Men glasstillverkaren i Eskilstuna är ett väldigt dåligt exempel, ändå återkommer hon ständigt till det. I maj berättade hon att hon besökt Slagsta Glass i Eskilstuna:

 

Slagsta Glass är inget bra exempel på jobbskapande. Slagsta Glass ägs av Slagsta Kiosk och Bar, vars årsredovisning är offentlig.

 

I december 2011, precis innan arbetsgivaravgifterna och momsen sänktes, hade företaget sex anställda. Ett år senare hade de tre.

 Det är Alliansens ”jobbskapande” i kalla siffror!

 Det bidde ingenting för Slagsta Glass.

Pengarna gick nog bara i ägarnas fickor!

 Det är vi som fick betala notan för regeringens misslyckande. Arbetslösheten ökade kraftigt sedan 2006. Det är sanningen! Alliansens ”åtgärder” är misslyckanden!

 

Vem kan tänka sig att rösta på ett parti med en partiledare som inte är ärlig????

Alliansen har brandskattat länet på 1300 jobb

 

Alliansen hann knappt komma i regeringsställning 2006 förrän man slopade 20000 jobb i landet. Däribland 656 plusjobb i Västerbotten. Källa www.ifau.se. Främst unga kastade man ut i arbetslöshet som förlorade en avtalsenlig lön. Idag erbjuds gruppen en svältpeng av Alliansen istället.

 

Lägg därtill att Alliansen tagit av glesbygdskommunerna i Västerbotten resurser som motsvarar 420 jobb i länet. Se www.framtid2030.se

 

Samt brandskattat Landstingts resurser motsvarande 250 jobb. Se fakta här.

 

Sammanlagt har Alliansen därmed brandskattat länet på ca 1300 arbetstillfällen!

 

Resurser som tagits från vår välfärd har istället förts över genom bidrag till höginkomsttagare. Fast dom har fräckheten att kalla bidraget för avdrag.

Men det är bidrag det handlar om då man först tar ut skatt av oss alla. Och sedan ”delar ut” bidraget bara till vissa.

 

Oss pensionärer, arbetslösa, sjuka och föräldralediga duger inte för den orättvisa Alliansregeringen!

Samt kommunsektorn som förlorat resurser som tvingat dom till skatte- och avgiftshöjningar!

 

 

Varning för Alliansen politik 2015-2017!

 

Sveriges kommuner och Landsting (skl) publicerade den 19/12 en ny skatteprognos fram till 2017. Det är verkligen en varning för allmänheten att läsa och förstå innehållet av.

 

För i den kan vi läsa att regeringen kommer att minska statsbidragen till länets kommuner för perioden 2015-2017 med sammanlagt 137 miljoner kronor! Det kommer att drabba alla länets kommuner. Störst förlorare är Umeå med 62 miljoner. För hela landet handlar det om -5 miljarder kr. Läs själv här.

 

Så här ser tabellen ut: Minskning av statsbidrag 2015-2017 mkr.

regleringsbidrag

 

Så här skriver SKL om prognosen:

Det nyligen publicerade taxeringsutfallet visat att regeringen överskattat skatteunderlagstillväxten för 2012. För 2013 förutser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu svagare utveckling än regeringen gjorde i budgetpropositionen”.

 

För Vilhelmina handlar det om minus 3,6 miljoner. Det motsvarar ca 10 anställda. Mer besparingar att vänt? Vilka kan Maria Kristoffersson tänka sig ta bort?

 

Vi måste gemensamt se till att välja bort Alliansen-SD för att rädda välfärden kvar i länets kommuner!

Man kan misstänka att det ärt de här 5 miljarderna  som moderaterna tänker sänka skatten för de mest rika 2015-2017 om man sitter kvar….

Läs mer på www.framtid2030.se.

…………………………

Ett förtydligande av de som vill kommentera. Jag kollar mot uppgiven epostadress. Är den falsk så publiceras ej inläggen. VK har gett oss bloggare rätten att redigera inläggen. Allt kränkande och det som inte har med ämnet jag tar bort tar jag bort!  De som inte vågar stå upp med sitt namn epostadress har ingen rätt att skriva här.

Alliansen svek Vilhelmina… också…

 

Under Alliansens tid vid makten från 2006-2012 har statsbidragen till Vilhelmina kommun kraftigt urholkats. Räknar man om värdet av statsbidraget i förhållande till antal tjänster så har kommunen förlorat ca 53 tjänster då lönerna ökat med 22% under Alliansens tid med SD:s stöd.

 

Hade statsbidragen ökat som lönerna ökat så skulle Vilhelmina fått 20,4 mkr mer i statsbidrag. Denna minskning av värdet har lett till kommunalskattehöjningar med 50 öre och taxehöjningar i snitt med 12%. Kommuninvånarna har betala notan när Alliansen har svikit kommunen.

Så här ser statsbidragens utveckling ut:

Under Göran Perssons tid ökade statsbidragen med 28,1%

1999 126,8 mkr 15842 kr/inv

2005 162,4 mkr (+28,1%) 22167 kr/inv

 

Under Alliansens tid ökade statsbidragen med endast 9,5%

2006 163,1 mkr 22406 kr/inv

2012 178,6 mkr (+9,5%) 25725 kr/inv

stbandelvilhelmina
Tabellen visar hur många procent som statsbidragen utgjort i förhållande till bruttokostnaderna ii Vilhelmina under Alliansens och Göran Perssons tid i makten

 

MEN värdet av statsbidragen var mindre 2012 eftersom de överskred lönehöjningar som var 22%. Så var det inte på Perssons tid. Då var den reala ökningen ca 4%.

Om man räknar om värdet av Alliansens statsbidrag i förhållande till genomsnittlig timlön i den kommunala sektorn får man en annan bild. Snittlönen 2006 var 126 kr för att vara 156 kr 2012. För statsbidragen kan man därför köpa sig så här många timmar i snitt per kommuninvånare:

2006 177,8 timmar

2012 164,9 timmar

En minskning med 7,2%!

Så mycket har statsbidragen till Vilhelmina kommun reellt minskat! Omräknat till helårstjänster så har Vilhelmina förlorat resurser motsvarande från 467 tjänster 2006 till 414 tjänster år 2012. En minskning med -53 tjänster!

Hur har då kommunen ändå kunnat klara en ekonomi i balans undrar någon?

Jo genom skatte- och avgiftshöjningar som drabbar den egna befolkningen.Och verksamhetsneddragningar.

 

Men urholkningen har också bidragit till en flykt på invånare. Från 2006 har befolkningen därför minskat med 386 personer eller -5,3%.

 

Kostnaderna för kommunens verksamhet har ökat från 503 mkr till 583 mkr (+16%). Statsbidragens andel har därför minskat från 32% till 30,6%. Hade kommunen fått ökade statsbidrag i förhållande till hur lönerna har höjts hade kommunen haft 20,4 mkr ytterligare i statsbidrag 2012.

 

Nu tvingades kommunen för att klara en ekonomi i balans höja kommunalskatten från 22,90 till 23,40. Samt höja avgifterna från 153 mkr till 172 mkr. En ökning med 12%.

 

Huddinge har under Alliansens tid ökat sitt statsbidrag med 3960 kr/invånare. De har därigenom kunnat sänka skatten med 28 öre men sänker med 10 öre till 2014. Vilhelmina har nu en kommunalskatt på 23,40 och en Huddingebo har 2014 3,70kr lägre k-skatt än Vilhelmina invånare. Alliansens Stureplanspolitik har effekt.

 

Alliansens politik har gått ut på att gynna höginkomsttagare och rika kommuner.

Det var mycket bättre statsbidrag till kommunerna på Göran Perssons tid än idag för glesbygdens kommuner.

 

Alliansen och SD har medvetet omfördelat resurserna till de som har det bättre! För små kommuner och för pensionärer, arbetslösa och föräldralediga har det bara blivit sämre. Och 2014 fortsätter den utvecklingen för oss. Men höginkomsttagarna har fått mer. Mycket mer.

Tyvärr ser utvecklingen likadan ut i alla glesbygdskommuner i Västerbotten.

Läs mer på www.framtid2030.se. Där finns detaljerade tabeller mm.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. Chefsekonom Vindelns kommun

och f.d. Socialchef i Vilhelmina. 1997-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliansen – Persson? Vem var bäst på statsbidrag till kommunerna?

Fem alliansriksdagsmän försöker lura VK läsarna idag i en debattartikel och försöker ge sken av att de ökat statsbidragen till kommunerna. Jag har tagit mig tid och tagit fram fullständiga fakta i frågan och en pdf-fil finns här. Den visar klart hur statsbidragen urholkats i reellt värde under Alliansens tid med 11% men ökade under Perssons tid med 4%. Mer info på www.framtid2030.se

Ett litet diagram visar utvecklingen:

Index statsbidrag

Jag har skickat in en debattartikel idag som svar på FEM riksdagsmäns debatt i VK.

Mitt svar finns här VKdebatt_Allianssvar20131217

Jag är ingen organiserad socialdemokrat men konstaterar att statsbidragen faktiskt var mycket bättre på Göran Perssons tid! Det fanns en omtanke om kommunerna då. Men idag ironiserar Alliansriksdagsmännen friskt om ”bidragspartierna”.

 

Per-Ola Mostörm

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

Svek mot Robertsfors kommun

 

Lars Bäckström skriver på sin VK-blogg ett svar på en debattartikel jag haft i Folkbladet 13 dec. Istället för att inse fakta så försöker Lars ge sken av att sveket mot kommunerna har varat en lång tid. Fakta stöder inte den inställningen.

 

Jag känner väl till hur statsbidragen är uppbyggda efter 20 år som ekonom i kommunal tjänst. Det finns en faktor som tar hänsyn till befolkningen. Men under alliansens tid har det reella värdet av statsbidragen kraftigt urholkats.

 

Jag jämförde i mina tabeller grundande på scb räkenskapssammandrags statistik åren 2006-2012 som redovisas på Www.framtid2030.se .

 

Nu ska jag jämföra på Perssons tid 1999-2005. Då ser det ut så här för Robertsfors:

Statsbidragen i nominella belopp och kr/inv

1999 83 743 tkr 11386 kr

2005 108 430 tkr 15345 kr

En ökning med 29,3 % Ökning 34,7%

Och det måste påpekas att denna ökning är högre än vad lönerna har ökat!

 

Under Alliansens tid  i nominella belopp och kr/inv

2006 105 923 tkr 15141 kr

2012 102 022 tkr 15189 kr

En minskning med -3,7 % Ökning 0,3%

 

Och då måste jag påpeka att lönerna under den tiden ökat med 22%

Robertsfors har alltså drabbats av en oerhörd intäktsminskning under Alliansens regeringstid.

 

Jag har läste igenom boksluten igen för Robertsfors och finner då att för att få en ökning av det egna kapitalet har kommunen genomfört en gigantisk nedskärning av verksamheterna. I snitt har glesbygdskommunerna i länet haft en kostnadsökning på 20,9% medan Robertsfors endast haft en ökning på 5,9%.Det pekar på stora neddragningar.

Ni har tvingats höja skatten med 70 öre. Näst högst i länet. Och ni har höjt era avgifter från 2007 med 24,9 %.

 

Robertsforsborna betalade 2006 i snitt en kommunalskatt på 31204 kr. År 2012 är den siffra nu uppe i 38635 kronor!

De har fått stått för ökningen av det egna kapitalet!

 

Jag har tidigare jämfört med Huddinge.

Deras kommunalskatteuttag per invånare har ökat från 33 710kr till 37 400 kr. Fast de har 3,70 i lägre k-skatt. De har fått en ÖKNING av statsbidragen så mycket så de har kunnat sänka kommunalskatten med 28 öre och sänker nu med 10 öre till år 2014. Robertsforsborna betalar alltså i snitt högre kommunalskatt nu än en Huddingebo!

 

Så grattis Huddinge! Ert statsbidrag har ökat med 3960 kr under Alliansens tid! Per invånare! Robertsfors fick ynka 48 kronor! Deras kommunalskatt är nu 3,35 lägre än i Robertsfors.

 

Jag är ju ingen partimedlem någonstans utan en f.d. Kommunal tjänsteman som tvingats åse kraftiga besparingar i tre glesbygdskommuner i länet. Har räknat fram massor med underlag för besparingar då statsbidragen urholkats. Jag försöker lyfta fram fakta så människor får se hur det ser ut i verkligheten.

 

Alliansens Stureplanspolitik fungerar precis som Reinfeldt hade tänkt! Mer till de rika kommunerna och mer till de rika inkomsttagarna. Och inget till oss pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa ungdomar!

 

Det var mycket bättre statsbidrag till Robertsfors på s-regeringens tid! Det är dax att erkänna sanningen Lars Bäckström. Alliansen sviker glesbygdens kommuner!

Fakta kvarstår!

Mer fakta kommer att publiceras eftersom på www.framtid2030.se

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

 

-420 jobb Alliansens ansvar!

Statsbidragen till länets glesbygdskommuner har under alliansens tid urholkats. När som kostnaderna ökat från 3,7 till 4,5 mdr (+21%) har statsbidragen endast ökat från 1,1 till 1,2 miljarder (+7%). 2006 stod statsbidragens andel av kostnaderna för 29,3% för att till 2012 minskat till 26%. 165 miljoner har på det sättet försvunnit.

Räknar vi om denna minskning till förlorade jobb så har glesbygdens kommuner förlorat 420 jobb. Detta har bidragit till en befolkningsminskningen på 4485 personer – i snitt -5,6%. Alliansens politik tömmer glesbygden i länet.

Tabeller över alla kommuners förlorade jobb finns på www.framtid2030.se
Då statsbidragens andel har minskat har kommunerna tvingats höja skatterna och
avgifterna. I snitt är kommunalskattehöjningen 42 öre sedan 2006. Dorotea har höjt
en hel krona. Avgifterna har ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%). De i
kommunerna kvarvarande har fått betala alliansnotan.
Men den viktigaste inkomsten är statsbidragen. År 2006 betalades 1099 mkr ut
Denna siffra var 2012 1176 mkr. (+7%) Skulle statsbidragen ökat som lönerna med
22 % skulle 165 miljoner ytterligare kommit kommunerna till del.
SCB redovisar att snittlönen i kommunerna 2006 var 20795 kronor för att år 2012
vara 25685 kr.

När jag räknar om statsbidragen i förhållande till lönerna så bidrog de 2006 till 3146
jobb i länet. Denna siffra har minskat till 2726 jobb 2012. En minskning med 420
jobb. Ett ansvar som Alliansen måste ta på sig då man gång efter annan röstat nej
till ökade statsbidrag.

Den största förloraren i länet av alliansens politik är Robertsfors som inte fått en
enda krona i statsbidragshöjning. Där har resurser motsvarande 67 jobb försvunnit.
Storuman som förlorat 60 jobb och Vindeln 54 jobb. Fullständig tabell finns på
www.framtid2030.se.

Men det finns också vinnare av statsbidrag. Storstäderna i Stockholm.
Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)
Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

De har av den anledningen kunnat sänka kommunalskatten med 28 respektive 30 öre!

Allt detta har gett en mycket negativ effekt. Det har resulterat i kraftigt minskad
befolkning då service och välfärden har försämrats. Skolor och äldreomsorg har
lagts ner.
Den största befolkningsminskningen har Åsele kommun. Där har 11% av
befolkningen försvunnit sedan 2006. Dorotea, Sorsele, Storuman, Vindeln, Norsjö
och Malå har alla ett tapp på över 6%.
Endast en glesbygdskommun – Vännäs – har en liten ökning med 1,3 %. Då ska vi
komma ihåg att hela Sveriges befolkning har ökat med 5,3 %. Hade befolkning
ökat i samma takt hade 7800 fler bott här.
Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om
man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens
regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna är
negativa. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.
Länets alliansriksdagsmän kan sitta i riksdagen och rösta emot höjningen av
statsbidragen till glesbygden. Och samtidigt stå i kommun- och
landstingsfullmäktige och gnälla när man själv har ansvar för denna utarmning av
statsbidragen till länets glesbygdskommuner och landsting. Alliansens politik
tömmer glesbygden!
Per-Ola Moström
pensionerad chefsekonom f.d. Vindelns kommun

Artikeln ovan finns publicerad på dagens Folkbladet

Mer fakta på: www.framtid2030.se

Dagens politik utarmar glesbygdens kommuner

Som svar på fem alliansriksdagsmän som svarat på min debattartikel om ”sveket mot glesbygdens kommuner” har jag skrivit detta svar som publiceras i dagens VK. Här är artikeln inte nedkortad.

 

———————–

Fem alliansriksdagsmän har besvarat min artikel om sveket mot glesbygdskommunerna i länet men blandar ihop korten för att ge sken av något annat. Man blandar in såväl städernas ekonomi i länet som landstingets ekonomi. Och försöker lura läsarna att en hundralapp 2006 är lika mycket värd som en hundralapp är värd 2012. I realiteten är den värd bara ca 80 kronor. Jag hade enbart skrivit om de små kommunerna. Men jag återkommer senare om sveket mot Norrlandslandstingen.

 

Kalla fakta är att glesbygdskommunernas kostnader totalt har ökat från 3,7 till 4,5 mdr. En ökning med nära 21%. Statsbidragen enligt kommunernas bokslut ökade samtidigt från 1,1 till 1,2 mdr. Plus 7%. 2006 stod statsbidragen för 29,3% av kommunernas intäkter för att år 2012 minska till 26,0%.

 

Alliansriksdagsmännen tar in Umeå kommuns ekonomi i beräkningen. Den stora befolkningsökningen där har förstått lett till ökade statsbidrag och där har andelen ökat från 7,3 till 9,2 %. På samma sätt är det i Stockholmskommunerna. Statsbidragen har ökat kraftigt. En av orsakerna är att de får kompensation för att de har högre löner. Medan glesbygdskommunerna inte får bidrag för att höja lönerna. Snacka om omvänd logik. Ett effektiv sätt att locka folk från Norrland.

 

En ironi i sammanhanget är att kommunen där ”alliansens moder” Maud Olofsson bor så har statsbidragen totalt minskat. Från 105,9 till 102,0 mkr under alliansens regeringstid. 2006 stod statsbidragen för 25,8% av kommunernas intäkter för att år 2012 ha minskat till 23,5 %. Totalt saknas enligt min beräkning 23,3 miljoner kronor för kommunen! Så företräder en allianspolitiker ”sin” kommun!

 

Så min slutsats kvarstår. Alliansen bedriver med sin politik en fortsatt utarmning av glesbygdens kommuner. Och de riksdagsmän som företräder alliansen har glömt sin roll som företrädare för sin kommun. Fakta visar att genom att successivt reellt minska statsbidragen till kommunerna så tvingas de till att avskeda folk och höja taxor och avgifter. Fråga kommunalpolitikerna så får ni svar!

 

Sen försöker ni påstå att sysselsättningen ökat så kraftigt. Men glömmer samtidigt att sen 2006 har Sveriges befolkning ökat med 500 000 personer. Så ni har inte ens gett den halva miljonen jobb. Bara 200 000 av dom. Därför har också arbetslösheten ökat.

 

Ni riksdagsmän som svarat på min insändare har själva suttit i riksdagen och röstat ner förslag från de röd-gröna om ökade statsbidrag till kommunsektorn. Och så har ni mage att stå i kommun och landstingsfullmäktige och klaga när lokalpolitikerna tvingas lägga ner skolor, ambulans eller omsorg. Er politik att ”hela Sverige skall leva” visar sig inte hålla när jag lyfter fram fakta. Men ni har ju fyllt era och andra höginkomsttagare fickor med ”jobbskattebidrag” på totalt genom alla åren snart 1 miljard kronor – så pengarna tog väl slut för att rädda välfärden i glesbygdskommunerna i landet.

 

Så här ser artikeln ut i dagens vk.

Per-Ola Moström

tidigare chefsekonom Vindelns kommun

PISA katastrof. Avgå Jan Björklund!

Efter att ha titta på TV-utsändningen om PISA som visar på kunskapen för svenska 15-åringar kan man inte annat än konstatera att Alliansens skolpolitik leder till katastrof i kunskap! Det har blivit sämre på alla områden och Sverige ligger långt under snitt för andra länder. Även under andra Skandinaviska länder.

Så här sammanfattar utredningen själv resultatet!

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt:
• I PISA 2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områden signifikant över OECD-genomsnittet. Nu 2012, är det genomsnittliga
resultatet signifikant lägre inom samtliga områden jämfört med ett genomsnittligt OECD-land.
• I PISA 2012 presterar 25 av 34 OECD-länder signifikant bättre än Sverige
i matematik och naturvetenskap. I läsförståelse presterar 19 OECD-länder
signifikant bättre än Sverige.
• 18 OECD-länder, däribland Finland, Danmark och Norge, presterar alla
signifikant bättre än Sverige inom samtliga tre kunskapsområden.
• De enda OECD-länder som presterar signifikant sämre än Sverige i samtliga
kunskapsområden är Chile och Mexiko.
• Svenska 15-åringars genomsnittliga resultat har försämrats inom samtliga tre
områden jämfört med den senaste PISA-undersökningen år 2009. Dessutom
har resultaten försämrats i matematik jämfört med 2003, i läsförståelse jämfört
med år 2000 och i naturvetenskap jämfört med år 2006, det tidigaste år
som respektive kunskapsområde var huvudområde i PISA.

Läs själv rapporten här:

Utredningen konstaterar att det finns ett SYSTEMFEL i svenska skolan!

Det finns bara ett krav man kan ställa: Avgå Jan Björklund! Att ha en avdankad militär som skolminister har visat sig inte fungera!

Vi måste bli av med den här regeringen!